ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012


Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Νοεμβρίου αυξήθηκε στο 51,4% έναντι 50,6% τον Οκτώβριο. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου...έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 49,1%.

Αντιθέτως μειώθηκε η συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών, καθώς στο τέλος Νοεμβρίου κατείχαν το 47,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ έναντι 47,7% τον Οκτώβριο.
Τον Νοέμβριο 2012 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 26,23 εκατ. ευρώ, ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 24,94 εκατ. ευρώ.
Η Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2012 έφτασε τα 1.401,79 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 22,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.816,80 εκατ. ευρώ. 
Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2011 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.098,36 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδο 27,6%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2012 ήταν 63,72 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (78,99 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (49,93 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στις 37.587 έναντι 42.932 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο 2011 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 36.503).
Τον Νοέμβριο 2012 δημιουργήθηκαν 1.546 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.892 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 30,78 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 30,62 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση 0,5% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 26,82 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση 14,8%

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog