Ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Σε 6 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα υπουργεία είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμες οφειλές...
ύψους 1,12 δισ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όφειλε 700 εκατ. ευρώ, τα Νοσοκομεία είχαν υποχρεώσεις ύψους 1,68 δισ. ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία όφειλαν 2,27 δισ. ευρώ, ενώ....
215 εκατ. ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις λοιπών Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Από τα υπουργεία το υπουργείο Εσωτερικών όφειλε στα τέλη Μαρτίου 2011 14,41 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εξωτερικών είχε χρέη ύψους 61,11 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όφειλε 261,85 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υγείας όφειλε 0,74 εκατ. ευρώ, το Δικαιοσύνης είχε οφειλές 12,23 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Παιδείας 53,74 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Πολιτισμού όφειλε 21,49 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών είχε χρέη 3,29 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όφειλε 67,08 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε χρέη 20,21 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εργασίας όφειλε 0,23 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όφειλε 34,31 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υποδομών 407,10 εκατ. ευρώ, το Θαλασσίων Υποθέσεων όφειλε 23,28 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε χρέη 56,85 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στο τρίμηνο σε 25,6 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 33 δισ. ευρώ περίπου. Τα έσοδα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαμορφώθηκαν σε 855,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδά τους ανήλθαν σε 888,9 εκατ. ευρώ. Στους ΟΤΑ τα έσοδα ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ και τα έξοδα σε 859,8 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία είχαν έσοδα 14 δισ. ευρώ περίπου, ενώ τα έξοδά τους διαμορφώθηκαν σε 13,76 δισ. ευρώ.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog