Οι Έλληνες άστεγοι στους δρόμους και οι λαθραίοι στα στρατόπεδα!

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Kατά 25% αυξήθηκε τη διετία 2009-2011 ο αριθμός των αστέγων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, αποτέλεσμα της μεγάλης ύφεσης στην Ελλάδα, η οποία το 2011 έφτασε το 6,8% και το 2012 αναμένεται να είναι 4,7%, είναι η συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 15% από την αρχή της κρίσης.
Η ανεργία στην Ελλάδα πλήττει κυρίως τους εργαζόμενους μεσαίων προσόντων (20,1% έναντι 8,7% στην ΕΕ) και χαμηλών προσόντων (14,6% έναντι 5,7% στην ΕΕ).
Όπως προκύπτει επίσης από την έκθεση της Επιτροπής, η μακροχρόνια ανεργία έχει αυξηθεί στο 9,1% του εργατικού δυναμικού (355.000 άτομα) και αφορά το 50% των ανέργων. Παράλληλα, η ανεργία των νέων έχει διπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια και έφτασε το 48% τον Νοέμβριο του 2011

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog