Πατάρια, σοφίτες και υπόγεια στα τεκμήρια διαβίωσης

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Νέες αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης έρχονται με την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης την Πέμπτη στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 321.
'Ετσι πλέον σοφίτες, πατάρια και υπόγεια τα οποία νομιμοποιήθηκαν με το νόμο περί αυθαιρέτων θα μετράνε στα τεκμήρια διαβίωσης και ως βοηθητικοί χώροι με 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των υπογείων, των παταριών και των σοφιτών των οποίων η αλλαγή χρήσης νομιμοποιήθηκε με το ν.4014/2011 ορίζεται σε ποσό ίδιο με αυτό που ισχύει για τους βοηθητικούς χώρους κύριας κατοικίας.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται αναλυτικά:
* Απαλλαγή πρώτης κατοικίας θα δικαιούνται εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και οι πολίτες κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
* Δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσε

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog