«Ηλεκτρονικό φακέλωμα» για όλες τις συναλλαγές

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προ των πυλών βρίσκεται πλέον ο «Μεγάλος Αδελφός» που θα παρακολουθεί κάθε συναλλαγή των Ελλήνων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών, εν όψει του προωθούμενου καθολικού ηλεκτρονικού «πόθεν έσχες», ξεκινά... το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» των πολιτών - και μάλιστα με αναδρομική ισχύ
.
Με απόφαση (ΠΟΛ.1077/ 26.3.2012) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τράπεζες, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρίες, ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών «αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος».
Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να έχουν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα ΤΑΧΙS έως τις 20 Αυγούστου και να αφορούν τη χρήση του 2011.
Ωστόσο, τα στοιχεία για τις πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν εκτός Ελλάδος θα αφορούν και τη χρήση του 2010. Επιπλέον, τα στοιχεία των τραπεζών (για δάνεια, κίνηση λογαριασμών και πιστωτικών καρτών) και αυτά για το Χρηματιστήριο και τις ασφαλιστικές εταιρίες ορίζεται ότι «δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει πλέον λεπτομερώς την οικονομική συμπεριφορά και το καταναλωτικό προφίλ κάθε φορολογουμένου, διαθέτοντας πλήρη στοιχεία για δάνεια, πιστωτικές κάρτες, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, δαπάνες υγείας και ασφάλισης, ακόμα και τα βασικά έξοδα του σπιτιού του. Από το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» δεν θα γλιτώσουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια που τυχόν διαθέτουν οι πολίτες, όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό, ασήμι κ.λπ., καθώς και πληροφορίες για αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού. Τα στοιχεία θα διατηρούνται στη ΓΓΠΣ για έξι χρόνια.

Διασταυρώσεις

Η ογκώδης βάση δεδομένων που θα προκύψει δημιουργείται με το επιχείρημα ότι η ΓΓΠΣ θα μπορέσει έτσι να προχωρήσει σε μπαράζ διασταυρώσεων, από τις οποίες φιλοδοξεί να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ώστε να επιβληθούν εν συνεχεία πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.
Για παράδειγμα, θα μπορούν πλέον εύκολα να εντοπιστούν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν χαμηλό εισόδημα αλλά πραγματοποιούν υψηλές δαπάνες, καθώς και φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση δαπάνες μεγαλύτερες από τις πραγματικές.
Ακολουθεί η λίστα με τους υπόχρεους αποστολής στοιχείων στη ΓΓΠΣ και τα ακριβή στοιχεία που θα πρέπει να μεταβιβάζουν στο σύστημα ΤΑΧΙS κάθε χρόνο (από την επόμενη χρονιά η σχετική προθεσμία θα είναι η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, δηλαδή π.χ. 31/3/2013 για το 2012).
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λίστα με τις εισφορές

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ασφαλιστικές εταιρίες και ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης: Οι πρώτες υποχρεούνται να παρέχουν σε ηλεκτρονική κατάσταση το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που εκδίδουν και αποστέλλουν στους πελάτες τους για φορολογική χρήση (για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου). Αντιστοίχως, τα δεύτερα πρέπει να διαβιβάζουν το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές εισφορές τους σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές εισφορές τους.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΕΥΜΑ, ΝΕΡΟ

«Κοριός» στα τηλέφωνα και τα... ρολόγια
ΕΤΑΙΡΙΕΣ τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης: Από αυτές το υπουργείο Οικονομικών ζητεί όλα τα στοιχεία που αφορούν αριθμούς παροχής, ετήσιο ύψος λογαριασμών, ποσά που καταβλήθηκαν από τους πελάτες τους, τον ΑΦΜ των πελατών κ.λπ. Πιο αναλυτικά:

α) Από τις εταιρίες τηλεφωνίας ζητούνται ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού), ημερολογιακό έτος αναφοράς. Ορίζεται ότι δεν υπολογίζονται στο τηλεπικοινωνιακό κόστος οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, ενώ περιλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε μάλιστα αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου είτε μέσω κάρτας.
β) Από τις εταιρίες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ζητούνται αριθμός παροχής, ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (ΚWh), κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού), περίοδος αναφοράς.
γ) Από τις εταιρίες ύδρευσης ζητούνται αριθμός παροχής, ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m³), κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού), περίοδος αναφοράς.
Σε όλες τις περιπτώσεις το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί «να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης».

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ραπόρτο για δάνεια και καταθέσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Χρηματιστήριο Αθηνών και επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης: Πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για:
α) Δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος, ΑΦΜ του δανειολήπτη, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ, είδος του δανείου, ημερομηνία χορήγησής του, νόμισμα τήρησης του δανείου σε ISO code 4217, υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς, υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς, σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς συμπεριλαμβανομένων των τόκων, σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, ένδειξη επιδότησης δανείων, ένδειξη δανείου α' κατοικίας).
β) Υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν (τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών, ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, ημερομηνία αναφοράς και επιπλέον για τις κινήσεις: ημερομηνία συναλλαγής, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ τρίτου -σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού- πληρωτή ή δικαιούχου, ποσό συναλλαγής).
γ) Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Συγκεκριμένα, διαβιβάζονται: ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.), κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (αμοιβαία, μετοχές, παράγωγα ομόλογα κ.λπ.), ύπαρξη θυρίδων, αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Δίνουν τα στοιχεία των γιατρών
ΙΔΙΩΤΙΚΑ και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές των ταμείων ασφάλισης: Πρέπει να διαβιβάζουν τα ΑΦΜ των ιατρών που εκτέλεσαν ιατρικές πράξεις (π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις), τις σχετικές ημερομηνίες και τον κωδικό κάθε ιατρικής πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων - Διαγνώσεων (ICD -10)/ιατρικών πράξεων. Επιπλέον, να υπάρχει ένδειξη έμμισθου ή συνεργαζόμενου ιατρού.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Καταγραφή συναλλαγών με πλαστικό χρήμα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ πιστωτικών καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών πιστωτικών καρτών: Οφείλουν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές καρτών που έχουν εκδοθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα εκτός Ελλάδος, τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: αριθμός κάρτας, ημερομηνία συναλλαγής, αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής, ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα), τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ιδρύματος πληρωμών. Στην αξία των συναλλαγών αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών/ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance), ενώ καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog