ΑΓΡΟΤΙΚΑ Επιστρέφονται 35,5 εκατ. ευρώ απο μειώσεις ενίσχυσης

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Tο αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2015 θα επιστραφεί στην Ελλάδα ποσό ύψους 35.594.447 ευρώ, σε σύνολο επιστροφών 868 εκατ. ευρώ για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2014, που αφορά τις μειώσεις που είχαν επιβληθεί στις άμεσες ενισχύσεις του 2014.

Σύμφωνα με τον κανονισμό θα επιστραφούν από την 1η Δεκεμβρίου 2014, στους Ευρωπαίους αγρότες συνολικά 868 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το οικονομικό έτος 2014, οι άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες μειώθηκαν κατά 868 εκατ. ευρώ λόγω της εφαρμογής του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Η εν λόγω μείωση ήταν απαραίτητη για να καθοριστεί το γεωργικό αποθεματικό κρίσεων και για να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των δαπανών της ΚΑΠ για μέτρα στήριξης της αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις παρέμεινε εντός του ανώτατου ορίου που συμφωνήθηκε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, μέσα στο 2014 δεν κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό κρίσης καθώς, στην πραγματικότητα, τα μέτρα στήριξης που αποφασίστηκαν τον Αύγουστο του 2014 για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του 2015. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα ποσά που παρέμειναν αχρησιμοποίητα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων στον προϋπολογισμό του 2014.
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 24 Νοεμβρίου 2014 σχετικό κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη (εκτός από τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε σταδιακής εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων και όπου οι αγρότες δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε δημοσιονομική πειθαρχία) να επιστρέψουν, από την 1η Δεκεμβρίου 2014, στους αγρότες συνολικά 868 εκατ. ευρώ.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog