Ανακαλούνται όλοι οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης καθηγητών

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Στην ανάκληση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης του προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ' αριθ. 10/2014 ανακοίνωση), που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής στις 25 Απριλίου 2014, προκειμένου να επανεξετάσει τις προτιμήσεις των υπαλλήλων σε σχέση με τις θέσεις οι οποίες παραμένουν κενές, προχώρησε το ΑΣΕΠ.
Η Αρχή ζητά συγνώμη για την όποια αναστάτωση και ανακοινώνει ότι θα προβεί, άμεσα, σε νέα επεξεργασία των στοιχείων για την κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης του προσωπικού που συμμετείχε στη διαδικασία κινητικότητας.
Σημειώνεται, επίσης, ότι με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων θα τεθεί και νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

ΟΔΗΓΟΣ : ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ακόμη και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα μπορούν οι τράπεζες να ρυθμίζουν δάνεια νοικοκυριών κι επιχειρήσεων με βασικά κριτήρια τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και τον «συνεργάσιμο δανειολήπτη». Οι... 
εύλογες δαπάνες διαβίωσης είναι με απλά λόγια τα απαιτούμενα μηνιαία έξοδα για ένα νοικοκυριό, προκειμένου τα μέλη του να ζουν αξιοπρεπώς. Ταυτόχρονα με την κάλυψη των βασικών αναγκών και με βάση και την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη θα μειώνονται οι δόσεις του δανείου ή θα επιλέγεται, αναλόγως, άλλη λύση από την τράπεζα προκειμένου να μην «κοκκινίζουν» τα δάνεια.
Οι δαπάνες διαβίωσης προέκυψαν μετά από έρευνα που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε 8.719 άτομα και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού. Για παράδειγμα ένας ενήλικας χρειάζεται το μήνα από 537 μέχρι 682 ευρώ, ένα ζευγάρι από 906 έως 1.160 ευρώ, ένα ζευγάρι με ένα παιδί από 1.126 έως 1.440 ευρώ κι ένα ζευγάρι με δύο παιδιά από 1.347 έως 1.720 ευρώ. Η «Η» με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή παρουσιάζει μέσα από 16 ερωτήσεις και απαντήσεις χρήσιμες πληροφορίες για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, το συνεργάσιμο δανειολήπτη αλλά και το πώς οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν αυτές τις έννοιες στη διευθέτηση των δανείων. Αυτά τα κριτήρια και οι τρόποι ρύθμισης δανείων που έχει εκδώσει η ΤτΕ θα συμπεριληφθούν στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος υποχρεωτικά θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Οδηγός: Πως θα πληρώσετε μικρότερες δόσεις στα τραπεζικά δάνεια 
ΔΕΚΑΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αναλυτικά οι ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν ως εξής:
1. Τι είναι οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» είναι ένας αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών.
2. Ποιος είναι ο σκοπός του ορισμού «των εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας μεταξύ των δανειοληπτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα κοινά αποδεκτό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.
3. Πώς έγινε ο υπολογισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Ο ορισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» προσδιορίστηκε κατόπιν αναλυτικής επιστημονικής μελέτης που εκπονήθηκε με στοιχεία που έχουν δηλώσει τα ελληνικά νοικοκυριά αναφορικά με τα έξοδα που κάνουν. Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. H Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Household Budget Survey) είναι μία στατιστική έρευνα μέσω της οποίας συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα των νοικοκυριών της χώρας (8.719 άτομα) για όλες τις δαπάνες διαβίωσής τους, ανεξαρτήτως αν έχουν δάνειο ή όχι.
4. Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά. Οι δαπάνες διαβίωσης ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές ομάδες ανάλογα με το πόσο απαραίτητες είναι για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού. Συγκεκριμένα οι ομάδες αυτές είναι:
1η ομάδα: Αφορά τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες.
2η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες εστίασης.
3η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές.
4η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Στον υπολογισμό των εύλογων δαπανών διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη επίσης έξοδα που σχετίζονται με κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος (δηλαδή εθνικού συστήματος υγείας, δημόσια σχολεία κ.λπ.) και εξαιρούνται εναλλακτικές επιλογές που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και αγορές πολυτελείας.
5. Θεωρούνται ως «εύλογες» οι δαπάνες και των τεσσάρων ομάδων;
Οι τέσσερις ομάδες αποτελούν τέσσερα καταναλωτικά πρότυπα όπως καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της ΕΟΠ. Είναι προφανές ότι όσο «ανεβαίνουμε» ομάδα, τόσο μειώνεται η σημαντικότητα των δαπανών οι οποίες μπορούν είτε να περιοριστούν, είτε να αναβληθούν για αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες. Γι' αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση.
6. Όταν υπάρχουν ιδιάζουσες συνθήκες σ' ένα νοικοκυριό λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των εύλογων δαπανών διαβίωσης;
Στις περιπτώσεις των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταστάσεις, οι δαπάνες διαβίωσης προσαυξάνονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του νοικοκυριού. Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται ενδεικτικά άτομα με χρόνιες ασθένειες, με φυσικές ή διανοητικές αναπηρίες, με προβλήματα υγείας που απαιτούν ιδιαίτερη φαρμακευτική θεραπεία ή χειρουργείο, άτομα που καταβάλλουν διατροφή και γενικά σταθερά ετήσια έξοδα τα οποία αντικειμενικά δεν μπορούν να μειωθούν.
7. Στον υπολογισμό των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση/η σύνθεση του νοικοκυριού;
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξάνονται σημαντικά ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού π.χ. οικογένειες με παιδιά ή εξαρτώμενα μέλη, που αποτελούν και την πλειονότητα των δανειοληπτών.
8. Στα ποσά των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης» συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την εξασφάλιση στέγασης (δόση του στεγαστικού δανείου για τους δανειολήπτες ή το καταβαλλόμενο μίσθωμα για τους ενοικιαστές);
Στο καλάθι των εύλογων δαπανών διαβίωσης δεν προσμετρώνται οι δόσεις δανείου για τους δανειολήπτες, και αντίστοιχα το ενοίκιο για τους ενοικιαστές, καθώς οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης αναφέρονται στα υπόλοιπα έξοδα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό. Συνεπώς για όσους καταβάλλουν ενοίκιο, στα παραπάνω ποσά προστίθεται το ποσό του ενοικίου για την εξασφάλιση πρώτης κατοικίας με βάση τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία.
9. Στα ποσά των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης» συμπεριλαμβάνονται και οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών;
Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης αναφέρονται μόνο στα έξοδα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και όχι στις φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια μπορούν να συσχετιστούν μόνο με τα καθαρά εισοδήματα μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας).
10. Πού και με ποιο τρόπο θα εφαρμόζεται ο ορισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Ο οφειλέτης, που θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του με ένα πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να υπολογίσει τις δαπάνες του βάσει των προσφερόμενων «εύλογων δαπανών διαβίωσης», να κρίνει ποιες αποτελούν προτεραιότητα για το δικό του νοικοκυριό και να αφαιρέσει πιθανώς δαπάνες που δεν τον αφορούν προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το πιστωτικό ίδρυμα από την πλευρά του, πρέπει να αξιολογεί τις δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη συγκριτικά με τα εισοδήματά του. Είναι προφανές ότι όσο χαμηλότερα είναι τα εισοδήματα του οφειλέτη σε σύγκριση με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μη μπορεί να εξυπηρετεί το δάνειό του, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η εύρεση μιας κοινά αποδεκτής και βιώσιμης λύσης.
11. Πώς θα αξιοποιούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης από το Πιστωτικό Ίδρυμα;
Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4224/2013, που θα τεθεί σε ισχύ από την 01-01-2015, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προκειμένου να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τη δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη, ο οποίος προσέρχεται για να βρει λύση.
Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού του, τα οποία θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Το μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημά του και αφού καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του.
12. Το Πιστωτικό Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να προχωρεί σε ρύθμιση της οφειλής λαμβανομένων υπόψη των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Το πιστωτικό ίδρυμα μέχρι σήμερα δεν ελάμβανε υπόψη έναν αντικειμενικό προσδιορισμό ύψους των δαπανών του οφειλέτη, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η παροχή ρυθμίσεων χωρίς δικαστική συνδρομή. Με την εισαγωγή του ορισμού των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», παρέχεται άμεσα η δυνατότητα στα δύο μέρη να προβούν σε μια κοινά αποδεκτή λύση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Μετά την 01-01-2015 και όταν ο υπό διαβούλευση Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών τεθεί σε ισχύ, τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», προκειμένου να αξιολογούν τη δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη να εξυπηρετεί τα δάνειά του, και ανάλογα να προβαίνουν σε υποβολή πρότασης ρύθμισης κατά τα προβλεπόμενα στον κώδικα.
13. Μετά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας ποια στοιχεία θα αξιολογεί το Πιστωτικό Ίδρυμα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής;
Την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη.
Το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του δανειολήπτη.
Την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη.
Το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και,
Την προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
14. Πώς ορίζεται ο «συνεργάσιμος δανειολήπτης»;
Ο ορισμός του συνεργάσιμου δανειολήπτη θέτει μια σειρά κριτηρίων και ενεργειών προκειμένου να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη. Με βάση τα όσα ισχύουν σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία κ.λπ., η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη έχει προσδιοριστεί με τρόπο που είναι εύληπτος και κατανοητός, απλός και σαφής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Ένας δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος όταν παρέχει στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τους δανειστές, γνωστοποιεί όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην τρέχουσα και μελλοντική οικονομική του κατάσταση και είναι ανοιχτός σε διάλογο με το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του. Έτσι η κάθε τράπεζα δεν μπορεί να χαρακτηρίζει με αδιαφανή κριτήρια κάποιο δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμο και να απορρίπτει a priori σχέδια αναδιάρθρωσης χρεών. Υποχρεώνεται με άλλα λόγια να εξετάσει σοβαρά κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εφόσον πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις.
15. Ποιο είναι το κέρδος του «συνεργάσιμου δανειολήπτη»;
Ο «συνεργάσιμος δανειολήπτης», ο οποίος απευθύνεται στο πιστωτικό ίδρυμα και συνεργάζεται για την εύρεση λύσης, μπορεί να επιτύχει εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών του εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα, παραμένοντας πιστοληπτικά ενήμερος και διατηρώντας ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Έτσι αποφεύγει τον εγκλωβισμό σε μακροχρόνιες και ατελέσφορες τις περισσότερες φορές δικαστικές διαδικασίες διευθέτησης οφειλών, γεγονός που αποτρέπει την επιστροφή του στην οικονομική δραστηριότητα.
16. Θα συνεχίσει να ισχύει ο ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4161/2013 (νόμος Κατσέλη);
Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται το δικαίωμα προσφυγής του οφειλέτη στο ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/2013, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, και η διευθέτηση της οφειλής θα προσδιοριστεί δικαστικά.
Χρήστος Κολώνας

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Συνωστισμός επικρατεί...στο Taxis με τους φορολογούμενους που σπεύδουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περισσότερες από... 
225.000 αιτήσεις.
Οι 42.000 έχουν γίνει ήδη αποδεκτές, με το κονδύλι αυτό να ανέρχεται στα 26,5 εκατ. ευρώ. Οι 71.000 αιτήσεις έχουν απορριφθεί λόγω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ενώ 112.000 βρίσκονται σε αναμονή. Όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι το τέλος του μήνα θα δουν το ποσό πιστωμένο στον λογαριασμό τους μέχρι τις 10 Μαΐου ενώ αιτήσεις που υποβλήθηκαν από μακροχρόνια ανέργους και απορρίφθηκαν θα αξιολογηθούν εκ νέου μετά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Στην ηλεκτρονική αίτηση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν μεταξύ άλλων τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ τον αριθμό ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης θα πρέπει να αποστείλουν και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxinet.
H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε έναν αναλυτικό οδηγό για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων είσπραξης των επιδομάτων του κοινωνικού μερίσματος, Στον οδηγό παρουσιάζεται αναλυτικά βήμα προς βήμα όλη η διαδικασία υποβολής της αίτησης. Συγκεκριμένα:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 και η καταβολή στους δικαιούχους πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος (ή της αιτούσας) για το οικονομικό έτος 2013.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr. Από την ιστοσελίδα αυτή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει την Υπηρεσία «Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικού Μερίσματος». Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, πρέπει να εισάγει:
Α. Τα προσωπικά του στοιχεία.
Συγκεκριμένα πρέπει να δηλώσει:
την οικογενειακή του κατάσταση (Άγαμος ή Έγγαμος),
τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
το έτος γέννησής του,
τον αριθμό παροχής της οικίας του ή, σε περίπτωση μη ύπαρξής τέτοιου αριθμού, τη διεύθυνσή του,
εάν ο ίδιος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη
στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνο & διεύθυνση e-mail),
τον αριθμό ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού λογαριασμού του, για την πίστωση του μερίσματος, σε περίπτωση που κριθεί ως δικαιούχος.
υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης.
Β. Τα στοιχεία του/της συζύγου, των προστατευόμενων τέκνων ή των προσώπων που φιλοξενεί. Για κάθε ένα από αυτά τα μέλη, πρέπει να συμπληρώσει τη σχέση του, δηλαδή το εάν είναι:
σύζυγος
προστατευόμενο τέκνο
ανήλικος φιλοξενούμενος
ενήλικας φιλοξενούμενος
υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. για τους άνω των 18 και για όσους ανηλίκους διαθέτουν Α.Φ.Μ.,
υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του μέλους, σε περίπτωση που αυτό δεν διαθέτει Α.Φ.Μ.,
υποχρεωτικά τον Α.Μ.Κ.Α.,
το έτος γέννησής του,
την ένδειξη εάν έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Ο αιτών, αφού συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην αρχική οθόνη, συνεχίζει με την καταχώρηση των υπολοίπων μελών, πατώντας «εισαγωγή μέλους». Στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία κάθε μέλους και ολοκληρώνει την καταχώρηση πατώντας «καταχώρηση μέλους».
Εξαιρούνται από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης κοινωνικού μερίσματος, τα προστατευόμενα μέλη που δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και τα πρόσωπα που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

''EΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ''...

Σε επιπολαιότητα και μικροκομματισμό αποδίδει τους χειρισμούς στο θέμα των υποψηφιοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη ο Μανώλης Γλέζος, παίρνοντας αποστάσεις από δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ...
όπως ο Δημήτρης Χριστόπουλοςόσον αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Βήμα», ο κ. Γλέζος αναφέρει ότι η μουσουλμανική μειονότητα ότι «δεν είναι ένα συμπαγές σώμα, τονίζοντας ότι αποτελείται από Τσιγγάνους, από Πομάκους και τουρκογενείς και δηλώνει ότι για το θέμα υπήρξε «επιπολαιότητα και μικροκομματισμός».

Όσον αφορά στις γερμανικές αποζημιώσεις, ο κ. Γλέζος σημειώνει ότι το θέμα μπορεί να λυθεί μόνο πολιτικά, υπογραμμίζοντας πως η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης για το Δίστομο αναφέρει και παραπέμπει στην ουσία στη διακρατική λύση.

Τέλος, τονίζει ότι οι ευρωεκλογές είναι δημοψήφισμα και εκτιμά ότι αν η Αριστερά αναδειχθεί πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από τη ΝΔ, «τότε θα πάμε σε εθνικές εκλογές

AΠΙΣΤΙΑ...ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ...

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΜΑΣ (Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας), που πραγματοποιήθηκε το 2012, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά...
τις διαπροσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις των ζευγαριών σε ποσοστό 46%.
Η απιστία, επομένως, ως «αντίδοτο» στα προβλήματα είναι για πολλούς μονόδρομος.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι άνδρες σε ποσοστό 36% (σε έρευνα του 2011 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 18%) και το 27% των γυναικών οδηγήθηκαν στην απιστία, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Παλαιότερη έρευνα (ΕΜΑΣ, 2007) επί ελληνικού εδάφους υποστηρίζει ότι το καλοκαίρι είναι η κατεξοχήν εποχή που ευνοεί την απιστία. Από τους συνολικά 750 ερωτηθέντες (460 άνδρες και 290 γυναίκες), το 41% απάντησε ότι αυτό συμβαίνει, «γιατί τότε υπάρχουν περισσότεροι πειρασμοί». Στην ερώτηση μάλιστα αν «έχετε απιστήσει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών», σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (48%) παραδέχθηκαν ότι απάτησαν τους συντρόφους τους τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κάντε κλικ για μεγέθυνση:
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ - enikos.gr

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ MERS...

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την πρόληψη από τον νέο κοροναϊό mers και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μετά τον εντοπισμό ...
του πρώτου εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από mers–κοροναϊό σε Έλληνα που επέστρεψε πρόσφατα από τη Σαουδική Αραβία.
Ο 69χρονος ασθενής νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία», με την επιστημονική κοινότητα και τους λοιμωξιολόγους του ΚΕΕΛΠΝΟ να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη θεραπεία του.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και υπεύθυνο των κέντρων αναφοράς του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη γρίπη και τον κοροναϊό mers, Νίκο Μαλισιόβα, τα δυο εργαστήρια αναφοράς του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τυχόν περιστατικό.
Ως εργαστήρια αναφοράς έχουν οριστεί το Ινστιτούτο Παστέρ και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Επίσης, έχουν δοθεί οδηγίες στα νοσοκομεία για διαχείριση και αντιμετώπιση τυχόν κρούσματος κοροναϊού και ως νοσοκομεία αναφοράς έχουν οριστεί το «Σωτηρία» στην Αθήνα και το ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ενημέρωσης των διοικήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΕΚΕΠΥ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Επιπλέον το ΚΕΕΛΠΝΟ προχώρησε σήμερα στην ανάρτηση, σε συνεργασία με τα αεροϋγειονομεία των αεροδρομίων «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Μακεδονία», ενημερωτικών αφισών και άμεσα η δράση αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες πύλες εισόδου. Το ΚΕΕΛΠΝΟ προχωρά ακόμα στη διάθεση ενημερωτικού υλικού στις πύλες εισόδου, που απευθύνεται προς τους ταξιδιώτες από και προς χώρες της Αραβικής Χερσονήσου.
Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τη χώρα μας και μάλιστα η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών που διαφυλάσσουν τη δημόσια υγεία στη χώρα μας για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του κοροναϊού mers, και η προσπάθεια που συντόνισε η επιστημονική ομάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ αναγνωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), Eurosurveillance.

«Η κοινωνική διάσταση των πολιτικών Ευρώπη 2020 ενάντια στην κρίση»

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Την ανάγκη εμβάθυνσης του κοινωνικού διαλόγου και της δομημένης διαβούλευσης με το κράτος, ώστε να συνδέσουμε το όραμα και την ελπίδα με το επικρατούν οικονομικό μοντέλο, τόνισε σε ομιλία του ουποψήφιος Ευρωβουλευτής της Ελιάς και μέλους της εκτελεστικής Γραμματείας της Ελληνικής ΟΚΕ, Γιώργος Βερνίκος σε ημερίδα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ) στις 25 Απριλίου με θέμα «Πως μπορεί να διασφαλιστεί ένας ποιο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος».

Ο Γιώργος Βερνίκος αναφέρθηκε στη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, την κοινωνική χρηματοδότηση και το περιβάλλον. Τόνισε ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμβάλλουν στο ν’ αποκτά δυναμική ο κοινωνικός διάλογος, προβαίνοντας συνέχεια στην αναγκαία σύνθεση και προβάλλοντας την ανάγκη μεγαλύτερης επιρροής παράλληλα με την υπευθυνότητα.  Την τελευταία τριετία περιορίστηκαν σημαντικά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, το ταχύτερο δυνατόν, να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου, των κοινωνικών συμφωνιών και των σημείων σύγκλισης στα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεννόησης.

Έφτιαξε μόνος του ένα ολόκληρο δάσος!

Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει κατηγορηθεί ότι με τις εγκληματικές του ενέργειες καταστρέφει το φυσικό του περιβάλλον. Είναι πραγματικά εκπληκτικό όμως τι μπορεί να καταφέρει όταν αποφασίσει να δημιουργήσει κάτι γι' αυτό.
Ο λόγος για τον Ινδό Τζαβάντ Παγιένκ ο οποίος κυριολεκτικά σκοπεύει να αφήσει όλο τον κόσμο με ανοιχτό το στόμα με τα κατορθώματά του, τα οποία ξεπερνούν κάθε φαντασία.
Ο «Mulai», όπως είναι γνωστός στους ντόπιους, δημιούργησε ένα ολόκληρο δάσος… με τα χέρια του, φυτεύοντας δέντρο δέντρο εδώ και 30 περίπου χρόνια, στις όχθες του ποταμού Βραχμαπούτρα στην πόλη Άσαμ της Ινδίας!
Οι εργασίες του ξεκίνησαν το 1980, όταν ο νεαρός τότε Ινδός σκέφτηκε να δημιουργήσει μια όαση γύρω από ένα μικρό μπαρ που είχε κατασκευάσει στις όχθες του ποταμού. Αυτό ήταν! Το μικρόβιο του… δάσους μπήκε στο αίμα του και δεν λέει να βγει μέχρι σήμερα!
Ξεκινώντας να φυτέψει μερικά μπαμπού έφτασε να ξεπεράσει τα 550 εκτάρια με διαφορετικές ποικιλίες δέντρων, δημιουργώντας ίσως το μεγαλύτερο δάσος στον κόσμο στις όχθες ενός ποταμού.
Το «Mulai Kathoni», όπως ονομάστηκε το δάσος προς τιμήν του δημιουργού του, ή αλλιώς «Το Δάσος του Mulai» πρόκειται να επεκταθεί σύντομα, φτάνοντας τα 1.000 εκτάρια σε έκταση, με τη στήριξη της Δασικής Υπηρεσίας της χώρας.
Πέρα από την ομορφιά των δέντρων και των καταπράσινων φυτών, στο δάσος ζουν αμέτρητα είδη πτηνών, ενώ ένα κοπάδι ελεφάντων κάνει την εμφάνισή του στην περιοχή κάθε 6 μήνες.
Το «Δάσος του Mulai» έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ντόπιων και ξένων, ενώ πλήθος φωτογράφων και κινηματογραφιστών, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού σκηνοθέτη Τομ Ρόμπερτ, έχουν δώσει αρκετές φορές «το παρών», απαθανατίζοντας τις μοναδικές εικόνες!

Oι 9 πυλώνες της Ανάπτυξης για την «Ελλάδα 2021»

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Ριζική αλλαγή στην παραγωγική δομή της χώρας προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός χάρτης για την Ελλάδα, τον οποίο παρουσίασε την Πέμπτη στους εκπροσώπους της Ευρωζώνης ο συνεργάτης του Γιάννη Στουρνάρα και πρόεδρος του ΣΟΕ, καθ. Πάνος Τσακλόγου.
Το προσχέδιο που παρουσιάστηκε στην «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Euro Working Group στις Βρυξέλλες, έχει τον τίτλο «Ελλάδα 2021: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο», στηρίζεται σε 9 πυλώνες και προαναγγέλλει μειώσεις φόρων, αρχικά στα κέρδη των επιχειρήσεων και σε δεύτερο στάδιο στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στη φορολογία στην Ενέργεια και στα φυσικά πρόσωπα, όπως και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους ανέργους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο έγινε δεκτό με ευνοϊκά σχόλια από τους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.
Ειδικότερα, τα βασικά σημεία του προσχεδίου που διέρρευσε έχουν ως εξής:

«9 πυλώνες»
 «Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:
-Τουρισμός
-Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
-Ενέργεια
-Διαμετακομιστικό εμπόριο και  Συνδυασμένες μεταφορές
-Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία
-Βιομηχανία Φαρμάκων
-Βιομηχανία μετάλλων και δομικών υλικών
-Ναυτιλία και συναφείς δραστηριότητες
-Εμπορεύσιμες υπηρεσίες»

13 «οριζόντιες» πολιτικές 
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει και υλοποιεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οριζόντιες πολιτικές με έμφαση σε:
1. Βελτίωση δημοσιονομικών μεγεθών
2. Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
3. Περιορισμό αθέμιτου ανταγωνισμού- ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
4. Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας- Αποκρατικοποιήσεις
5. Διευκόλυνση διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφεια
6. Φορολογική πολιτική
7. Ευελιξία και ασφάλεια στην αγορά εργασίας
8. Έμφαση στην καινοτομία
9. Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
10. Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο.
11. Καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας
12. Επιτάχυνση και βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης
13. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
Χρηματοδότηση 
Ως προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των επενδύσεων τίθενται:
-          η ύπαρξη σημαντικών αποταμιεύσεων.
-          η προσέλκυση ιδιωτικών πόρων κυρίως από το εξωτερικό. «Στις παρούσες συνθήκες, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η προσέλκυση ξένων, κυρίως άμεσων, αλλά και έμμεσων επενδύσεων στη χώρα».

Προστίθεται, ότι «οι βασικές δράσεις για την επίτευξη υψηλότερης αποτελεσματικότερης αποτελεσματικότητας περιλαμβάνουν:

-Κινητοποίηση και απορρόφηση κεφαλαίων διαθέσιμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως το τέλος του 2015.
-Εμπροσθοβαρή και στοχευμένο σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη νέα προγραμματική περίοδο.
-Βελτιστοποίηση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB).
Τέλος, σημειώνεται ότι «ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη (IfG), που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία, είναι σχεδιασμένος σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης: δανειοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παροχή ιδίων κεφαλαίων ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ΜμΕ, δανειοδότηση υποδομών».

Μειώσεις φόρων 
Στο προσχέδιο τονίζεται ότι «σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής κρίσης και επιτακτικής ανάγκης εξοικονόμησης πόρων, η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι δύσκολη. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια, καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα, η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών θα υλοποιηθεί».    
Πρώτος στόχος είναι κατ’αρχήν να μειωθεί σταδιακά η φορολογία των κερδών επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, μετά τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω περικοπές των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, όπως τονίζεται, «θα πρέπει να επιδιωχθεί η μείωση των φόρων επί των έμμεσων παραγόντων της παραγωγής (π.χ. της ενέργειας), στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και του εξορθολογισμού στις σχετικές αγορές». Παράλληλα, «στοχευμένες δράσεις θα πρέπει να προωθηθούν για την "ανακούφιση"από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των φυσικών προσώπων».

Νέα παραγωγική δομή 
Στα συμπεράσματα του κειμένου αναφέρεται πως «προσδοκούμε ότι σε μια δεκαετία η παραγωγική δομή της Ελλάδας θα έχει αλλάξει ριζικά. Σημαντικοί πόροι θα κατευθύνονται στις επενδύσεις αντί της κατανάλωσης, η απασχόληση θα έχει αυξηθεί ουσιωδώς και μεγάλο μέρος του παραγόμενου προϊόντος θα εξάγεται, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει σύγκλιση με τις χώρες της ευρωζώνης, η οποία όμως θα στηρίζεται σε υγιείς οικονομικές βάσεις».

Σημειώνεται, ότι το σχέδιο, το οποίο βασίστηκε στις μελέτες που εκπόνησαν το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ και η McKinsey, οριστικοποιήθηκε στους βασικούς άξονές του την περασμένη Τρίτη, από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, τον σύμβουλο του πρωθυπουργό, Χρύσανθο Λαζαρίδη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται δε, να παρουσιαστεί αναλυτικά από τον κ. Στουρνάρα στο Eurogroup της 5ης Μαΐου. 

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog