ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012


Οι δικαστικοί λειτουργοί, δικαστές και εισαγγελείς, μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών, διαπίστωσαν, ότι, «η... 
σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση νέα δραστική μείωση των αποδοχών τους, σε ποσοστό που υπερβαίνει συνολικά το 50%, πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών ως φορέων της τρίτης λειτουργίας του Κράτους και επηρεάζει άμεσα την ομαλή απονομή της Δικαιοσύνης». Παράλληλα, εξέφρασαν «τη δυναμική αντίδρασή τους στην υποβάθμιση του λειτουργήματος τους και την επιχειρούμενη υπαλληλοποίηση τους» και αποφάσισαν: 1) Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας (Πολιτικών και Ποινικών) από τη Δευτέρα 24.9.2012 έως 20.10.2012, από 10 π.μ. έως 15 μ.μ. 2) Την αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων (πλην των επειγουσών) από 24.9.2012 έως 20.10.2012. 3) Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών . 4) Την αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους προϊσταμένους των δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (γραφείων κ.λ.π), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. Η επαπειλούμενη νέα ουσιαστική περικοπή των αποδοχών τους, καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη εξ ιδίων των αυξημένων δαπανών, που απαιτούνται για τη διατήρηση γραφείου και ανάλογων υποδομών στο σπίτι τους και τη συνέχιση της παροχής της εργασίας τους στο δικό τους χώρο, όπως μέχρι σήμερα έπρατταν χωρίς να έχουν καμία σχετική νομική υποχρέωση. 5) Την πιστή τήρηση των ισχυόντων κανονισμών των δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους. 6) Την άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των δικαστικών λειτουργών. 7) Τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων. 8) Την αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των δικαστηρίων που υπηρετούν». Τέλος, οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς δηλώσαν «προς κάθε κατεύθυνση, ότι «η μείωση των αποδοχών τους δεν πρόκειται να επηρεάσει την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας και προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών»

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog