ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Κλιματική αλλαγή και υγεία

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα που έχει προβληματίσει τις τελευταίες δεκαετίες τους επιστήμονες ανά τον κόσμο, χωρίς ωστόσο, να έχει περιοριστεί επιτυχώς μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, φαίνεται πως δεν έχουμε κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος και δεν έχουμε συνδέσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με την έξαρση ασθενειών, αφού δεν έχουμε κατανοήσει τη λειτουργία της τροφικής αλυσίδας και το γεγονός ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαβιούμε σε συνδυασμό με τη γονιδιακή μας ταυτότητα είναι απόλυτα καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία μας. Οι περισσότεροι θεωρούν εσφαλμένα πως η προσωπική τους υγεία εξαρτάται αποκλειστικά από τη διατροφή τους, τη σωματική άσκηση, την κληρονομικότητα και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας.
Ενδεικτικά, αναφέρεται πως σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναμένεται πως η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1oC θα επιφέρει αύξηση της θνησιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών από 1% έως 4%. Η κλιματική αλλαγή είναι δυνατόν να επηρεάσει την υγεία με άμεσο και με έμμεσο τρόπο. Αναλυτικότερα, η άμεση έκθεση σχετίζεται με τα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, που περιλαμβάνουν ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας (καύσωνες, παγετούς) και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η έμμεση έκθεση είναι αποτέλεσμα της κακής ποιότητας του νερού, του αέρα, του φαγητού και των μεταβολών του οικοσυστήματος στο σύνολο του.
Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου των Ασθενειών των ΗΠΑ(2009), αναφέρονται 11 κατηγορίες των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία που περιλαμβάνουν:  
           α. άσθμα, αναπνευστικές αλλεργίες και ασθένειες από τον ατμοσφαιρικό αέρα,
           β. νεοπλάσματα,
γ. καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και εμφράγματα,
δ. τροφιμογενείς ασθένειες και λοιμώξεις,
ε. νοσηρότητα και θνησιμότητα από τη ζέστη,
στ. επιπλοκές στην ανθρώπινη ανάπτυξη,
ζ. ψυχική υγεία και διαταραχές άγχους,
η. νευρολογικές διαταραχές,
θ. ασθένειες που προκαλούνται από φορείς(π.χ. έντομα),
ι. ασθένειες που προκαλούνται από το νερό,
ια. νοσηρότητα και θνησιμότητα από τον καιρό (ακραία καιρικά φαινόμενα).
Οι πιο ευάλωτες ομάδες, λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, οι φτωχοί με προβληματική διατροφή που κατοικούν σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος με δύσκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, οι κάτοικοι νησιωτικών και ορεινών περιοχών, όπου παρατηρείται λειψυδρία και αδυναμία εξεύρεσης υγιεινής τροφής και μετανάστες που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.
Αποτελεί, επομένως επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση οικολογικών συμπεριφορών από τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να κατανοήσουν το μεγαλείο της Φύσης και τη σπουδαιότητα της προστασίας της. Άλλωστε, σύμφωνα με τα ιερά κείμενα της Ορθοδοξίας, στον άνθρωπο έχει ανατεθεί να διαχειρίζεται το Περιβάλλον ως καλός διαχειριστής και όχι ως ανεξέλεγκτος ιδιοκτήτης. Η Ευθύνη είναι μεγάλη. Ας την αναλογιστούμε επιτέλους όλοι μας…!
Πηγή: Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

Αναστοπούλου Πολυξένη
Νοσηλεύτρια ΠΕ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog