Στα 20,1 δισ. ευρώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο δεκάμηνο

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Σε 20,104 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα τουκρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου σε δημοσιονομική βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσής του. Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 1,1 δισ. ευρώ έναντι των νέων στόχων, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμούεμφανίζουν αύξηση 5,7% σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της αυξημένες δαπάνες για τόκους και των αυξημένων επιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθλαψη και επιδόματα ανεργίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης για το δεκάμηνο, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 20.104 εκατ. ευρώ έναντι του νέου στόχου 20.362 εκατ. ευρώ, όπως προσδιορίστηκε μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2012, και ελλείμματος 18.081 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 1.103 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.360 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.230 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.
Το υπουργείο αποδίδει την υστέρηση των εσόδων κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων.
Επιπλέον, το υπουργείο αναφέρει ως επιβαρυντικούς παράγοντες τις καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της ΓΓΠΣ και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ττη μετάθεση, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες είσπραξης ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απομένον δίμηνο του έτους και, τέλος, τις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.
Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2010.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται «ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο απομένον δίμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015».
Επισημαίνεται επίσης ότι τα έσοδα του δεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση, όμως το συνολικό αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.121 εκατ. ευρώ ή 5,7% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:
-στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.483 εκατ. ευρώ ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2010
-στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% ή 970 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που δικαιολογείται από την αύξηση των επιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.767 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2010 που υπερέβη την μείωση κατά 1.796 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.
Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:
-τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.838 εκατ. ευρώ (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. ευρώ και το ΙΚΑ κατά 1.348 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές
-ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. ευρώ
-τα νοσοκομεία κατά 794 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ευρώ για την πληρωμή προμηθειών του έτους 2011 και 94 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).
-Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,4% ή 2.260 εκατ. ευρώ.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog