«Πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

«Πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή για τον ΦΠΑ είναι οι Ελληνες. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Κομισιόν και αφορά την περίοδο 2000-2006, η απόσταση μεταξύ του οφειλόμενου και καταβληθέντος ΦΠΑ και του πραγματικού ποσού που εισέπραξε το 2006 η Ελλάδα είναι ιλιγγιώδης.
Πιο αναλυτικά, οι απώλειες του ελληνικού κράτους από ΦΠΑ που δεν εισέπραξε το 2006 ανέρχονταν στο 30% του ποσού που κανονικά θα έπρεπε να μπει στα κρατικά ταμεία.
Ειδικότερα η Ελλάδα έπρεπε να εισπράξει 21 δισ. 746 εκατ. ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα εισέπραξε μόλις 15 δισ. 183 εκατ. ευρώ, έχασε δηλαδή από απάτες περί τον ΦΠΑ, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή και αντικειμενική αδυναμία καταβολής αυτού του φόρου, ένα ποσό της τάξης των 6 δισ. 563 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμεί προς το 30% του συνολικού ποσού που έπρεπε να εισπράξει εκείνη τη χρονιά.
Η πρωταθλήτρια μέσα στην Ευρώπη της κάθε είδους και μορφής κομπίνας, η Ιταλία, εμφανίζει το ίδιο έτος απώλειες εσόδων από ΦΠΑ μόλις 22% και κατέχει την τέταρτη θέση μεταξύ των κοινοτικών χωρών σ' αυτό το γαϊτανάκι της φοροδιαφυγής μετά την (πρώτη) Ελλάδα, τη Σλοβακία (28%) και την Ουγγαρία (23%).
Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, η απώλεια εσόδων από ΦΠΑ στην Ελλάδα ισοδυναμούσε το 2006 στο 3,4% του ΑΕΠ της, με άλλα λόγια οι Ελληνες δεν πλήρωσαν στο κράτος τους το ένα από τα τρία ευρώ που του όφειλαν από ΦΠΑ. Και επιπλέον, αν αυτά τα ποσά είχαν εισέλθει κανονικά στο δημόσιο ταμείο, δεν θα υπήρχε ούτε τότε ούτε τώρα αυτό το τεράστιο πρόβλημα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που εμφανίζει η χώρα...
Αξίζει επίσης να λεχθεί ότι η μελέτη αυτή που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς εμπειρογνώμονες στους οποίους ανέθεσε η Κομισιόν αυτή την εργασία βασίζεται όχι σε υποθετικά στοιχεία και αριθμούς αλλά στους εθνικούς λογαριασμούς που δημοσιεύει κάθε χρόνο η εθνική στατιστική υπηρεσία κάθε χώρας-μέλους.
Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας που εκτείνεται σ' όλη την επταετία 2000-2006, ο ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε σ' όλες τις κοινοτικές χώρες ανέρχεται σε ένα ποσό ύψους μεταξύ 90 και 113 δισ. ευρώ τον χρόνο, ενώ ο μέσος όρος απώλειας εσόδων ΦΠΑ ως ποσοστό για τις 25 κοινοτικές χώρες ήταν 12% και τον ίδιο χρόνο ήταν για την Ελλάδα.

Απο το 'Εθνος'

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog