Η εγκύκλιος με τους νέους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εργασίας η εγκύκλιος με βάση την οποία συντελούνται οι περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα. Οι περικοπές αφορούν στο βασικό και τους κλαδικούς μισθούς, καθώς και τις μεταβολές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που περιλαμβάνονται στο νέο μνημόνιο.
Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, μειώνονται από τις 14 Φεβρουαρίου κατά 22% σε σχέση την προηγούμενη Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που είχε υπογραφεί στις 15 Ιουλίου 2010.
Έτσι, ο κατώτερος μισθός διαμορφώνεται στα 586,08 ευρώ και στα 26,18 ευρώ το κατώτατο ημερομίσθιο. Για τους νέους κάτω των 25 ετών η μείωση είναι 32%.
Ο μισθός διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ. Για τους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής, η μείωση υπολογίζεται σε σχέση με την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ακόμη και αν προσλαμβάνονται σε κλάδους που προβλέπεται μεγαλύτερος βασικός κλαδικός μισθός.
Από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, η διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δε μπορεί να είναι μικρότερη από 1 έτος και δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 έτη.
Το όριο της τριετίας για τις συλλογικές συμβάσεις επηρεάζει και το χρονικό όριο των ατομικών συμβάσεων που ενσωματώνουν τους όρους των κλαδικών.
Για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας που έχουν λήξει, δίνεται τρίμηνη προθεσμία, προκειμένου να επαναδιαπραγματευθούν οι κοινωνικοί εταίροι.
Στο διάστημα αυτό παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που περιέχουν τους όρους των συλλογικών συμβάσεων που έχουν λήξει.
Μετά τη λήξη του τριμήνου, στις 14 Μαΐου, και εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση, παύουν να ισχύουν οι υφιστάμενες αμοιβές και προσαρμόζονται στο κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης, ενώ διατηρούνται μόνο τα επιδόματα ωρίμανσης (προϋπηρεσίας), τέκνων, σπουδών και επικινδυνότητας.=
Αυτή η «εύνοια» δεν ισχύει για τους νεοπροσλαμβανομένους, ενώ από την ίδια ημερομηνία, τη μείωση των αμοιβών στα όρια του βασικού κλαδικού μισθού, μπορεί να επιβάλει μονομερώς ο εργοδότης.
Οι όροι των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και έχει παρέλθει και η εξάμηνη μετενέργεια, χάνουν τον κανονιστικό τους χαρακτήρα αλλά εξακολουθούν να ισχύουν σαν όροι των ατομικών συμβάσεων.
Σύμφωνα με το νόμο, για τη σύναψη νέας ή τροποποιημένης ατομικής σύμβασης εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβές μεγαλύτερες από τον βασικό κλαδικό μισθό, ενώ οι ατομικές συμβάσεις έχουν ως αφετηρία τα κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μειωμένα κατά 22%. [Πηγή]

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog