ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012


Στην εφαρμογή του νόμου για τη διαθεσιμότητα, προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά την άρνηση ορισμένων διευθύνσεων προσωπικού (υπολογίζονται σε 30 με 40 δήμους) να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία των υπαλλήλων... 
που εντάσσονται στο καθεστώς της διαθεσιμότητας κι ενώ είχε εκπνεύσει η προθεσμία που είχε τεθεί από το υπουργείο.
Έτσι, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα στοιχεία των υπαλλήλων αντλούνται από τη Βάση Δεδομένων της Απογραφής και τίθενται σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι Διοικητικού Κλάδου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μετά την εξέταση των αριθμητικών φίλτρων, που περιελάμβανε ο νόμος. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, δεν υπήρχε δυνατότητα εξέτασης των ποιοτικών κριτηρίων (οικογενειακά κ.λπ), καθώς δεν μπορούσαν να εξετάσουν τους φακέλους των υπαλλήλων, μετά την άρνηση των συγκεκριμένων διευθύνσεων προσωπικού να αποστείλουν τα στοιχεία. 

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι υπάλληλοι που δεν εντάσσονται, σύμφωνα με τον νόμο, σε διαθεσιμότητα, θα επανέλθουν στην πρότερη υπαλληλική τους κατάσταση και θα τους δοθούν τα χρήματα που δεν τους καταβλήθηκαν μετά την αποστολή των στοιχείων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα λαμβάνουν το 75% του συνόλου των αποδοχών τους.

Υπενθυμίζεται δε ότι με πρόσφατη εγκύκλιό του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε προειδοποιήσει ότι «εφόσον η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ή παραμένει ημιτελής (δηλαδή, χωρίς την τελική αποδέσμευση των υπαλλήλων), το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι υποχρεωμένο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αποδεσμεύσει το σύνολο των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Διοικητικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΔΑΧ ΔΕ) των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4093/2012, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά τη 12η Νοεμβρίου 2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου)».

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog