Οι 9 αλλαγές «φωτιά» στις συντάξεις

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο νέος τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης, η οποία διαχωρίζεται πλέον σε βασική και αναλογική, αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα που φέρνει το 2015. Επίσης έρχονται μειώσεις σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα εξαιτίας της ευρύτερης εφαρμογής της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος», ενώ αλλαγές προβλέπονται και σε όρια ηλικίας συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, όπως οι ένστολοι, οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά και οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες εργασίας.

Επιμέρους αλλαγές εφαρμόζονται στις συντάξεις του Δημοσίου, των ειδικών ταμείων αλλά και του ΟΓΑ.

Την «προίκα» των συγκεκριμένων ασφαλιστικών αλλαγών κουβαλά ο νέος χρόνος. Πρόκειται για παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί, η εφαρμογή των οποίων γίνεται σταδιακά και αφορά το 2015.
Δείτε αναλυτικά τις παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα που θα εφαρμοστούν εντός του 2015, οι οποίες αφορούν παλαιότερους νόμους:
1. Από το νέο έτος εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων κύριας ασφάλισης ο οποίος καθιερώθηκε με τον νόμο 3863/2010 (Λοβέρδου - Κουτρουμάνη). Ηδη το υπουργείο Εργασίας έχει συστήσει επιτροπή υπό τον μέχρι πρότινος γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτη Κοκκόρη για να προετοιμάσει την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης. Στο νέο καθεστώς προβλέπεται η πλήρης αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων από 1.1.2015 διαμορφώνοντας νέα δεδομένα. Σύμφωνα με αυτό, η κύρια σύνταξη αποτελεί το άθροισμα της βασικής σύνταξης (360 ευρώ), την οποία εγγυάται ο κρατικός προϋπολογισμός, και της αναλογικής σύνταξης, η οποία δίδεται από το ασφαλιστικό ταμείο και αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης και στις αποδοχές του ασφαλισμένου (ύψος εισφορών). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ετών ασφάλισης του ασφαλισμένου και όχι τα πέντε καλύτερα έτη (της τελευταίας δεκαετίας), όπως συμβαίνει σήμερα στο ΙΚΑ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα ισχύσει για το ασφαλιστικό διάστημα από το 2011 και εντεύθεν, ενώ το διάστημα που διανύθηκε πριν θα υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο. Τα δύο αυτά ποσά θα προστίθενται και θα προκύπτει το τελικό ποσό της σύνταξης.

2. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο στο ΕΤΕΑ, όπου υπήρξε μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 5,2%. Τη νέα χρονιά η ρήτρα θα εφαρμοστεί σε όλα τα Ταμεία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανά τρίμηνο θα πραγματοποιούνται μελέτες για τη βιωσιμότητα των φορέων επικουρικής ασφάλισης και αναλόγως θα προσαρμόζονται οι παροχές. Επιπλέον σε όλα τα επικουρικά ταμεία δημιουργούνται «ατομικοί λογαριασμοί» ώστε οι συντάξεις να αντιστοιχούν απολύτως στις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
3. Αλλαγές στον υπολογισμό των εφάπαξ βοηθημάτων. Το νέο σύστημα αναμένεται να ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2015, οπότε και θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα εφάπαξ σε όσους δημόσιους υπαλλήλους υπέβαλαν  αίτηση το φθινόπωρο του 2013. Για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού θα λαμβάνονται υπόψη μια σειρά δεδομένα, μεταξύ των οποίων είναι και η οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού φορέα. Ο νέος μαθηματικός τύπος περιλαμβάνει: τις συνολικές ετήσιες εισφορές, τα έτη συσσώρευσης εισφορών, την ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα αλλά και τον συντελεστή βιωσιμότητας του Ταμείου. Ο νέος μαθηματικός τύπος θα εφαρμοστεί  τη νέα χρονιά και στους φορείς πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα. 
4. Μετοχικά ταμεία. Εφαρμόζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στα μετοχικά ταμεία. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει νέες παρεμβάσεις - μειώσεις όπου διαπιστώνονται ελλείμματα.

5. Ορια ηλικίας βαρέων ανθυγιεινών ΙΚΑ.
Αύξηση του ορίου ηλικίας των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες πραγματοποιήθηκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οσοι ασφαλισμένοι θεμελιώσουν δικαίωμα τη νέα χρονιά δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 62 και μειωμένη στα 60. Σημειώνεται ότι για τα 10.500 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλασματικοί χρόνοι. Ωστόσο τα 7.500 βαρέα ένσημα θα πρέπει να είναι πραγματικά και όχι προϊόν εξαγοράς.

6. Ορια ηλικίας γυναικών ΙΚΑ.
 Αύξηση του ορίου ηλικίας των γυναικών στο ΙΚΑ που έχουν 10.000 ημέρες ασφάλισης. Από το 2011 ξεκίνησε η αύξηση τόσο των ημερών ασφάλισης όσο και του ορίου ηλικίας. Τη νέα χρονιά απαιτούνται 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 61ο έτος για μειωμένη σύνταξη. Να σημειωθεί ότι για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση συμπλήρωσης 100 ημερών πραγματικής ασφάλισης κατ' έτος την τελευταία πενταετία. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη παραμένει στο 62ο έτος.

7. Αγρότες - ΟΓΑ. Μειώνεται κατά 4% το ποσό της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ. Σύμφωνα με τον νόμο 2458/97, όσοι συνταξιοδοτηθούν από τον κλάδο κύριας ασφάλισης του Οργανισμού το 2015 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2014. Πρόκειται για τη μείωση της βασικής σύνταξης που ξεκίνησε το 2003 και θα ολοκληρωθεί το 2026 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο. Ωστόσο η βασική σύνταξη του ΟΓΑ αναπληρώνεται από την κύρια σύνταξη για την οποία έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές και δεν επέρχεται ουσιαστική μείωση στο τελικό ποσό.
8. Μείωση κύριων συντάξεων σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ - τράπεζες. Πρόκειται για μείωση της τάξεως του 1% του ποσοστού αναπλήρωσης και αφορά παλαιότερο νόμο του 2002 (3029/02), ο οποίος εφαρμόζεται σταδιακά από το 2008 και εντεύθεν με μειώσεις 1% κάθε έτος. Η συγκεκριμένη μείωση αφορά τα έτη ασφάλισης που διήνυσε ο ασφαλισμένος από το 2008 και εντεύθεν και όχι τα προηγούμενα. Ετσι ένας υπάλληλος που συμπληρώνει το 2015 στο Δημόσιο 35 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθεί υπολογίζοντας τα 27 έτη με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα οκτώ χρόνια με 72%.

9. Ενστολοι. Αύξηση χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας. Οι ένστολοι που θα θεμελιώσουν δικαίωμα συμπληρώνοντας 24,6 πραγματικά έτη ασφάλισης από τη νέα χρονιά δικαιούνται πλήρη σύνταξη είτε συμπληρώνοντας το 60ό έτος είτε με συνολικά 40 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας. Στα 40 έτη μπορούν να προσμετρηθούν ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης, ο πλασματικός του στρατού (όχι οι πλασματικοί χρόνοι των τέκνων ή των σπουδών), καθώς επίσης και η πλασματική πενταετία. Το ίδιο συμβαίνει και για τρίτεκνους ενστόλους που χάνουν το ειδικό καθεστώς της συνταξιοδότησής τους.

Με καμμένα πόδια αποβιβάστηκαν οι 49 διασωθέντες στο Μπάρι

Κατάφερε τελικά να δέσει μετά από περιπλάνηση που θυμίζει Οδύσσεια στα λιμάνια της Ιταλίας το Spirit of Piraeus με τη βοήθεια ρυμουλκών λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Το ελληνόκτητο φορτηγό που ήταν από τα πρώτα πλοία που έφτασαν κοντά στο πληγωμένο Norman Atlantic, κατάφερε να περισυλλέξει συνολικά 49 ναυαγούς, εκ των οποίων οι 25 Έλληνες και νωρίτερα το βράδυ αποδεσμεύτηκε και έπλευσε προς το Μπρίντιζι για να αποβιβάσει τους ναυαγούς. Μάλιστα ήδη στην Ιταλία, στο Λέτσε, κοντά στο Μπρίντιζι, έφτασε ένα C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, για να παραλάβει τους Έλληνες ναυαγούς.
Στις εικόνες που έδειξαν τα Ιταλικά Μέσα ενημέρωσης, εξαντλημένοι και με εγκαύματα στα πόδια οι πρώτοι διασωθέντες αποβιβάζονται στο λιμάνι.  


Στο Μπρίντιζι ο καιρός ήταν άγριος, οι άνεμοι δυσχέραναν την προσπάθεια του μεγάλου πλοίου να μπει στο λιμάνι και μάλιστα με ελάχιστη βοήθεια από το μοναδικό ρυμουλκό του λιμανιού – καθώς τα άλλα έχουν σπεύσει κοντά στο Norman Atlantic – και τελικώς αποφασίσθηκε το Spirit of Piraeus να αλλάξει ρότα και να κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Μπάρι για να βρει εκεί καταφύγιο.


''O ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ''...

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Ο υπό πολιορκία πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε πρόταση συναίνεσης της τελευταίας στιγμής προκειμένου να πείσει βουλευτές της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν την κυβερνητική υποψηφιότητα ...
για Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια συνεχή προσπάθεια να αποτρέψει τις πρόωρες εκλογές, την εμβάθυνση της ύφεσης και να δαμάσει τους νέους φόβους για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.


Έτσι ξεκινούν οι Financial Times το άρθρο τους με τίτλο «Ο Σαμαράς ανακατεύει την τράπουλα» μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού το μεσημέρι της Κυριακής.

Η αγγλική ιστοσελίδα αναφέρει ότι η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά έγινε τη στιγμή που έρχονται στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για την απόπειρα χρηματισμού του Παύλου Χαϊκάλη.
Οι Financial Times στη συνέχεια περιγράφουν το περιεχόμενο του διαγγέλματος Σαμαρά και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και ανόδου στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ - όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - υπενθυμίζοντας ότι το αριστερό κόμμα θέλει να διαπραγματευτεί μια σημαντική διαγραφή του χρέους από τους διεθνείς πιστωτές.

Στη συνέχεια στο άρθρο γίνεται αναφορά στις αντιδράσεις των κομμάτων μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. «Αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές και το κεντροαριστερό Ποτάμι υποδέχθηκαν θετικά την κίνηση του πρωθυπουργού αλλά χωρίς την στήριξη της μετριοπαθούς Δημοκρατικής Αριστεράς θα εξακολουθήσουν να λείπουν αρκετές ψήφοι για την εκλογή του κ. Δήμα» αναφέρει η Kerin Hope.

«Αν και η πρωτοβουλία Σαμαρά αυξάνει ελαφρώς τις ελπίδες εκλογής νέου Προέδρου, η προσφορά του πρωθυπουργού έρχεται πολύ αργά (και μετά από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς) για να πετύχει» σημειώνει ο Wolfgang Piccoli της Teneo Intelligence.

Οι FT καταγράφουν, τέλος, την αρνητική απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και το νέο γύρο κόντρας που ξέσπασε την Κυριακή με τη σειρά ανακοινώσεων από ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικά στελέχη για την υπόθεση Χαϊκάλη.

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΕΡΕ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το αδιαχώρητο γίνεται από τα χαράματα στις τράπεζες, με τις ουρές να είναι τεράστιες. Αιτία οι χιλιάδεςσυνταξιούχοι που περιμένουν να πάρουν τις συντάξεις του ΙΚΑ για τον Ιανουάριο που δίνονται από... 
σήμερα λόγω των εορτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένα υποκαταστήματα ο κόσμος άρχισε να προσέρχεται από τις 2 τα ξημερώματα ώστε να πάρει σειρά προτεραιότητας. Όλες οι συντάξεις του Ιανουαρίου σε όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ξεκίνησαν να καταβάλλονται στις 19 του μηνός και η καταβολή τους ολοκληρώνεται σήμερα μετά από απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

«Ακάθεκτη προς στην καταστροφή των δασών η συγκυβέρνηση»

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Εν μέσω διαδικασιών για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, το ΥΠΕΚΑ φέρνει εσπευσμένα νέο δασοκτόνο νομοσχέδιο στη Βουλή, με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο θα συζητηθεί και πιθανόν να ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου. Για δεύτερη φορά σε τέσσερις μόλις μήνες, τα ελληνικά δάση βρίσκονται υπό απειλή από απαράδεκτα νομοθετήματα, μετά την ψήφιση του επίσης δασοκτόνου νόμου 4280/2014 για την ιδιωτική πολεοδόμηση (και) δασικής γης.

Έχοντας αποβάλει και τον τελευταίο ενδοιασμό, μπροστά στο ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών, σε ένα ρουσφετολογικό όργιο, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ συνεχίζει το σάρωμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προτείνοντας τη νομιμοποίηση καταπατημένων εκτάσεων, την άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα καμένων εκτάσεων εντός πενταετίας, fast track αποχαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων, κατάργηση της χρησιμότητας των δασικών χαρτών, καθώς θα βρίσκονται πλέον υπό διαρκή αναδιαμόρφωση, κ.ο.κ.

Εξάλλου, εντύπωση προκαλεί η τροπολογία που κατέθεσαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος (ΝΔ), Θανάσης Μπούρας (ΝΔ) και Βασίλης Οικονόμου (ανεξάρτητος), με την οποία ζητούν να παγώσουν όλα τα πρόστιμα, καθώς και να μπλοκάρουν οι πράξεις διοικητικής αποβολής (δηλ. οι κατεδαφίσεις) σε όλους όσους έχουν καταπατήσει και χτίσει μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις όπου γης! Ζητούν, μάλιστα, η αναστολή της είσπραξης προστίμων και κατεδαφίσεων να γίνει ακόμα κι αν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση!

Δεν αρκούν οι μικρές νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πλέον επίμαχο άρθρο 12 που έκανε ο Υπουργός, σε μια πρώτη ένδειξη υποχώρησης στην κατακραυγή από δασολογικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τους πολίτες να ασκήσουν προς τα κόμματα και τους βουλευτές πίεσηώστε να αποτραπεί η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και να καταδικαστεί η προσθήκη οποιωνδήποτε ρουσφετολογικών, δασοκτόνων τροπολογιών. Επίσης, τους καλούν να υπογράψουν την ηλεκτρονική έκκληση διαμαρτυρίας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης AVAAZ.org.

Αλλά καλούν επίσης τον υποψήφιο Πρόεδρο Δημοκρατίας Σταύρο Δήμα να πάρει δημόσια καθαρή θέση αν, σε περίπτωση εκλογής του, σκοπεύει να ακυρώνει και τη δική του θετική διαδρομή, υπογράφοντας ως ΠτΔ τέτοια κατάπτυστα και αντισυνταγματικά νομοθετήματα.

Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: "Η νομιμοποίηση περιβαλλοντικών παρανομιών δόμησης σε προστατευόμενη γη, αποφέρει πολλαπλά πλήγματα στην αίσθηση δικαίου, στην προστασία του ελληνικού περιβάλλοντος και στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η πράξη ενισχύει το καθεστώς ευνοιοκρατίας και διαφθοράς, αντί να το πατάξει. Έτσι, καταρρίπτεται οποιαδήποτε υπόσχεση ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τις χειρότερες πρακτικές του πελατειακού κράτους της μεταπολίτευσης που μας οδήγησε στη σημερινή βαθιά κρίση αξιών και επιβίωσης. Δυστυχώς, καμιά αλλαγή δεν πρόκειται να προέλθει από το αμετανόητο πολιτικό προσωπικό που ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Οι αλλαγές είτε θα αφορούν τη ριζική οικολογική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, είτε θα είναι εξαρχής υπονομευμένες".

Δείτε τι καιρό θα κάνει μέχρι και τα Χριστούγεννα

Καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες μόνο στο νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, αναμένονται αύριο, Παρασκευή. Στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 5 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική Ελλάδα, από 9 έως 18 βαθμούς στη Νότια Ελλάδα, από 5 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και από 12 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι έως μέτριοι. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς ως μέτριοι.
Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Σαρωνικό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ μέτριοι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Ν. Ευβοϊκό.
Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί μέτριοι, με εξασθένιση μετά το μεσημέρι.
Ο καιρός μέχρι και τα Χριστούγεννα
Σάββατο 20-12-2014
Καιρός: γενικά αίθριος. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις 
πρωινές ώρες. 
Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια 5 
μποφόρ. 
Θερμοκρασία: σε μικρή άνοδο. 

Κυριακή 21-12-2014
Καιρός: αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές 
βροχές. Από το απόγευμα στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα 
εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά 
πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Το βράδυ βελτίωση στα βορειοδυτικά. 
Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ που από το απόγευμα θα 
στραφούν σε βορείους τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: σε πτώση στα βόρεια. 

Δευτέρα 22-12-2014
Καιρός: στην ανατολική και νότια χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξημένες με τοπικές βροχές, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και 
βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος. 
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 
6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: σε πτώση. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθεί κατά 
τόπους παγετός. 

Τρίτη 23-12-2014
Καιρός: γενικά αίθριος. 
Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 
μποφόρ. 
Θερμοκρασία: σε άνοδο. 

Τετάρτη 24-12-2014 και Πέμπτη (Χριστούγεννα) 25-12-2014
Καιρός: γενικά αίθριος. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές 
ώρες. 
Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

«Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου αν δεν βγει ο Δήμας»

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

«Καθαρές επιλογές» είναι η γραμμή στην οποία θα επιμείνει η κυβέρνηση, σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού.
Οι ίδιοι αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο είτε αλλαγής υποψηφίου είτε ορισμού ημερομηνίας εκλογών, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των βουλευτών που θα ψηφίσουν τον κ. Σταύρο Δήμα στους δύο επόμενους γύρους.
«Η δυναμική υπέρ του κ. Δήμα υπάρχει στην κοινωνία, την βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και περιμένουμε να εκφραστεί και στη Βουλή στις επόμενες δύο ψηφοφορίες» υποστήριζαν οι ίδιοι συνεργάτες του πρωθυπουργού.
Παράλληλα, μιλούσαν για τη βούληση της κοινής γνώμης, η οποία, όπως πρόσθεταν με νόημα, αν δεν εκφραστεί από τους βουλευτές, θα εκφραστεί από το λαό στις 25 Ιανουαρίου.
Σαμαράς: Η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες
Η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες, τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς λίγα λεπτά έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Μιλώντας έξω από τη Βουλή, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος και πως οι βουλευτές καταλαβαίνουν ότι η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες.
«Ήταν απόψε η πρώτη από τις τρεις ψηφοφορίες, έχουμε μπροστά μας άλλες δύο και ευελπιστώ ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε: «Οι συνθήκες είναι δύσκολες και οι βουλευτές ελπίζω να αντιλαμβάνονται πως η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες».
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους βουλευτές, οι οποίοι -όπως τόνισε- «ξεπέρασαν τους προβληματισμούς τους» και από την πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν τον Σταύρο Δήμα. 

Η φτώχεια απειλεί το 40% των παιδιών στην Ελλάδα

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της καταγραφής που έχει ξεκινήσει ο Συνήγορος για τα δικαιώματα του Παιδιού και που δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες οικογένειες αναζητούν καταφύγιο σε ιδρυματικές δομές για τη σίτιση των παιδιών τους.

Για τα στοιχεία αυτά ενημέρωσε την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Γιώργος Μόσχος, βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού). Το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε απειλητικό, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό προσεγγίζει το 40%.

Στο κλίμα αυτό, πολλοί είναι πλέον οι γονείς που απευθύνονται σε διάφορα ιδρύματα, δηλώνοντας αδυναμία να θρέψουν τα παιδιά τους και ζητούν είτε φιλοξενία ακόμη και με διανυκτέρευση στα ιδρύματα είτε φιλοξενία ημέρας, δηλαδή, φροντίδα των παιδιών τους και επιστροφή στην οικογενειακή εστία για ύπνο.

«Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην απομακρύνονται από την οικογένεια για λόγους φτώχειας. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε άλλους μηχανισμούς υποστήριξης της οικογένειας, που αδυνατεί να ανταποκριθεί οικονομικά και να ενισχυθεί ο θεσμός της αναδοχής ώστε τα παιδιά να ζουν μέσα σε περιβάλλον οικογενειακό αντί να προτάσσουμε την ιδρυματική μεταχείριση», είπε ο κ. Μόσχος.

«Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε την αναδοχή και τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης, τη δημιουργία ξενώνων για παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα και για παιδιά με παραβατική συμπεριφορά αντί να διαβιούν σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα», ανέφερε ο Συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο Συνήγορος έχει ξεκινήσει, ήδη, την καταγραφή των παιδιών που διαβιούν σήμερα σε ιδρύματα και αυτός δείχνει να φτάνει τα 3.000 χωρίς μέσα στον αριθμό αυτό να περιλαμβάνονται τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα για λόγους φτώχειας. Αν προσμετρηθεί και αυτή η κατηγορία τότε ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.
Ενδεικτικά της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης είναι στοιχεία που επικαλέστηκε στην κοινοβουλευτική επιτροπή η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση και δείχνουν ότι το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα δηλώνει σήμερα αδυναμία να εξυπηρετήσει τα αιτήματα που κατατίθενται από οικογένειες για φιλοξενία των παιδιών τους λόγω φτώχειας, όχι μόνο λόγω της υποχρηματοδότησης, αλλά και λόγω του αυξανόμενου ρυθμού με τον οποίο γονείς απευθύνονται στη διοίκηση του Ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του Παιδιού προτάσσει την ανάγκη ενεργοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και προειδοποιεί ότι σοβαρές διαστάσεις προσλαμβάνει και το φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο ολοένα και περισσότερα είναι τα παιδιά που σήμερα δεν εμβολιάζονται με κίνδυνο να δούμε στη χώρα ξανά αρρώστιες που είχαν εκλείψει. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε παιδιά Ρομά και παιδιά μεταναστών, αλλά φαίνεται να έχει λάβει διαστάσεις και στις περιπτώσεις οι γονείς δεν μπορούν να αγοράσουν εμβόλια.

Στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας, ενημέρωσε τους βουλευτές για τον συντονισμό των ενεργειών με στόχο την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού. Στη διαβούλευση που ολοκληρώνεται στα μέσα Ιανουαρίου συμμετέχουν όλα τα υπουργεία με εκπροσώπους ειδικούς επιστήμονες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού, ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ και ο Συνήγορος του Παιδιού.
Τη θέση ότι τα δικαιώματα των παιδιών απαιτούν αυθύπαρκτη επιστημονική οντότητα, διατύπωσε ο πρόεδρος της ελληνικής εθνικής επιτροπής της UNICEF Λάμπρος Κανελλόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει ανεξέλεγκτη διάσταση. Στο κλίμα αυτό έρχεται να προστεθεί και η αύξηση του φαινομένου της παιδικής πορνείας και της παιδικής εκμετάλλευσης που αγκαλιάζει πλέον την Ευρώπη και την Ελλάδα. Όπως ανέφερε ο κ. Κανελλόπουλος είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένο κέντρο έρευνας και μελέτης για τα περιστατικά αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στο 3,2% μειώνεται το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Συνεχίζει να κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ προβάδισμα 3,2 μονάδων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της «Εφημερίδας των Συντακτών» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποσπά στην «πιθανότητα ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» ποσοστό 23,3% και το κυβερνών κόμμα 20,1%, ενώ στην κατάταξη ακολουθούν: Χρυσή Αυγή 6,1%, ΚΚΕ 4,9%, Το Ποτάμι 4,2%, ΠΑΣΟΚ 3,1%, Ανεξάρτητοι Ελληνες 2,4%, Δημοκρατική Αριστερά 1%, Αλλο Κόμμα 4,1%. «Ακυρο-Λευκό» 5,5%, «Δεν έχω αποφασίσει» 2,1%, Αποχή 10,1% και «Δεν απαντώ» 13,1%. Μάλιστα, η πλειονότητα των Ελλήνων, δεν θέλει εκλογές, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Στο μεταξύ, όσον αφορά στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας,  τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες  απάντησαν πως ο Σταύρος Δήμας δεν είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ενώ το 41% «δεν τον γνωρίζω». Κατάλληλο πρόσωπο για την Προεδρία απάντησε πως είναι το 31% και μη κατάλληλο το 24%. 

H μελέτη διενεργήθηκε από τη VCITIZENS και πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά σε δείγμα 800 πολιτών, από τις 11 έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Κρίσιμο τεστ η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου

Λίγες ώρες απομένουν για την πρώτη εκ των συνταγματικά προβλεπομένων ψηφοφοριών στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση στη Βουλή, και αποτελεί κρίσιμο τεστ εν όψει της κατάληξης της διαδικασίας στις 29 Δεκεμβρίου, από την έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί το εάν η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.
Για την εκλογή Προέδρου στην πρώτη και στη δεύτερη ψηφοφορία απαιτούνται 200 ψήφοι, οι οποίοι θεωρείται βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συγκεντρωθούν. Ως εκ τούτου, το βλέμμα είναι στραμμένο κυρίως στους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά και σε εκείνους των ΑΝΕΛ και της ΔΗΜΑΡ, από τη «δεξαμενή» των οποίων η κυβέρνηση ελπίζει να αντλήσει ψήφους στην κρίσιμη τρίτη ψηφοφορία, της 29ης Δεκεμβρίου, κατά την οποία απαιτείται η πλειοψηφία των 180.
Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων επιβεβαίωσε την Τρίτη ομόφωνα την απόφαση του κόμματος για μη ψήφιση Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη ΔΗΜΑΡ, ομόφωνα η ΚΟ αποφάσισε την προηγούμενη βδομάδα ότι θα καταψηφίσει την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα, κανείς όμως δεν μπορεί να προδικάσει τι θα ψηφίσουν στην τρίτη ψηφοφορία μεμονωμένοι βουλευτές.
Η διαδικασία της προεδρικής εκλογής θα γίνει επίσης με την παρουσία των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής, ύστερα από την άδεια που παρείχε ο εισαγγελέας των φυλακών. Αντίστοιχη άδεια αναμένεται να δοθεί και στον προσωρινά κρατούμενο στις φυλακές Ναυπλίου, ανεξάρτητο πλέον, βουλευτή Στάθη Μπούκουρα.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει θέσει κάποιο πήχη για την προεδρική εκλογή και ότι «σημασία έχει το τέλος της διαδικασίας». Ωστόσο, παρατηρητές αναφέρουν ότι όποιο αποτέλεσμα κάτω από τους 160 βουλευτές θα θεωρηθεί αρνητικό, ενώ το όποιο αποτέλεσμα πάνω από 170 βουλευτές θα θεωρηθεί επιτυχία.
Ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης απέρριψε το σενάριο να στηθούν κάλπες και τόνισε ότι η ονομαστική ψηφοφορία θα γίνει με τη γνωστή από τις προηγούμενες φορές διαδικασία. Έτσι, θα γίνεται ονομαστική κλήση κάθε βουλευτή, εκείνος θα αναφέρει τo όνoμα της πρoτίμησής τoυ (στην προκειμένη περίπτωση υποψήφιος είναι μόνο ο Σταύρος Δήμας) ή «παρών» αν δεν θέλει να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ oρισμένoυ πρoσώπoυ (εν προκειμένω του κ. Δήμα).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το αποτέλεσμα που θα ανακοινωθεί θα είναι οι ψήφοι των βουλευτών που θα ψηφίσουν Σταύρο Δήμα και οι υπόλοιποι θα λογίζονται ως «παρόντες». Με άλλα λόγια δεν θα υπάρχει η συνηθισμένη διάκριση ανάμεσα στο «παρών» και στο «όχι». «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση της ψήφου» αναφέρει ο Κανονισμός της Βουλής.
Μετά το πέρας της ονομαστικής ψηφοφορίας, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των παρόντων και των απόντων βουλευτών, η ψήφος καθενός κατά τα ανωτέρω, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό της ψηφοφορίας θα υπογραφεί από τους ψηφολέκτες, τον πρόεδρο και τους γραμματείς της Βουλής και θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά.
Το ενδιαφέρον για τη διαδικασία είναι μεγάλο: 14 κανάλια από την Ευρώπη και την Αμερική έχουν ζητήσει από το γραφείο Τύπου του Κοινοβουλίου άδεια για δορυφορική σύνδεση με το Κανάλι της Βουλής, ενώ οκτώ ζήτησαν άδεια να καλύψουν με δικά τους συνεργεία τη διαδικασία και τις εξελίξεις.
Αυξημένα θα είναι και τα μέτρα της Αστυνομίας, τόσο εντός όσο και εκτός του κτιρίου του Κοινοβουλίου.
Διαδήλωση κατά της εκλογής Προέδρου από την παρούσα Βουλή έχουν προγραμματίσει οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς για τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης στα Προπύλαια.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog