AYΞΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

...ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ''ΑΝΑΣΑΝΕΙ'' Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Πάνω από 100 δισ. ευρώ θα διατεθούν με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αλλά και της Ε.Ε., ...
υπό μορφή δανείων στις μμε, μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών,
σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν χθες οι Ευρωπαίοι ηγέτες με στόχο την αύξηση της ροής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Τα δάνεια θα δοθούν την περίοδο 2013-2015, ενώ αυξημένη θα είναι η δανειοδοτική δυνατότητα της ΕΤΕπ και σε άλλους τομείς, ενώ η Κομισιόν θα αναζητήσει πρόσθετα κεφάλαια από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., τα οποία θα δοθούν για μόχλευση στην ΕΤΕπ, ώστε να πολλαπλασιαστούν τα συνολικά ποσά.
Από τα μέτρα που αποφασίστηκαν χθες και τα οποία είναι άμεσης εφαρμογής, θα επωφεληθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι χώρες του νότου, όπως η Ελλάδα, δεδομένου ότι στο νότο οι τράπεζες δανείζουν με μεγάλη δυσκολία και επιπλέον τα επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με το βορρά της Ε.Ε.
Tο συμπέρασμα της συνόδου στις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί κανονική δανειακή ροή στην οικονομία και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων. Δεδομένης της σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομία, ειδικά όσον αφορά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τα μέτρα στήριξης της χρηματοδότησης των μμε αποτελούν προτεραιότητα.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και στις οποίες απαιτούνται νέες επενδύσεις για την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Εξίσου σημαντική είναι η προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη όσον αφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. (ΠΔΠ) για την επταετία 2014-2020. Το ΠΔΠ θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο για τη στήριξη της οικονομίας, ενεργώντας ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη και ως μοχλός παραγωγικών επενδύσεων και επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την ταχεία επίσημη έκδοση του κανονισμού ΠΔΠ και της σχετικής διοργανικής συμφωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που επετεύχθησαν επί νέων προγραμμάτων όπως τα ERASMUS, COSME, Ορίζοντας 2020 και το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία. Oι κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε μέσω των συμπερασμάτων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι οι εξής:
η θέσπιση εντός του έτους των προγραμμάτων της Ε.Ε. που στηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
η συνεργασία των κρατών-μελών με την Επιτροπή για την ολοκλήρωση το ταχύτερο δυνατό των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους,
η ταχεία υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μμε (COSME) και για την έρευνα και την καινοτομία (Ορίζοντας 2020), τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη στήριξη των μμε,
η επίσπευση της εφαρμογής της πιλοτικής φάσης των ομολογιακών δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει την αξιολόγησή της περί τα τέλη του 2013.

OI 5 ΦΟΡΟΙ - ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ...

Πραγματικός Γολγοθάς περιμένει τους φορολογούμενους καθώς μέχρι το τέλος του 2013 θα κληθούν να καταβάλλουν συνολικά πέντε φόρους...
Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ήδη 850.000 πολίτες έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και εντός του Ιουλίου θα λάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα για την πληρωμή της πρώτης δόσης.

Παράλληλα η ΔΕΗ και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ξεκινήσει την έκδοση των λογαριασμών που συμπεριλαμβάνουν και το ειδικό τέλος ακινήτων, το οποίο για το τρέχον έτος είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με τους φόρους που καταβλήθηκαν πέρυσι ενώ το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2011 και 2012, ενώ το φθινόπωρο θα αποσταλούν και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΦΑΠ του έτους 2013.
Διαβάστε αναλυτικά, όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Καθημερινή» τους φόρους που καλούμαστε να πληρώσουμε:
Φόρος εισοδήματος. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχει αρχίσει και περίπου 850.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους. Συνολικά φέτος θα υποβληθούν περίπου 6.000.000 φορολογικές δηλώσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις θα υποβληθούν στις εξής ημερομηνίες:

• για τα ψηφία 1 και 2 έως και την 22α Ιουλίου 2013,
• για τα ψηφία 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
• για τα ψηφία 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
• για τα ψηφία 7 και 8 έως και τη 12η Αυγούστου 2013,
• για το ψηφίο 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
• και για το ψηφίο 0 έως και την 30ή Αυγούστου 2013.

Φέτος οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους, γεγονός που οφείλεται στον συνυπολογισμό στην εισφορά αλληλεγγύης όλων των εισοδημάτων.
Εντός της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινάει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η αποστολή των σημειωμάτων για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 και 2012. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Η αποπληρωμή τους θα γίνει σε επτά μηνιαίες δόσεις. Ο ΦΑΠ επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ. Ο ΦΑΠ του 2013 έχει προγραμματιστεί να αποσταλεί τον Σεπτέμβριο και θα καταβληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις.
Τον Ιούλιο η ΔΕΗ θα αποστείλει τους πρώτους λογαριασμούς που θα συμπεριλαμβάνουν το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) για το 2013, που είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με το 2012.
Σημειώνεται ότι το ΕΕΤΑ θα καταβληθεί σε 4 δόσεις, ύστερα από τις έντονες πιέσεις της τρόικας να εισπραχθεί όλο το ποσό από το ειδικό τέλος το 2013 και να μην υπάρξει η ανάγκη να ληφθούν νέα μέτρα ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων θα καταβληθεί βάσει νόμου και στα ακίνητα που δεν έχουν αποπερατωθεί, όπως άλλωστε προβλεπόταν και μέχρι σήμερα με διοικητικές πράξεις. Oι συντελεστές παραμένουν ίδιοι με εκείνους που υπολογιζόταν το τέλος του 2012 και το ποσό που θα προκύπτει θα μειώνεται κατά 15%.
Δηλαδή, κάποιος που πλήρωνε ειδικό τέλος 1.000 ευρώ τον χρόνο θα πληρώσει φέτος 850 ευρώ. Για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικών τιμών οι τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του τέλους θα αναπροσαρμοσθούν από 3 ευρώ το τ.μ., που ήταν το 2012, με τη μέση τιμή ζώνης του δήμου στον οποίον ανήκουν. Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ALPHA BANK - EΜΠΟΡΙΚΗΣ...

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Ολοκληρώθηκε σήμερα η νομική συγχώνευση της Αlpha Bank με την Εμπορική Τράπεζα, με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: «Σήμερα ο όμιλος της Αlpha Bank διαθέτει δίκτυο άνω των 1.200 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη»...
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι: - Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την 1.2.2013 - Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, την 31.5.2013, με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank - Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την 28.6.2013 και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank».

OI ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ...

Αρκετοί είναι οι κάτοικοι το Λεκανοπεδίου, οι οποίοι δεν θα έχουν την «πολυτέλεια» να κάνουν διακοπές σε κάποιο νησί. Όμως αυτό δε σημαίνει πως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις γαλάζιες θάλασσες που έχει η χώρα μας, ..
καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του cleanbeaches.gr αρκετές είναι οι καθαρές παραλίες της Αττικής, στις οποίες μπορούν οι Αθηναίοι να κάνουν άφοβα το μπάνιο τους.
Συγκεκριμένα μετρήθηκαν 193 παραλίες της Αττικής, από τις οποίες οι 40 κρίθηκαν «πολύ καθαρές», οι 94 «καθαρές», οι 40 «ακατάλληλες» και οι 19 «επικίνδυνες».
Κατάλληλες και οι παραλίες που χαρακτηρίστηκαν «ανεπαρκούς ποιότητας»
Ωστόσο η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ξεκαθάρισε πως οι λουόμενοι δεν πρέπει να φοβούνται να κολυμπήσουν σε παραλίες που χαρακτηρίστηκαν «ανεπαρκούς ποιότητας».
Με αναφορά στην πρόσφατη εξαιρετικά θετική αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας -σύμφωνα με την οποία το 99,7% των 2.155 σημείων που εξετάστηκαν, κρίθηκαν κατάλληλα, με την πλειονότητά τους μάλιστα να εντάσσεται στην ανώτερη κλίμακα ποιότητας- η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους λουόμενους για τα τέσσερα από τα έξι σημεία που χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπαρκούς ποιότητας» (ποσοστό 0,03%), επισημαίνοντας επίσης ότι στα άλλα δύο, ούτως ή άλλως απαγορεύεται η κολύμβηση.
Ειδικότερα, για τα τέσσερα πρώτα σημεία, την ακτή Δάφνη και την Αγυιά-Κάμπινγκ του Δήμου Πατρέων, τα Μποζαΐτικα στην Αχαΐα, και την Πλαζ Πρόκου στο Γύθειο το αποτέλεσμα οφείλεται σε υψηλές συγκεντρώσεις των εξεταζόμενων μικροβιολογικών παραμέτρων που παρατηρήθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο του έτους 2010, ενώ η ποιότητα των υδάτων εμφανίζει συνεχή βελτίωση τα έτη 2011 και 2012. Όπως επισημαίνει η ΕΓΥ, κατά συνέπεια, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των λουομένων, ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (π.χ. σύσταση για απαγόρευση κολύμβησης) για την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο του 2013.
Για το πέμπτο σημείο, τη Χώρα-Καμάρα Άνδρου, στη συγκεκριμένη περιοχή εκβάλει αγωγός αποχέτευσης λυμάτων και ο Δήμος Άνδρου έχει αναρτήσει πινακίδα απαγόρευσης της κολύμβησης ήδη από το 2011. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την ΕΓΥ, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των υδάτων την κολυμβητική περίοδο 2012, παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις των εξεταζόμενων μικροβιολογικών παραμέτρων μειώθηκαν σε σύγκριση με την κολυμβητική περίοδο του 2010, οπότε οι τιμές ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΦΟΥΣΚΑΣ...

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Γράφει ο Αντώνης Τάντουλος
Δ/ντης sbctv
Όταν η μετοχή ενός οποιουδήποτε επιχειρηματικού ομίλου χάνει αμέσως μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 50% της αξίας της και μάλιστα όταν η αύξηση έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, τότε... 
δικαίως η επενδυτική κοινότητα μπορεί να μίλα για μια ακόμη χρηματιστηριακή φούσκα. Χαρακτηρισμός που παρεμπιπτόντως είναι εννοιολογικά κοινός παγκοσμίως. Και φυσικά είναι μάλλον περιττό να αναλυθεί το γιατί τέτοια «περιστατικά» βρίσκονται αυτομάτως αλλά και «αυτεπάγγελτα» στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών, έργο και αρμοδιότητα των οποίων δεν είναι τίποτα άλλο από την προστασία των επενδυτών.
Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, η κορυφαία μετοχή του Ελληνικού Χρηματιστήριου-δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας-χάνει στις τελευταίες μόνο συνεδριάσεις περίπου το μισό της αξίας της. Όπως το αυτό ισχύει μοιραία και για τις μετοχές που πρόεκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ με τίμημα 4,29 ευρώ. Με την επισήμανση πως στο Χρηματιστήριο η τιμή διαμορφώνετε χαμηλότερα από τα 2,5 ευρώ.
Όσον αφορά τη παράμετρο των warrants τα οποία απέκτησαν οι επενδυτές που συμμετείχαν στην ΑΜΚ, αυτά σίγουρα εμπεριέχουν μια αξία, έχασαν ωστόσο ήδη με την σειρά του πάνω από το 80% της τιμής εισαγωγής τους κατά την πρώτη μέρα που τέθηκαν σε διαπραγμάτευση.
Γιατί λοιπόν φτάσαμε ως εδώ και κυρίως με ποια λογική η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων της Εθνικής (παλαιών και νέων) σπεύδουν να ξεπουλήσουν μετοχές που πλήρωσαν προσφάτως 100% ακριβότερα από τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης;
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως πράγματι τα δεδομένα της Εθνικής δεν δικαιολογούσαν μια αποτίμηση της τράπεζας στο διπλάσιο του Ευρωπαϊκού μέσου όρου και σημειωτέον όταν τα μεγαθήρια του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ αποτιμώνται σήμερα ακόμα και χαμηλότερα από το μέσο ορο.
Συνεπώς και υπό την συγκεκριμένη οπτική γωνία, μια δίκαιη και εναρμονισμένη με τα διεθνή χρηματιστηριακά δεδομένα αποτίμηση της μετοχής βρίσκεται όντος στην περιοχή των 2,2 ευρώ. Δηλαδή εκεί που πλέον την αποτιμά το Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Άρα όταν οι άνθρωποι της Εθνικής εκπόνησαν την μελέτη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και όρισαν τα δεδομένα έτσι ώστε να ενισχυθεί κεφαλαιακά ο Όμιλος τόσο από ιδιώτες μετόχους όσο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με σκοπό να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας, είτε δεν έλαβαν υπόψη τους τα στοιχεία, είτε θεωρούσαν πως οι επενδυτές δεν θα λάβουν υπόψη τους την λογική της οικονομικής ανάλυσης αλλά θα κινηθούν υπό το «πατριωτικό αίσθημα».
Στο σημείο αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να θυμίσουμε πως η ανάδειξη της επιτυχίας της ΑΜΚ της Εθνικής σε «πατριωτικό καθήκον» υποστηρίχτηκε μέχρι και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.


Το κατά πόσο τώρα η συγκεκριμένη επικοινωνιακή πρακτική εμπίπτει στις διατάξεις περί «παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού» και με ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται, είναι ένα ζήτημα. Πάντως ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς στην τελευταία από τις πολλές επιστολές προς τους μετόχους της Τράπεζας, έσπευσε να τονίσει (στην δεύτερη παράγραφο από το τέλος) πως «…η απόφαση είναι δική σας και πρέπει να ληφθεί μόνον μετά την συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων και κατόπιν μελέτης του εγκεκριμένου Ενημερωτικού δελτίου…».
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η διοίκηση της Εθνικής πέτυχε τον στόχο και με το παραπάνω, δεδομένου ότι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ήταν περισσότερα από τα απαιτούμενα και διαμορφώθηκαν στο 1,1 δις. ευρώ περίπου. Καταφέρνοντας την επίτευξη του «πατριωτικού στόχου»…

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ...

Προς άμεση λύση για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την κατάθεση «πόθεν έσχες» προχωράει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες η γενική γραμματεία της κυβέρνησης πρόκειται να πάρει νομοθετική πρωτοβουλία την Παρασκευή, ...
προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η 30 Ιουνίου, όμως εξαιτίας των κολλημάτων που είχαν διαπιστωθεί τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που έχουν επισημάνει και αρμόδιοι παράγοντες, ενδέχεται να υπάρξει παράταση. Αύριο πάντως το ζήτημα έχει προγραμματιστεί να επιλυθεί.
Να σημειωθεί πως την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε παράταση στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας για φυσικά πρόσωπα παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ως εξής:
Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013, για τα ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου, για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου, για τα ψηφία: 7 και 8 έως και τη 12η Αυγούστου, για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου και για το ψηφίο: 0 έως και την 30ή Αυγούστου 2013.
Ωστόσο να σημειωθεί πως με ανακοίνωσή της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αναφέρει τα εξής:

«Όπως ρητά προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 1 παρ. 2 του ν.3213/2003) η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται "το αργότερο την 30 Ιουνίου κάθε έτους". Δεν παρέχεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής»

NOMIZETE OTI TO ΕΙΠΕ ΤΥΧΑΙΑ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ;

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ EUROBANK 
Μόνο τυχαία δεν είπε σήμερα οΣτουρνάρας για τις εγγυημένες καταθέσεις. Ήξερε το βρώμικο παιχνίδι που παιζόταν μέσω του ΤΧΣ, αφού ο ίδιος (και ένας ακόμα που θα αποκαλύψουμε στην πορεία) έπεισε το άσχετο κοριτσάκι Α. Σακελλαρίου να... 
πάρει στις αδύναμες πλάτες της το ρίσκο με την αλλαγή διοίκησης στηνEurobank. Το αποτέλεσμα; Να χάσει 28% σήμερα η μετοχή της και να κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το μέλλον της Τράπεζας και των καταθέσεων που έχουν σε αυτήν. Αύριο στην Γενική Συνέλευση θα γίνει χαμός. Τα υγιή στελέχη και οι μέτοχοι δεν θα στηρίξουν την πρόταση του ΤΧΣ για να μην ξεπουλήσουν την Eurobank έναντι πινακίου φακής στους ξένους και τα σενάρια περί εκκαθάρισης δεν πρόκειται να σταματήσουν. Τι σημαίνει εκκαθάριση; Ας μην το εξηγήσουμε καλύτερα. Θα υπάρξει γενικευμένος πανικός...

ΣΤΑ 1,1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013...

Στο ποσό του 1.108.000.000 ευρώ διαμορφώθηκε το ύψος της επιχορήγησης που δόθηκε κατά το τρέχον οικονομικό έτος από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών ...
Χρήστου Σταϊκούρα το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Όπως ενημερώνει τη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ύστερα από υπουργική απόφαση του Νοεμβρίου του 2012, έχει διενεργηθεί έλεγχος στον ΕΟΠΥΥ για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων και η Έκθεση Αποτελεσμάτων έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Ταυτόχρονα, ο κ. Σταϊκούρας ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων του έτους 2013, ο ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων φορέων από τους οποίους θα γίνει η επιλογή των 12 φορέων που θα ελεγχθούν.
Όπως ωστόσο αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, όσον αφορά τον έλεγχο των εξόδων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013 (μισθώματα κτιρίων, υπερωρίες, αποζημιώσεις συμβουλίων και επιτροπών, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, έξοδα καθαριότητα κλπ), δεν έχει διενεργηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3492/2006 στον ΕΟΠΥΥ. 
Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Δημήτρη Κουκούτση ο οποίος ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο Οικονομικών ώστε να περιοριστούν προκλητικές σπατάλες στον ΕΟΠΥΥ και αν θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος στα έξοδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ο βουλευτής κατήγγειλε συγκεκριμένα ότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει προκλητικές σπατάλες καθώς για τα μισθώματα κτηρίων και τα έξοδα κοινοχρήστων έχουν προβλεφθεί 20 εκατομμύρια ευρώ, η πρόβλεψη για υπερωρίες διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού είναι ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να αποσαφηνίζεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα λάβουν την αποζημίωση.

ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται στενά, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή τον ανασχηματισμό στην Ελλάδα, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις...

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση τονίζεται: «Συνεργαζόμαστε στενά με τους έλληνες φίλους και συμμάχους μας σε μια σειρά διεθνών ζητημάτων και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά μαζί τους στο μέλλον. Αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα ζει μια πολύ δύσκολη περίοδο και ότι οι Έλληνες κάνουν θυσίες. Κατανοούμε την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και ευημερούσα στο μέλλον».
Πηγή: ΑΜΠΕ

YΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ...

Υπέρ της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας τάχθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά...
Πάντως, ο κ. Καμίνης, διευκρίνισε ότι «κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον εμπορικό κόσμο της πόλης».
Στη συνάντηση, ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από τη ΓΣΕΒΕΕ συνεργασία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων καθώς και τη συνδρομή τους στην καταπολέμηση της παράνομης αφισορύπανσης.
Πηγή : naftemporik

''ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ'' ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ...

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Mε απώλειες έκλεισαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ μέσω ανησυχιών για το ενδεχόμενο κρίσης ρευστότητας στην Κίνα, αλλά για επιβράδυνση του προγράμματος αγοράς ομολόγων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα...

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης FTSEurofirst 300 σημείωσε πτώση 1,5% στις 1.115,39 μονάδες, το χειρότερο κλείσιμο από τις 29 Νοεμβρίου.
Πτώση 1,4% σημείωσε και ο δείκτης των blue chips της Ευρωζώνης.

''Ή ΑΘΛΙΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ''...

«Η ΝΔ δίνει τα κλειδιά της χώρας στο αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα του 3%, που κατέκλεψε την Ελλάδα για τρεις δεκαετίες» ...
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χρυσή Αυγή, με αφορμή τον επικείμενο ανασχηματισμό.
Σύμφωνα με τη Χρυσή Αυγή, «πολύ σύντομα η άθλια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ θα καταρρεύσει υπό το βάρος του Βενιζέλου και λόγω της απόλυτης υποταγής Σαμαρά στους διεθνείς τοκογλύφους».

''ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ''...

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Κλίμα αισιοδοξίας τόσο, για την διαχείριση των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ημερών, όσο και για την οργανωτική πορεία και την αυξημένη συμμετοχή ...
του κόσμου στις προσυνεδριακές διαδικασίες επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει του ιδρυτικού του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 14 Ιουλίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες, έχει εγκαινιαστεί μια νέα μεταβατική περίοδος στην πολιτική σκηνή της χώρας καθώς, ο σχηματισμός μιας νέας κυβέρνησης με τη συμμετοχή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτεί πολιτικά την «αρχή του τέλους» του σκηνικού που είχε διαμορφωθεί με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια νέα κυβέρνηση, μια νέα, όπως όλα δείχνουν προγραμματική συμφωνία, η οποία κατά την άποψή τους, πρέπει οπωσδήποτε να κατατεθεί και να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη βουλή. Διαφορετικά, τονίζουν οι ίδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν θα έχει ούτε την κοινοβουλευτική , ούτε την απαιτούμενη δημοκρατική νομιμοποίηση που απαιτείται για να πάρει νέα μέτρα το επόμενο διάστημα. Για την ΔΗΜΑΡ, στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι δεν άντεξε το βάρος της πίεσης και τις ιστορικές ευθύνες που επωμίστηκε και μάλλον αργά απαγκιστρώθηκε από το κυβερνητικό σχήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να απευθυνθεί άμεσα στην εκλογική βάση της ΔΗΜΑΡ, προκειμένου να συμπορευθεί με την αξιωματική αντιπολίτευση.
Όσον αφορά την υπόθεση της κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, στις συζητήσεις που έγιναν στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μεταξύ κορυφαίων στελεχών, το θέμα αυτό αναλύθηκε σε όλες τις πτυχές του. Η πρόταση μομφής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά η κατάθεσή της ή όχι θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και αφού μελετηθούν πρώτα οι κυβερνητικές κινήσεις .

Υπό το πρίσμα αυτό, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επεξεργαστεί ήδη σειρά επιλογών και αντιδράσεων για τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα ληφθούν αποφάσεις , με βάση τη ροή των εξελίξεων.
Ικανοποίηση επικρατεί επίσης και από την ενότητα που επέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα καθώς δεν υπήρξε καμία δημόσια ουσιαστική διαφοροποίηση στην πολιτική του κόμματος, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι πρόσφατα.
Οι τελευταίες εξελίξεις αύξησαν και την συμμετοχή του κόσμου στις προσυνεδριακές διαδικασίες και σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο δεκαήμερο παρατηρείται αυξητική πορεία εγγραφής νέων μελών. Ο προσυνεδριακός διάλογος και οι διαδικασίες ολοκληρώνονται την επόμενη Κυριακή 7 Ιουλίου. Οι οργανώσεις της Αττικής έχουν μείνει τελευταίες και αυτό οφείλεται στην απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα να ανασταλούν οι προσυνεδριακές διαδικασίες, προκειμένου, τα μέλη και τα στελέχη να συμμετάσχουν στην πολιτική δράση που ανέπτυξε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΡΤ, για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα και την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εικόνα που εμφανίζει η κομματική ζωή και σημειώνουν ότι «γεννιέται ένα νέο μεγάλο κόμμα» που «έρχεται για να μείνει στην πολιτική ζωή της χώρας και να καλύψει το μεγάλο κενό», κυρίως όμως «να εκφράσει ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων του ελληνικού λαού, γιατί ο λαός ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ σε πρωταγωνιστική δύναμη». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

''ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ''...

«Η πατρίδα μας χρειάζεται σήμερα 10 εκατομμύρια πυροφύλακες που θα επιτηρούν ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και θα προειδοποιούν έγκαιρα για την εκδήλωση πυρκαγιάς», υποστήριξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας...
Συγκεκριμένα ο υπουργός με άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής, με τίτλο: «Δέκα εκατομμύρια πυροφύλακες», επισήμανε την ανάγκη περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης και δραστηριοποίησης των πολιτών, ενώ υπογράμμισε πως η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή τους.

«Από εμάς τους ίδιους και από την αλλαγή της νοοτροπίας μας εξαρτάται κατά μέγα μέρος εάν το φετινό καλοκαίρι θα επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. Ή αν αντιθέτως θα εξακολουθήσουμε να τα «φορτώνουμε» όλα στο ανήμπορο κράτος», αναφέρεται στο άρθρο του υπουργού.
Επιπρόσθετα ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως «η οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπεται να συνιστά παράγοντα υπεκφυγής από τις ευθύνες μας ούτε πρέπει να μετατραπεί σε άλλοθι αδράνειας. Υπάρχουν αντικείμενα της κυβερνητικής, όπως και της συλλογικής κοινωνικής δράσης, στα οποία δεν χωρούν ελαφρυντικά σε περίπτωση μιας ατυχούς και επιπόλαιης διαχείρισης».
«Πρέπει να περάσουμε από την παρακμιακή νοοτροπία του «κάθομαι στο καφενείο και παίρνω ίσως, αν δεν βαριέμαι, τηλέφωνο την Πυροσβεστική» στην καθολική συστράτευση των πολιτών απέναντι στον υπαρκτό και παρόντα κίνδυνο», προσέθεσε ο υπουργός.

Με άλλους θα κοιμηθούμε και με άλλους θα ξυπνήσουμε...

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013


Φαίνεται πως ο καιρός τής προφητείας ήρθε. Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου τής κατοχικής κυβερνήσεως άρχισε. Το μέγα ζητούμενο είναι να συντομεύσουμε κι άλλο το χρόνο τού οριστικού ξεριζώματος
τού κατοχικού καθεστώτος και να πυργώσουμε την Πατρίδα μας από τα δεινά που μας ετοιμάζουν οι βάρβαροι τού καιρού μας. Ρίζα από το κακό που φεύγει πίσω να μην μείνει. Χαμένη ελληνική ζωή να μην μείνει αδικαίωτη. Να τιμωρηθούν σκληρά οι ένοχοι. Και να κινήσουμε αμέσως μετά για την μεγάλη εθνική αντεπίθεση. Η Ελλάς που σώζεται, δυναμώνει και μεγαλώνει. Άλλος δρόμος δεν της πρέπει. Αλλά την τιμωρία των ανθελλήνων την θέλω οπωσδήποτε και ακόμη περισσότερο όταν μαθαίνω ότι στα ελληνικά σχολεία από τα οποία κάποιοι θέλουν να βγάλουν Ορθοδοξία και Ελληνική Σημαία, κάποιοι λαθρομετανάστες χτυπήσανε ένα ελληνόπουλο του οποίου κινδυνεύει η ζωή!
Όχι λοιπόν, δεν θα φύγετε δωσίλογοι δίχως να πληρώσετε για τα κρίματά σας. Φεύγει λέει ο ένας συνέταιρος τής κατοχικής συγκυβέρνησης, ο πρόεδρος τής ΔΗΜΑΡ Κουβέλης αλλά σκέφτεται να δίδει την ψήφο του στα νομοσχέδια τής κυβέρνησης προκειμένου να «σωθούμε». Να σωθούν δηλαδή οι «περιούσιοι» τοκογλύφοι και να πουληθεί η Ελλάς στα σκλαβοπάζαρα τής παγκοσμιοποίησης.
Ο δε πρόεδρος τού έτερου κομματικού πτώματος ΠΑΣΟΚ, ο Βενιζέλος μένει στην κυβέρνηση για να πάρει υπουργεία, να κάνει τον αρχηγό και να μας «σώσει» μαζί με τον ελαφροδεξιό Σαμαρά.
Σκοτώνετε τα αδέρφια μας, σκοτώνετε τα παιδιά μας με τη σύφιλη που μας έχετε φέρει και ζητάτε νέο πολιτικό χρόνο γιατί αλλιώς θα καταστραφεί η χώρα που δεν είναι χώρα σας και τη λεηλατείται μαζί με τα νεοταξικά αφεντικά σας. Τα δε σχέδια για τις άμεσες κατασχέσεις μισθών και συντάξεων ανεξαρτήτως της περίφημης ρύθμισης ήδη συντάσσονται και βρίσκονται καθ’ οδόν. Είναι τα χρέη των προσκυνημένων που φορτώσανε παράνομα στις πλάτες τού λαού μας. Ένα στημένο κόλπο για την αρπαγή τής Ελλάδος εν μέσω αίματος που συμπεριλαμβάνει την κοινωνική αναταραχή.
Η διαφορά είναι ότι η κοινωνική αναταραχή δεν θα ξεσπάσει στα κεφάλια των Ελλήνων αλλά των μισελλήνων. Θα γίνει πολιτειακή ανωμαλία, έλεγε ο Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός. Τότε θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο και θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι. Ενώ λοιπόν το πολιτικό σύστημα της πατρίδος μας έχει αποβληθεί από την καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων, οι ψευτοσύμμαχοι κάνουν τα πάντα προκειμένου να μην γίνουν εκλογές και να μην ανέβει στα πολιτικά πράματα Λαϊκή και Εθνικιστική Διακυβέρνηση.
Μην κάνετε εκλογές γιατί αυτές μπορεί να γεννήσουν εθνικιστικά τέρατα, γράφει το καθεστωτικό Βήμα. Αυτό ακριβώς υπαγορεύουν οι εντολές τής Εσπερίας. Πριν αποφασίσετε θυμηθείτε το 1936, συνεχίζουν οι γραφίδες. Θυμούνται την άνοδο στην εξουσία τού Εθνάρχη Ιωάννη Μεταξά και παθαίνουν σύγκρυο οι αχαμνοί. Μην κάνετε εκλογές γιατί θα σας κόψουμε τα δανεικά, μας λέει μέσω των επικοινωνιακών παπαγάλων το ΔΝΤ. Θα μας κόψουν δηλαδή τον δηλητηριασμένο αέρα που μας δίνουν με τον οικονομικό αναπνευστήρα όταν μας κλέβουν Πατρίδα, γεωφυσικό πλούτο και τη ζωή ενός ακόμη Έλληνα πολύτεκνου πατέρα που προστίθεται στις χιλιάδες των Ελλήνων αυτοχείρων. Έχουν καταστρέψει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την εθνική μας παραγωγή για να εξαλείψουν την δυνατότητα τής αυτοφυούς εθνικής μας επιβίωσης και ανάπτυξης. Σ’ αυτήν ακριβώς τη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έρχεται να μας πει επιπλέον πως δεν πρόκειται να καταβάλλει τις επόμενες δόσεις προς την Ελλάδα αν δεν αναλάβει λέει η ψευτοευρώπη να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους 3 – 4 δις ευρώ που έχει προκύψει στο πακέτο «διάσωσης» της χώρας!
Θα έρθουν να μας πάρουν τα πάντα, έως και τη στάχτη από το Τζάκι, όπως έλεγε ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός. Αλλά δεν θα προλάβουν και δεν πρέπει να προλάβουν αδέρφια μου. Έρχονται οι φυλλάδες τής Εσπερίας που μας λένε να μην κάνουμε εκλογές, να μην απελευθερωθούμε από τα δεσμά δηλαδή, και κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή και τα υπόλοιπα εθνικιστικά κόμματα τής Ευρώπης για τις αντιμεταναστευτικές τους θέσεις. Και εννοούν φυσικά την τοποθέτηση ενάντια στους λαθρομετανάστες που εποικίζουν την πατρίδα αφαιρώντας εργασίες και ζωές.
Μας λένε πως μετά το 2020 ο αριθμός των Ελλήνων που θα εισέρχονται στην αγορά εργασίας θα είναι κατά 30% χαμηλότερος εκείνων που θα εξέρχονται. Το πρόβλημα αυτό κατά τους συντάκτες τής σχετικής εκθέσεως και τον ΟΟΣΑ θα μας το λύσει η εισαγωγή των μεταναστών. Ιδού λοιπόν ο λόγος που στέλνουν λαθρομετανάστες έναντι υψηλής χρηματοδότησης και φτιάχνουν «αντιρατσιστικούς» νόμους νεοταξίτες, «γείτονες» και ριψάσπιδες. Για να αναπληρώσουν το κενό που μας δημιουργούν σκοπίμως με την υπογεννητικότητα, τις δολοφονίες και τις αυτοκτονίες. Διώκουν την Εθνική Συνείδηση, φιμώνουν την φωνή των Εθνικιστών και κατηγορούν τους Έλληνες, λέγοντάς μας με θράσος πως «οι Έλληνες ξέχασαν πως έχουν μεταναστεύσει σε όλο τον κόσμο». Έχουν μεταναστεύσει για να ζήσουν, δεν έχουν εισβάλλει για να εκτοπίσουν άλλους λαούς βέβηλοι.

Κάποιοι ιερείς ωστόσο δεν αντέχουν τους κόπους για να σταθούν δίπλα στο χειμαζόμενο από την κατοχή λαό. Έμελε να ακούσουμε μητροπολίτη να υιοθετεί τις θέσεις τού εναλλακτικού διαπραγματευτή των μνημονίων, τού αμερικανοκομμουνιστικού ΣΥΡΙΖΑ που είναι έτοιμος να σταθεί στο πλευρό ενός κατοχικού κυβερνητικού σχήματος.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ BLOOMBERG...

Δεν πρέπει να επιρρίπτονται ευθύνες στο γερμανικό κοινοβουλευτικό σώμα για τις όποιες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.
Το πρακτορείο, όπως αναφέρει το "Εθνος", επικαλείται ...
δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους που αναφέρουν ότι η αναβολή στο χρονοδιάγραμμα της τραπεζικής ενοποίησης αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη χρονοβόρο διαδικασία επικύρωσης της Γερμανίας.
Επισημαίνεται ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα ανέφερε ότι η ΕΚΤ θα αναλάμβανε εποπτικό ρόλο από τον Μάρτιο. Στη συνέχεια αναβλήθηκε για τον Ιούλιο και τώρα όλα δείχνουν ότι η Ευρωζώνη οδηγείται σε νέα αναβολή.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υποστηρίζει ότι είναι ανοησία να επιρρίπτονται ευθύνες στη Γερμανία.
«Δεν πρέπει να επιρρίπτονται ευθύνες στο γερμανικό κοινοβουλευτικό Σώμα για τις όποιες καθυστερήσεις στην Ευρώπη» δήλωσε σχετικά μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup και συμπλήρωσε: «Είπαμε αρκετά έγκαιρα ότι χρειάζεται επικύρωση μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας».
Οπως αναφέρει το Bloomberg, ένα μέρος των καθυστερήσεων οφείλεται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες στη Γερμανία οι οποίες περιορίζουν την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσει τη νομοθεσία. Η γερμανική Κάτω Βουλή (Bundestag) ενέκρινε τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό στις 13 Ιουνίου, ενώ η ψηφοφορία στην Ανω Βουλή αναμένεται για τις 5 Ιουλίου.
Αυτό είναι ακριβώς μετά την επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι προγραμματισμένη για τις 1-4 Ιουλίου στο Στρασβούργο.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ...

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις κυριότερες αγορές της Ευρώπης καθώς παραμένουν οι ανησυχίες μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Fed περί απόσυρσης των κινήτρων εντός του έτους...

Υπενθυμίζεται πως ο Μπεν Μπερνάνκι ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται «να μετριάσει» το ρυθμό με τον οποίο αγοράζει μηναίως τα ομόλογα, αν οι προβλέψεις για τη μείωση της ανεργίας βγουν αληθινές.
Στο μεταξύ πτώση από το ιστορικό ρεκόρ σημείωσε το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, παραμένοντας πάντως σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΚΤ, το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε 19,5 δισ. ευρώ από το ιστορικό υψηλό των 25,9 δισ. ευρώ στο οποίο είχε ανέλθει τον Μάρτιο.
Την ίδια ώρα η γαλλική στατιστική υπηρεσία (INSEE) αναφέρει στις τελευταίες προβλέψεις της ότι η γαλλική οικονομία θα συρρικνωθεί με ρυθμό 0,1% το 2013, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο 10,7%.
Ο δείκτης FTSEurofirst 300 υποχώρησε κατά 0,7% στις 1.136,38 μονάδες, μετά τη «βουτιά» 3,1% που κατέγραψε την Πέμπτη, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων 19 μηνών.
Ο FTSE 100 έκλεισε με πτώση 0,7% στις 6.116,17 μονάδες, ο γαλλικός δείκτης CAC 40κατέγραψε απώλειες 1,11% στις 3.658,04 μονάδες και ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη διαμορφώθηκε στις 7.789,24 μονάδες, υποχωρώντας κατά 1,76%.

MOMOMEΡΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΟΖ...

Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε μονομερή οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), ήταν το βασικό συμπέρασμα της εκδήλωσης του Τhe Economist, με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική» και το www.naftemporiki.gr...

Ο κ. Θεόδωρος Καρυώτης, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστημιακό Σύστημα του Μέριλαντ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της μονομερούς υιοθέτησης της ΑΟΖ, υπογράμμισε ότι η ανακήρυξή της δεν απαιτεί τη συγκατάθεση άλλων κρατών. Οπως είπε ο ίδιος, μέχρι σήμερα υπάρχουν 136 ΑΟΖ και όλες ήταν μονομερείς, χωρίς να έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στις διακρατικές σχέσεις χωρών που τις υιοθέτησαν.
Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μονομερή ΑΟΖ για όλα τα νησιά τους, όπως επίσης και η Ρωσία. Τον Απρίλιο του 2004 η οριοθέτηση της ΑΟΖ από την Κύπρο δεν δημιούργησε πρόβλημα στις διακρατικές σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ενωση την αποδέχθηκε και η Τουρκία απλώς δήλωσε ότι δεν την αναγνωρίζει. Η ίδια η Τουρκία, όμως, είχε προχωρήσει το 1986 στην οριοθέτηση ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, όπως προσέθεσε ο ίδιος.
Η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει την επέκταση της ΑΟΖ στη Μεσόγειο και να ζητήσει τη στήριξη της Ε.Ε. Η ΑΟΖ στη Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικό για τη μελλοντική ενεργειακή επιβίωση της Ευρώπης, τόνισε ο ίδιος. Επίσης, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ στις συνομιλίες μας με την Τουρκία και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει η Ελλάδα να υιοθετεί παθητική εξωτερική πολιτική.
Παράλληλα τόνισε ότι η Ε.Ε. συμμετέχει στη σύμβαση του Δικαίου της θάλασσας και ταυτόχρονα οι Βρυξέλλες έχουν προειδοποιήσει την Τουρκία ότι εάν δεν γίνει και η ίδια μέλος αυτής της σύμβασης, τότε δεν θα ενταχθεί στην Ευρωζώνη.
Ο κ. Χρήστος Ροζάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπηςυπογράμμισε ότι η θέση ορίων της ΑΟΖ είναι το βασικό πρόβλημα και όχι η διακήρυξή της. Η Ελλάδα λόγω των γεωγραφικών ιδιομορφιών της δεν είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα της ΑΟΖ, όπως αυτά προβλέπονται από το Δίκαιο της θάλασσας, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη απόσταση από τα γειτονικά κράτη.
Ετσι η οριοθέτηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο αφού έχει επέλθει συμφωνία με τα γειτονικά κράτη. Το πρώτο βήμα είναι να επιδιώξει η Ελλάδα τη διαπραγμάτευση της οριοθέτησης και στη συνέχεια εάν δεν επέλθει συμφωνία με τα γειτονικά κράτη, τότε να προχωρήσει στη μονομερή ΑΟΖ.
Ο κ. Πέτρος Λιάκουρας, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δήλωσε ότι η μονομερής υιοθέτηση της ΑΟΖ δεν σημαίνει και ταυτόχρονη οριοθέτηση.
Ο ίδιος εκτιμά ότι η μονομερής υιοθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε διαμαρτυρίες από γειτονικά κράτη και έφερε ως παράδειγμα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ΑΟΖ της Γαλλίας στην Ισπανία, καθώς οι δύο χώρες έχουν διαφορετική μέθοδο οριοθέτησης. Επίσης, ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στο να συμφωνήσουν δύο κράτη στη «μέση γραμμή».
Ο κ. Ιωάννης Μάζης, καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του debate παρουσίασε τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των ελληνικών θαλασσών. O ίδιος υπογράμμισε ότι δυσκολότερος συνομιλητής είναι η Τουρκία και είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε εάν όντως εξακολουθεί να επιθυμεί την ένταξή της στην Ε.Ε.
Να σημειωθεί ότι την εκδήλωση προλόγισε ο κ. John Andrews, Consultant Editor του Τhe Economist, o οποίος ανέφερε ότι το θέμα της ΑΟΖ μπορεί να μην ενδιαφέρει άλλες χώρες, ωστόσο για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικό λόγω των πιθανών πετρελαϊκών αποθεμάτων που μπορεί να υπάρχουν και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μια διέξοδο στην οικονομική κρίση.
Πηγή : naftemporiki.gr

''ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ'' ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Ο ΤΖΑΒΑΡΑΣ...

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

«Ομόθυμη η αποφασιστικότητα για την ανάκτηση αρχαιολογικών θησαυρών που απωλέστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής», υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Κώστας  Τζαβάρας...
Συγκεκριμένα ο κ. Τζαβάρας απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νότη Μαριά, είπε: «Είναι ομόθυμη, χωρίς κομματικές διακρίσεις ή αποχρώσεις πατριωτισμού, η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το θέμα της ανάκτησης αρχαιολογικών θησαυρών, πολιτιστικών αγαθών που απωλέστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής».

Ο κ. Μαριάς, αναφερόμενος στη λεηλασία αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, κάλεσε την κυβέρνηση, ενόψει της έλευσης του κ. Σόιμπλε, να θέσει τα θέματα της εξόφλησης του κατοχικού δανείου, των γερμανικών οφειλών που αφορούν την οικονομική καταστροφή της χώρας, τις αποζημιώσεις των συγγενών των θυμάτων και τη λεηλασία των αρχαιολογικών θησαυρών.

ANHΣΥΧΕΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Την ανησυχία της εκφράζει η Διεθνής Αμνηστία για τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα.
Αν και χαιρετίζει την έναρξη λειτουργία της νέας υπηρεσίας ασύλου, ...
ωστόσο επισημαίνει ότι προκαλεί σοβαρό προβληματισμό το γεγονός πως δεκάδες εκκρεμείς αιτήσεις παραμένουν στη δικαιοδοσία της αστυνομίας.
Επίσης η οργάνωση σημειώνει ότι επί του παρόντος λειτουργεί μόνο ένα περιφερειακό γραφείο της νέας υπηρεσίας ασύλου στην Αθήνα και παραμένει άγνωστο πότε θα καταστεί εφικτή η λειτουργία των υπόλοιπων γραφείων στα σύνορα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τα κενά αυτά, καταλήγει, γεννούν εύλογες ανησυχίες ως προς την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και τους χώρους κράτησης.

7,9 ΔΙΣ, ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕ 225 ΕΚΑΤ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ...

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Το ύψος των 7,9 δισ. ευρώ φθάνει το έλλειμμα από εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ιδρύματος φθάνουν τα 225 εκατ. ευρώ...
Τα στοιχεία αυτά περιέχονται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Εργασίας προς τον ανεξάρτητο βουλευτή Κ. Μαρκόπουλο.
Το έγγραφο του Γ. Βρούτση περιγράφει την κατάσταση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 29 και 31 Μαρτίου 2013.
Με δεδομένο ότι τα στοιχεία για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι μεταβαλλόμενα σε καθημερινό επίπεδο (λόγω καταβολών ή βεβαίωσης νέων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών) προκύπτει ότι:
  • το συνολικό καθυστέρημα είναι 7.905.641.357,74 ευρώ (στις 29 Μαρτίου 2013).
  • τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 225.260.326,91 ευρώ (στις 31 Μαρτίου 2013).
  • το πρώτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκαν τα έσοδα 8,23% και οι δαπάνες 8,25%
Ο κ. Μαρκόπουλος ρωτούσε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία απαιτήθηκε δάνειο 390 εκατ. ευρώ από το από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ για να πληρωθούν οι συντάξεις του Απριλίου.
Στην απάντησή του ο κ. Βρούτσης ενημερώνει ότι το ΤΑΠ-ΔΕΗ άρχισε τις ταμειακές διευκολύνσεις προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Ιούνιο του 2011, ενώ από τον Αύγουστο του 2011 άρχισαν διευκολύνσεις και από το ΕΤΕΑ-ΔΕΗ. Έτσι το Σεπτέμβριο του 2012 τα δάνεια από το ΤΑΠ-ΔΕΗ και το ΕΤΕΑ ανέρχονταν σε 220 εκατ. και τον Απρίλιο του 2013 σε 390 εκατομμύρια ευρώ.

ΖΟΦΕΡΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ...

Για τον κίνδυνο ολοσχερής οικονομικής κατάρρευσης του ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί η Ένωση Ιατρών του Οργανισμού.
Αφού αναφέρει ότι πολλές φορές στο παρελθόν ...
είχε επισημάνει κίνδυνο «ξαφνικού θανάτου» του οργανισμού μέχρι το φθινόπωρο του 2013 λόγω της διόγκωσης των ελλειμμάτων και της ελλιπούς χρηματοδότησης, τόνιζει ότι «επιβεβαιώνονται τα πιο εφιαλτικά σενάρια με την επίσημη πλέον σφραγίδα του υπουργείου Υγείας και της τρόικας».
«Παρά το γεγονός ότι η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η εξαιρετική προχειρότητα δίχως σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, σχεδιασμό και σοβαρό διοικητικό μηχανισμό, δυστυχώς παγίδευσαν ασφαλισμένους και ιατρούς σε ένα κακοστημένο κρατικό μονοπώλιο», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ένωση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα διοικητικής ανεπάρκειας, σύμφωνα με τους γιατρούς του Οργανισμού, είναι η πλήρης αδυναμία του να εκκαθαρίσει τις οφειλές του με αποτέλεσμα να οφείλει για τα έτη 2010 και 2011, 1,2 δισ ευρώ, ενώ για τα έτη 2012 και 2013 έχει συσσωρεύσει άλλο ένα 1,2 δισ. σε νέα χρέη. «Η μαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομικό αφανισμό το μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα υγείας», υπογραμμίζουν.
Αναφέρουν επίσης, μετυαξύ άλλων, ότι «ενώ διαθέτει πάνω από 500 εκατ. για διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παραγωγής υγείας στα υποκαταστήματά του, την ίδια στιγμή διαθέτει μόλις 82 εκατ. για ιατρικές επισκέψεις 10 εκατομμυρίων ασφαλισμένων τα οποία, ακόμη και αυτά, δεν τα πληρώνει καθώς δεν έχει αποδώσει ούτε ένα ευρώ για το 2013».
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη «γενναίας θεσμικής μεταρρύθμισης και ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών». «Με την παρούσα χρηματοδότηση και την διοικητική ανεπάρκεια δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο φορέα υπηρεσιών υγείας. Κάθε καθυστέρηση από εδώ και στο εξής οδηγεί σε τραγικές συνέπειες για την υγεία εκατομμυρίων ασφαλισμένων», προειδοοποιούν οι γιατροί

''H EYΡΩΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ''...

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Με το σκάνδαλο Σνοουντεν για τις παρακολουθήσεις από την NSA, ασχολείται το γερμανικό περιοδικό Spiegel . «Είναι ο Μπαράκ Ομπάμα φίλος για την Ευρώπη;» διερωτάται ο Γιάκομπ Αουγκστάιν, αρθρογράφος...
του περιοδικού και συνεχίζει λέγοντας:
«Είναι ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο πρώτος αφρο - αμερικανός πρόεδρος. Είναι ένας έξυπνος δικηγόρος. Και έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά είναι φίλος; Οι αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόουντεν επιβεβαίωσαν αυτό που παρανοϊκοί "κομπιουτεράδες" και αριστερές θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν εδώ και καιρό: ότι μας παρακολουθούν. Και είναι οι Αμερικανοί που το κάνουν αυτό» γράφει ο Αουγκστάιν.

«Ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός της NSA; Η ασφάλεια, όπως λέει το όνομά της; Δεν έχει σημασία το σύστημα ή ο σκοπός: ένας άνθρωπος που παρακολουθείται δεν είναι ελεύθερος. Και κάθε κράτος που συστηματικά αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και στο όνομα της ασφάλειας, δρα εγκληματικά (...) 
Το καθεστώς που κυβερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα ενεργεί με απολυταρχικό τρόπο, όταν αφορά στον απόλυτο έλεγχο που θέλει να έχει. Ο μαλακός απολυταρχισμός δεν παύει να είναι απολυταρχισμός» επισημαίνει ο Αουγκστάιν. 
Ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση της Ευρώπης σε αυτή τη συμπεριφορά; Σύμφωνα με τον γερμανό αρθρογράφο, παρότι η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω κρίσης, είναι η μόνη που μπορεί να διαλύσει την αμερικανική φαντασίωση για παντοδυναμία. 
«Μία επιλογή θα ήταν η Ευρώπη να δημιουργήσει το δικό της σύστημα δικτύων για να αποφύγει την αμερικανική παρακολούθηση (...) Μία πιο ρεαλιστική λύση θα ήταν να υποχρεώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν τους ευρωπαϊκούς νόμους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Το προσχέδιο για μία οδηγία για την προστασία των δεδομένων ήδη έχει παρουσιαστεί. 
Τώρα μένει να εφαρμοστεί. Όταν αυτό συμβεί, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούν να "ποδοπατήσουν" τον ευρωπαϊκό νόμο, αλλά αν αμερικανικοί κολοσσοί όπως η Google, η Apple, η Microsoft και η Facebook θέλουν να συνεχίσουν να βγάζουν χρήματα από μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους, θα πρέπει να σεβαστούν τους νόμους μας. Όσες εταιρείες συλλαμβάνονται να παραδίδουν δεδομένα με αθέμιτο τρόπο θα πληρώνουν πρόστιμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι εταιρείες θα ασκούν πιέσεις στην κυβέρνησή τους. Η πρόταση ευελπιστεί να ορίσει αυτό το πρόστιμο στο 2% των παγκόσμιων εσόδων της επιχείρησης. Αυτά είναι πολλά χρήματα - και επίσης μία γλώσσα που η Αμερική καταλαβαίνει» καταλήγει ο Αουγκστάιν

BAΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗ DEUTSCHE BAHN ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Δωροδοκίες των γερμανικών σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και άλλες χώρες ερευνά η εισαγγελία της Φραγκφούρτης, για χρήματα (μίζες) που έδωσαν αναφορικά με δουλειές σε τέσσερις χώρες της Αφρικής – Αλγερία, Λιβύη, Ρουάντα, Ταϊλάνδη - αλλά και στην χώρα μας, το διάστημα από το 2002 έως και το 2006, εξέλιξη που προμηνύει ... βαριές «καμπάνες» πολλών χιλιάδων ευρώ. 
Με ειδική αναφορά στην Ελλάδα το σημερινό δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Η Deutsche Βahn λέει αντίο στην Ελλάδα» αναφέρεται στον ελληνικό προαστιακό-μετρό, που ενώνει, όπως γράφει, το λιμάνι με το αεροδρόμιο, το κέντρο της πόλης και την Κόρινθο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, και έπειτα από τα αποτελέσματα της έρευνας της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης που διενεργήθη για διαφθορά στον τομέα των σιδηροδρόμων, η Deutsche Βahn φέρεται να έχει «δωροδοκήσει» με το ποσό των 315.000 ευρώ τα ελληνικά σιδηροδρομικά ταμεία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της γραμμής του Μετρό προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και προς την Κόρινθο.
Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι δεν θα συμμετάσχουν ξανά σε δουλειές στην Ελλάδα και τις συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να παραβιάζουν τους νόμους.
Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι έχουν ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζοντας 37 υπόπτους για υποθέσεις διαφθοράς και πρόκειται να υποβάλουν αγωγές εναντίον τους, ενώ έχουν απομακρύνει τριάντα στελέχη της θυγατρικής Deutsche Bahn International (DBI), που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας -μεταξύ αυτών και τον άλλοτε επικεφαλής της εταιρίας στην Ελλάδα.
«Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι χρειάζονταν βαθιές τομές και μια νέα αρχή, για αυτό και θα αποσυρθούν από όλες τις αγορές στις οποίες καταγράφεται υψηλός κίνδυνος διαφθοράς», δήλωσε στην εφημερίδα ο αρμόδιος της εταιρείας για τον εσωτερικό έλεγχο, Γκερντ Μπεχτ. Μετά την Ελλάδα, αναμένεται να κλείσουν τα γραφεία και σε Αλγερία, Ρουάντα, Λιβύη και Ταϊλάνδη, ενώ ακυρώθηκε σειρά συμβολαίων.
Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν είναι η εφαρμογή κανονισμού που επιτρέπει στα γραφεία στο εξωτερικό να διαθέτουν στα ταμεία τους μόνο 500 ευρώ και στους υπαλλήλους να πληρώνουν μόνο μέχρι 100 ευρώ σε μετρητά.
Πάντως αίσθηση δημιουργεί ότι στο δημοσίευμα το φταίξιμο ρίχνεται στις χώρες που πήραν τα χρήματα. Μάλιστα αναφέρεται ότι οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία έχουν αναλάβει δράση προκειμένου να ξεσκεπάσουν πολλές χώρες, γνωστές ως «υψηλού κινδύνου διαφθοράς».
«Τώρα, οι σιδηρόδρομοί μας κάνουν μια νέα αρχή και αποχωρούν από τις χώρες που είναι επιρρεπείς σε διαφθορά», καταλήγει το ξένο δημοσίευμα.
Η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης ερευνά ακόμη και τον ρόλο της εταιρείας μηχανικών Lahmeyer, η οποία έχει συνεργαστεί με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους και συνεργάτης της φέρεται αναμεμιγμένος σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Στην εταιρεία έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 600.000 ευρώ.

''NA ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΙΜΙΤΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΓΔΜ''...

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Nα αξιοποιήσουν το «momentum» και να συνεχίσουν τις προσπάθειες και διαπραγματεύσεις, με στόχο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας, ενθαρρύνουν οι ΗΠΑ την ΠΓΔΜ και την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για  ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις, Φίλιπ Ρίκερ...
Έπειτα από τις συναντήσεις που είχε, σήμερα, στα Σκόπια με τον πρόεδρο της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ και τον πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκι, ο κ. Ρίκερ εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο κ. Νίμιτς υπέβαλε στα δύο μέρη νέα πρόταση (στις αρχές Απριλίου).
«Εμείς στηρίζουμε τη διαπραγματευτική  διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και εκφράζουμε ικανοποίηση που ο κ. Νίμιτς υπέβαλε νέα πρόταση, ελπίζοντας πως αυτή μπορεί να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές. Χρειάζεται βούληση και επιθυμία για πρόοδο καθώς και διάλογος, όχι μόνο μεταξύ των ηγεσιών αλλά και στην κοινή γνώμη» σημείωσε ο κ. Ρίκερ.
Πηγή : protothema.gr

''KOΨΙΜΟ'' ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ...

...ΘΕΛΟΥΝ ''ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ'' ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ...
Άμεση «επανεκκίνηση» για τον ΕΟΠΥΥ ζήτησαν οι εκπρόσωποι της τρόικας από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, κατά τη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Δευτέρας, στο κτίριο του υπουργείου στο Μαρούσι. Μια επανεκκίνηση που...
όπως φαίνεται θα αφορά πρωτίστως τον Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού προκειμένου να συρρικνωθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις –και το έλλειμμα που έχουν δημιουργήσει.
Το 1 δισ. ευρώ που «έπεσε» στη μαύρη τρύπα του Οργανισμού για το έτος 2011 και το 1,2 δισ. ευρώ που αναμένεται να… «χαθεί» το τρέχον έτος πυροδότησαν τη συζήτηση με τους αξιωματούχους της τρόικας, σε μία συνάντηση που κατά τα άλλα έτεινε να θεωρηθεί και συνάντηση ρουτίνας, με τη διοικητική αναδιάρθρωση των κλινικών του ΕΣΥ, τις προμήθειες και τη φαρμακευτική δαπάνη να βρίσκονται εντός των προδιαγεγραμμένων στόχων. Η εξήγηση που δόθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι λόγω της ύφεσης και της ανεργίας έχουν μειωθεί δραματικά οι ασφαλιστικές εισφορές και τα έσοδα των ταμείων δεν ικανοποίησε τους εκπροσώπους της τρόικας.
Την ίδια στιγμή, οι διαγνωστικές εξετάσεις που «ξέφυγαν» το α’ πεντάμηνο του έτους κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ και τα αυξημένα νοσήλια  των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ  σε ιδιωτικές κλινικές μπήκαν στο μικροσκόπιο των εκπροσώπων της τρόικας, οι οποίοι ζητούσαν μετ’ επιτάσεως διευκρινήσεις και λεπτομέρειες για τα ποσά, τις υπερβάσεις, τον αριθμό των εξετάσεων, των αριθμό των ασφαλισμένων, τον ελεγκτικό μηχανισμό των ιδιωτικών παρόχων υγείας.
«Η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και το ζήτημα των δαπανών, οι οποίες προκαλούνται μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, πρέπει να εξεταστούν. Σ’ αυτό το ζήτημα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις,  να υιοθετήσουμε ιδέες ούτως ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειμμα σημαντικό στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013»ανέφερε  ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog