Ψήνονται αυξήσεις στη ΔΕΗ το 2012

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας και συζητήσεις με ενδιαφερόμενους, διαφαίνεται ότι το σημαντικότερο σημείο προβληματισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αφορά την δυνατότητα της ΔΕΗ να πληρώνει για τα 25 χρόνια της σύμβασης στον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος το σχετικό ποσό. Στο ακόλουθο κείμενο απαντώνται τα σχετικά εύλογα ερωτήματα που τίθενται.
«Πως η ΔΕΗ πουλάει το ρεύμα 8 ή 11 λεπτά την κιλοβατώρα και αγοράζει 55 λεπτά από το φωτοβολταϊκό; Δεν μπαίνει μέσα;»
Για να αποσαφηνίσουμε τυχούσες παρερμηνείες πρέπει να τονίσουμε, ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι χρήματα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, σαν διαχειριστής του Ηλεκτρικού δικτύου, παίζει ένα ρόλο μεσάζοντα στην πληρωμή των σχετικών ποσών τα οποία δεν προέρχονται από δικούς της πόρους, αλλά τα λαμβάνει κάθε μήνα από τον ΔΕΣΜΗΕ. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα αρχικά ΔΕΣΜΗΕ σημαίνουν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία που έχει συστήσει το Ελληνικό Δημόσιο........
για να διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΕΣΜΗΕ, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου δεν πρόκειται ποτέ να είναι μικρότερο του 51%. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται από τον ΔΕΣΜΗΕ, κατ ουσία δηλαδή από το Ελληνικό Δημόσιο.
Εδώ βέβαια μπορεί τεθεί το ακόλουθο ερώτημα :
«Άρα στην υπάρχουσα συγκυρία μπορεί το κράτος να σταματήσει να πληρώνει»
Να θυμίσουμε εδώ ότι τα χρήματα αυτά είναι χρήματα αυτά δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό του δημοσίου, αλλά είναι χρήματα όλων μας, καθώς κατά κύριο λόγο προέρχονται από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ το οποίο εισπράττεται από κάθε λογαριασμό ρεύματος. Στην ουσία υπάρχει δηλαδή ένας εθνικός κουμπαράς στον οποίο συνεισφέρουν όλοι και από αυτόν πληρώνονται οι παραγωγοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ένα συναφές ερώτημα είναι το ακόλουθο:
«Τι θα γίνει αν αποφασίσουν να μειώσουν την τιμή που αγοράζουν την ενέργεια από το φωτοβολταικό»
Σε ότι αφορά την πληρωμή της κάθε παραγόμενης κιλοβατώρας από το φωτοβολταϊκό με 55 λεπτά να σημειώσουμε ότι η τιμή αυτή μπαίνει μέσα στη σύμβαση που υπογράφεται. Δεν γίνεται ούτε αναφορά σε ισχύον τιμολόγιο ούτε σε κάποιο νόμο, ώστε να αναθεωρηθεί το τιμολόγιο ή ο νόμος και να μειωθεί η τιμή. Έτσι η τιμή αυτή έχει «κλειδώσει» για 25 χρόνια. Μάλιστα μέσα στην σύμβαση προβλέπεται ότι η τιμή αυτή θα αυξάνει στο 1/4 του ετήσιου πληθωρισμού. Δηλαδή αν υποθέσουνε ένα πληθωρισμό στο 3% για τα 25 χρόνια της σύμβασης, η τιμή που θα ξεκινήσει με 55 λεπτά θα γίνει 66 λεπτά στο 25ο έτος.
Ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί τους ενδιαφερόμενους είναι το ακόλουθο:
«Τι θα γίνει αν πωληθεί η ΔΕΗ; Θα σταματήσει τη σύμβαση;»
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ΔΕΗ είναι ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, άρα στην ουσία είναι ιδιωτικοποιημένη ήδη, απλά το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Από την άλλη όταν πωλείται ή μεταβιβάζεται μια επιχείρηση, οι συμβατικές της υποχρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει αυθαίρετα ο νέος ιδιοκτήτης της σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση 25-ετούς διάρκειας που υπογράφει ο παραγωγός με τη ΔΕΗ προβλέπει ότι σε περίπτωση που ΔΕΗ καταγγείλει τη σύμβαση «οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της σύμβασης». Από την άλλη, στην ίδια σύμβαση αναφέρεται ότι «Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου.»

Σαν τελευταίο ερώτημα τίθεται το ακόλουθο :
«Καλά όλα αυτά, αλλά μπορεί στο τέλος να φορολογήσουν τα έσοδα από το φωτοβολταϊκό που τώρα είναι αφορολόγητα»
Θυμίζουμε εδώ ότι για ιδιώτες τα έσοδα είναι αφορολόγητα. Ο λόγος για τον οποίο δεν φορολογούνται και δεν πρόκειται να φορολογηθούν στο μέλλον είναι απλός και έχει να κάνει με την φιλοσοφία του σχετικού προγράμματος. Στην ουσία θεωρείται ότι η μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια, αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Δηλαδή είναι σαν το σύστημα να εγκαθίσταται για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου. Επειδή όμως με τον τρόπο αυτό ο κύριος του συστήματος συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Ελληνικό Δημόσιο αγοράζει την ενέργεια αυτή στην προνομιακή τιμή των 55 λεπτών την kWh. Ως εκ τούτου είναι εντελώς παράλογο να φορολογηθεί κάτι το οποίο προορίζεται για ιδία κατανάλωση.
ΠΗΓΗ

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog