Αύξηση εσόδων 6% στο εξάμηνο

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την τρίμηνη και εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανακοίνωσε σήμερα η ΟΠΑΠ ΑΕ.
Ειδικότερα ανακοινώθηκαν τα παρακάτω για τα βασικά οικονομικά μεγέθη:
- Πωλήσεις: 1.912,8 εκ. ευρώ έναντι 1.744,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (αύξηση 9,7%). Οι πωλήσεις του β' τριμήνου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 8,3% στα 947,3 εκ. ευρώ, έναντι 874,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2013, κυρίως λόγω σημαντική βελτίωσης του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 31,5%.
- Καθαρά έσοδα (GGR) εξαμήνου αυξημένα κατά 6,0% στα 616,2 εκ. ευρώ (2013: 581,6 εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα β' τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 296,1 εκ. ευρώ (β' τρίμηνο 2013: 279,0 εκ. ευρώ) υψηλότερα κατά 6,1%, επιδεικνύοντας αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.
- Ισχυρή έναρξη των Ελληνικών Λαχείων (με πλήρως ενοποιημένα στοιχεία από 19.06.2014 εφεξής). Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 120,8 εκ. ευρώ σε μόλις δύο μήνες λειτουργίας.
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 144,9 εκ. ευρώ έναντι 103,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2013. Τα ΕΒΙΤDA β' τριμήνου στα 68,6 εκ. ευρώ (β' τρίμηνο 2013: 45,7 εκ. ευρώ), ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 50,1% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας περαιτέρω την τάση του α' τριμήνου. Σημειώνεται ότι έπειτα από την προσαρμογή για εφάπαξ δαπάνες ύψους 7,1 εκ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης (VRS), τα EBITDA β' τριμήνου 2014 ανέρχεται στα 75,7 εκ. ευρώ υψηλότερα κατά 65,7% σε ετήσια βάση.
Συνεχή εξορθολογισμό του κόστους, όπως αποτυπώνεται στο κόστος παροχής υπηρεσιών. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, το κόστος υπηρεσιών στο β' τρίμηνο 2014, διαμορφώνεται στα 123,6 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Τα έξοδα διάθεσης στο β' τρίμηνο 2014 μειώθηκαν κατά 28,7% στα 20,4 εκ. ευρώ.
- Καθαρά κέρδη: 65,4 εκ. ευρώ έναντι 67,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2013. Τα καθαρά κέρδη β' τριμήνου 2014 μειώθηκαν κατά 44,5% στα 15,7 εκ. κυρίως λόγω πρόσθετης φορολόγησης 21,6 εκ. ευρώ που προέκυψε από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2010. Τα καθαρά κέρδη β' τριμήνου 2014 προσαρμοσμένα για την έκτακτη φορολογία και άλλες εφάπαξ δαπάνες, διαμορφώνονται στα 44,2 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 55,7% σε ετήσια βάση.
- Ισχυρή ταμειακή θέση στα 194,9 εκ. ευρώ.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: «Το β' τρίμηνο 2014, η ΟΠΑΠ συνέχισε την εμφανή ανοδική της πορεία, που ξεκίνησε ήδη στα τέλη του 2013. Πέρα από τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των υφιστάμενων παιχνιδιών μας για 3ο συναπτό τρίμηνο, το β' τρίμηνο 2014 σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας σημαντικών νέων δραστηριοτήτων, όπως τα ξυστά λαχεία, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς και έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό από το κοινό.
» Παράλληλα, η αναδιάρθρωση της εταιρίας συνεχίζεται σύμφωνα με τους στόχους. Η διακριτή στα οικονομικά μεγέθη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους προέκυψε ως αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης σημαντικών συμβάσεων σε όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρίας. Θεωρούμε ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της αποδοτικότητας θα επιφέρει επιπλέον οφέλη, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων τόσο για το 2014 όσο και για τα επόμενα έτη».

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog