Με την μεγαλύτερη περιουσία..οι Βατοπεδινοί!

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Να είναι άραγε τυχαίο οτι όλοι οι εμπλεκόμενοι Βουλευτές (τέως υπουργοί) της Ν Δ στο σκάνδαλο με τον Εφραίμ και τα ακίνητα του δημοσίου που χάριζαν στο Βατοπέδι έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία! Ολος τυχαίως ... Οχι οτι τα πήραν απο τον Εφραίμ αλλά κάνουν την ίδια δουλειά που έκανε ο Εφραίμ ... Συγκεντρώνουν ακίνητα!!
Συγκεκριμένα μεγάλη ακίνητη περιουσία δηλώνει ο Ευάγγελος Μπασιάκος στη Θήβα (που είχε από τα προηγούμενα έτη), τα 51 ακίνητα η "αγια" οικογένεια του Γιώργου Βουλγαράκη, και 6 ακίνητα ο Πέτρος Δούκας.
Βέβαια ακίνητα έχει αποκτήσει και ο γιός του ταχυδρόμου τα τελευταία χρόνια. Προφανώς απο... την δουλειά του δημοσιογράφου που πριν μερικά χρόνια έμενε στην Καισαριανή... Αλλά και η Μάρα "Χρυσοχέρα" 815.000 εκατομμύρια ευρώ απο την δημοσιογραφία μέσα σε ένα χρόνο!

«Πέρασε »η τροπολογία για τα Βαρέα και τα Ανθυγιεινά !!

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Με 50 ψήφους υπέρ έναντι 49 κατά και μετά από ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ , ψηφίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο 2ο θερινό τμήμα της βουλής , η τροπολογία του υπουργείου απασχόλησης για τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών. «Ο ουσιαστικός λόγος που προτιμήσαμε την κοινή υπουργική απόφαση αντί για το προεδρικό διάταγμα , ήταν ότι η αναθεώρηση του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών δεν είναι μια εφάπαξ διαδικασία καθώς ο τρόπος ζωής και εργασίας αλλάζει ραγδαία και δεν πρέπει να εγκλωβιστεί ο κατάλογος σε ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο για να αλλάξει θέλει πολλά χρόνια». Αυτό δήλωσε η υπουργός απασχόλησης Φάνη Πετραλιά.
Παράλληλα απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης , διευκρίνισε ότι η υπαγωγή ή μη των εργαζομένων στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών δεν επηρεάζει τις μικτές αποδοχές τους απλώς όσοι υπάγονται στα βαρέα πληρώνουν μεγαλύτερο ασφάλιστρο.

«Οχι» στις κάμερες από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Αντίθετη στις Συνταγματικές διατάξεις και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ' αριθμ. 1/2009 γνωμοδότησή της, την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή, που επιτρέπει τη λειτουργία καμερών στους δημόσιους χώρους.
Μεταξύ των άλλων, στη γνωμοδότηση της Αρχής αναφέρεται: «Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί μια αρνητική άλλως αποθετική ρύθμιση, η οποία αφενός αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και κατά συνεκδοχή την εποπτική αρμοδιότητα της Αρχής σε ένα ευρύ πεδίο της κρατικής δράσης και, αφετέρου, αφήνει εντελώς αρρύθμιστη την επεξεργασία από δημόσιες αρχές προσωπικών δεδομένων, που θα συλλέγονται μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης εγκατεστημένων σε δημόσιους χώρους.
Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται αναποτελεσματική η προστασία των προσωπικών δεδομένων, επειδή η πρόταση δεν αναφέρει όρια, κριτήρια ή εξειδικευμένες δράσεις της δημόσιας αρχής και συνεπώς αφήνει ανυπεράσπιστο το υποκείμενο του δικαιώματος. Για τους λόγους αυτούς η προτεινόμενη ρύθμιση δεν εναρμονίζεται με το Σύνταγμα και τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις.

Η διάταξη περιορίζεται να εξαιρέσει από την εφαρμογή του Ν. 2472/97 και τον έλεγχο της Αρχής τη λειτουργία συσκευών καταγραφής ήχου ή και εικόνας σε δημόσιους χώρους. Με το περιεχόμενο αυτό έχει χαρακτήρα αποθετικής ρύθμισης που δεν επιτρέπει στην Αρχή να διατυπώσει εποικοδομητικές προτάσεις. Συγχρόνως ο αρνητικός χαρακτήρας της ρύθμισης, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πάγιας νομολογίας του ΕΔΔΑ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νόμου, που περιορίζει ένα ατομικό δικαίωμα.
Ειδικότερα, η τροπολογία δεν χαρακτηρίζεται για την προβλεψιμότητα των συνεπειών της, εφόσον δεν περιέχει σαφείς και λεπτομερείς διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων επαρκείς εγγυήσεις κατά αυθαίρετων ή καταχρηστικών ενεργειών. Απαιτείται εξειδίκευση του σκοπού της επεξεργασίας και δεν αρκεί η γενική αναφορά στη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας για την προστασία προσώπων και πραγμάτων. Παράδειγμα εξειδικευμένου σκοπού θα μπορούσε να είναι η αποτροπή των εγκλημάτων κατά τη ζωής, της προσωπικής ελευθερίας και της ιδιοκτησίας.
Η εξειδίκευση του σκοπού είναι απαραίτητη για τον έλεγχο τήρησης της κατοχυρωμένης από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ αρχής της αναλογικότητας, αν, δηλαδή, τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιντεοεπιτήρησης, που συνεπάγονται επέμβαση από την κρατική εξουσία στην ιδιωτική ζωή και περιορισμό στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τελούν σε πρόδηλη λογική συνάφεια με το σκοπό και είναι πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξή του. Δεν προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια επικινδυνότητας (όπως για παράδειγμα αυξημένη εγκληματικότητα σε μία συγκεκριμένη περιοχή, χώροι και κτίρια που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας), βάσει των οποίων θα αποφασίζεται η εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε δημόσιους χώρους.
Δεν προβλέπεται έκδοση προηγούμενης διοικητικής πράξης για την εγκατάσταση των εικονοληπτών σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου, ιδίως για τα πρόσωπα εκείνα που δεν διαπράττουν ποινικά αδικήματα και δεν άγεται τελικά η υπόθεση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων.".

«Μπλόκο» σε προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Το ανώτατο δικαστήριο «μπλόκαρε» ακόμα ένα κυβερνητικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο προσπαθούσε να εξαιρέσει από τον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ τις διαδικασίες που αφορούν σε προσλήψεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών του ΕΣΥ. Ο δικαστικός φραγμός στα κυβερνητικά σχέδια μπήκε, αφού υπήρχε συνταγματική υποχρέωση έκδοσης ΠΔ για τις προσλήψεις και τη συνταγματικότητα των ΠΔ ελέγχει υποχρεωτικά το ΣτΕ, γεγονός που έχει δώσει την ευκαιρία σε μερικές ακόμα περιπτώσεις να μπει «φρένο» τα τελευταία χρόνια στον αποκλεισμό του ΑΣΕΠ μέσω ΠΔ.
Ομως σε άλλες περιπτώσεις η κυβέρνηση πέρασε από τη Βουλή «φωτογραφικές» διατάξεις, με τις οποίες άνοιξε τον δρόμο για ρουσφετολογικές προσλήψεις σε κάποιους τομείς, με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ. Το Ε τμήμα ΣτΕ σε βαρυσήμαντη γνωμοδότησή του (109/09) υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου του ΑΣΕΠ, έστω και από πλευράς νομιμότητας μόνο, αφού αποτελεί εγγύηση για να διασφαλιστούν οι αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία πρόσβασης στις θέσεις μονίμων υπαλλήλων.
Το τμήμα υπό τον αντιπρόεδρο Κ. Μενουδάκο έκρινε ότι από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ εξαιρούνται μόνο οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού των φορέων του ΕΣΥ, όχι όμως οι προσλήψεις φαρμακοποιών ή άλλων επιστημόνων του κλάδου υγείας που αναφέρονται στον ν. 2889/01 (φυσικοί νοσοκομείων, ακτινοφυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, τεχνολόγοι ακτινολόγοι, διαιτολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων).
Βέβαια το ιδανικότερο θα ήταν να μπορεί το ΑΣΕΠ να κάνει έλεγχο ουσίας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και ο έλεγχος νομιμότητας που επιβάλλει το ΣτΕ έχει αποδώσει καρπούς, όπως σε πρόσφατη προκήρυξη και διαγωνισμό υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου το ΑΣΕΠ εντόπισε σωρεία παρανομιών.
Το ΣτΕ έκρινε μη νόμιμο το ΠΔ για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, γιατί δεν προέβλεψε έλεγχο του ΑΣΕΠ στην προκήρυξη των προσλήψεων, στις πράξεις του συμβουλίου επιλογής, στις ενστάσεις κ.λπ.
«ΟΧΙ» ΚΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΞ -Φραγμός και στη συνέντευξη
Νέο «μπλόκο» έβαλε το ΣτΕ σε άλλο σχέδιο ΠΔ του υπουργείου Εξωτερικών, παρότι δέχθηκε ότι το προσωπικό της νομικής υπηρεσίας του μπορεί να εξαιρεθεί από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Ομως το ΣτΕ επισήμανε (128/09) ότι στις σχετικές διαδικασίες εξέτασης των υποψηφίων είχε εμφιλοχωρήσει η γνωστή και δοκιμασμένη διαδικασία της συνέντευξης, αν και δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο στον Οργανισμό του ΥΠΕΞ. Γι αυτό και το δικαστήριο επέβαλε τη διαγραφή όλων των ρυθμίσεων που αφορούν το στάδιο της δοκιμασίας - συνέντευξης.
«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
«Πράσινο φως» για προσλήψεις στην Πυροσβεστική ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων (ελικοπτέρων κ.λπ.) άναψε το ΣτΕ, έστω και αν γίνονται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ακόμα και 5ετούς διάρκειας. Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι οι ιδιώτες χειριστές ελικοπτέρων κ.λπ. καλύπτουν πρόσκαιρες και παροδικές ανάγκες για τον χειρισμό ελικοπτέρων, την εκπαίδευση και αξιολόγηση του υφιστάμενου ιπτάμενου προσωπικού. Πρόσθεσε ότι οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό, που δεν διαθέτει προς το παρόν τον απαιτούμενο αριθμό πτητικών ωρών, την εκπαίδευση και εμπειρία σε εξειδικευμένη πυρόσβεση (δασοπυρόσβεση με κάδο, διάσωση με βαρούλκο κ.λπ.).
Ετσι το ΣτΕ πείστηκε ότι το υπουργείο δεν επιχειρεί να καταστρατηγήσει την εργατική νομοθεσία καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού ο αρχηγός της Πυροσβεστικής θα αποφασίσει πότε έχουν καλυφθεί οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες για να σταματήσει η χρήση συμβασιούχων 5ετούς θητείας.

Χρεωκοπημένο σύστημα και στα Μέσα ενημέρωσης...

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Ενώ το πολιτικό σύστημα καταργεί τη μία μετά την άλλη τις συνταγματικές πρόνοιες περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνίων και της ιδιωτικότητας, στο όνομα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, την ίδια στιγμή το ίδιο σύστημα κρύβεται πίσω από το «δικαίωμα» στα «προσωπικά του δεδομένα» για να καλύψει τις αμαρτίες του.
Στις 22/6/2009 το ζεύγος Γιάννας και Θόδωρου Αγγελόπουλου ανακοίνωσε ότι στο τέλος του Αυγούστου θα απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι (κάπου 460 άνθρωποι) στο συγκρότημά τους και ότι οι εταιρείες τίθενται σε καθεστώς «λύσης και εκκαθάρισης» (άρθρο 47 του ν. 2190, όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.).
Η υπόθεση της απαλλαγής των Αγγελόπουλων από τις επιχειρήσεις ΜΜΕ και κυρίως από τους 460 εργαζόμενους ανατέθηκε στο γνωστό δικηγορικό γραφείο Μπερνίτσα, το οποίο και επέλεξε ως καλύτερη για τη δημόσια εικόνα των εντολέων του αυτή τη μέθοδο «ομαδικής απόλυσης» και όχι την κλασική συνταγή της πτώχευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους νόμους (2190/1920 και 1387/1983) οι εργαζόμενοι είχαν πολλά δικαιώματα να ασκήσουν πέρα από το ύψος των αποζημιώσεών τους (πόσα θέλετε, να σας τα δώσουμε να ξεκουμπιστείτε από τα πόδια μας).
Κι έτσι η συνέλευση των απολυομένων όρισε δικηγόρο και άρχισε διά των αντιπροσώπων της να ζητεί νομίμως από τους εκκαθαριστές των Αγγελόπουλων όλα τα οικονομικά στοιχεία των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων. Υποτίθεται ότι μέσα σε 3 χρόνια οι συγκεκριμένες εταιρείες σώρευσαν 75 εκατομμύρια ευρώ ελλείμματα και συνεπώς οι υπεύθυνοι και οι εκκαθαριστές τους έχουν την υποχρέωση -εκ του νόμου- κατά τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους (έστω κι αν αυτή πραγματοποιήθηκε παράνομα μετά την απόφαση της ομαδικής απόλυσής τους), να καταθέσουν όλα τα παραστατικά τής (κακο)διαχείρισης που οδήγησαν τα πράγματα στη «λύση και εκκαθάριση» των εταιρειών του Ελ. Τύπου και του CITY.
Κι από εκεί και μετά αρχίζει η ιλαροτραγωδία. Στην αρχή διαπιστώνεται ότι το πανάκριβο ενοίκιο για τις υπερπολυτελείς εγκαταστάσεις των ΜΜΕ του ομίλου στο Μαρούσι (Blue Land) που φαινόταν να επιβαρύνει με μερικά... εκατομμυριάκια τις εν λόγω χρεοκοπημένες εταιρείες πήγαινε σε μια άλλη τσέπη του ζεύγους Αγγελοπούλου, σε μια εταιρεία συμφερόντων τους! Υστερα διαπιστώθηκε ότι το λειτουργικό κόστος (εκτυπώσεις κ.λπ.) αυξήθηκε επί των ημερών της κυρίας Γιάννας κατά 936% στη διετία 2006-2008! Μετά τα πράγματα σκούρυναν περισσότερο. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν να δουν τις μισθολογικές καταστάσεις και κάθε άλλο payroll, καθώς και την κατάσταση των κάθε είδους
προμηθευτών και τα παραστατικά πληρωμής τους (από τα έπιπλα, τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα, ώς τις διαφημιστικές εταιρείες, τους συμβούλους επικοινωνίας, τους νομικούς, τους οικονομικούς εγκεφάλους κ.ο.κ).
Απαίτησαν ακόμα να δουν την προέλευση των δανείων και των επιδοτήσεων που
έλαβαν από τους λογής αναπτυξιακούς νόμους, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε «ρήτρα προσωπικού» (δηλαδή, τα λεφτά έρχονται με ευνοϊκούς όρους στον όμιλο ΜΜΕ αρκεί να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας). Τι απάντησαν οι επιτελείς του ζεύγους Αγγελοπούλου; «Μα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα», και αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία, προτιμώντας να ανεβάζουν την τιμή των αποζημιώσεων των εργαζομένων μπας και σηκωθούν να φύγουν.

Αρθρο απο το activemedia

Ηλιακές ακτίνες- Βλαβερές επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα !!

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009


Έχουμε ενημερωθεί για τις βλαβερές επιδράσεις του ήλιου, όπως η γήρανση της επιδερμίδας, o καρκίνος του δέρματος κ.λπ. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε όλους τους κινδύνους, όπως, για παράδειγμα, αυτούς που αντιμετωπίζουμε όταν παίρνουμε φάρμακα που αυξάνουν τη φωτοευαισθησία μας ή όταν έχουμε κάποια ουλή που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα δύο χρόνια. Και δεν πάει το μυαλό μας ότι και όταν δεν είμαστε στη θάλασσα, κινδυνεύουμε. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να έχουμε κατά νου για να είμαστε πραγματικά προστατευμένοι.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Κάποια αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη, αντικαταθλιπτικά και φάρμακα κατά των αρρυθμιών μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαισθησία εξαιτίας της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο φάρμακο και στις υπεριώδεις ακτίνες. Το δέρμα αντιδρά έντονα και εμφανίζει ερύθημα και κηλίδες. Οταν παίρνουμε τέτοιου είδους φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις πιο θερμές ώρες της ημέρας και να ανανεώνουμε συχνά το αντηλιακό ακόμη και όταν βρισκόμαστε πολλές ώρες μέσα στο νερό.
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. Η υπεριώδης ακτινοβολία διαταράσσει τα στάδια της επουλωτικής διαδικασίας, ειδικά της αναγέννησης των κυττάρων του δερματικού ιστού. Η πρόωρη έκθεση ενέχει τον κίνδυνο του σκούρου χρωματισμού της ουλής που θα την κάνει να φαίνεται πιο έντονα ακόμη και μετά την ολοκληρωτική επούλωσή της. Οπότε, κάθε ουλή, είτε μεγάλη είτε μικρή, θα πρέπει να προστατεύεται από τον ήλιο.
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΕ ΑΚΜΗ. Οσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακμής έχουν την εντύπωση ότι ο ήλιος βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας τους και την καταπραΰνει. Σε πρώτο χρόνο, το μαύρισμα κάνει ομοιόμορφη την επιδερμίδα και καμουφλάρει τα σπυράκια. Το δέρμα γίνεται πιο παχύ και καλύπτει τις μικροκύστες από τις οποίες ξεκινάει το πρόβλημα. Ομως, μετά την περίοδο έκθεσης στον ήλιο, πολύ γρήγορα το δέρμα αντιδρά με ακόμη μεγαλύτερης έντασης ακμή.
ΗΛΙΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Η έκθεση στην οποία υποβαλλόμαστε στο αυτοκίνητο είναι η ίδια με εκείνη στην παραλία, αφού το τζάμι των παραθύρων και του παρμπρίζ επιτρέπει στις ακτίνες UVA να φτάσουν επάνω μας. Για να αποφύγουμε το κοκκίνισμα, καλό θα είναι να φοράμε αντηλιακό προτού ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και πριν βγούμε για ψώνια ή για να κάνουμε ένα σπορ. Ο ήλιος δεν μας αγγίζει μόνον όταν είμαστε στην παραλία με το μαγιό.

Δεν ασφαλίζουν τις πανδημίες οι ασφαλιστικές εταιρίες

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Εκτός ασφαλιστικών καλύψεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας των ασφαλιστικών εταιριών είναι ασθένειες που προκαλούνται από πανδημίες. Κατά συνέπεια εξαιρούνται και όσοι ασθενήσουν από τον ιό της γρίπης των χοίρων, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται από τις ιδιωτικές ασφάλειες υγείας.
Ακόμα όπως επισημαίνουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς εξαιρούνται και των ασφαλιστικών αποζημιώσεων οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων στην περίπτωση που ο θάνατος του ασφαλισμένων προκληθεί από πανδημία. Παρ όλα αυτά οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των ασφαλίσεων υγείας παρακολουθούν την εξέλιξη του ιού της νέας γρίπης Α (H1N1). Δηλαδή μόνο να τα οικονομάνε και να ανεβάζουν τα ασφαλιστρα επιθυμούν γράφοντας τον λαό και τους ασφαλισμένους εκει που γνωρίζουν καλυτερα. Ελεος...

Η ανεργία γονατίζει την νεολαία μας...

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Ένας στους τέσσερις νέους (24,2%) μέχρι 24 ετών δεν εργάζεται στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, που απεικονίζουν με μελανά χρώματα το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Eurostat το μέσο ποσοστό της ανεργίας στην πατρίδα μας διαμορφώνεται στο 8,2%. Ωστόσο τα ποσοστά της ανεργίας των νέων βαίνουν αυξανόμενα: Το πρώτο τρίμηνο του 2008 είχαν καταγραφεί 77.000 νέοι άνεργοι νέοι (22,2%), ενώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 οι άνεργοι νέοι ανήλθαν σε 86.000 (24,2%), ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο των "27" που είναι 18,3%.
Δυσκολότερη είναι η κατάσταση για τις νέες Ελληνίδες, καθώς το ποσοστό της ανεργία για αυτές ανέρχεται στο 31,8%, σε σχέση με τους άντρες που 18,3% είναι άνεργοι.
Στην Ευρώπη των 27 καταγράφηκαν, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, πέντε εκατομμύρια νέοι άνεργοι. (Άνδρες 19,1% και γυναίκες 17,4% ).
Εξ αυτών, τα 3,14 εκατομμύρια προέρχονταν από χώρες της ευρωζώνης, ποσοστό 18,4%. (Γυναίκες 17,8% και άνδρες 18,8%). Τα στοιχεία μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2008 και του 2009 δείχνουν ότι η ανεργία για τους νέους αυξάνεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τη συνολική ανεργία (3,7% για τους νέους, όταν το συνολικό ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 1,5%). Το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο στην Ελλάδα ανήλθε σε 9,4%, από 7,7% που ήταν τον ίδιο μήνα το 2008.
Οι άλλες χώρες
Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν η Λετονία από 11% σε 28,2%, η Εσθονία από 7,6% σε 24,1% και η Λιθουανία από 9.5% σε 23.6%. Το μικρότερο ποσοστό ανεργίας στις νέες ηλικίες το έχει η Ολλανδία με 6% και το μεγαλύτερο η Ισπανία με 33,6%. Στη Βουλγαρία δεν αυξήθηκε η ανεργία για τους νέους, καταγράφοντας οριακή πτώση από 13,9% σε 13,5%.

Το άγχος για τους λογαριασμούς φέρνει πάχος

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Το άγχος αν θα μπορέσει κάποιος να πληρώσει τους λογαριασμούς του, μπορεί να του προσθέσει κιλά. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, που είναι πιο επιρρεπή στην αύξηση του βάρους τους, σε σχέση με τους αγχωμένους, που όμως έχουν κανονικό βάρος, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
«Το σημείο εκκίνησης από άποψη βάρους μετρά όσον αφορά το κατά πόσον το στρες μεταφράζεται σε αύξηση των κιλών», δήλωσε ο δρ Τζέησον Μπλοκ, της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, υπεύθυνος της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό επιδημιολογίας “American Journal of Epidemiology”, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ.
Αν και το ψυχολογικό στρες μπορεί να αυξήσει γενικότερα τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων υγείας, από την υψηλή πίεση μέχρι τον καρκίνο, λιγότερα πράγματα είναι γνωστά όσον αφορά το πώς μπορεί να επηρεάσει το πάχος με το πέρασμα του χρόνου.
Η νέα έρευνα μελέτησε 1.355 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 25 - 74 ετών, επί εννέα χρόνια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο μεγαλύτερος ήταν ο δείκτης σωματικής μάζας του ατόμου (δηλαδή η αναλογία του βάρους προς το ύψος του) στην αρχή της μελέτης, τόσο περισσότερα κιλά είχαν πάρει λόγω άγχους τα άτομα αυτά, μετά από τα εννέα χρόνια που διήρκεσε η έρευνα. Η επίδραση του άγχους στο βάρος διαφέρει στα δύο φύλα. Τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, παχαίνουν όταν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν τα χρέη τους και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δουλειά τους, όμως άλλα ζητήματα, όπως το αίσθημα απώλειας ελέγχου στη ζωή και οι ενδο-οικογενειακές εντάσεις, προσθέτουν κιλά στις γυναίκες, αλλά όχι στους άνδρες. Από την άλλη, οι άνδρες που νιώθουν ότι έχουν λιγότερη αυτονομία στη δουλειά τους και λιγότερες εργασιακές ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους, παχαίνουν αναλογικά περισσότερο από τις γυναίκες.
Τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, που εμφανίζουν συμπτώματα γενικευμένου άγχους ή κατάθλιψης, προσθέτουν περισσότερα κιλά στο βάρος τους, σε σχέση με τα άτομα που είναι υπέρβαρα μεν, αλλά δεν είναι αγχωμένα ή καταθλιπτικά. Όσον αφορά τον μηχανισμό αύξησης του πάχους, από τη μια το στρες αυξάνει στα ζώα και στους ανθρώπους την παραγωγή της ορμόνης κορτιζόλης, που σχετίζεται με το πάχος στην κοιλιά. Από την άλλη, το φαγητό απελευθερώνει στον εγκέφαλο χημικές ουσίες (ενδογενή οπιούχα), που κάνουν τον άνθρωπο να νιώθει καλύτερα, απαλύνοντας έτσι την πίεση του άγχους.
Η έρευνα προειδοποιεί ότι μια εποχή οικονομικής κρίσης και άγχους στην κοινωνία γενικότερα, καθώς επίσης ειδικότερα μια συγκυριακή φάση άγχους στη ζωή κάποιου, είναι κατ’ εξοχήν επικίνδυνες περίοδοι για να βάλει κάποιος παραπάνω κιλά, ειδικά αν είναι ήδη παχύς. Σύμφωνα με τον Μπλοκ, οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειές τους, επειδή «αν μπορεί κάποιος έγκαιρα να εμποδίσει την αύξηση του βάρους του, στη συνέχεια θα είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει την κρίσιμη περίοδο, από ό,τι αν ήδη έχει πάρει βάρος».

.Νέο χαράτσι στα ΙΧ – Διπλασιάζονται τα τέλη Κυκλοφορίας !!!

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας που τίθεται σε ισχύ το 2010, τα Ι.Χ. χωρίζονται πλέον σε 4 κατηγορίες και τα τέλη θα υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό και την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων:Τα αυτοκίνητα που έχουν άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/1/2005, εντάσσονται στην κατηγορία Α και θα πληρώνουν 18 ευρώ λιγότερα σε σχέση με τα σημερινά τέλη.Τα αυτοκίνητα κατηγορίας Β, με άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2000 έως 1/1/2004 θα πληρώνουν 50 ευρώ περισσότερα, τα δε Ι.Χ. Γ κατηγορίας, δηλαδή εκείνα που κυκλοφόρησαν από 1/1/1996 έως 31/12/1999, θα πληρώνουν 100 ευρώ επιπλέον, ενώ εκείνα της κατηγορίας Δ, με άδεια κυκλοφορίας έως τις 31/12/1995, θα πληρώνουν 150 ευρώ περισσότερα.
Επιπλέον, τα τέλη κυκλοφορίας για τα υβριδικά αυτοκίνητα κάτω των 1.929 κ.ε. παραμένουν μηδενικά, ενώ για εκείνα με παραπάνω κυβικά ισχύει το ήμισυ των τελών για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α. Σχετικά με το μέτρο της απόσυρσης και ανανέωσης του στόλου των οχημάτων, το οποίο θα εφαρμοστεί μετά την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων τον Αυγουστο, όπως εκτίμησε ο Υπουργός, τα μέτρα απόσυρσης θα κλιμακώνονται με την κατηγορία και τον κυβισμό του οχήματος που αποσύρεται και θα είναι μεγαλύτερα για εκείνους που μετά την απόσυρση θα αγοράσουν νέο όχημα.
Ειδικότερα, τα κίνητρα απόσυρσης αυτοκινήτου, χωρίς αγορά νέου, ανά κατηγορία Ι.Χ., είναι τα εξής: 500 ευρώ για απόσυρση Ι.Χ. έως 900 κυβικά, 1.000 ευρώ για Ι.Χ. από 900 έως 1.400 κυβικά, 1.500 ευρώ για Ι.Χ. από 1.400 έως 2.000 κυβικά, 1.800 ευρώ για Ι.Χ. από 2.000 έως 2.400 κυβικά και, τέλος, 2.200 ευρώ για Ι.Χ. από 2400 κυβικά και πάνω.
Παράλληλα, για αγορά αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας (οχήματος Euro 4 ή Euro 5) μετά την απόσυρση του παλιού, δίδεται οικονομικό κίνητρο 1.000 ευρώ επιπλέον. Ο κ. Σουφλιάς τόνισε ότι το μέτρο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και χρηματοδοτείται από τα επιπλέον έσοδα από τις περιβαλλοντικές "προσαυξήσεις" των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας, καθώς επίσης και από τα επιπλέον έσοδα του κράτους, λόγω επιπρόσθετης ζήτησης στην αγορά από την εφαρμογή των μέτρων.
Επιπλέον, ο υπουργός ανέφερε ότι έως το 2015 υπολογίζεται ότι η μείωση όλων των ρύπων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση θα κυμαίνεται περί το 50-60%. Τέλος, το μέτρο του "πράσινου" δακτύλιου, που αποτελεί "ένα ακόμα κίνητρο για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων", όπως επισήμανε ο υπουργός, θα εφαρμοστεί στην Αθήνα από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και σε όποιο άλλο αστικό κέντρο πάρει σχετική απόφαση η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μεγάλη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας !!

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Μείωση της οικονομικής δραστηριότητας δείχνει η πορεία δυο δεικτών που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2008, παρουσίασε μείωση κατά 37,7%, έναντι αυξήσεως 7,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2008 – Μαΐου 2009, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2007 – Μαΐου 2008, παρουσίασε μείωση 16,5%, έναντι μειώσεως 2,0% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
Σημαντική μείωση παρουσίασε και ο δείκτης του τζίρου των βιομηχανιών. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2008, παρουσίασε μείωση κατά 30,7%, έναντι αυξήσεως 12,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2008 – Μαΐου 2009, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2007 – Μαΐου 2008, παρουσίασε μείωση 9,8%, έναντι αυξήσεως 8,5% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα

Κύπρος- 36 χρόνια μετά ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ και τη Γενοκτονία!

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Οι μνήμες της αποφράδας μέρας της 20ης Ιουλίου 1974 αναβιώνουν σήμερα με τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο με τραγικές συνέπειες τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την προσφυγιά, τους αγνοούμενους, τη μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύληση πολιτιστικών μνημείων, τον τουρκικό εποικισμό. Στις 5.30 σήμερα το πρωί, ώρα που στις 20 Ιουλίου 1974 άρχισε η απόβαση του τουρκικού στρατού στις ακτές της Κερύνειας, ήχησαν οι σειρήνες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ότι οι αγνοούμενοι τουφεκίστηκαν, άρα η τραγωδία της Κύπρου είναι ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.
Στις 8 το πρωί τελέστηκε στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες από την Κύπρο και την Ελλάδα κατά την τουρκική εισβολή. Στο μνημόσυνο παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο πρέσβης της Ελλάδος Βασίλης Παπαϊωάννου και διακομματική αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων. Τα πολιτικά κόμματα με διακηρύξεις τους καταδικάζουν την εισβολή και το έγκλημα της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου. Τριάντα πέντε χρόνια μετά, σημειώνουν, ο λαός της Κύπρου συνεχίζει τον αγώνα για τερματισμό της κατοχής και επανένωση του νησιού.
Επισημαίνουν ακόμα την ανάγκη ενότητας και σύμπνοιας λαού και ηγεσίας για να ανατραπούν τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Στις διακηρύξεις τους τα πολιτικά κόμματα αναφέρονται επίσης στη διαδικασία των απευθείας συνομιλιών μεταξύ του προέδρου Χριστόφια και του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και σημειώνουν ότι στόχος είναι η εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού, που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

«Φαγοπότι» για την καθαριότητα στα Νοσοκομεία !!

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Μεγάλο «φαγοπότι» εκατομμυρίων ευρώ έχει στηθεί γύρω από την καθαριότητα των δημόσιων νοσοκομείων τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός Υγείας κ. Έκτορας Νασιώκας με ερώτησή του στη Βουλή. Στην καταγγελία του ο Λαρισαίος πολιτικός κάνει λόγο για «χορό εκατομμυρίων» και εκτόξευση του κόστους για την καθαριότητα των Δημόσιων Νοσοκομείων.
«Ο υπερδιπλασιασμός του κόστους καθαριότητας των νοσοκομείων μας, χωρίς να καλυτερεύσει η καθαριότητα στα νοσοκομεία, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Ν.Δ. χειρίζεται το δημόσιο χρήμα και εξηγεί απολύτως γιατί φτάσαμε σήμερα σε αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση στο ΕΣΥ. Ο τρόπος ανάθεσης στις εταιρείες καθαριότητας και η υλοποίηση των συμβάσεων με άλλες εταιρείες μέσω υπεργολαβίας δίνουν την δυνατότητα να κερδοσκοπούν οι «ημέτεροι», οι μεσάζοντες και οι επιτήδειοι» επισημαίνει ο κ. Νασιώκας και παραθέτει λίστα με στοιχεία ανά νοσοκομείο για το κόστος καθαριότητας.
Ο πρώην υφυπουργός καταγγέλλει επίσης ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. αρνείται να δει το πρόβλημα και να ελέγξει την κατάσταση και διοικητικά και ποινικά αν χρειαστεί και ερωτά αν αποδόθηκαν ποτέ ευθύνες και σε ποιους για το υπερδιπλασιασμό των δαπανών καθαριότητας;

Στην κυκλοφορία το φθηνότερο αυτοκίνητο του κόσμου !!

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

Πραγματικότητα είναι, πλέον, το μικρό ινδικό «θαύμα» της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας.Έφτασε η στιγμή για τον πρώτο κάτοχο του φθηνότερου αυτοκινήτου στον κόσμο να οδηγήσει το απόκτημά του στους δρόμους του Μουμπάι, στην Ινδία.Σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις ειδικών της αυτοκινητοβιομηχανίας, το Νano της Tata φιλοδοξεί με το μέγεθός του και τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου να αλλάξει τις μεταφορικές συνήθειες εκατομμυρίων Ινδών και όχι μόνο. Η προώθησή του στην παραγωγή αποτελεί ένα θετικό βήμα, καθώς οι αμφιβολίες είχαν συσσωρευτεί «επικίνδυνα» τον τελευταίο καιρό αφού η εταιρεία υποχρεώθηκε να κλείσει ένα εργοστάσιο παραγωγής της στην ανατολική Ινδία.
«Η εταιρεία έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία του συγκεκριμένου μοντέλου εδώ και ένα χρόνο…τώρα πλέον δείχνει ότι η γραμμή παραγωγής βρίσκεται σε λειτουργία και το μοντέλο είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει», σχολιάζει δημοσιογράφος του περιοδικού Autocar Professional. Περίπου 100.000 άτομα επιλέχτηκαν με κλήρωση για να είναι οι πρώτοι τυχεροί οδηγοί του Nano, την ίδια στιγμή που η εταιρεία έχει λάβει 203.000 παραγγελίες. Το μοντέλο στην απλή έκδοση πωλείται για 140.000 ρουπίες αν και αναμένεται να υποχωρήσει στις 100.000 ρουπίες (2.055 δολάρια).

πηγή Καθημερινή

Ρύθμιση για τα ασφαλιστικά των βουλευτών !!

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Η Βουλή θα εξακολουθήσει να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές προς τα επαγγελματικά ταμεία των βουλευτών, οι οποίοι θα επιλέξουν παρά την κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου, να μην εξασκούν το επάγγελμά τους. Η διάταξη περιελήφθη στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και επαναφέρει ένα καθεστώς που ίσχυσε επί μια πενταετία (2003-2008), όταν ήταν σε ισχύ η συνταγματική διάταξη για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη μετά την κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου των βουλευτών με την αναθεώρηση της συνταγματικής διάταξης το 2008, διαπιστώθηκε στο διάστημα που πέρασε ότι πολλοί βουλευτές επιλέγουν να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος. Ετσι η Βουλή καταργεί τώρα προηγούμενη διάταξη με την οποία καταργούσε την υποχρέωση της Βουλής να πληρώνει για λογαριασμό του βουλευτή τις ασφαλιστικές του εισφορές και αναδρομικώς από τον περυσινό Αύγουστο θα καλυφθούν από τη Βουλή.

Ακάλυπτες επιταγές – Τα « Φέσια » πνίγουν την αγορά !!

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Στα ύψη εκτινάχθηκαν τα "φέσια" από τις ακάλυπτες επιταγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ: Σε 338,3 εκατ.ευρώ ανήλθε τον Ιούνιο του 2009 η αξία των 33.732 ακάλυπτων επιταγών σημειώνοντας αύξηση 0,93% σε σχέση με τον Μάιο του 2009 όσον αφορά την αξία τους και μείωση 1,1% όσον αφορά τα τεμάχια.Σε σχέση όμως με τον Ιούνιο του 2008, σημειώθηκε αύξηση 291,7% όσον αφορά τα τεμάχια και 289,9% όσον αφορά την αξία των ακάλυπτων επιταγών.Σωρευτικά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2009 οι ακάλυπτες επιταγές σε τεμάχια έφτασαν τα 166.089 ενώ η αξία τους ανήλθε σε 1,6 δισ. ευρώ.
Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον Ιούνιο του 2009 ανήλθαν σε τεμάχια 15.464 και σε αξία σε 23,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,56% και 28,42% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2008 σημείωσαν αύξηση 66,76% σε τεμάχια και 73,83% σε αξία. Το πρώτο εξάμηνο του 2009 οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε τεμάχια σε 72.378 και σε αξία σε 117,2 εκατ. ευρώ

Άρχισαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις!!

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Μειώσεις τιμών έως και 70% από σήμερα, πρώτη μέρα των θερινών εκπτώσεων, θα βρίσκουν οι καταναλωτές στα εμπορικά καταστήματα, και οι έμποροι ελπίζουν σε αναθέρμανση της κίνησης στην αγορά, μετά την πτώση του τζίρου που σημειώθηκε το τελευταίο δίμηνο. Oι τακτικές θερινές "εκπτώσεις" άρχισαν σήμερα και θα διαρκέσουν, όπως κάθε χρόνο, έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ανακοινώνει προς το καταναλωτικό κοινό ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό και να το εξυπηρετήσουν με υψηλά κριτήρια και καλεί και πάλι τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν άφοβα τις αγορές τους, ''δείχνοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη τους προς τις επιχειρήσεις μας και να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν αυτήν την εποχή, αγοράζοντας άριστης ποιότητας προϊόντα, σε χαμηλές και σωστές τιμές, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και λοιπά προαπαιτούμενα".
Η συνομοσπονδία εφιστά την προσοχή στο αγοραστικό κοινό να μην εντυπωσιάζεται από επικοινωνιακού χαρακτήρα ανακοινώσεις, αλλά να πραγματοποιεί την αναγκαία έρευνα αγοράς, να συγκρίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά, να αγοράζει βάσει της σχέσης ποιότητας και τελικής τιμής και όχι βάσει του τυχόν υπέρογκου ποσοστού έκπτωσης και - το κυριότερο- να μην καταφεύγει στο υπαίθριο εμπόριο, το οποίο παρέχει κακής ποιότητας προϊόντα, χωρίς καμία διασφάλιση και εγγύηση.
''Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπου ακόμη και η μικρότερη αγορά έχει την αξία της, η ώριμη καταναλωτική συμπεριφορά δεν εξυπηρετεί μόνο το αγοραστικό κοινό, αλλά παράλληλα αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για το υγιές, στεγασμένο και οργανωμένο εμπόριο'', τονίζει σε ανακοίνωσή της η συνομοσπονδία.
Ως τελευταία ελπίδα για το λιανεμπόριο και ως σανίδα σωτηρίας για την αγορά, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων, με την προϋπόθεση ότι θα ανταποκριθούν οι Έλληνες καταναλωτές και θα στηρίξουν τις τοπικές τους αγορές, ενώ ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Γ. Κασιμάτης σε δηλώσεις του εκτιμά ότι η καθίζηση στις πωλήσεις του λιανικού εμπορίου από 15%, όπως εμφανίζεται στα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, θα περιοριστεί στο 10% λόγω των εκπτώσεων.
Από την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης, ο υφυπουργός κ. Γ. Βλάχος αναφέρει ότι: ''Με τη θεσμοθέτηση του δεκαημέρου των προσφορών, ουσιαστικά, εξαλείφθηκε η απαγόρευση, που υπήρχε για το διάστημα πριν από τις εκπτώσεις. Δώσαμε τη δυνατότητα στον εμπορικό κόσμο, με αυτές τις προσφορές, να ζεστάνει το κλίμα. Σήμερα, νομίζω ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν χρέος να κάνουν ουσιαστικές εκπτώσεις να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, όλη αυτήν την περίοδο που διανύουμε την οικονομική κρίση, να έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε όσο γίνεται καλύτερες τιμές. Ο θεσμός των εκπτώσεων είναι κάτι που ενδιαφέρει τον επιχειρηματικό κόσμο, όμως, ενδιαφέρει και τους καταναλωτές. Έχουμε χρέος όλοι να στηρίξουμε το θεσμό. Εμείς από την πλευρά του υπουργείου κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να δώσουμε ουσία σε αυτόν το θεσμό, που νομίζουμε ότι, έτσι κι αλλιώς, ο κόσμος τον αγκαλιάζει, αλλά πρέπει, ιδιαίτερα, αυτήν την ώρα να αποδώσει, όσο γίνεται περισσότερο''.

Επιχείρηση "καθαρά χέρια" σε εφοριακούς!!

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Βρώμικους " εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους ψάχνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας στο πλαίσιο μέτρων για τον περιορισμό της διαφθοράς και την καλύτερη λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού. Υπό αυτό το πρίσμα θα εφαρμοστεί αυστηρά το "πόθεν έσχες". Πέρα από την αξιοποίηση καταγγελιών φορολογουμένων, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών, θα επιχειρήσει να εντοπίσει υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες συναλλαγής. Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια όπως είναι:
1. Υποθέσεις που ελέγχθηκαν από υπαλλήλους, για τους οποίους υφίστανται καταγγελίες ή άλλες πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες για πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα των ενεργειών τους.
2. Υποθέσεις που αφορούν σε επιχειρήσεις ή πρόσωπα που ελέγχθηκαν τα τελευταία δύο έτη περισσότερες από μία φορές και στο δεύτερο ή επόμενο έλεγχο συμμετείχε ο ίδιος ή οι ίδιοι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε.
3. Υποθέσεις στις οποίες το περιεχόμενο των οικείων πληροφοριακών δελτίων που σχηματίστηκαν βάσει καταγγελιών για συγκεκριμένες παραβάσεις, ιδίως για έκδοση ή αποδοχή εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, δεν αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε με βάση τις πληροφορίες αυτές.
4. Υποθέσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν αρνητικά, αν και αφορούν τομείς με φορολογικά ή τελωνειακά αντικείμενα που παρουσιάζουν συχνότητα παρατυπιών και αποφέρουν μεγάλα παράνομα κέρδη στους παραβάτες.
5. Υποθέσεις που αφορούν στον πρώτο έλεγχο συγκεκριμένης επιχείρησης ή προσώπου, μετά την ολοκλήρωση του οποίου έγιναν και πάλι καταγγελίες ή υπάρχουν σχετικές αναφορές στα έντυπα, στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης.
6. Υποθέσεις για τις οποίες η έκθεση ελέγχου της ΥΠ.Ε.Ε. επεστράφη από την αρμόδια για τον καταλογισμό υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), λόγω σοβαρών σφαλμάτων ή παραλείψεων εκ μέρους των υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε., ιδίως όταν το γεγονός αυτό παρουσιάζει συχνότητα και αφορά σε υποθέσεις του ιδίου Τμήματος Ελέγχου ή τους ιδίους υπαλλήλους που διενήργησαν τους αντίστοιχους ελέγχους.
7. Υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α.
8. Υποθέσεις κατά τις οποίες τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., είναι θετικά σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση στα ίδια πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
9. Υποθέσεις για τις οποίες η έκθεση συντάχθηκε, ύστερα από επεξεργασία, για μέρος μόνο των κατασχεθέντων στοιχείων ή παραληφθέντων ανεπίσημων ή επίσημων στοιχείων και δεν έχει ολοκληρωθεί, μετά πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος.
10. Υποθέσεις για τις οποίες συντάχθηκε έκθεση, μετά την επεξεργασία του συνόλου των κατασχεθέντων ή παραληφθέντων ανεπισήμων ή επισήμων στοιχείων χωρίς να καταλογισθεί παράβαση.

Παράλληλα θα εφαρμοστεί αυστηρότερα το «πόθεν έσχες» των εφοριακών υπαλλήλων με ελέγχους σε όλο το φάσμα των περιουσιακών τους στοιχείων, από τους οικονομικούς επιθεωρητές.
Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις αρμοδίων παραγόντων, οι ελεγκτές, θα έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο στην άσκηση του έργου και της αποστολής τους, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας, περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου

Στο φως της δημοσιότητας οι συνομιλίες του κυκλώματος trafficking

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

Συγκλονιστικά στοιχεία προκύπτουν από τις συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων στην πρόσφατη υπόθεση trafficking (δουλεμπόριο γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση), στην οποία εμπλέκονται σαράντα δύο άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται επιχειρηματίες και αστυνομικοί, οι τέσσερις μάλιστα εν ενεργεία.
Η εξάρθρωση του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να δρούσε από το 2006, πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου, ύστερα από πολύμηνες έρευνες του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής και εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση. Συνολικά, η αστυνομία συνέλαβε τριάντα άτομα και οι δέκα πρώτοι απολογήθηκαν χθες. Μάλιστα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφού ήταν τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στο κύκλωμα.
Στις έρευνες συνέβαλε και η κατάθεση 23χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από το κύκλωμα και να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία. H ίδια βρήκε τη δουλειά μέσω αγγελίας που έλεγε ότι κατάστημα στην Ελλάδα ζητά «κοπέλες για στριπτίζ με πολύ καλές αποδοχές». Όμως, όταν ήρθε στην Ελλάδα της είπαν ότι δεν έκανε γι αυτή τη δουλειά εξαιτίας κάποιων σημαδιών στην κοιλιά της, και, όπως η ίδια δηλώνει: «μου ζήτησαν να ξεπληρώσω το χρέος για τα έξοδα που έκαναν να με φέρουν στην Ελλάδα δουλεύοντας σαν πόρνη, αλλιώς το παιδί μου και οι δικοί μου θα πάθαιναν κακό».
Η κοπέλα όχι μόνο υποχρεώθηκε να κάνει ότι της είπαν, αλλά υπέστη και σοβαρό γυναικολογικό πρόβλημα καθώς την ανάγκαζαν να έχει μέχρι και 60 πελάτες ημερησίως. «Μέχρι και 60 πελάτες είχα σε κάθε βάρδια, όταν δούλευα σε δύο διαφορετικούς οίκους ανοχής. Κάθε πελάτης πλήρωνε 15 ευρώ, από τα οποία τα 8 έπαιρνε το αφεντικό, 4 έδινε στη Ρ.Ε. και σε μένα έπειτα από κάθε συνεύρεση απέμεναν μόνο 3 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες των κατηγορουμένων, οι ίδιοι είχαν προσβάσεις ακόμα και σε γιατρούς, καταφέρνοντας έτσι να εξασφαλίζουν για τις κοπέλες που έφερναν από το εξωτερικό παράνομα «άδεια για βεβαίωση εργασίας» ακόμα και αν αυτές είχαν πρόβλημα φυματίωσης.

Πηγη: tvxs

12 φόροι απελπισίας

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Αυξήσεις φόρων, αλλά και επιβολή νέων, εξετάζεται να συμπεριληφθούν στο δεύτερο σκληρό πακέτο του Οκτωβρίου, που έχει ήδη στα σκαριά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Ακόμα κι αν η Ελλάδα ζητήσει, οπότε και θα λάβει, την παράταση κατά έναν χρόνο της μείωσης του ελλείμματος στο 3%, το πακέτο του Οκτωβρίου «δεν πρόκειται να πάει πίσω», δήλωνε χαρακτηριστικά αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, θέλοντας να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας.
Με τα έσοδα να συνεχίζουν να πνέουν...τα λοίσθια και τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να ξυπνούν καθυστερημένα από τον λήθαργο, οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι είναι μονόδρομος η επιβολή και του δεύτερου πακέτου, που θα ανακοινωθεί με τον προϋπολογισμό του 2010.
Τα πάντα έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων, καθώς τα μέτρα του Οκτωβρίου πρέπει να είναι διαρθρωτικά μόνιμου χαρακτήρα, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι προτάσεις, που έχουν γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν στο προσκήνιο «12» σημεία:
Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ
1 Την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, με πιθανά σενάρια από 1 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο για το χαμηλό συντελεστή 9% όσο και για τον υψηλό 19%. Ενδεχόμενο πάντως που το απεύχεται κυρίως το Μαξίμου, λόγω των πρωθυπουργικών δεσμεύσεων που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν. Οι υποστηρικτές του μέτρου προβάλλουν ως αιτιολογία το ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα...
2 Την επιβολή και άλλης έκτακτης εισφοράς στα εισοδήματα ή στην ακίνητη περιουσία, χωρίς να αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο να αφορά το σύνολο των μισθωτών ή των ιδιοκτητών ακινήτων, αντίστοιχα.
3 Την αύξηση του ανώτατου συντελεστή φορολόγησης από το 40% στο 45% ή 48% ή ακόμα και 50% για εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ που αποκτώνται φέτος (δήλωση 2010).
4 Την εν μέρει αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων που απολαμβάνουν από τη χρήση του 2007 τους πλέον χαμηλούς συντελεστές 25% για Α.Ε. και ΕΠΕ και 20% για Ο.Ε. και Ε.Ε. έναντι 35% και 30% αντίστοιχα που είχαν μέχρι το 2004.
5 Την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%, όπως έγινε και για τις τράπεζες, από 80% που είναι σήμερα για τις επιχειρήσεις.
6 Την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δεδομένου ότι απομένουν 0,09 ευρώ μέχρι να καλυφθεί η απόσταση από τα ευρωπαϊκά όρια, και παρά την τελευταία αύξηση κατά 0,06 ευρώ στην τιμή λιανικής που ίσχυσε από αυτό τον μήνα.
7 Αύξηση και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ποτά, τσιγάρα, λιθάνθρακα και λιγνίτη (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), ενώ δεν αποκλείουν ακόμα και την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.
Διπλασιασμός ΕΤΑΚ
8 Το διπλασιασμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων από το 0,1% στο 0,2%. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων του 2008, που βρίσκεται σε εξέλιξη πάνω από ενάμιση χρόνο, καθώς και του 2009 που δεν έχει καν αρχίσει.
9 Η περαίωση γης αναμένεται να εξελιχθεί στο μεγάλο ατού του 2010, καθώς η εξαγορά με χαμηλό τίμημα σημαντικού μέρους εκ των περίπου 98.000 καταπατημένων δημοσίων κτημάτων συνολικής έκτασης 3,5 εκατ. στρεμμάτων, υπολογίζεται να αποφέρει περί τα 700 εκατ. ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Η παραχώρηση τίτλων κυριότητας σε όσους τα κατέχουν αυθαίρετα από το 1884 θα γίνει με όρους, που αφορούν σε ανώτατη εξαγοράσιμη έκταση ανά περιοχή και νομό και με βάση τις αρτιότητες των ρυμοτομικών σχεδίων, εφόσον κατέχονται επί μια 20ετία χωρίς διακοπή. Στην Αθήνα μπορεί να κινηθεί γύρω στα 220 τ.μ., ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές της Αττικής θα ληφθεί το ισχύον όριο των άρτια οικοδομήσιμων που φθάνει στα 20 στρέμματα και για την επαρχία στα 4 στρέμματα, ενώ τα αγροτικά πρέπει να είναι «βιώσιμα κλήρου». Το τίμημα εξαγοράς θα υπολογιστεί βάσει της αντικειμενικής αξίας που θα έχει το ακίνητο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή της αγοραίας για τα εκτός αντικειμενικού συστήματος.
Τέλη κυκλοφορίας
10 Την αύξηση πιθανότατα κατά 20%, όπως και πέρυσι, των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του 2010, που θα εισπραχθούν στο τελευταίο δίμηνο του 2009, μαζί με την έκτακτη εισφορά που ανακοινώθηκε προ ημερών.
11 Την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων και τον υπολογισμό του φόρου με βάση τη φορολογική κλίμακα. Εξέλιξη που θα οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση, καθώς από τους ισχύοντες αυτοτελείς συντελεστές φορολόγησης, που κυμαίνονται από 10% έως 20%, θα αυξηθούν τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες μονάδες, στο 30% με 40%.
12 Την επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, με κύριο στόχο την περικοπή τους. *
Ελευθεροτυπία

Από την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με την ασφάλεια μικρών

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Από την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με την ασφάλεια μικρών ερασιτεχνικών σκαφών αναψυχής, ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες, υπενθυμίζονται και συστήνονται στους ιδιοκτήτες - κυβερνήτες τα ακόλουθα, η τήρηση των οποίων θα συμβάλει, αφενός μεν στο να μην εξελιχθεί μία ψυχαγωγική απασχόληση σε περιπέτεια για τους ίδιους και τα άτομα που είναι μαζί τους, αφετέρου δε, στο να μην κινητοποιούνται άσκοπα οι Υπηρεσίες Έρευνας & Διάσωσης, για περιπτώσεις, οι οποίες με σωστή πρόληψη δεν θα είχαν λάβει επικίνδυνη τροπή και εξέλιξη:
· Να μην επιχειρούν πλόες πέραν των προβλεπομένων, από τις άδειες εκτέλεσης πλόων των σκαφών τους, αποστάσεων.
· Να μην αποπλέουν πριν βεβαιωθούν ότι:
α) Όλα τα προβλεπόμενα εφόδια υπάρχουν επί του σκάφους και είναι σε καλή κατάσταση.
β) Γνωρίζουν τη χρήση τους και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το καθένα αν χρειαστεί.
γ) Η κύρια και τυχόν εφεδρική μηχανή έχουν ελεγχθεί για την καλή λειτουργία τους.
δ) Τα καύσιμα επαρκούν για το προγραμματισμένο ταξίδι.
· Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός εξοπλισμός επί του σκάφους (όπως συσκευές VHF, VHF/DSC, EPIRB, RADAR, GPS, PLOTTER), θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και τους περιορισμούς τους.
· Να μην ξεκινούν ένα ταξίδι αν, προηγουμένως, δεν έχουν ενημερωθεί για το δελτίο καιρού και τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, να μη διστάσουν να αναβάλουν το ταξίδι τους.
· Να ενημερώνουν πάντα τους οικείους τους για τον προορισμό τους και τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης σε αυτόν. Επίσης, να τους καλούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώσουν για την ασφάλειά τους και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.
· Τέλος, σε περίπτωση προβλήματος, να παραμένουν ψύχραιμοι, έχοντας σε ετοιμότητα προς άμεση χρήση το σωστικό εξοπλισμό και παράλληλα να μην διστάζουν να καλέσουν τον αριθμό «108» (Άμεση Δράση Λιμενικού Σώματος) ή τον «Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης» «112», αναφέροντας το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, το όνομα του σκάφους, τη θέση (γεωγραφικό στίγμα), τον αριθμό των επιβαινόντων και την αιτούμενη βοήθεια.

Πετρέλαιο νέα πτώση - Η Βενζίνη στα ύψη !!

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

Πτωτικά κινήθηκε η τιμή του πετρελαίου βαδίζοντας προς την μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια από τον Ιανουάριο εν μέσω εικασιών ότι η παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική ύφεση θα περιορίσει τη ζήτηση στα καύσιμα.Το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει κατά 9,5% αυτή την εβδομάδα καθώς αναμένεται ότι η κατανάλωση πετρελαίου στις ΗΠΑ, την χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως θα παραμείνει περιορισμένη. Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν την ημέρα της Ανεξαρτησίας, η οποία θεωρείται η κατεξοχήν μέρα με την μεγαλύτερη κατανάλωση βενζίνης. Χθες τα futures για το πετρέλαιο υποχώρησαν στα 59,25 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του αργού πετρελαίου για παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 5 σεντς στα 60,36 δολάρια το βαρέλι στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Το πετρέλαιο αναμένεται ότι θα κινηθεί πτωτικά την επόμενη εβδομάδα εν μέσω εικασιών ότι η παγκόσμια ύφεση και οι απολύσεις θα περιορίσουν τη ζήτηση και θα αυξήσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με 41 αναλυτές του πρακτορείου Bloomberg εκτιμούν ότι τα futures θα υποχωρήσουν.

Βενζινοπώλες : "Δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες αυξήσεις στην αγορά πετρελαιοειδών" !!

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες αυξήσεις στην αγορά πετρελαιοειδών, τονίζει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος και επαναλαμβάνει ότι για τη διαμόρφωση των λιανικών τιμών στη χώρα μας καθοριστικό παράγοντα έχουν οι τιμές διυλιστηρίου και οι εταιρείες εμπορίας.Η ομοσπονδία σημειώνει ότι οι νέες τιμοληψίες και τα πραγματικά στοιχεία τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης διέψευσαν αυτούς που μιλούν για "αισχροκέρδεια" και "έκρηξη τιμών" διότι εφόσον αφαιρεθεί ο ΕΦΚ που επέβαλε η κυβέρνηση διαπιστώνεται μείωση τιμών λιανικής.
''Ο κλάδος είναι αποφασισμένος να αποκρούσει ενέργειες παραπληροφόρησης και παραπλάνησης των καταναλωτών που σκοπεύουν να δημιουργήσουν κλίμα σε βάρος μας ώστε να περάσουν διάφορα μέτρα κατά των βενζινοπωλών'' αναφέρει η ομοσπονδία και προσθέτει ότι ''για τη σωστή ενημέρωση τα στοιχεία για τις τιμές της λιανικής για την εβδομάδα μέτρησης που έληξε στις 3 Ιουλίου, σύμφωνα με τις τιμοληψίες του υπουργείου Ανάπτυξης παρατηρούμε ότι δεν αυξήθηκαν ούτε τα 6 λεπτά του ΕΦΚ αλλά μόνο κατά 3,3 λεπτά ή κατά 3,16% και σημειώνουμε και πάλι ότι οι τιμές λιανικής, που εξακολουθούν να είναι από τις χαμηλότερες της ΕΕ27 (6η χαμηλότερη τιμή), δεν διαμορφώνονται με βάση τις διεθνείς τιμές, είτε αυτές ανεβαίνουν είτε πέφτουν, αλλά από τις τιμές διυλιστηρίου και των εταιρειών εμπορίας. Η επίκληση των διεθνών τιμών και η απαίτηση να συμμορφώνονται με αυτές οι βενζινοπώλες ανεξαρτήτως του πόσο πραγματικά αγοράζουν από τις εταιρείες, μόνο ως σκόπιμη παραπληροφόρηση μπορεί να εκληφθεί δεδομένου ότι οι πάντες γνωρίζουν πως διαμορφώνονται οι τιμές στα πρατήρια'' καταλήγει η ομοσπονδία.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Ρυθμίζουν χρέη με αντάλλαγμα το σπίτι !!

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Σε ρυθμίσεις χρεών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες δανειοληπτών που βρίσκονται στο «κόκκινο» προχωρούν τώρα οι τράπεζες, ζητώντας όμως ως αντάλλαγμα να προσημειώσουν το σπίτι τους. Υπό τον φόβο της έκρηξης των επισφαλειών τους λόγω της κρίσης, οι τράπεζες ακολουθούν σκληρή γραμμή και «σπρώχνουν» ..τους υπερχρεωμένους πελάτες τους να μεταφέρουν τις οφειλές τους από καταναλωτικά και κάρτες σε νέα δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο που ξεκινά από το 6%, αλλά με αντάλλαγμα την προσημείωση ακινήτου τους. Πίσω δηλαδή από το «καρότο» της μικρότερης δόσης που δίνει μεγάλη ανάσα στους δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που βρίσκονται στο «κόκκινο» κρύβεται ο κίνδυνος να χάσουν το σπίτι τους, αν για κάποιον λόγο αργότερα δεν μπορούν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.Πρόκειται για τη νέα πολιτική που εφαρμόζουν οι τράπεζες, κάτω και από την πίεση που δέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων τους και να περιορίσουν κατά το δυνατόν περισσότερο την αύξηση των επισφαλειών τους από «κακά» δάνεια που φέρνει η κρίση. Με τον τρόπο αυτό, τα πιστωτικά ιδρύματα βελτιώνουν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, καθώς τα δάνεια με προσημείωση θεωρούνται πιο «σίγουρα» σε σχέση με αυτά που δεν έχουν καμία εγγύηση, ενώ αξιολογούνται πολύ καλύτερα τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος που πιέζει για αύξηση των κεφαλαίων τους, όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς. 10%- 12% οι επισφάλειες στο τέλος του έτους Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η νέα πρακτική υπαγορεύεται από την αύξηση που σημειώνουν οι επισφάλειες, καθώς όλο και περισσότεροι δανειολήπτες εξαιτίας της κρίσης αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους από δάνεια με τα ισχύοντα επιτόκια.

, σύμφωνα με τις οποίες οι επισφάλειες στα καταναλωτικά δάνεια εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 10% ή και το 12% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, από 8% που ήταν το 2008. Δηλαδή, τα καταναλωτικά δάνεια και οι οφειλές από κάρτες που βρίσκονται σε καθυστέρηση εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009, από 3 δισ. ευρώ πέρυσι.
Απο Τα Νέα

Ξεκάθαρη θέση απο τα κόμματα για τα Blogs...

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Εχθές είδαμε στα ιστολόγια μια ανάρτηση σχετικά με δηλώσεις του Γραμματέα της κεντρικής επιτροπής του ΛΑΟΣ Μπαμίχα και του προέδρου Γ. Καρατζαφέρη κατά των blogs γενικά. Στο SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR αναρτήθηκε η παρακάτω σχετική απάντηση του του κυρίου Μπαμίχα:
'Σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και αφορούν απόσπασμα της ομιλίας μου σχετικά με τα bloggs και τους blogers, αισθάνομαι υποχρεωμένος να παράσχω τις πιο κάτω διευκρινίσεις. H αναφορά μου στο 4ο Συνέδριο του Λαϊκού Ορδοδόξου Συναγερμού, σε "γλοιώδη σκουλίκια του πολιτικού Ιντερνετ" , είναι αυτονόητο ότι με αυτήν την έκφραση ήθελα να κατηγορήσω εκείνους, που οι ίδιοι ξέρουν γιατί πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους έτσι.
Ειδάλλως, με την παρούσα επιστολή μου, θέλω να εκδηλώσω την φιλία και την εκτίμησή μου, στο υγιές σώμα των blogers, που αποστολή τους είναι να μεταφέρουν ελεύθερα τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Με την οφειλόμενη τιμή και εκτίμηση.

Απόστολος Μπαμίχας Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΛΑ.Ο.Σ'
ellinasblog σχόλιο: Κύριε Μπαμίχα βρείτε το πολιτικό θάρρος να πείτε τα πράγματα με το ονομά τους, χωρίς να μπλέκεται με αόριστες και γενικόλογες δήθεν "διευκρινήσεις" τα ξερά με τα χλωρά... Γιατί αλλιώς το μόνο που καταφέρνετε, είναι να ενισχύετε και με το δικό σας παράδειγμα, πως στα Ελληνικά κόμματα τις θέσεις δεν τις παίρνουν οι αξιότεροι αλλά οι προτεινόμενοι από τις γραμμές του εκάστοτε προέδρου. Yπάρχει και εδώ αναφορά στο http://www.greekalert.com/2009/07/blog-post_4198.html

Διαχρονικές...μίζες και Ολυμπιακοί Αγώνες!

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης Χριστοφοράκου προβλέπεται αμφίρροπη, αφού οι Γερμανικές αρχές παραμένουν φειδωλές σε ότι αφορά τις αντιδράσεις τους για το μέγα σκάνδαλο. Εφόσον ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία άσκησης δίωξης εις βάρος του για αδικήματα απιστίας (και δωροδοκίας), που τελέστηκαν εις βάρος της μητρικής εταιρείας, τότε αποτελεί πρόβλημα λόγω δεδικασμένου, το σενάριο της επιστροφής του στην Ελλάδα.

Ομως εκείνο που μας ανησυχεί είναι τα περίφημα..διπλά βιβλία των κομμάτων μετά τις αποκαλύψεις και τις εξελίξεις για την υπόθεση Τσουκάτου. Αν υπάρχουν δημιουργείται μείζον πολιτικό θέμα και αν δεν υπάρχουν τότε κάποιοι έχουν κάνει..μάλλον αρπαχτές!
Φαίνεται απο την δικογραφία ότι τελικά οι μίζες..είναι διαχρονικές αφού οι επίμαχες υποθέσεις αφορούσαν την απονομή 'δωρεών' και μαύρου χρήματος, ΠΡΙΝ, κατά την ΔΙΑΡΚΕΙΑ, και ΜΕΤΑ τους Ολυμπιακούς Αγώνες που τελικά θα τους πληρώσουμε...χρυσούς γιατί και οι πολίτες διεκδικούν ένα μετάλλιο. Αυτό της υπομονής που ξεχειλίζει....
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΧΑΡΤΙΑ
Σύμφωνα με τον Κυριακάτικο τυπου υπάρχουν τα εξής ταξινομημένα στοιχεία ως τώρα:
1 Η επιλογή να καταστεί άμεσα κατηγορούμενος στη Γερμανία φαίνεται ότι είναι η βασική προτεραιότητα των συνηγόρων του. Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο Μ. Χριστοφοράκος να ομολογήσει ευθέως τη συμμετοχή του στη διακίνηση χρημάτων μέσω των μαύρων ταμείων της εταιρείας.
* Η παραδοχή του πρέπει να αφορά παράνομες πράξεις μετά το 2003, αφού όσα έγιναν εκεί πριν, έχουν πλέον παραγραφεί. Απολύτως απαραίτητο είναι, επίσης, να «δώσει» συγκεκριμένα ονόματα γερμανών συνεργατών του στη διοίκηση της εταιρείας, που δεν έχουν μέχρι σήμερα διωχθεί. (Πληροφορίες από τη Γερμανία φέρουν τον κ. Χριστοφοράκο να το έχει ήδη πράξει κατονομάζοντας έναν 65χρονο, πρώην ηγετικό στέλεχος της Siemens. Ο οποίος εκλήθη ήδη από την εισαγγελέα Χερλ).
* Οι ίδιες πηγές συμπλήρωναν πως δεν χρειάζεται η ομολογία αυτή να συνδυάζεται και με την αποκάλυψη ονομάτων-αποδεκτών των μαύρων χρημάτων στην Ελλάδα. Τα περίφημα cd με ονόματα ελλήνων πολιτικών, τα οποία φέρεται να έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογραφικά γραφεία για ασφάλεια, αποτελούν ένα είδος «άμυνας».

Στην Ελλάδα, το κράτος ήταν πάντα κομματικό

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Δεν ξέρω αν αποτελεί «επίθεση κατά των πολιτικών», όπως παρουσιάστηκε, το απόφθεγμα του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δασκαλόπουλου, ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα βασίστηκε στις επιδοτήσεις και «εν μέρει στη διαφθορά». Εμένα μου φάνηκε περισσότερο σαν παραδοχή μιας πραγματικότητας, καθώς πρόσθεσε στην ομιλία του σε εκδήλωση της Eurobank EFG ότι «και εμείς οι ίδιοι (οι επιχειρηματίες) δεν είμαστε άμοιροι των ευθυνών μας για την κατάσταση αυτή. Σε μία κρατικοδίαιτη οικονομία υπήρξαν και κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες. Σε μία κομματοκρατούμενη κοινωνία υπήρξαν και επιχειρηματίες που δημιουργήθηκαν κομματικώ δικαίω».Και συμπλήρωσε την εικόνα τονίζοντας ότι «υπήρξαν ανάμεσά μας κοινωνικά ανάλγητοι επιχειρηματίες, που προσπορίστηκαν δάνεια, επιδόθηκαν σε φοροδιαφυγή και συνεισέφεραν στη γιγάντωση της διαφθοράς και στη δημιουργία της σημερινής κρίσης».
Είναι αναμφίβολα σωστός στις διαπιστώσεις του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ. Ετσι λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα και πιθανότατα λίγα λέει. Αλλά από την άλλη πλευρά, «δεν κομίζει γλαύκα εις Αθήνα». Από την σύστασή του, αλλά και πριν από αυτήν (κατά την Επανάσταση του 1821, η πρώτη απόπειρα για τη δημιουργία Συντάγματος χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις, συμβιβασμούς, βολέματα και ισορροπίες κοτζαμπάσηδων και περιοχών των εξεγερμένων), έτσι πορεύεται το ελληνικό κράτος. Μετά την απελευθέρωση δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας γιατί «έβλαψε» συμφέροντα πολιτικών-επιχειρηματιών της εποχής και αμέσως μετά εξεγέρθηκαν οι πάντες γιατί η βαυαρική αντιβασιλεία προσπάθησε να επιβάλει κάποιους κανόνες για να επιβληθεί στοιχειωδώς ο νόμος και η τάξη στο χάος της εντελώς άναρχης και ληστοκρατούμενης χώρας.
Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακρυά. Μετά την κατοχή, η ανάπτυξη βασίστηκε στο κράτος και ήταν πάντα βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Υπάρχουν αδιάσειστες μαρτυρίες για το φαγοπότι που γινόταν από επιχειρηματίες και πολιτικούς, σε σημείο που τελικά οι αμερικανοί αποφάσισαν να στείλουν «αποστολή» για να αποφασίζει για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και λίγο αργότερα στη δεκαετία του ΄50 , ποιος από τους μεγαλύτερους δεν θυμάται τις «παγωμένες πιστώσεις» προς επιχειρηματίες, ή τα βραχώδη οικόπεδα της Φιλοθέης; Η μήπως και τότε δεν συντάραξαν την Ελλάδα σκάνδαλα με προμήθειες και ειδικά με τη «Ζήμενς», αφού μέσω ΗΠΑ και Γερμανίας δέθηκε και οικονομικά η Ελλάδα στο άρμα της Δύσης, ευτυχώς από πολλές πλευρές…Και δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκείνος που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην κρατικοδίαιτηοικονομίαστη δεκαετία του ΄70 με την κρατικοποίηση της Ολυμπιακής και της Εμπορικής Τράπεζας;
Παράλληλα, ποτέ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ως κράτος, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να δαμάσει την ανεργία μέσω της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γι΄ αυτό και είχαμε κύματα μετανάστευσης στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα και στο πρώτο τρίτο του 20ου χονδρικά. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκατοντάδες χιλιάδες έφυγαν για την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, ενώ στη δεκαετία του ΄50 και του ΄60 γεμίσαμε με εργάτες τη Δυτική Ευρώπη. Ακόμη και στη δεκαετία ΄80 το κράτος επιχείρησε να σώσει τις προβληματικές επιχειρήσεις για να μη χαθούν θέσεις εργασίας, άσχετα αν απέτυχε. Και βέβαια από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΟΚ τότε) «επιχειρούμε» και ζούμε χάρις στα κονδύλια που παίρνουμε, δίχως ποτέ το κράτος να ξεχνά να επιδοτεί επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα. Αφήστε που το ίδιο το κράτος απορροφά την ανεργία με τις προσλήψεις στο δημόσιο, άσχετα με το αν χρειάζονται όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Αμφισβητεί τον Σανιδά η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Τη θέση, ότι μόνον με αλλαγή της νομοθεσίας μπορεί να γίνει η άρση του απορρήτου για την αποκάλυψη των δραστών του ηλεκτρονικού εγκλήματος, υποστήριξε, χθες, ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρ. Γεραρής, ο οποίος χαρακτήρισε υπερβολικά τα μέτρα για την άρση της ανωνυμίας στα καρτοκινητά. Υπερβολικά χαρακτήρισε τα μέτρα για κινητά με «όνομα» ο πρόεδρος της Αρχής Χρ. Γεραρής
Με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής για το 2008, ο κ. Γεραρής αμφισβήτησε, εμμέσως πλην σαφώς, τη γνωμοδότηση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γ. Σανιδά, που επιτρέπει στις Αρχές, όταν έχουν υποψίες ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα μέσω Διαδικτύου, να ενημερώνονται άμεσα για τα εξωτερικά δεδομένα μιας επικοινωνίας (αριθμός κλήσης, στοιχεία συνομιλούντων, ώρα και θέση κλήσης κ.λπ.). Αν και σημείωσε ότι δεν γνωρίζει επακριβώς το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, αναφέρθηκε στην κοινοτική οδηγία 58/2002, που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη, με τον νόμο 3471/2006 (για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) και κατοχυρώνει το απόρρητο των εξωτερικών στοιχείων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατά την άποψή του, πρέπει να γίνει ρύθμιση για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 19 του Συντάγματος, διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα.
Πάντως, ο Γ. Σανιδάς ξεπερνά τον «σκόπελο» του άρθρου 19, εκτιμώντας ότι προστατεύει μόνον το περιεχόμενο και όχι τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Οσον αφορά τις νομοθετικές διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση για την προληπτική και εκτεταμένη λειτουργία των καμερών σε όλους τους δημοσιους χώρους και τη λήψη DNA χωρίς δικαστικές εγγυήσεις, ο κ. Γεραρής είπε ότι, αν και είναι πολύ ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια που έχει η Αρχή για να αποφανθεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η σχετική γνωμοδότηση θα εκδοθεί εντός του Ιουλίου. Το κρίσιμο ζήτημα που θα εξεταστεί είναι κατά ποσό είναι συμβατές με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που εξαιρούν από τον έλεγχο της Αρχής τη λειτουργία των καμερών. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από την Πολιτεία να σεβαστεί τις γενικές αρχές του Δικαίου στα μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια. Να είναι δηλαδή πραγματικά αναγκαία και όχι απλώς χρήσιμα.

ΓΕΝΙΚΟ BLACK OUT ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Ακόμη δεν έχουν δοθεί ούτε τα χρήματα για την τουριστική προβολή του 2008! Το «στοίχημα» του τουρισμού, χωρίς οικονομική στήριξη, προσπαθούν να κερδίσουν οι νομαρχίες της χώρας, που σε μια ούτως ή άλλως δύσκολη χρονιά λόγω της οικονομικής κρίσης, καλούνται να κάνουν τον προγραμματισμό για την τουριστική τους προβολή, χωρίς να έχουν λάβει τα σχετικά κονδύλια από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και τον ΕΟΤ, ενώ ακόμα περιμένουν την καταβολή των οφειλομένων του 2008.
Ενδεικτικό του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας είναι το γεγονός ότι σε τουριστικές περιοχές όπως η Χαλκιδική, τα Δωδεκάνησα, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Χίος και η Εύβοια - και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού- όχι μόνο δεν έχουν εγκριθεί κονδύλια για φέτος, αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμη ούτε καν τα περσινά.
Αποτέλεσμα είναι πολλές νομαρχίες να εξαναγκάζονται σε ακύρωση της συμμετοχή τους σε διεθνείς και εγχώριες τουριστικές εκθέσεις και να μην μπορούν να ξεκινήσουν την τουριστική τους προβολή, ενώ χρησιμοποιούν αναγκαστικά δικούς τους πόρους για να λύσουν έστω προσωρινά το πρόβλημα.
Δέκα νομάρχες μιλούν στην αυτοδιοίκηση gr και εκφράζουν την έντονη αντίδραση και δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι μη εκταμιεύοντας εγκαίρως τα κονδύλια τουριστικής προβολής, υπουργείο και ΕΟΤ «φρόντισαν», ώστε οι Ν.Α. να αποδειχτούν αναξιόπιστες στην αγορά και να αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα τεράστια προβλήματα λόγω της οικονομικής ανεπάρκειας.
Μειωμένες οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα
Κι όλα αυτά την ώρα, που οι εκτιμήσεις θέλουν την φετινή τουριστική κίνηση να παρουσιάζει μείωση λόγω της οικονομικής κρίσης. Ηδη, μειωμένες κατά 9.62% σε σχέση με πέρσι εμφανίζονται οι αφίξεις αλλοδαπών στα αεροδρόμια τους πρώτους 5 μήνες του 2009. όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΕΤΕ, που δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία διεθνών αφίξεων στα 13 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας για το διάστημα Ιανουάριος - Μάιος 2009/2008.
Παναγιώτης Ψωμιάδης, νομάρχης Θεσσαλονίκης, Αν περιμέναμε τα κονδύλια, η προβολή θα ήταν άκαιρη
«Στη δική μας νομαρχία η προβολή έγινε κανονικά και στην ώρα που έπρεπε. Προχωρήσαμε στις δαπάνες με βάση την απόφαση του υπουργείου, δεν περιμέναμε να εκταμιευτούν τα κονδύλια. Αν δεν το κάναμε, η προβολή θα ήταν άκαιρη και αυτό θα είχε επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση. Λόγω μάλιστα της οικονομικής κρίσης, για να στηρίξουμε τον τουριστικό κλάδο, επιχειρηματίες και εργαζόμενους, δαπανήσαμε επιπλέον 150.000 ευρώ από το υστέρημα της νομαρχίας μας προκειμένου να διανεμηθούν στο αεροδρόμιο διαφημιστικά φυλλάδια στους τουρίστες που καταφθάνουν με προορισμό Πιερία και Χαλκιδική, ώστε να τους δίνουμε τη δυνατότητα να διαμένουν έστω μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να σας πω ότι χάρη σ’ αυτές τις προσπάθειες που κάνει η νομαρχία μας στη Θεσσαλονίκη έχουμε μέχρι στιγμής αύξηση των πτήσεων, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία».
Διονύσης Γάσπαρος, νομάρχης Ζακύνθου : Προγραμματίσαμε με δικούς μας πόρους
«Εμείς είχαμε διαπιστώσει την οικονομική κρίση και προγραμματίσαμε ώστε να λάβουμε κάποια μέτρα. Ως νομαρχία έχουμε διαθέσει 600-700 χιλιάδες ευρώ από ίδιους πόρους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τουριστική προβολή και έτσι μπορέσαμε να κάνουμε σωστή δουλειά και να μην έχουμε μείωση του τουριστικού ρεύματος στο νησί. Η τουριστική κίνηση είναι σε πολύ καλό επίπεδο, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Όσο για το υπουργείο μας λένε ότι εντός των επόμενων ημερών θα λάβουμε ως προκαταβολή το 40% των χρημάτων του 2008. Θα δούμε τι θα γίνει».
Δημήτρης Ξυγκόγιαννης, αντινομάρχης Εύβοιας : Ο υπουργός θα μπορούσε να στρέψει το βλέμμα του και στην περιοχή του
«Για το 2008 μας χρωστούν 150.000 και αναμένουμε να λάβουμε ως προκαταβολή το 40%. Το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος που εξήγγειλαν ότι θα δώσουν τα λεφτά του 2008 δεν μας καλύπτει και δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Γιατί μας δίνουν το 40%, ενώ εμείς έχουμε εξ ολοκλήρου καλύψει όσα μας συζητήθηκαν (συμμετείχαμε σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού). Έχουμε αξιοποιήσει σε έργα το ποσό αυτό, με αποτέλεσμα να έχουμε γίνει αναξιόπιστοι, αφού δεν μπορούμε να πληρώσουμε και δημιουργούμε συνθήκες μη καλής συνεργασίας με την αγορά. Καλό θα ήταν ο ΕΟΤ και το υπουργείο να ήταν πιο αξιόπιστοι για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς.
Ως νομαρχία, έχουμε ήδη τυπώσει τουριστικά έντυπα και χάρτες σε 7 γλώσσες, αλλά και οδηγούς και όλα αυτά τα χρωστάμε. Έχουμε «φεσώσει» την αγορά. Οι κρατούντες θα έπρεπε να προσπαθήσουν να μας κάνουν πιο αξιόπιστους στην αγορά, γιατί δεν μπορεί το ίδιο το κράτος που θέλει να πατάξει κάποια προβλήματα και να είναι το ίδιο αναξιόπιστο. Θα μπορούσε η ηγεσία του υπουργείου να στρέψει το βλέμμα της και λίγο σε εμάς».
Βασίλης Σωτηρόπουλος, νομάρχης Αργολίδας Δεν μπορούμε να καλύψουμε όσα χρωστάμε, από δικούς μας πόρους
«Το θέμα αυτό μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, καθώς το 40% που πρόκειται να μας δώσουν ως προκαταβολή για το 2008 είναι τελείως ανεπαρκές. Τα προβλήματα διαιωνίζονται και δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν προγραμματισμό όταν ακόμα δεν έχουμε εξοφλήσει εκδηλώσεις και προγράμματα που αφορούν στην περσινή χρονιά και καθημερινά δεχόμαστε οχλήσεις για αυτό. Είμαστε ανακόλουθοι σαν κράτος και σαν αυτοδιοίκηση. Μας χρωστούν 120.000 ευρώ. Εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε όσα χρωστάμε από άλλα κονδύλια της νομαρχίας».

Πολιτικό πατατράκ απο το σκάνδαλο Μιζενς!

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Εντείνονται οι πολιτικές αναταράξεις για την υπόθεση της Ζήμενς, μετά και την απολογία Τσουκάτου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος υπο όρους. Για πασιφανή ομολογία ότι λεφτά απο τη Ζημενς μπήκαν στα κομματικά ταμεία του ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, επαναφέρει την πρότασή του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής και υπενθυμίζει την υπόθεση Μάγιο και ΝΔ και την απορία του γιατί η ΝΔ δέν συμφωνεί να γίνει εξταστική επιτροπή.
Παραλλαγές του Γιακουμάτου στον Αυτιά για τον ισχύοντα νόμο που είναι σε βαθμό κακουργήματος ποου ισχυρίστηκε ότι ο Χριστοφοράκος έφυγε Γερμανία λόγω της βαρύτητος του Νόμου της ΝΔ.. απάντηση απο τον Αλευρά ότι ο κ Γιακουμάτος δέν ξέρει νομικά και ότι οι πράξεις του Χριστοφοράκου είναι του 1997 και όχι σημερινές, άρα σε βαθμό πλημμελήματος... συμφωνεί ο Γιακουμάτος να ξεκινήσει διαδικασία και υτπογραφές για να μήν μπαίνουν όλοι οιι βουλευτές στο ίδιο τσουβάλι και "Χριστοφοριασμένοι".. αλλά δέν μαςε εξήγησε τί θα κάνει αφού η κυβέρνηση δέν συμφωνεί να γίνει εξταστική επιτροπή,.. τί θ απεί να μαζευτούν υπογραφές.. τί έιναι αυτό.. το σύνταγμα προβλέπει τις διαδικασίες... Ερωτήθηκε απο τον Αυτιά άν αντιδράσουν μέχρι και παραίτηση; εκέι ο Μάκης δέν απάντησε.. μπράβο Μάκη... αλλά άσε τις κολοτούμπες.....

Υποχώρηση 14,2% του τζίρου τον Απρίλιο

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Αρχισε να «δαγκώνει» η οικονομική κρίση επηρεάζοντας αρνητικά τον τζίρο όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Στατιστικής τον περασμένο Απρίλιο, ο τζίρος των καταστημάτων λιανικής παρουσίασε μείωση 14,2%, έναντι αύξησης 12,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η μείωση του τζίρου κατά 14,2% τον Απρίλιο προήλθε από: Τη μείωση του τζίρου στα καταστήματα ειδών διατροφής κατά 5,0%. Τη μείωση του τζίρου των καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 42,1% και Τη μείωση του τζίρου στα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής πώλησης κατά 13,9 %.
Ειδικότερα τον Απρίλιο ο τζίρος των λιανικών πωλήσεων παρουσίασε μείωση:
=Στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων κατά 6,0% - Των πολυκαταστημάτων, κατά 9,3% - Των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 42,1% - Των καταστημάτων επίπλων - ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, κατά 19,5% - Των καταστημάτων βιβλίων - χαρτικών και λοιπών ειδών, κατά 22,3% - Των πωλήσεων εκτός καταστημάτων, κατά 14,9%. Ωστόσο οι αυξήσεις των λιανικών τιμών συγκαλύπτουν έως έναν βαθμό την πραγματική εικόνα της αγοράς, όπως αυτή προκύπτει αν οι συγκρίσεις γίνουν σε σταθερές τιμές, δηλαδή με βάση τον όγκο των πωληθέντων αγαθών.
Με βάση τον όγκο, η μείωση των πωλήσεων τον περασμένο Απρίλιο σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο ανέρχεται στο 15% και σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία η μείωση των πωλήσεων οφείλεται: Στη μείωση των πωλήσεων στα καταστήματα ειδών διατροφής κατά 8,3% , Στη μείωση των πωλήσεων των καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 31,1% και Στη μείωση των πωλήσεων στα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής κατά 16,0 %.
Τέλος, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Στατιστικής, στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2009, ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε κατά 14,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του τετραμήνου Ιανουαρίου - Απριλίου 2008, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών κατά την αντίστοιχη χρονική σύγκριση μειώθηκε κατά 13,7%.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog