Ρύθμισή χρεών των δήμων απο το ΥΠΕΣ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Ανάσα σε δήµους και τους οφειλέτες τους δίνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει ρύθμισή των χρεών, µε δεδοµένο πως οι οφειλές τρίτων ξεπερνούν τα 1,87 δισ. ευρώ. Αυστηροί όροι προβλέπονται για την υπαγωγή στη ρύθµιση, ενώ για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιµα.
Τα οφέλη της ρύθµισης θα είναι διπλά καθώς θα εισρεύσουν χρήµατα στα ταµεία των δήµων, ενώ θα περιοριστεί ο κίνδυνος αρκετοί οφειλέτες να µην µπορούν να λάβουν φορολογική ενηµερότητα, µετά την απαγόρευση χορήγησής της εάν υπάρχουν χρέη και προς δήµους.
Στόχος της τροπολογίας, που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, είναι να διευκολυνθούν οι οφειλέτες που κυρίως λόγω της κρίσης δεν µπόρεσαν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. «∆εν επωφελούνται δηλαδή οι εκ συστήµατος κακοπληρωτές που δεν κατέβαλαν ούτε καν ένα εύλογο µέρος των οφειλών τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Για τον λόγο αυτό, βασική προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθµιση είναι οι οφειλέτες να έχουν καταβάλει στον δήµο τουλάχιστον το 30% των υποχρεώσεών τους. Στη συνέχεια δίνονται δύο δυνατότητες για αποπληρωµή των χρεών. Η πρώτη προβλέπει εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και το 15% των προστίµων και των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής, ενώ η δεύτερη εξόφληση σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις της οφειλής και του 30% των προστίµων και προσαυξήσεων.
Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση της τροπολογίας, τα δηµοτικά συµβούλια µε απόφασή τους θα εξειδικεύσουν τους όρους αποπληρωµής των χρεών. Οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός τριών µηνών από την απόφαση και να δηλώσουν τον τρόπο εξόφλησης των χρεών.
Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, θα πρέπει να δώσουν προκαταβολή ύψους 20% της συνολικής οφειλής και να εξοφλήσουν το υπόλοιπο εντός έξι µηνών. Εάν επιλέξουν εξόφληση σε δόσεις, θα κληθούν να καταβάλουν την πρώτη δόση. Η µη καταβολή δύο δόσεων ή της τελευταίας δόσης εντός δύο µηνών από τη λήξη της, θα οδηγήσει σε ακύρωση της ρύθµισης και θα γίνει απαιτητό το σύνολο των χρεών.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog