Στα 1500 ευρώ το ακατάσχετο στις αποζημιώσεις

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Χέρι» στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί λόγω του ρωσικού εμπάργκο εφόσον αυτές ξεπερνούν τα 1500 ευρώ θα μπορεί να βάζει το Δημόσιο, όπως επιβεβαιώνει ουσιαστικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το ακατάσχετο όριο για τις αποζημιώσεις αυτές είναι τα 1500 ευρώ. «Η συγκεκριμένη αποζημίωση δεν εμπίπτει στις χρηματικές απαιτήσεις εις χείρας τρίτων που θεωρούνται ακατάσχετες», ανέφερε εξηγώντας ότι η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους αγρότες λόγω της επιβολής του εμπάργκο θα έχει ακατάσχετο έως 1.500 ευρώ, «εκτός και αν διαφορετικά οριστεί με νόμο», που θα ψηφίσει η Βουλή.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής της ΝΔ, Ιορδάνης Τζαμτζής ζητούσε οι αποζημιώσεις που θα λάβουν οι αγρότες λόγω του ρωσικού εμπάργκο να είναι ακατάσχετες.
Στην απάντησή του, ο κ. Χαρδούβελης επικαλείται το υφιστάμενο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με το νόμο, να επιδιώξει την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων σε αυτήν (Δ.Ο.Υ.) οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων τους εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά των οφειλετών για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Ταυτόχρονα σημειώνει ότι σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ (άρθρο 31 περί ακατάσχετου), εισάγονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις στον πιο πάνω κανόνα και προσδιορίζονται κατά τρόπο αποκλειστικό οι χρηματικές απαιτήσεις εις χείρας τρίτων, οι οποίες είναι ακατάσχετες, «στις οποίες δεν εμπίπτει η συγκεκριμένη αποζημίωση».

ΑΓΡΟΤΙΚΑ Επιστρέφονται 35,5 εκατ. ευρώ απο μειώσεις ενίσχυσης

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Tο αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2015 θα επιστραφεί στην Ελλάδα ποσό ύψους 35.594.447 ευρώ, σε σύνολο επιστροφών 868 εκατ. ευρώ για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2014, που αφορά τις μειώσεις που είχαν επιβληθεί στις άμεσες ενισχύσεις του 2014.

Σύμφωνα με τον κανονισμό θα επιστραφούν από την 1η Δεκεμβρίου 2014, στους Ευρωπαίους αγρότες συνολικά 868 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το οικονομικό έτος 2014, οι άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες μειώθηκαν κατά 868 εκατ. ευρώ λόγω της εφαρμογής του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Η εν λόγω μείωση ήταν απαραίτητη για να καθοριστεί το γεωργικό αποθεματικό κρίσεων και για να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των δαπανών της ΚΑΠ για μέτρα στήριξης της αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις παρέμεινε εντός του ανώτατου ορίου που συμφωνήθηκε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, μέσα στο 2014 δεν κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό κρίσης καθώς, στην πραγματικότητα, τα μέτρα στήριξης που αποφασίστηκαν τον Αύγουστο του 2014 για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του 2015. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα ποσά που παρέμειναν αχρησιμοποίητα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων στον προϋπολογισμό του 2014.
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 24 Νοεμβρίου 2014 σχετικό κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη (εκτός από τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε σταδιακής εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων και όπου οι αγρότες δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε δημοσιονομική πειθαρχία) να επιστρέψουν, από την 1η Δεκεμβρίου 2014, στους αγρότες συνολικά 868 εκατ. ευρώ.

Ποιοι άνεργοι και ανασφάλιστοι δικαιούνται βιβλιάριο ασθενείας

Το βιβλιάριο αφορά όσους είναι ανασφάλιστοι λόγω ανεργίας, χρεών, διακοπής επαγγέλματος, αλλά και όσους δεν έχουν ανοίξει ποτέ στο παρελθόν καρτέλα ενσήμων.
Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες διατάξεις, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες μπορούν να αποκτήσουν βιβλιάριο ασθενείας.
Το βιβλιάριο θα ανανεώνεται κάθε 6 μήνες, με ανώτατο χρονικό διάστημα ισχύος τα 2 χρόνια.

Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων βιβλιαρίου ασθενείας είναι οι εξής:
-Ελεύθεροι επαγγελματίες που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ (επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες) ή στο ΕΤΑΑ (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και το εισόδημά τους τα έτη 2011 έως 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
-Ανασφάλιστοι που δεν έχουν βιβλιάριο ασθενείας είτε λόγω χρεών στα ταμεία είτε γιατί δεν έχουν ανοίξει ποτέ στο παρελθόν καρτέλα ενσήμων.
-Άνεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών και ελεύθεροι επαγγελματίες που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, ανεξάρτητα από το αν χρωστούν ή όχι εισφορές.
-Άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών.

Έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, μέσω ΟΑΕΔ, εφόσον:
1. Δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί 2 μήνες συνεχόμενα, πριν από την υποβολή της αίτησης, και έχουν κάρτα ανεργίας που ανανεώνεται κάθε μήνα.
-Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ.
Οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημερομίσθια καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος.
Οι δωρεάν παροχές ασθενείας 2 χρόνων για όσους εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ σχετίζονται με απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία τους.
Η κλίμακα ξεκινά από τα 29 έτη όπου απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης και φτάνει τα 54 όπου απαιτούνται 3.000 ημέρες ασφάλισης.
Εντός του 2015 αρχίζει ο δωρεάν εμβολιασμός
Εντός του 2015 θα ξεκινήσει ο δωρεάν εμβολιασμός των ανασφάλιστων και άπορων πολιτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.
Τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού (ΕΠΕ) θα παρέχονται δωρεάν, εκτός από αυτό του ροταϊού για το οποίο προβλέπεται συμμετοχή 25% (η τιμή του κυμαίνεται από 37 έως 65 ευρώ).

Δικαιούχοι είναι:
- Όλοι οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες
- Οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς
- Οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Οι υπήκοοι τρίτων χωρών νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα με αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
- Οι παράνομοι μετανάστες θα εμβολιάζονται στα ειδικά κέντρα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και τις δαπάνες καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΟΣΜΟΣ LIVE camera από το χωριό του Άγιου Βασίλη

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Μικροί και μεγάλοι μπορούν καθημερινά να παρακολουθούν ζωντανή εικόνα από το χωριό του Άγιου Βασίλη στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας.

Στο Ροβανιέμι όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες... παγώνουν.

Τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς του Αϊ-Βασίλη, ώστε να είναι τα πάντα έτοιμα για το μεγάλο του ταξίδι σε όλο τον κόσμο.

'KANENAΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015''...

...ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ...
Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένας πλειστηριασμός ακινήτων από το 2015 και ότι θα υπάρξει ...
η σχετική μέριμνα από την κυβέρνηση παρείχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης,Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και θα προχωρήσει και στη ρύθμιση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων».
Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει για έξι τουλάχιστον μήνες τη ρύθμιση για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Παρθενική συνεδρίαση για το «αντισεισμικό» συμβούλιο

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίασε για πρώτη φορά την Τρίτη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), παρουσία του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του οργανισμού, συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του ΟΑΣΠ, του οποίου νέος πρόεδρος ανέλαβε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας.
«Ο ΟΑΣΠ στο πέρασμα των χρόνων έχει αφήσει πίσω του μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, η οποία συνίσταται καταρχάς στο επιστημονικό του έργο. Τρέφω βαθιά εκτίμηση και ειλικρινή σεβασμό για τους επιστήμονες, τους ανθρώπους, που αφιερώνουν τη ζωή τους, για να ερευνούν ένα φαινόμενο, που δυστυχώς αποτελεί για εμάς θλιβερό προνόμιο πανευρωπαϊκά» τόνισε, απευθυνόμενος προς τα μέλη του ΔΣ, ο κ. Χρυσοχοΐδης και συνέχισε:
«Ο ΟΑΣΠ πρέπει καθημερινά μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα να λαμβάνει προληπτικά μέτρα, να εκπαιδεύει τον πληθυσμό, έτσι ώστε τη θέση του φόβου να παίρνει η ψυχραιμία και η καλή οργάνωση. Οφείλουμε διαρκώς, να είμαστε σε επαγρύπνηση, που συνίσταται στην πρόληψη, αλλά και τη συνολική προσπάθεια να γνωρίσουμε καλά το φαινόμενο του σεισμού. Πρέπει να προλαμβάνουμε παρά να καταστέλλουμε καταστάσεις. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες, με τη συμμετοχή και τον συντονισμό του ΟΑΣΠ, πρέπει να κάνουν διαρκώς ασκήσεις, έτσι ώστε μικροί και μεγάλοι να είμαστε έτοιμοι».
Αναφερόμενος στην εμπειρία από τον πρόσφατο σεισμό της Κεφαλλονιάς, επισήμανε: «Θέλω να σας πω με πολύ περηφάνια για τους ανθρώπους της Κεφαλλονιάς, ότι τα κτίρια τους, που κατασκευάστηκαν μετά το σεισμό του '53, άντεξαν σε έναν πάρα πολύ ισχυρό σεισμό.
»Οι άνθρωποι άντεξαν, κράτησαν όρθιο το φρόνημά τους και σήμερα η Κεφαλλονιά, μετά το καλοκαίρια, που υποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, ανασυγκροτείται με νέες υποδομές και γίνεται καλύτερη από πριν. Πρέπει να κρατήσουμε το παράδειγμα της Κεφαλλονιάς ως ζωντανό υπόδειγμα για όλους τους υπόλοιπους».
Ο νέος πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. αφού αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή κορυφαίων επιστημόνων, που διετέλεσαν πρόεδροι και μέλη του ΔΣ του Οργανισμού, στον αείμνηστο καθηγητή Γιάννη Δρακόπουλο, τον Δ. Παπανικολάου, τον Βασίλη Ανδριανάκη, τον Στ. Αναγνωστόπουλο, τον Κ. Μακρόπουλο και τον προκάτοχό του Κοσμά Στυλιανίδη, τόνισε χαρακτηριστικά: 

«Ο ΟΑΣΠ αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε πολίτη αυτής της χώρας, για την ασφάλεια, την ενημέρωση και την προστασία απέναντι στους σεισμούς. Αποτελεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Περιφέρειες και τους κεντρικούς φορείς της χώρας τον συντονιστικό φορέα για την αντισεισμική θωράκιση και για τον επιστημονικό, τεχνικό κόσμο, τη δεξαμενή γνώσης για τον σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών».

ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ...

«Λόγω των επικρατουσών συνθηκών, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015 ως βάση υπολογισμού της αξίας...
των ακινήτων κατά τον πλειστηριασμό παραμένουν οι αντικειμενικές αξίες».


Αυτό διευκρινίζεται από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τη διάταξη που μπήκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και προβλέπει ότι οι τιμές εκκίνησης των πλειστηριασμών θα είναι σύμφωνα με τις πολύ χαμηλές εμπορικές αξίες των ακινήτων, και όχι σύμφωνα με την αντικειμενική αξία, η οποία είναι αρκετά υψηλότερη.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχετική ανακοίνωσή του «οι αλλαγές όσον αφορά στον υπολογισμό της αξίας αλλά και την τιμή εκκίνησης των πλειστηριασμών ακινήτων αποτελούν αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας και επιστημονικής μελέτης».

«Πάντως, η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί ότι η εμπορική αξία των ακινήτων αποτελεί την πιο αποτελεσματική και δικαιοπολιτικά ορθή  μέθοδο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του πλειστηριασμού. Αυτή η μέθοδος άλλωστε αποτελεί και την πρακτική των περισσοτέρων χωρών του δυτικού κόσμου», τονίζει και προσθέτει: «Ως κριτήριο για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας δεν μπορεί να είναι μεμονωμένες μεταβιβάσεις γειτονικών ομοειδών ακινήτων οι οποίες είναι πιθανόν να μην αντανακλούν την πραγματική εμπορική αξία των ακινήτων. Επομένως , ο ορισμός της εμπορικής αξίας δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα.
Έτσι απαιτείται η δημιουργία ενός μεθοδολογικά  αξιόπιστου συστήματος εκτιμήσεων, το οποίο θα στηρίζεται σε σταθερά, επιστημονικώς αποδεκτά και αδιάβλητα κριτήρια υπολογισμού, ώστε με βάση αυτό να ορίζονται με σαφήνεια και ορθότητα οι εμπορικές αξίες των ακινήτων».

Σύμφωνα με το υπουργείο, αυτό το σύστημα αναμένεται να δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2015 με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων και όπως υποστηρίζει, με τον τρόπο αυτό «θα αποφευχθεί ο πλειστηριασμός ακινήτων έναντι  αντιτίμων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εμπορική αξία των ακινήτων και ως εκ τούτου οδηγούν σε άδικες καταστάσεις για τα μετέχοντα στη διαδικασία του πλειστηριασμού μέρη».

Όμως, διευκρινίζεται ότι μέχρι τη δημιουργία του συστήματος αυτού για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, θα λαμβάνονται υπόψιν «οι αντικειμενικές αξίες, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται στα 2/3 αυτής, όπως και κατά το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα».

Στο σύστημα αυτό αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης  Χαράλαμπος Αθανασίου κατά την ομιλία του στη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση στις 9 Οκτωβρίου τονίζοντας την διαπραγματευτική επιτυχία της χώρας μας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει: «Έπειτα από κοπιώδεις διαπραγματεύσεις και έναντι των θέσεων της τρόικας που ζητούσε: α) τον καθορισμό της αξίας του προς πλειστηριασμό ακινήτου βάσει της εμπορικής αξίας του από την έναρξη εφαρμογής του νέου κώδικα, και β) τιμή εκκίνησης ίση με το 1/3 της εμπορικής αξίας, έγιναν δεκτές οι θέσεις της χώρας μας.

Σύμφωνα με αυτές ορίζεται τιμή εκκίνησης πλειστηριασμού τα 2/3 της εμπορικής αξίας του ακινήτου η οποία υπολογίζεται βάσει αδιάβλητου συστήματος που αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες τις αγοράς ενώ μέχρι να δημιουργηθεί το σύστημα αυτό (τέλος του 2015) θα ισχύει το υπάρχον σύστημα της αντικειμενικής αξίας.

Μόνο κατά το χρονικό διάστημα αυτό, αν ο πλειστηριασμός δεν ήταν επιτυχής, λόγω ελλείψεως προσφορών, επαναλαμβάνεται σε 14 ημέρες με τιμή εκκίνησης το 50% της αντικειμενικής αξίας. Το ίδιο αποτέλεσμα  θα υπήρχε και με το υπάρχον σύστημα δεδομένης της αποτυχίας του πρώτου πλειστηριασμού που αναπόδραστα θα οδηγούσε σε θέση χαμηλότερης τιμής από το δικαστήριο για τον επόμενο πλειστηριασμό.

Οι ως άνω διαδικασίες ενισχύονται με την καθιέρωση των κλειστών προσφορών αλλά και του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ορισθούν με Προεδρικό Διάταγμα που θα διαμορφωθεί άμεσα μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα χειραγωγούμενων πλειστηριασμών (κοράκια)».

Οι χαμόδρακες των συνεταιρισμών

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ο κύριος Γιώργος, αρκετά μεγάλος αλλά με μυαλό κοφτερό και μνήμη ελέφαντα, παλιός συνδικαλιστής στους αγροτικούς συλλόγους, μου παράγγειλε ότι θέλει να με δει.
«Διάβασα το άρθρο σου με τον τίτλο "Η τελευταία ζαριά" και ήθελα να τα συζητήσουμε», μου είπε όταν συναντηθήκαμε στο καφενείο. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσεις για τα αγροτικά;», με ρώτησε επιθετικά. «Φυσικά και έχει», του απάντησα. «Πού είναι; Κυκλοφορήσατε κανένα φυλλάδιο, γιατί στις εφημερίδες της Ηλείας δεν είδα τίποτα, κάνατε κάτι να το παρουσιάσετε, να το συζητήσετε με τον κόσμο;», στο ίδιο επιθετικό μοτίβο ο παλιός αγροτοσυνδικαλιστής. «Φυσικά και το συζητήσαμε σε διάφορα χωριά που πήγαν στελέχη του κόμματος». Ο γιος και η νύφη του προσπαθούσαν να του ρίξουν τους τόνους. Αντίθετα, εμένα μου άρεσε. Έβαζε ενοχλητικά, αλλά υπαρκτά ζητήματα. «Τα έχουμε ακούσει τόσες φορές», είπε ο γιος. Απτόητος όμως ο ηλικιωμένος. «Δεν τα λέω στα κουτουρού. Έχω μεγάλο αρχείο, θα στο δώσω», τόνισε.

Εγκατάλειψη και λεηλασία

Πασόκος κι αυτός. Απογοητευμένος με το τέως κόμμα του και εχθρικός με τα στελέχη του νομού. «Να στελεχώσετε τον κρατικό μηχανισμό αξιοκρατικά», ζήτησε με επίταση. «Όταν ο τάδε (μου είπε ένα όνομα κεντρικού στελέχους που είχε διατελέσει πολλάκις υπουργός του Παπανδρέου) είπε στον Ανδρέα περί αξιοκρατίας, αυτός του απάντησε "δεν θέλουμε αξιοκρατία, θέλουμε ανθρώπους που φέρνουν ψήφους", κάνοντας τον υπουργό να μείνει σύξυλος». Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι αργότερα ο υπουργός άφηνε σύξυλους τους συμπατριώτες του, γιατί ξεπέρασε τον αρχηγό του στην ψηφοθηρία.
«Στην περιοχή σας είχατε ισχυρούς συνεταιρισμούς», τόλμησα να ανοίξω ένα πονεμένο, γι’ αυτόν, όπως φάνηκε, κεφάλαιο. Εδώ ήταν που μίλησε όχι επιτακτικά, αλλά αυστηρά. «Μπήκαν στους συνεταιρισμούς για να δίνουν ψήφους και για να φάνε. Και τι δεν έφαγαν. Έλα να σε πάω να δεις εγκατάλειψη και λεηλασία», με προκάλεσε. «Παρόμοια κλεψιά με τα εξοπλιστικά, αλλά εκεί τουλάχιστον κάποιοι μπήκαν φυλακή», διατύπωσε. «Είχαν το θράσος να μου στείλουν ειδοποίηση για να πάρω μέρος στις εκλογές του συνεταιρισμού, για τους συσχετισμούς στη ΠΑΣΕΓΕΣ. Ποιοι συνεταιρισμοί. Είναι σφραγίδες. Και πώς θα βγάλουν οι συνεταιρισμοί που είναι πρωτοβάθμιες ενώσεις; Αυτό γίνεται από τις ομοσπονδίες που βρίσκονται όλες υπό εκκαθάριση. Υπάρχει νόμος του ’11 που διαλύονταν οι οργανώσεις αλλά παίρνουν συνεχώς παράταση», ύψωσε τη φωνή του. «Χαμόδρακες ήταν και είναι». «Τι σημαίνει χαμόδρακας, δεν ξέρω αυτή τη λέξη», ρώτησα. «Τα πονηρά ανθρωπάκια, που πάνε όπου φυσάει ο άνεμος».
«Εσείς τι κάνετε; Διαβάζω στις εφημερίδες ονόματα, σαν αυτόν και αυτόν (αραδιάζοντας ονόματα) που θα τους βάλετε στα ψηφοδέλτια». «Μπα, δεν νομίζω. Οι οργανώσεις μας θα εξετάσουν το βίο και την πολιτεία τους και αν είναι λαμόγια ή υπηρέτησαν τις μνημονιακές πολιτικές, θα τους κόψουν», είπα. «Τι "δεν νομίζεις", δεν μιλάς με σιγουριά. Είσαι και στην Κεντρική Επιτροπή», μου αντέτεινε επιτιμητικά. «Ακόμα και ο κύριος του 30% θέλει να 'ναι», σάρκασε. Άλλαξα τη συζήτηση, τον έφερα στις θέσεις μας. «Θα γίνει Περιφερειακή Συνδιάσκεψη», δε ξέρω ακόμα τον τόπο και τη μέρα, αλλά καλό θα είναι για μας να έρθεις να μιλήσεις με την εμπειρία και τις γνώσεις σου. Οι θέσεις μας για τα αγροτικά και τους συνεταιρισμούς, που έχεις ευαισθησία, θα συζητηθούν και θα βγουν ακόμα καλύτερες», του είπα. Είδα το πρόσωπο του να λάμπει. «Θα έρθω, να είσαι σίγουρος και θα μιλήσω ανοιχτά, μήπως και αυτός ο τόπος βρει γιατριά», μου είπε, παραγγέλνοντας άλλο ένα τσίπουρο για μένα…

Οι πληγές της αγροτικής πολιτικής

Την άλλη μέρα, μετά από πρόσκληση του παλιού συντρόφου μας, του Χρήστου, από την Ορεινή Ηλεία, συναντηθήκαμε με έναν γεωπόνο από τη Βουπρασία, γνωστή από την αρχαιότητα για την εύφορη γη της και την ανατροφή και το εμπόριο βοοειδών (βους και πιπράσκειν). Πλούσια στην ιστορία. Ο γεωπόνος, νέος στην ηλικία, μας μίλησε για πολλά. Κάποια στιγμή μου έφερε και ένα βιβλίο του με τον τίτλο «Οι δρόμοι της Ανάπτυξης», που εκδόθηκε από ένα ίδρυμα της περιοχής. Αυτός, σε αντίθεση με τον προηγούμενο συνομιλητή του, ήταν πιο ήρεμος, μιλώντας με τις επιστημονικές γνώσεις του, που τις απόκτησε από τις βαθιές και προχωρημένες σπουδές του.
Αναφέρθηκε στην αναγκαστική, λόγω έλλειψης κρατικών δομών προσφυγή του αγρότη για συμβουλές, στα μαγαζιά γεωργικών εφοδίων. Για την πληγή των μεσαζόντων και προς τους παραγωγούς και προς τους καταναλωτές. Ότι, η μέχρι πρόσφατα κρατική πολιτική, προς άγραν ψήφων, ήταν οι επιδοτήσεις. Για την εκπαίδευση των αγροτών και κτηνοτρόφων, για τις δυνατότητες αγροτικής παραγωγής ανταγωνιστική προς τα αντίστοιχα προϊόντα εισαγωγής, καθώς και νέες καλλιέργειες, όπως τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Για τις ομάδες παραγωγών και τη δημιουργία περιφερειακών αγορών. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, που τη μόνη ικανότητα που είχα ήταν να τα γνωρίζω ως επικεφαλίδες.
Τέτοιες συζητήσεις σε κάνουν πιο πλούσιο και πιο σίγουρο για την πορεία μας. Τον κάλεσα και αυτόν στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη, για να συμβάλει και ένας νέος, ανώνυμος επιστήμονας στο πρόγραμμά μας. 

«Φρένο» στις αναρρωτικές βάζει ο ΕΟΠΥΥ

Αλλάζει άρδην η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Οι χειρόγραφες γνωματεύσεις των γιατρών ή των επιτροπών, με τις οποίες διαπιστώνεται ή/και βεβαιώνεται πρόβλημα υγείας των ασφαλισμένων που τους θέτει εκτός εργασίας για συγκεκριμένο αριθμό ημερών σύντομα θα αποτελούν παρελθόν.

Ηλεκτρονική φόρμα, που έχει σχεδιάσει ο ΕΟΠΥΥ, θα ενταχθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω της ΗΔΙΚΑ και θα αποτελεί μονόδρομο για τους Έλληνες γιατρούς προκειμένου να «γράψουν» άδεια λόγω ασθένειας στους ασφαλισμένους.

Η ηλεκτρονική αυτή φόρμα ουσιαστικά θα παραχωρηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία που βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» του ΕΟΠΥΥ, καθώς το ζήτημα των αναρρωτικών αδειών όπως και η αποζημίωση τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες τους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τα μέλη τους -ο ΕΟΠΥΥ είναι αρμόδιος μόνο για τις παροχές σε είδος.
Το ΙΚΑ είναι το πρώτο ασφαλιστικό ταμείο που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
«Βιομηχανία» αναρρωτικών αδειών
Σε αντίθεση με τις παροχές σε είδος που μπορεί πλέον να ελεγχθούν και να κοστολογηθούν από τον ΕΟΠΥΥ, όπως πχ τα φάρμακα, οι παρεχόμενες αναρρωτικές άδειες δεν αποτιμώνται.

Στελέχη του Οργανισμού που γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στους ασφαλιστικούς φορείς, υπογραμμίζουν ότι το σκηνικό των χειρόγραφων γνωματεύσεων είναι ιδανικό για να μην γίνεται έλεγχος και να μην υπάρχει καμία εικόνα για τον αριθμό των αδειών που «γράφονται» ούτε για τους γιατρούς που τις δίνουν και τους ασθενείς που τις λαμβάνουν.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, οι αναρρωτικές άδειες που «γράφονται» κάθε χρόνο κοστίζουν εκατομμύρια στα ταμεία, ενώ απροσδιόριστο είναι το μαύρο χρήμα που διακινείται μεταξύ ασφαλισμένων και γιατρών για τη συνταγογράφηση αδειών που «βαφτίζονται» αναρρωτικές χάριν ευκολίας.

Μάλιστα, το θέμα των αναρρωτικών αδειών απασχόλησε πριν από μερικούς μήνες το υπουργείο Παιδείας, το οποίο έκανε λόγο ακόμη και για «βιομηχανία» παροχής αδειών λόγω επαπειλούμενης κύησης, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι μία στις δύο εκπαιδευτικούς στην Αττική έλειπε με άδεια ασθενείας για τον συγκεκριμένο αυτό λόγο.
Το θολό τοπίο, ωστόσο, θεωρείται ότι θα ξεκαθαρίσει απολύτως με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αδειών.
Άμεσα ο ΕΟΠΥΥ θα ζητήσει από όλους τους γιατρούς να πιστοποιηθούν σε ειδικό κατάλογο ώστε να μπορούν να χορηγούν άδειες ασθενείας.
Παράλληλα, θα τεθούν αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες που θα μπορούν να χορηγούν αναρρωτικές άδειες.

Ποιοι επενδύουν σε εφημερίδες των Βαλκανίων

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ο γνωστός, από την εμπλοκή του στα διοικητικά της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Πέτρος Στάθης επενδύει στα media Σερβίας και Μαυροβουνίου. Η εταιρεία του, Media Nea, απέκτησε την αρχαιότερη εφημερίδα του Μαυροβουνίου, την Pobjeda, η οποία βρισκόταν στα πρόθυρα του λουκέτου.
Ο Π. Στάθης ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για την αγορά του ιστορικού, αλλά οικονομικά προβληματικού φύλλου, προσφέροντας 750.000 ευρώ για την απόκτησή του. Η Pobjeda είναι η δεύτερη εφημερίδα που κατέχει ο Έλληνας επιχειρηματίας, καθώς είναι ήδη ιδιοκτήτης της Dnevne Novine, επίσης στο Μαυροβούνιο.Πρόθεσή του -όπως αναφέρει η Espresso- είναι να συγχωνεύσει τις δύο εφημερίδες υπό το «σώμα» της Pobjeda και να μειώσει το προσωπικό κατά το ήμισυ του παρόντος. Η εταιρεία του Π. Στάθη που είναι μισθωτής του πολυτελούς θέρετρου «Sveti Stefan» στο Μαυροβούνιο, θα σχηματίσει.. νέα διοίκηση και συντακτική ομάδα. 
Ο Πέτρος Στάθηςτα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από την ελληνική πραγματικότητα και έχει μεταφέρει τις επιχειρήσεις του στη Σερβία. Το 2013 φέρεται να αγόρασε ένα εργοστάσιο τροφίμων στο Νόβισαντ, ενώ τώρα μπαίνει και στο χώρο των ΜΜΕ.
Θυμίζουμε οτι το όνομα του Π. Στάθη είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ο πρώην Πρόεδρος της ΑΕΚ είναι κουμπάρος με τον Αγγελο Φιλιππίδη και όπως είχε γραφεί στο ΕΘΝΟΣ τότε η δικαιοσύνη ερευνούσε και την υπόθεση της εταιρείας Master Ηoldings, με έδρα το Μαυροβούνιο, που συστάθηκε από τον Άγγελο Φιλιππίδη και τον Μάριο Βαρότση. Στην υπόθεση ενεπλάκη και το όνομα του Π. Στάθη, ο οποίος ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας. Ο Πέτρος Στάθης διετέλεσε παράγοντας της ΑΕΚ στα πρώτα χρόνια μετά το 2000, όπως και ο Αγγελος Φιλιππίδης και είναι αυτός που πήρε την πλειοψηφία των μετοχών από την περιβόητη εταιρία Enic.Τότε ο Στάθης είχε απαντήσει στα δημοσιεύματα λέγοντας ποτέ δεν είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή συμφέρον και δεν είχε πάρει κανένα δάνειο από το ΤΤ.

Προληπτική κατάργηση του Συντάγματος

«Πάμε στην Ασφάλεια, για να γράψω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για την παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα»

του Δημήτρη Τρίμη

Ωρες πριν από την πραγματικά μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, την επέτειο του «Πολυτεχνείου» φαίνεται ότι… τη γιόρταζαν οι σιδερόφρακτες δυνάμεις του κράτους -πολύ φοβάμαι, όμως, από την πλευρά των τανκς που είχαν εισβάλει από την οδό Πατησίων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το ξημέρωμα της 17ης Νοεμβρίου 1973.
Το λέω αυτό, διότι είδα με τα μάτια μου πολλές εκατοντάδες νεαρούς άνδρες και γυναίκες της Ασφάλειας με επιμελημένη περιβολή «φοιτητή-διαδηλωτή» σε ομάδες των 5-10 ατόμων να σταματούν όποιον πολίτη περνούσε από το σταυροδρόμι, όπου εκείνοι είχαν στήσει καρτέρι, και να τον ψάχνουν – αυτόν και την τσάντα ή το σακίδιό του.
Τα μπλόκα αυτά είναι προφανώς παράνομα, διότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες -ώς τώρα- νόμους, σε περίπτωση που αστυνομικός επιχειρεί να μας κάνει σωματική έρευνα, οφείλει να μας δείξει την ταυτότητά του, να πει την αιτία, τους ακριβείς λόγους που τον οδηγούν να μας θεωρεί υπόπτους για..διάπραξη αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος. Δεν αρκεί, φυσικά, να βρισκόμαστε στον δρόμο λίγες ώρες πριν ξεκινήσει μια διαδήλωση. Αν ο αστυνομικός επιμείνει, πρέπει να απαιτήσουμενα μας δώσει τα στοιχεία του, και του δηλώνουμε ότι σκοπεύουμε να υποβάλουμε μήνυση για δυσφήμηση και έργω εξύβριση, και θα επιδιώξουμε αποζημίωση για την ηθική μας βλάβη.
Αυτά είπα σε νεαρό μουσάτο, ευγενέστατο κατά τ’ άλλα, αστυνομικό με αμφίεση φοιτητή που ήθελε να με ψάξει -έτσι, χωρίς λόγο- στις 12.30 στην οδό Ακαδημίας και, όταν αρνήθηκα, με απείλησε ότι θα με πάει στη ΓΑΔΑ, αλλά δεν το έκανε μόλις το αποδέχτηκα… με ενθουσιασμό και του είπα «πάμε στην Ασφάλεια, για να γράψω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για την παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα». Καλά δεν έκανα, κύριοι υπουργοί της Προστασίας του Πολίτη και της Δικαιοσύνης;

Έκτακτη σύσκεψη του Κικίλια για νέο σεισμό!

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Προβληματισμός επικρατεί από την διπλή ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον βόρειο Ευβοϊκό που έφερε αναταράξεις και στην επιστημονική κοινότητα των σεισμολόγων. Για ακόμα μία φορά, καθηγητές σεισμολογίας και ερευνητές διαφωνούν για το εάν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή για το εάν θα πρέπει να περιμένουν ένα μεγαλύτερο χτύπημα του Εγκέλαδου.
Σύσκεψη στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τους σεισμούς
Την ίδια ώρα, η διπλή σεισμική δόνηση θορύβησε και τον κρατικό μηχανισμό, αφού ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε σύσκεψη στο υπουργείο για τον συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε θέματα σεισμικής δραστηριότητας. Σε αυτή τη σύσκεψη κλήθηκαν οι αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και οι δύο γραμματείς του υπουργείου.
Κύκλοι του υπουργείου, πάντως, αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για επικείμενο σεισμό και πως η σύσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της άσκησης ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, αλλά και για την πληρέστερη ενημέρωση του Βασίλη Κικίλια.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog