Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ GREXIT

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Μπορεί το ενδιαφέρον της Ευρώπης να έχει στραφεί πλέον στην προσφυγική κρίση και την τρομοκρατία, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το ελληνικό ζήτημα και ιδιαίτερα οι ενδοιασμοί του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχουν ξεχαστεί: Αυτό... 
αναφέρει δημοσίευμα της Deutsche Welle, το οποίο υπενθυμίζει ότι ο «δύσκολος» υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας πάτησε «φρένο» στις διαπραγματεύσεις μόλις τον περασμένο μήνα, ζητώντας και νέες δεσμεύσεις από την Ελλάδα.
«Αυτό δεν φάνηκε να συγκινεί ιδιαίτερα τα ΜΜΕ και την κοινή γνώμη» γράφει το δημοσίευμα, και συνεχίζει: «Εν μέσω των προσφυγικών ροών, των τρομοκρατικών χτυπημάτων και των συγκρούσεων στη Συρία, το ελληνικό ζήτημα γενικότερα φάνηκε να έχει την ίδια τύχη. Εντούτοις η ελληνική κρίση δεν εξαφανίστηκε. Η διελκυστίνδα μεταξύ Ελλάδας και διεθνών πιστωτών καλά κρατεί. Το ίδιο και η κριτική και επιφυλακτική διάθεση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών».

To άρθρο τονίζει ότι παρότι ο Γιάνης Βαρουφάκης απομακρύνθηκε από το υπουργείο Οικονομικών και η επικοινωνία του κ. Σόιμπλε με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είναι πολύ καλύτερη, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δεν έχει ακόμα εγκαταλείψει την ιδέα του Grexit.

Με την ψήφιση ενός νέου πακέτου σκληρών μέτρων να είναι πλέον προ των πυλών, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και θεσμών θα βρεθούν και πάλι σε πρώτο πλάνο. Η Deutsche Welle υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η διάσταση απόψεων μεταξύ Μέρκελ και Σόιμπλε έκανε τον «σκληρό» υπουργό Οικονομικών να σκεφτεί ακόμα και το ενδεχόμενο παραίτησής του από την κυβέρνηση. «Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει έναν υπουργό να ενεργήσει αντίθετα με τη συνείδησή του και εάν το προσπαθήσει κανείς θα μπορούσα να πάω στον πρόεδρο και να ζητήσω την απαλλαγή μου» είχε πει τότε ο κ. Σόιμπλε.

Το δημοσίευμα τονίζει παράλληλα ότι μέχρι στιγμής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει δεσμευτεί για συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο η Γερμανία έχει θέσει πολλές φορές ως όρο για συμμετοχή στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...
 Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη προδημοσιευτεί θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1991 στους τομείς: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία - φάρμακα, υλικά - κατασκευές.
Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
- είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
- Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του προγράμματος .
- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
- Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
- Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
- Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα προβλέπει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
- ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
- το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
- τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
- οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
- το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
- ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
- οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
- οι αμοιβές τρίτων.
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr και αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.

ΡΑΓΔΑΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αυξητικές τάσεις και ωριμότητα στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου B-C, καταγράφει η έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο B-C στην Ελλάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου... 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015 και συμμετείχαν 1200 Έλληνες online αγοραστές. Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο 11th eBusiness Forum, που συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής της ΕΕΔΕ και το Εργαστήριο ELTRUN του ΟΠΑ, με την υποστήριξη του GRECA.
Όσον αφορα τους Έλληνες online αγοραστές, για πρώτη φορά, το κινητό τηλέφωνο έχει ξεπεράσει το laptop, με το 89% να το αναφέρει ως τρόπο πρόσβασης στο Internet, ενώ ο σταθερός Η/Υ είναι στην τέταρτη θέση με μόλις 60%. Επίσης, στους κυρίους λόγους χρήσης του Internet περιλαμβάνονται δύο υπηρεσιες που υποστηρίζουν τις online αγορές: Έρευνα online αγοράς και σύγκριση τιμών (74%) και online τραπεζική (57%) με μια σημαντική αύξηση +14% μονάδες από το 2014, λόγω, κυρίως, των capital controls. Στην έρευνα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των προϊόντων/υπηρεσιών που αγοράσθηκαν online το πρώτο εννεάμηνο του 2015. Οι πρώτες δέκα κατηγορίες, με βαση τα ποσοστά των αγοραστών, παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες σε σχεση με το 2014. Κυριαρχούν και πάλι στις δύο πρώτες θέσεις οι ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες, ενώ τα εξαρτήματα και εξοπλισμός Η/Υ ανέβηκαν απο την τέταρτη στην τρίτη θέση.
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου B-C το 2015, σε σχέση με το 2014, είναι εμφανής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: Υπάρχει μια συνολική αύξηση 5% όσον αφορά τον αριθμό των προϊοντικών κατηγοριών που αγοράσθηκαν online. Για το 25% των online αγοραστών οι αγορές, μέσω internet, αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία (πάνω απο το 50%) των συνολικών τους αγορών. Το 2014, αυτό συνέβη μόνο για το 9% των online αγοραστών. Οι αγορές από ελληνικά sites αντιπροσωπεύουν το 65% των online αγορών τους από το 60% που ήταν το 2014. Η μέση αξία των online αγορών ανά καταναλωτή αυξήθηκε κατα 10% σε σχέση με το 2014. Το 43% αναφέρει ότι οι online αγορές θα αυξηθούν το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ μόλις το 19% επισημαίνει το αντίθετο. Διαμορφώνεται πλέον μια ξεκάθαρη πολυκαναλική (multichannel) συμπεριφορά, αφού το 33% των offline αγορών το κάνουν, αφού κάνουν αναζήτηση στο internet, ενώ το 16% των online αγορών το κάνουν, αφού επισκεφθούν φυσικά καταστήματα.
'Αλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής: Οι τρεις κύριοι λόγοι πραγματοποίησης online αγορών σχετίζονται με τιμές/προσφορές, αφού αναφέρθηκαν στις πρώτες θέσεις η εύρεση καλύτερων τιμών (66%), η άμεση σύγκριση προϊόντων/τιμών (53% από 39% το 2014), η εύκολη εύρεση προσφορών (38% από 30% το 2014).
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών καταστημάτων που επηρεάζουν θετικά την εμπιστοσύνη τους και τους κερδίζουν ως πελάτες καλύπτουν πλέον ένα ευρύ φάσμα και είναι: Ο ασφαλής τρόπος πληρωμής από γνωστό φορέα (46%), χαμηλές τιμές και προσφορές (42%), εύχρηστο και γρήγορο στην πλοήγηση site (37%), ξεκάθαρους όρους χρήσης (35%), καλές κριτικές σε sites/blogs (32%) στις τρεις πρώτες θεσεις. Οι κύριες πηγές πληροφόρηση, πριν αγοράσουν online, είναι πλέον τα ψηφιακά κανάλια με τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμων (72% από 63% το 2014), τα websites των εταιρειών (62%) και τα review pages (52%). Χρησιμοποιούν ευρέως τα social media, αφού το 41% κάνει like σε κάποια μάρκα προϊόντος, αλλά η επίδρασή τους στην αγοραστική συμπεριφορά είναι ακόμη περιορισμένη, αφού μόνο το 23% είναι πιθανόν να αγοράσει ένα προϊόν που ακολουθεί στα social media. Αρχίζει να εμφανίζεται ξεκάθαρα η τάση αξιοποίησης των κινητών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αφού το 32% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί applications για τη διευκόλυνση των αγορών του, ενώ το 11% κάνει download applications που αφορούν προωθητικές ενέργειες προϊόντων. Παραμένει το πρόβλημα με τη μεταφορά προϊόντων που παραγγέλνουν online, αφού το 19% σημειώνει ότι τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν συνήθως μεγάλο ποσό σε σχέση με την αξία του προϊόντος, αλλά σε μικρότερη έκταση, αφού το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 24%.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΩΣ 150.000 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από τις τράπεζες εξετάζονται τα αιτήματα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, για κίνηση κεφαλαίων (εμβάσματα, εισαγωγές κλπ) ποσού έως €150.000 ανά πελάτη και ανά εργάσιμη ημέρα...

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εργασιών της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ):

Εγκρίσεις Αιτημάτων

Κατά το διάστημα ισχύος των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (από 29.06.2015 έως και 31.10.2015), υποβλήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 27.576 αιτήματα, εκ των οποίων:

* εγκρίθηκαν 21.069 (76%),

* αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 5.384 (20%), και

* απορρίφθηκαν 1.123 (4%)

Ήτοι, ποσοστό μόνο 4% του συνόλου των αιτημάτων έχει απορριφθεί, ενώ ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται από την ΕΕΤΣ σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 298 αιτήματα.

Συνολικό Ποσό Εγκρίσεων και Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας

Το συνολικό εγκριθέν ποσό των αιτημάτων της ΕΕΤΣ ήταν €7.928 εκ., τα οποία κατανεμήθηκαν στους εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

* €846 εκ. σε τρόφιμα

* €484 εκ. σε φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα

* €1.768 εκ. σε ενέργεια και ηλεκτρισμό

* €3.848 εκ. σε λοιπούς τομείς (πρώτες ύλες, ένδυση, αυτοκίνητα, καπνός κλπ) και

* €982 εκ. σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Επιπλέον, ποσό €3.376 εκ. εγκρίθηκε από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε €10.322 εκ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΕΤΣ και των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων εγκρίθηκαν €10,3 δισ. για εισαγωγές αγαθών έναντι αντίστοιχου ποσού €16,8 δισ. το 2014, ήτοι ποσοστό κάλυψης 61%. Ειδικά για τις εισαγωγές αγαθών, εξαιρουμένων των καυσίμων και ναυτιλιακών δαπανών, η κάλυψη έφθασε το 80% του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους.

Εργασίες που έχουν εκχωρηθεί στις τράπεζες

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύνανται να εξετάζουν αιτήματα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, ποσού έως €150.000 ανά πελάτη και ανά εργάσιμη ημέρα. Το συνολικό εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανέρχεται σε €308 εκ. ενώ, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και κατόπιν σχετικής αίτησης του Πιστωτικού Ιδρύματος, εγκρίνεται από την ΕΕΤΣ πρόσθετη παροχή ρευστότητας.

Για τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή ανά Πιστωτικό Ίδρυμα, έως του ποσού των 500 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ή ανά καταθέτη και ανά ημερολογιακό μήνα, το ισχύον συνολικό μηνιαίο εγκριτικό όριο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ιδρυμάτων Πληρωμών ανέρχεται σε €80 εκ.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog