14 χιλιάδες προσλήψεις σε Υπουργεία αποχωρούν 24.385 μέχρι το 2018

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Η κυβέρνηση, ακολουθώντας τις επιταγές του Μεσοπρόθεσμου, αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου 14.000 προσλήψεις, βάσει της εφαρμογής του κανόνα: μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση. Μάλιστα, από το 2013 εκκρεμούν 2.400 προσλήψεις.
Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται πως οι αποχωρήσεις από το Δημόσιο θα φτάσουν τις 94.385 την περίοδο 2014 – 2018, όπως αναφέρει το Μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα, την τρέχουσα χρονιά αναμένεται ότι θα φύγουν είτε μέσω απολύσεων, είτε μέσω συνταξιοδοτήσεων από το Δημόσιο 21.846 υπάλληλοι. Από αυτούς 17.486 θα προέρχονται από την κεντρική διοίκηση, τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα.
Αντίστοιχα θα υπάρξουν και προλήψεις που την πενταετία θα φτάσουν τις 65.728, με το μεγάλο μέρος τους να πραγματοποιούνται επίσης στην κεντρική διοίκηση, τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα.
Ο προγραμματισμός των προσλήψεων ανά υπουργείο και υπηρεσία
  • Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το έτος 2013 υπήρξε μείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση με το 2012 (δηλ. 819 άτομα) και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου 2014-2018.
  • Στο υπουργείο Παιδείας για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη κτλ), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήμερα.
  • Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το έτος 2013 με σχετική απόφαση του ΥΔΙΜΗΔ εγκρίθηκε η κατανομή 225 δοκίμων πυροσβεστών εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού βάσει εγκριτικής απόφασης (ΠΥΣ) του 2011. Ο υπόλοιπος αριθμός των 500 δοκίμων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιμάται ότι θα προσληφθεί έως την 1η/7/2014, εφόσον αυτό προβλεφθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πέραν των ανωτέρω, κατά το 2013 και το 2014 δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο Υπουργείο. Για τα έτη 2015 - 2018, ο αριθμός προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ' έτος).
  • Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών έχει προγραμματιστεί εντός του τρέχοντος έτους η πρόσληψη 1.500 περίπου υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.
  • Από το υπουργείο Υγείας ως προτεραιότητα για το έτος 2014 έχει τεθεί και η πρόσληψη περίπου 2.000 ατόμων που αφορούν, κυρίως, γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
  • Για το 2014, έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog