ΤΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ...

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Περικοπή 350-400 εκατ. ευρώ προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο στο κονδύλι των Δημοσίων Επενδύσεων που θα μειωθεί στα 6,4 δισ. από 6,9 δισ. ευρώ φέτος και αφορά,...
μεταξύ άλλων, τις δαπάνες για επενδύσεις με μεγάλες μειώσεις και στα κονδύλια για την απασχόληση.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, έργα ύψους 6,8 δισ. ευρώ δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται να υλοποιηθούν το 2014. Το ποσό των 6,1 δισ. ευρώ θα αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ τα 700 εκατ. ευρώ θα  διατεθούν για την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους.
Παρά τη μείωση, για την περίοδο 2015 έως 2018 οι διαθέσιμοι πόροι για να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι ανέρχονται στα 26,5 δισ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν κυρίως σε έργα υποδομών, ενίσχυση της  επιχειρηματικότητας, στην αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και στήριξη προγραμμάτων αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, οι πόροι συνολικού ύψους 23,7 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου στο 89,5% του συνόλου θα διατεθούν για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ΕΣΠΑ για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης κλπ.. Επίσης, πόροι 2,8 δισ. ευρώ θα διατεθούν για έργα του εθνικού σκέλους με σταθερή κατανομή, ή 700 εκατ. ευρώ για κάθε έτος και αφορά ανάγκες υπουργείων, Περιφερειών και για έκτακτες ανάγκες.
Το 33% των πιστώσεων θα κατευθύνεται προς το υπουργείο Μεταφορών για την κάλυψη των έργων υποδομής και λοιπών δράσεων. Το ίδιο ποσοστό θα αφορά το υπουργείο Ανάπτυξης για όλη την περίοδο του 2015 έως 2018, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρηματοδότησης των επενδυτικών νόμων.
Επίσης, σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων κατευθύνεται στην αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του υπουργείου Εργασίας. Πόροι ύψους 8% θα αφορά τον αγροτικό τομέα.  

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog