Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ GREXIT

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Μπορεί το ενδιαφέρον της Ευρώπης να έχει στραφεί πλέον στην προσφυγική κρίση και την τρομοκρατία, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το ελληνικό ζήτημα και ιδιαίτερα οι ενδοιασμοί του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχουν ξεχαστεί: Αυτό... 
αναφέρει δημοσίευμα της Deutsche Welle, το οποίο υπενθυμίζει ότι ο «δύσκολος» υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας πάτησε «φρένο» στις διαπραγματεύσεις μόλις τον περασμένο μήνα, ζητώντας και νέες δεσμεύσεις από την Ελλάδα.
«Αυτό δεν φάνηκε να συγκινεί ιδιαίτερα τα ΜΜΕ και την κοινή γνώμη» γράφει το δημοσίευμα, και συνεχίζει: «Εν μέσω των προσφυγικών ροών, των τρομοκρατικών χτυπημάτων και των συγκρούσεων στη Συρία, το ελληνικό ζήτημα γενικότερα φάνηκε να έχει την ίδια τύχη. Εντούτοις η ελληνική κρίση δεν εξαφανίστηκε. Η διελκυστίνδα μεταξύ Ελλάδας και διεθνών πιστωτών καλά κρατεί. Το ίδιο και η κριτική και επιφυλακτική διάθεση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών».

To άρθρο τονίζει ότι παρότι ο Γιάνης Βαρουφάκης απομακρύνθηκε από το υπουργείο Οικονομικών και η επικοινωνία του κ. Σόιμπλε με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είναι πολύ καλύτερη, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δεν έχει ακόμα εγκαταλείψει την ιδέα του Grexit.

Με την ψήφιση ενός νέου πακέτου σκληρών μέτρων να είναι πλέον προ των πυλών, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και θεσμών θα βρεθούν και πάλι σε πρώτο πλάνο. Η Deutsche Welle υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η διάσταση απόψεων μεταξύ Μέρκελ και Σόιμπλε έκανε τον «σκληρό» υπουργό Οικονομικών να σκεφτεί ακόμα και το ενδεχόμενο παραίτησής του από την κυβέρνηση. «Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει έναν υπουργό να ενεργήσει αντίθετα με τη συνείδησή του και εάν το προσπαθήσει κανείς θα μπορούσα να πάω στον πρόεδρο και να ζητήσω την απαλλαγή μου» είχε πει τότε ο κ. Σόιμπλε.

Το δημοσίευμα τονίζει παράλληλα ότι μέχρι στιγμής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει δεσμευτεί για συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο η Γερμανία έχει θέσει πολλές φορές ως όρο για συμμετοχή στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...
 Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη προδημοσιευτεί θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1991 στους τομείς: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία - φάρμακα, υλικά - κατασκευές.
Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
- είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
- Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του προγράμματος .
- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
- Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
- Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
- Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα προβλέπει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
- ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
- το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
- τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
- οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
- το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
- ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
- οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
- οι αμοιβές τρίτων.
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr και αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.

ΡΑΓΔΑΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αυξητικές τάσεις και ωριμότητα στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου B-C, καταγράφει η έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο B-C στην Ελλάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου... 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015 και συμμετείχαν 1200 Έλληνες online αγοραστές. Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο 11th eBusiness Forum, που συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής της ΕΕΔΕ και το Εργαστήριο ELTRUN του ΟΠΑ, με την υποστήριξη του GRECA.
Όσον αφορα τους Έλληνες online αγοραστές, για πρώτη φορά, το κινητό τηλέφωνο έχει ξεπεράσει το laptop, με το 89% να το αναφέρει ως τρόπο πρόσβασης στο Internet, ενώ ο σταθερός Η/Υ είναι στην τέταρτη θέση με μόλις 60%. Επίσης, στους κυρίους λόγους χρήσης του Internet περιλαμβάνονται δύο υπηρεσιες που υποστηρίζουν τις online αγορές: Έρευνα online αγοράς και σύγκριση τιμών (74%) και online τραπεζική (57%) με μια σημαντική αύξηση +14% μονάδες από το 2014, λόγω, κυρίως, των capital controls. Στην έρευνα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των προϊόντων/υπηρεσιών που αγοράσθηκαν online το πρώτο εννεάμηνο του 2015. Οι πρώτες δέκα κατηγορίες, με βαση τα ποσοστά των αγοραστών, παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες σε σχεση με το 2014. Κυριαρχούν και πάλι στις δύο πρώτες θέσεις οι ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες, ενώ τα εξαρτήματα και εξοπλισμός Η/Υ ανέβηκαν απο την τέταρτη στην τρίτη θέση.
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου B-C το 2015, σε σχέση με το 2014, είναι εμφανής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: Υπάρχει μια συνολική αύξηση 5% όσον αφορά τον αριθμό των προϊοντικών κατηγοριών που αγοράσθηκαν online. Για το 25% των online αγοραστών οι αγορές, μέσω internet, αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία (πάνω απο το 50%) των συνολικών τους αγορών. Το 2014, αυτό συνέβη μόνο για το 9% των online αγοραστών. Οι αγορές από ελληνικά sites αντιπροσωπεύουν το 65% των online αγορών τους από το 60% που ήταν το 2014. Η μέση αξία των online αγορών ανά καταναλωτή αυξήθηκε κατα 10% σε σχέση με το 2014. Το 43% αναφέρει ότι οι online αγορές θα αυξηθούν το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ μόλις το 19% επισημαίνει το αντίθετο. Διαμορφώνεται πλέον μια ξεκάθαρη πολυκαναλική (multichannel) συμπεριφορά, αφού το 33% των offline αγορών το κάνουν, αφού κάνουν αναζήτηση στο internet, ενώ το 16% των online αγορών το κάνουν, αφού επισκεφθούν φυσικά καταστήματα.
'Αλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής: Οι τρεις κύριοι λόγοι πραγματοποίησης online αγορών σχετίζονται με τιμές/προσφορές, αφού αναφέρθηκαν στις πρώτες θέσεις η εύρεση καλύτερων τιμών (66%), η άμεση σύγκριση προϊόντων/τιμών (53% από 39% το 2014), η εύκολη εύρεση προσφορών (38% από 30% το 2014).
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών καταστημάτων που επηρεάζουν θετικά την εμπιστοσύνη τους και τους κερδίζουν ως πελάτες καλύπτουν πλέον ένα ευρύ φάσμα και είναι: Ο ασφαλής τρόπος πληρωμής από γνωστό φορέα (46%), χαμηλές τιμές και προσφορές (42%), εύχρηστο και γρήγορο στην πλοήγηση site (37%), ξεκάθαρους όρους χρήσης (35%), καλές κριτικές σε sites/blogs (32%) στις τρεις πρώτες θεσεις. Οι κύριες πηγές πληροφόρηση, πριν αγοράσουν online, είναι πλέον τα ψηφιακά κανάλια με τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμων (72% από 63% το 2014), τα websites των εταιρειών (62%) και τα review pages (52%). Χρησιμοποιούν ευρέως τα social media, αφού το 41% κάνει like σε κάποια μάρκα προϊόντος, αλλά η επίδρασή τους στην αγοραστική συμπεριφορά είναι ακόμη περιορισμένη, αφού μόνο το 23% είναι πιθανόν να αγοράσει ένα προϊόν που ακολουθεί στα social media. Αρχίζει να εμφανίζεται ξεκάθαρα η τάση αξιοποίησης των κινητών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αφού το 32% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί applications για τη διευκόλυνση των αγορών του, ενώ το 11% κάνει download applications που αφορούν προωθητικές ενέργειες προϊόντων. Παραμένει το πρόβλημα με τη μεταφορά προϊόντων που παραγγέλνουν online, αφού το 19% σημειώνει ότι τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν συνήθως μεγάλο ποσό σε σχέση με την αξία του προϊόντος, αλλά σε μικρότερη έκταση, αφού το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 24%.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΩΣ 150.000 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από τις τράπεζες εξετάζονται τα αιτήματα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, για κίνηση κεφαλαίων (εμβάσματα, εισαγωγές κλπ) ποσού έως €150.000 ανά πελάτη και ανά εργάσιμη ημέρα...

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εργασιών της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ):

Εγκρίσεις Αιτημάτων

Κατά το διάστημα ισχύος των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (από 29.06.2015 έως και 31.10.2015), υποβλήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 27.576 αιτήματα, εκ των οποίων:

* εγκρίθηκαν 21.069 (76%),

* αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 5.384 (20%), και

* απορρίφθηκαν 1.123 (4%)

Ήτοι, ποσοστό μόνο 4% του συνόλου των αιτημάτων έχει απορριφθεί, ενώ ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται από την ΕΕΤΣ σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 298 αιτήματα.

Συνολικό Ποσό Εγκρίσεων και Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας

Το συνολικό εγκριθέν ποσό των αιτημάτων της ΕΕΤΣ ήταν €7.928 εκ., τα οποία κατανεμήθηκαν στους εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

* €846 εκ. σε τρόφιμα

* €484 εκ. σε φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα

* €1.768 εκ. σε ενέργεια και ηλεκτρισμό

* €3.848 εκ. σε λοιπούς τομείς (πρώτες ύλες, ένδυση, αυτοκίνητα, καπνός κλπ) και

* €982 εκ. σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Επιπλέον, ποσό €3.376 εκ. εγκρίθηκε από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε €10.322 εκ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΕΤΣ και των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων εγκρίθηκαν €10,3 δισ. για εισαγωγές αγαθών έναντι αντίστοιχου ποσού €16,8 δισ. το 2014, ήτοι ποσοστό κάλυψης 61%. Ειδικά για τις εισαγωγές αγαθών, εξαιρουμένων των καυσίμων και ναυτιλιακών δαπανών, η κάλυψη έφθασε το 80% του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους.

Εργασίες που έχουν εκχωρηθεί στις τράπεζες

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύνανται να εξετάζουν αιτήματα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, ποσού έως €150.000 ανά πελάτη και ανά εργάσιμη ημέρα. Το συνολικό εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανέρχεται σε €308 εκ. ενώ, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και κατόπιν σχετικής αίτησης του Πιστωτικού Ιδρύματος, εγκρίνεται από την ΕΕΤΣ πρόσθετη παροχή ρευστότητας.

Για τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή ανά Πιστωτικό Ίδρυμα, έως του ποσού των 500 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ή ανά καταθέτη και ανά ημερολογιακό μήνα, το ισχύον συνολικό μηνιαίο εγκριτικό όριο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ιδρυμάτων Πληρωμών ανέρχεται σε €80 εκ.

MOODY'S : Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ...

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

«Αν και η Ελλάδα και οι πιστωτές της συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μία νέα συμφωνία διάσωσης ώστε...
να αποφευχθεί ένα Grexit, η πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης», προειδοποιεί η Moody's στο εβδομαδιαίο της σχόλιο.


Σύμφωνα με τον οίκο η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης θα επιταχύνει με μέτριο ρυθμό με το ΑΕΠ της να αυξάνεται 1,4% φέτος από 1% απ' το 2014.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει πολύ χαλαρή τη νομισματική της πολιτική για παρατεταμένη περίοδο και να διατηρήσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων με βάση το οποίο προχωρά σε αγορές έως 60 δισ ευρώ το μήνα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παραμείνει σε ισχύ έως το Σεπτέμβριο του 2016 ή μέχρι ο πληθωρισμός να προσεγγίσει το στόχο του 2%.

Λόγω αυτής της δέσμευσης, σύμφωνα με την Moody's, η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Ευρωζώνης θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υποστηρίζοντας την οικονομία.

Η Moody's προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα αρχίσει να ομαλοποιεί τη νομισματική της πολιτική στο α' τρίμηνο του 2018.

ΚΙΝΔΥΝEYEI H ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ!...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ!
Σε περιπέτειες βάζει το μνημείο της Αμφίπολης η έλλειψη χρημάτων καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να περάσει και δεύτερο χειμώνα χωρίς θωράκιση. Ο τάφος...
της Αμφίπολης στον λόφο Καστά που μέχρι και τις αρχές του 2015 είχε στραμμένα πάνω του όλα τα βλέμματα τώρα έχει... βυθιστεί στο σκοτάδι. Δεν είναι επισκέψιμο ούτε καν από ειδικές ομάδες επιστημόνων και εκτός από μερικές συμπληρωματικές πρώτες βοήθειες, τίποτε άλλο δεν έχει γίνει, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Έθνους», καθώς δεν έχουν διατεθεί τα απαραίτητα χρήματα για να γίνουν οι εργασίες που χρειάζονται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για τις δύο μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν στη γεωστατική και γεωδομική του τάφου δεν έχουν εγκριθεί τα χρήματα και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει η παραμικρή εργασία.

Εκτός από ελάχιστες επιτόπου συντηρήσεις από πέρυσι δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο στήριξης και προστασίας του μνημείου. Το μόνο που έχει γίνει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι να τοποθετηθούν λιόπανα στα πρανή του λόφου, όχι για να συγκρατηθούν τα χώματα που πέφτουν -αδύνατον δια τέτοιας μεθόδου- αλλά για να μην φαίνεται η έκταση των κατολισθήσεων που κάθε μέρα αυξάνει.

Όπως δήλωσε στο «Έθνος» ειδικός μηχανικός με τα πρωτοβρόχια οι φθορές στα πρανή του περιβόλου που έχουν ανασκαφεί θα είναι πολύ μεγάλες, διότι ό,τι στεγνώσει τώρα, θρύβεται, δηλαδή αποκτά πυκνό εσωτερικό δίκτυο ρωγμών εξαιτίας του οποίου θα κοπεί σε μικρά κομμάτια.

ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΘΕ ΡΕΚΟΡ Η ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ...

Στο υψηλότερο επίπεδο του έτους διαμορφώνεται αυτήν την περίοδο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω του καύσωνα...
που έχει προκαλέσει αυξημένη χρήση των κλιματιστικών.


Παρά την οικονομική κρίση, που έχει περιορίσει την κατανάλωση από τις επιχειρήσεις (βιομηχανίες, καταστήματα, γραφεία) η ζήτηση πλησίασε τις προηγούμενες ημέρες τα 10.000 μεγαβάτ, και καλύφθηκε κατά κύριο λόγο από τις εγχώριες πηγές καθώς οι εισαγωγές ρεύματος έχουν περιοριστεί.

Στην κάλυψη του φορτίου εκτός από τις θερμικές μονάδες ΔΕΗ και ιδιωτών, συμβάλλουν σημαντικά τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν το πλεονέκτημα ότι εμφανίζουν το μέγιστο της παραγωγής τους το μεσημέρι, δηλαδή τις ώρες του καύσωνα που είναι αυξημένη και η ζήτηση.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, η αιχμή της ζήτησης την προηγούμενη Δευτέρα ήταν 9.153 μεγαβάτ, την Τρίτη έφθασε στα 9.432 MW, την Τετάρτη ανέβηκε στα 9.674 MW και χθες Πέμπτη στα 9,732 MW.

Οι εισαγωγές ρεύματος κατά την περίοδο αυτή κάλυπταν το 8-12% της ζήτησης, ενώ τους προηγούμενους μήνες ξεπερνούσαν και το 25%. Οι εισαγωγές περιορίστηκαν με αφορμή και την επιβολή των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, και υποκαταστάθηκαν από τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εγχώριων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΜΕ : ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ...

Στην απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να μην συμμετάσχει, τουλάχιστον προς το παρόν, στο νέο πρόγραμμα...
βοήθειας της Ελλάδας αναφέρεται ο γερμανικός Τύπος.


Το ΔΝΤ ξεκαθαρίζει τη στάση του, αναφέρει ηFrankfurter Allgemeine: Το Ταμείο δεν θα συμμετάσχει προς το παρόν στο τρίτο πακέτο βοήθειας της Ελλάδας.

Με αυτό τον τρόπο το ΔΝΤ θέτει υπό πίεση τους πιστωτές επιμένοντας σε ένα «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, εκτιμά η εφημερίδα.

Όπως έγινε γνωστό χθες το Ταμείο δεν θα συμμετάσχει αρχικά στη διαδικασία προκαταρκτικής συμφωνίας, ενώ σε δεύτερη φάση θα συμμετάσχει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις: Πρώτον η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και δεύτερον οι ευρωπαίοι πιστωτές της θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα σημαντικό κούρεμα του ελληνικού χρέους.

Με αυτό τον τρόπο, σημειώνει η FAZ, το Ταμείο προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις στη Γερμανία και τις άλλες χώρες της ευρωζώνης ώστε τελικά να συμφωνήσουν σε ένα κούρεμα του χρέους της Ελλάδας.

Η εφημερίδα Die Zeit σχολιάζει ότι η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει ένα κλασσικό κούρεμα του ελληνικού χρέους, όμως δεν διαφωνεί με την παράταση της ωρίμανσής του και με μια μείωση των επιτοκίων. Παράλληλα όμως το Βερολίνο βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή του ΔΝΤ στις προσπάθειες διάσωσης της Ελλάδας.

Από την πλευρά της η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt εξηγεί ότι η απόφαση για ένα ενδεχόμενο κούρεμα του ελληνικού χρέους μπορεί να καθυστερήσει αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και έως τις αρχές του επόμενου έτους.

«Η Μέρκελ σε δύσκολη θέση: Το ΔΝΤ αποχωρεί από τη διάσωση της Ελλάδας», είναι ο τίτλος του οικονομικού ιστότοπου Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Η Γερμανίδα καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ είχε δηλώσει μετά τη σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουλίου ότι μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) μόνο αν συμμετέχει και το ΔΝΤ. Όμως η Μέρκελ εξακολουθεί να απορρίπτει την ιδέα μιας απομείωσης του ελληνικού χρέους, εξηγεί ο ιστότοπος.

''ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ'' ΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΒΒC ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ...

Ο παρουσιαστής του BBC και συγγραφέας best seller βιβλίων, Σάιμον Ριβ, έχει ταξιδέψει σε περισσότερες...
από 120 χώρες κι έχει κάνει τον γύρο του κόσμου για γνωστές σειρές του τηλεοπτικού δικτύου. ΄Εχει βρεθεί πολλές φορές στη χώρα μας και όπως έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους αγαπημένους προορισμούς του.                                     Ο Σάιμον Ριβ
Ο 43χρονος παρουσιαστής και περιηγητής θα επιστρέψει πολύ σύντομα στη χώρα μας, για επαγγελματικούς λόγους.

Αφορμή είναι η παραγωγή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ελλάδα με τον Σάιμον Ριβ» που θα γυριστεί σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως στην Ακρόπολη, στην Πνύκα, στις Μυκήνες, στην Ολυμπία, στην Κνωσό, στους Δελφούς και στο λιμάνι του Λεχαίου στην Κόρινθο.

Το σχετικό αίτημα απηύθυνε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το BBC, ζητώντας άδεια κινηματογράφησης και αεροκινηματογράφισης στους  αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, τα μέλη του οποίου έδωσαν ομόφωνα το πράσινο φως, πρόκειται για δύο κύκλους επεισοδίων, παραγωγής BBC, που θα παιχτούν στις αρχές του 2016 στη βρετανική τηλεόραση ενώ, μέσω δορυφόρου, θα «ταξιδέψουν» σε πολλές ακόμα χώρες.

Καμία από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων δεν έφερε αντίρρηση ως προς το αίτημα, ωστόσο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από το οποίο ζητήθηκε άδεια επίσκεψης στις αποθήκες του, δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για «λόγους ασφαλείας, δεδομένου ότι πρόκειται για χώρους μη προσβάσιμους».

Ο Σάιμον Ριβ έχει κάνει πολλά ντοκιμαντέρ για άγνωστες περιοχές του κόσμου, επίσης έχει γράψει βιβλία για τη διεθνή τρομοκρατία, τη σύγχρονη ιστορία, αλλά και για τις περιπέτειές του. Έχει παρουσιάσει γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές του BBC, κάποιες από τις οποίες έχουν παιχτεί και στη χώρα μας, όπως «Ακολουθώντας τον Τροπικό του Καρκίνου» και «Ακολουθώντας τον Τροπικό του Αιγόκερω», ενώ τα βιβλία του «The New Jackals» (1998), «One Day in September» (2000) και «Tropic of Capricorn» (2007) έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των best sellers από τους New York Times

THN ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟ 23% ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝ 23 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ...

Την κατάργηση της αύξησης στο 23% του ΦΠΑ στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών ζητούν με επίκαιρη ...
ερώτησή τους 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.


Στην ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια τη διακοπή των ενισχυτικών φροντιστηριακών μαθημάτων μεγάλου μέρους των μαθητών, κλείσιμο εκατοντάδων φροντιστηρίων, απολύσεις και περικοπές μισθών χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και αύξηση της παραοικονομίας.

Παράλληλα, οι κυβερνητικοί βουλευτές χαρακτηρίζουν «αδιανόητο σε αυτή την άσχημη οικονομική συγκυρία να επιβαρύνονται οι οικογένειες λόγω της συνεπαγόμενης αύξησης των τιμών στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών».

«Το μέτρο αυτό βάζει επιπλέον ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση» καταγγέλλουν ενώ προσθέτουν ότι «οι απώλειες εσόδων για το κράτος θα είναι σημαντικές και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν περιθώρια για την παραμικρή μείωση».

Ακόμα, υπογραμμίζουν ότι «το μέτρο προσκρούει στο ενωσιακό δίκαιο, καθώς σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2006/112 της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, απαλλαγής τυγχάνουν οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης».

ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ : ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Η Κυριακή 12 Ιουλίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας προκειμένου :::
να φθάσει σε συμφωνία με τους πιστωτές της και να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το οδυνηρό ενδεχόμενο μίας μη συντεταγμένης εξόδου από το ευρώ, όπως σημειώνουν στην πρώτη τους σελίδα η ιστοσελίδες των κορυφαίων διεθνών ΜΜΕ.


FT: Τελεσίγραφο πέντε ημερών στην Ελλάδα για να αποφύγει την χρεοκοπία 

Τελεσίγραφο πέντε ημερών προκειμένου να καταλήξει σε μια συμφωνία με τους πιστωτές της και να αποφύγει την χρεοκοπία και την κατάρρευση έδωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο σχολιάζουν οι Financial Times τα αποτελέσματα της νέας Συνόδου Κορυφής για την χώρα μας, τονίζοντας πως την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί νέα σύνοδος στην οποία θα συμμετέχουν και οι 28 ηγέτες των κρατών-μελών της Ένωσης.

Οι FT τονίζουν ότι για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό ζήτημα οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν τόσο σκληρή γλώσσα για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί.

Στις δηλώσεις τους λίγες ημέρες έπειτα από την επικράτηση του «όχι» στο ελληνικό δημοψήφισμα οι ηγέτες της ΕΕ προειδοποίησαν την Ελλάδα ότι ένα νέο πρόγραμμα για την χώρα θα απαιτούσε την υιοθέτηση σκληρών μέτρων.

Wall Street Journal: Η Ευρωζώνη θέτει ως Deadline την Κυριακή για την Ελλάδα

«Οι ηγέτες της Ευρωζώνης έθεσαν την Κυριακή ως καταληκτική ημερομηνία προκειμένου η Ελλάδα να κατορθώσει να κλείσει μία νέα χρηματοδοτική συμφωνία, στην οποία θα περιλαμβάνονται μέτρα πλήρους αναδιάρθρωσης, όπως τόνισε η Γερμανίδα καγκελάριος», είναι το πρώτο σχόλιο της Wall Street Journal.

Bloomberg: Η Ελλάδα αντιμέτωπη με Grexit εάν ο Τσίπρας δεν «υποκλιθεί» έως την Κυριακή

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν την Κυριακή ως deadline για να διασώσουν την Ελλάδα, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν το άνευ προηγούμενου βήμα να διώξουν τη χώρα από το ευρώ», το πρώτο σχόλιο του πρακτορείου Bloomberg.


CNBC: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν το τελικό deadline

Περισσότερο περιγραφικό παρά σχολιαστικό το πρώτο δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου, μετά το πέρας τόσο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης όσο και των δηλώσεων όλων των εμπλεκομένων...

ΔΝΤ : ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ...

Ρίσκο για τις οικονομίες σε Ιταλία και ΗΠΑ αποτελεί η κρίση στην Ελλάδα αναφέρει έκθεση του ΔΝΤ που εξετάζει ...
τις επιπτώσεις.
Τις προηγούμενες ημέρες ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι και ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Πιερ Κάρλο Πάντοαν είχαν υποστηρίξει ότι η Ιταλία δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο.
Ωστόσο η έκθεση του ΔΝΤ για τις προοπτικές της ιταλικής οικονομίας σημειώνει ότι «αν δεν αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις της ελληνικής κρίσης με μια ισχυρή πολιτική απάντηση, μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην Ιταλία, πλήττοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών». Υπογραμμίζει όμως ότι ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης είναι περιορισμένος.
Επίσης σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ για την πορεία της αμερικάνικης οικονομίας η κρίση στην Ελλάδα αποτελεί ένα ρίσκο για τις ΗΠΑ, ο αντίκτυπος της οποίας έως σήμερα είναι μικρός. Ωστόσο, αναφέρει πως αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, ενδέχεται να πλήξει την ανάπτυξη στην ευρωζώνη και να υπονομεύσει και την πορεία της αμερικάνικης ανάκαμψη.
Επίσης η ετήσια έκθεσή του το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Fed) ότι δεν πρέπει να προχωρήσει στην αύξηση επιτοκίων μέσα το 2015 πριν δει ξεκάθαρα σημάδια ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ, ομολογώντας πως η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη.

GUARDIAN: ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΕΚΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ...

«Θέλετε να απολαύσετε φθηνές διακοπές σε μια όμορφη χώρα, τότε επιλέξετε την Ελλάδα ...
για να ενισχύσετε και τη οικονομία της χώρας» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος τουGuardian.
Ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο «Οι Έλληνες είναι ακόμα πιο φιλόξενοι και περισσότερο ευγνώμων από ποτέ. Η αντίδραση της δυσκολίας έχει ένα ευρύτερο χαμόγελο, μια ευρύτερη αγκαλιά».
Παράλληλα επισημαίνεται πως ο τουρισμός είναι αλληλεγγύη. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ουδέποτε βία και πουθενά. Και όποτε υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα στο παρελθόν αυτό έχει αντιμετωπιστεί.

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ - ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ...

Αμετάβλητο στα επίπεδα των 88,6 δισ. ευρώ διατήρησε τον Έκτακτο Μηχανισμό Στήριξης (ELA) η ΕΚΤ, με το διοικητικό συμβούλιό της...
να τονίζει ότι το όλο θέμα θα επανεξεταστεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Bloomberg.


Νωρίτερα,το πρακτορείο Reuters μετέδιδε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής περαιτέρω ρευστότητας στην Ελλάδα μέσω του ELA, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν και όπως όλα δείχνουν, η ΕΚΤ περιμένει τα αποτελέσματα της νέας, κρίσιμης Συνόδου Κορυφής για την χώρα μας την ερχόμενη Κυριακή, προκειμένου να λάβει τις όποιες αποφάσεις. 
Παρατείνεται το κλείσιμο των τραπεζών
Υπό τις νέες συνθήκες, η τραπεζική αργία οδεύει προς νέα παράταση και ενδεχομένως και το όριο αναλήψεων των 60 ευρώ από τα ΑΤΜ και των 120 ευρώ για συνταξιούχους από τα γκισέ των τραπεζών -εφόσον δεν μειωθούν τελικώς και αυτά!

Η σύσκεψη που θα ξεκινούσε στις 5 το απόγευμα στο Γενικό Λογιστήριο υπό τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα με εκπροσώπους των τραπεζών ακυρώθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως θα βγει νέα υπουργική απόφαση Τσακαλώτου για παράταση της Πραξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, με κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση με όσα ίσχυαν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΤΑΙΣΕΛΜΠΛΟΥΜ ΣΕ ESM ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ...

Επιστολή προς τα μέλη της διοίκησης του ESM, την ΕΚΤ και την Κομισιόν, μέσω της οποίας ζητά να εξεταστούν...
οι ελληνικές προτάσεις, απέστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup και επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου του ESM, Γερούν Ντάισελμπλουμ.


Ο κ. Ντάισελμπλουμ ζητά από τα μέλη της διοίκησης του ESM να εξετάσουν κατά πόσο οι ελληνικές προτάσεις μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης, να εξετάσουν σε συνεργασία με το ΔΝΤ, εάν το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και τέλος να εξετάσουν τις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες για διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης Eurogroup για να εξεταστεί το ελληνικό αίτημα, αργότερα εντός της ημέρας. Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Eurogroup θα συνεδριάσει, μέσω τηλεδιάσκεψης, αργότερα σήμερα, με στόχο την αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματος στον ESM και τη χάραξη των επόμενων βημάτων.

Την ίδια ώρα, πηγή της Ευρωζώνης στη βελγική πρωτεύουσα την οποία επικαλείται η DW, ο κ. Ντάισελμπλουμ σχεδιάζει να επισπεύσει τη συνεδρίαση του Εurogroup κατά μια μέρα, ώστε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, αντί για το Σάββατο.

Στην επιστολή του ο κύριος Ντάισελμπλουμ τονίζει:

«Αγαπητέ Επίτροπε,
Αγαπητέ πρόεδρε,

Στις 8 Ιουλίου η Ελληνική Δημοκρατία κατέθεσε αίτημα για στήριξη από τον ESM, η οποία θα έρθει υπό τη μορφή δανείου.

Μετά την λήψη του προαναφερόμενου αιτήματος και σε εκτέλεση του Άρθρου 13 (1) της Συνθήκης του ESM και σε σύνδεση με το Άρθρο 2 του Οδηγού Παροχής Δανείων του μηχανισμού, αναθέτω, ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ESM, στην Κομισιόν σε συνεργασία με την ΕΚΤ τα ακόλουθα:

α. Αξιολόγηση της ύπαρξης ρίσκου για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης ως συνόλου ή των κρατών-μελών της,
β. Αξιολόγηση, σε συνεργασία με το ΔΝΤ, του κατά πόσο το δημόσιο χρέος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι βιώσιμο και
γ. Αξιολόγηση των πραγματικών ή πιθανών χρηματοδοτικών αναγκών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Βάσει του Άρθρου 13 (1) της Συνθήκης του ESM, αυτές οι αξιολογήσεις σε συνδυασμό με το προαναφερθέν αίτημα και την πρόταση του γενικού διευθυντή του ESM, βάσει του Άρθρου 2, θα αποτελέσουν τη βάση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ESM για το κατά πόσο θα προσφέρουν στήριξη στην Ελληνική Δημοκρατία, υπό μορφή δανείου.

Μετά τιμής,
Γερούν Ντάισελμπλουμ
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ESM»

Π. Τατούλης: «Η Ευρώπη της δημοκρατίας δεν χωρά μικροπολιτικές»

Π. Τατούλης: «Η Ευρώπη της δημοκρατίας δεν χωρά μικροπολιτικές»Σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Μάνφρεντ Βέμπερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης προέβη στην κάτωθι δήλωση:
«Η στάση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Μάνφρεντ Βέμπερ κατά την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν βαθύτατα αντιδημοκρατική και εντελώς απαράδεκτη.
Ο κ. Βέμπερ με τους χαρακτηρισμούς του απέναντι στον Πρωθυπουργό της χώρας προσέβαλλε ολόκληρο τον Ελληνικό λαό και, με την ευθεία παρέμβασή του σε εσωτερικά εθνικά ζητήματα της Ελλάδος, υπερέβη όχι μόνο τα όρια της θεσμικής του λειτουργίας, αλλά και στοιχειωδών κανόνων δημοκρατίας και σεβασμού.
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα οφείλει να σταθεί αντάξιο της ιστορίας του και σε αυτή την κρίσιμη για την Ελλάδα και τη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια στιγμή να ξεπεράσει αναχρονιστικές συμπεριφορές και να λειτουργήσει προς όφελος των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών και της σταθερότητας της Ευρωζώνης.
Για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες μοναδική κόκκινη γραμμή αποτελεί η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Ξεκινά η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους φοιτητές

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2015 ξεκινούν από τη Δευτέρα 15-6-2015 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 7-7-2015. Πιο συγκεκριμένα:
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό
- θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
- Από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ως και την Τρίτη 7-7-2015, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.
- Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:
- όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2015 και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο.
- όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2013 ή 2014, διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.
Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.
Δ.Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.

Θέμα ημερών η πρόσκληση για αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση για τη φιλοξενία των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του aftodioikisi.gr, στόχος, η τα παιδιά να τοποθετηθούν εγκαίρως στις δομές μέριμνας έως τον Σεπτέμβριο, όπως ορίζει το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα ολοκληρωθεί η εικόνα του πλήθους των αιτημάτων.
Η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Θεανώ Φωτίου έχει δεσμευτεί ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η χρηματοδότηση του προγράμματος όχι μόνο να διατηρηθεί τουλάχιστον στα εφετινά επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ και, επομένως, οι θέσεις φιλοξενίας να παραμείνουν κοντά στις 90.000, αλλά και να αναζητηθούν τρόποι για την αύξηση της χρηματοδότησης.
Όπως έχει ανακοινωθεί, ήδη θεωρούνται εξασφαλισμένα για την επόμενη χρονιά 125 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από κοινωνικούς πόρους. Διασφαλισμένα για τη σχολική χρονιά που έρχεται θεωρούνται ήδη 125 εκατ. ευρώ κοινοτικών πόρων, ενώ, προκειμένου να εξευρεθούν και τα υπόλοιπα, ενδεχομένως πραγματοποιηθεί μια εμπροσθοβαρής δαπάνη από ευρωπαϊκά κονδύλια, αν, βεβαίως, συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με τον ίδιο ενημερωτικό διαδικτυακό τόπο, «σχετικές προσπάθειες επιβεβαιώνονται από το συναρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και επίσης επαναλαμβάνεται η δέσμευση ότι οι θέσεις φιλοξενίας δεν θα μειωθούν. Αισιοδοξία για τη διατήρηση του ποσού στα φετινά επίπεδα εκφράζεται και από την ΕΕΤΑΑ».
Σημειωτέον ότι η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2015-2016 στα 250 εκατ. ευρώ. Το περασμένο καλοκαίρι, και ενώ είχαν διατεθεί 89.642 θέσεις, κατατέθηκαν αιτήσεις φιλοξενίας περίπου 112.000 παιδιών.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog