''ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟ 2014''...

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

«Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2014 αναμένεται να σταθεροποιήσει αρχικά και ακολούθως θα μειώσει τον λόγο των δανείων σε καθυστέρηση ...
προς το σύνολο των δανείων», εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας.

Στην ανάλυση και σε μια αναδρομή από το ξεκίνημα της κρίσης, επισημαίνεται ότι, η οικονομική ύφεση και η επακόλουθη μείωση των εισοδημάτων και της κερδοφορίας, καθώς και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνση επιδείνωσαν την χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Επομένως, ο πιστωτικός κίνδυνος αυξήθηκε και κατά συνέπεια ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση.

Από 5,1% το 2008 τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 31,6% στο τέλος του 2013.

Ο ρυθμός σχηματισμού των δανείων σε καθυστέρηση έλαβε σημαντικές διαστάσεις το 2011 και 2012, εξαιτίας της επιδεινούμενης ύφεσης και της γενικευμένης αβεβαιότητας με επιπτώσεις στη συναλλακτική συμπεριφορά.

Πάντως, αναφέρεται στην ανάλυση, κατά το 2013 σημειώθηκε σταδιακά επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Κατά το 2013, το υψηλότερο ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση παρατηρήθηκε στα καταναλωτικά δάνεια (περιλαμβανόμενων των ανοιγμάτων των πιστωτικών καρτών και των υπεραναλήψεων των τρεχούμενων λογαριασμών) στο 47,6%, ακολουθούμενο από τα επιχειρηματικά δάνεια (31,6%) και τα στεγαστικά δάνεια (26,1%) που εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό καθυστέρησης.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog