Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε το "65ώρο"

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Mε ψήφους 421 υπέρ και 173 κατά η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες των κρατών - μελών της ΕΕ μπορούν να διαπραγματεύονται κατ’ εξαίρεση με τους εργαζόμενους, χρόνο εργασίας άνω των 48 ωρών. Για την έγκρισή της απαιτείτο η απόλυτη πλειοψηφία των μελών δηλαδή 393 ψήφοι.
Πρόκειται για την οδηγία, η οποία έχει γίνει γνωστή ως «οδηγία για το 65ωρο», αφού επιτρέπει στους εργοδότες των 27 κρατών – μελών να προχωρούν σε ατομική σύμβαση με τον εργαζόμενο βάσει της οποίας θα μπορεί ο χρόνος εργασίας να παραταθεί μέχρι και τις 60 -65 ώρες. Η πρόταση οδηγίας προέβλεπε εξάλλου ότι μέσα σε διάστημα 12 μηνών ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας θα μπορεί να ξεπερνά ακόμα και τις 70 ώρες (έως τις 78), ενώ στο σύνολο του έτους ο μέσος όρος θα πρέπει να παραμένει στις 48 ώρες την εβδομάδα.
Βάσει της απόφασης που ελήφθη την Τετάρτη (17/12) στο Ευρωκοινοβούλιο, η κατάργηση του opt out (αυτοεξαίρεση από τους όρους της συλλογικής σύμβασης όσον αφορά τη διάρκεια εργασίας) θα πρέπει να γίνει εντός τριών χρόνων. Κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την κατάργηση θα ισχύουν αυστηρότερες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπουν:
α. το σύνολο του χρόνου εφημερίας θεωρείται χρόνος εργασίας
β. για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου εργασίας λαμβάνονται υπόψη όλες οι συμβάσεις εργασίας, αν ο εργαζόμενος δουλεύει σε περισσότερες θέσεις.
Σημειώνεται ότι τα συνδικάτα έχουν εναντιωθεί σθεναρά στην οδηγία για το «65ωρο» και την Τετάρτη συνδικάτα από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν σε διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων έξω από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Όσον αφορά το μέλλον της πρότασης του opt out αυτή θα πρέπει να περάσει μέσα από τη διαδικασία του συμβιβασμού μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου των υπουργών Εργασίας των 27 κρατών – μελών.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog