Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Οι μορφές και τα είδη του ρατσισμού ποικίλουν
Φυλετικός: με κριτήριο διάκρισης των ατόμων το χρώμα του δέρματος (λευκοί, μαύροι, ερυθρόδερμοι, κιτρινόχρωμοι) είτε με βάση διαχωρισμού τη φυλετική καταγωγή (ξανθή Άρεια φυλή - Εβραίοι). 
Για παράδειγμα οι ινδιάνοι, είναι μία φυλή, διαφορετική από τους άλλους. 
Έχουν δέρμα πιο κίτρινο και κάποια άλλα τέτοια χαρακτηριστικά, που τους κάνουν να διαφέρουν από τους άλλους. Εξαιτίας αυτού, πχ θεωρούνται κατώτεροι άνθρωποι βάσει του φυλετικού ρατσισμού. 
Αλλά οι ίδιοι, αν είναι ρατσιστές, μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Στην ουσία όμως, αν και υπάρχουν "επιφανειακές" διαφορές, όλοι οι άνθρωποι είναι απλά άνθρωποι. Αυτού του τύπου ο ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και το ναζισμό και έχει διαφορετική ιδεολογία από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να ακούγονται έννοιες παραπλήσιες.
Εθνικός: διαφοροποίηση των ανθρώπων με γνώμονα την εθνική τους καταγωγή (στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο το γερμανικό έθνος θεωρούσε ότι ήταν ανώτερο από τα άλλα).
Θρησκευτικός: η διάκριση των ατόμων εστιάζεται στις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους (Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες). Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σε διάφορες θρησκείες. Αυτό φυσικά δεν τους κάνει ανώτερους οι κατώτερους από κάποιους άλλους, μιας και όλοι είναι απλά άνθρωποι, ίδιοι, απλά με διαφορετικά πιστεύω και χαρακτηριστικά. Η αντίληψη ότι ο τάδε πιστεύει σε διαφορετική θρησκεία από εμάς, άρα είναι κατώτερος, ονομάζεται ρατσισμός και πιο συγκεκριμένα για αυτήν την περίπτωση, θρησκευτικός ρατσισμός.
Πολιτισμικός: οι λαοί διαιρούνται με κριτήριο το πολιτιστικό τους επίπεδο (πολιτιστική ανωτερότητα του δυτικού κόσμου σε σχέση με τον υπανάπτυκτο Τρίτο Κόσμο). Ο «πολιτισμικός» ρατσισμός θεμελιώνεται βασικά σε δύο θέσεις: πρώτον, στην υπόθεση του ασυμβίβαστου των πολιτισμικών διαφορών, που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη τόσο την πολιτιστική ενσωμάτωση (ή αφομοίωση) των ξένων μεταναστών όσο και την προοπτική μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, και δεύτερον, στην επίκληση ενός υποτιθέμενου «φυσικού» (ή και συνταγματικού) δικαιώματος κάθε εθνικής ομάδας στη διατήρηση της ταυτότητάς της, στο όνομα του οποίου δικαιολογείται κάθε είδους μεροληπτική μεταχείριση σε βάρος των ξένων μεταναστών, που αποτρέπει την ανάμειξή τους, ως πολιτών pleno jure, με τους αυτόχθονες.
Κοινωνικοοικονομικός: με κριτήριο την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ατόμων (πλούσιοι-φτωχοί), το μορφωτικό τους επίπεδο (μορφωμένοι-αμόρφωτοι), το φύλο (γυναίκες-άνδρες), το επάγγελμα (πνευματικοί άνθρωποι-χειρώνακτες), τη σωματική ή νοητική ικανότητα (αρτιμελείς-άνθρωποι με ειδικές ανάγκες), την υγεία, τις συνήθειες, τη σεξουαλική συμπεριφορά (ταυτότητα φύλου, ομοφυλόφυλοι), την εμφάνιση.
Πολιτικός: διάκριση των ατόμων με κριτήριο την πολιτική τους ιδεολογία και την κομματική τους ένταξη (δημοκράτες, συντηρητικοί, φιλοβασιλικοί). 
Η γνώση, η μόρφωση και ιδιαίτερα η ανθρωπιστική παιδεία είναι εφικτό να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας με σκοπό τη μείωση του κοινωνικού ρατσισμού. Επίσης, η μελέτη της ιστορίας και της κοινωνιολογίας, είναι σε θέση με γνώσεις και επιχειρήματα να αποδείξουν ότι ο ρατσισμός σε οποιαδήποτε μορφή του είναι αβάσιμος επιστημονικά και πως η ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους είναι αδιαμφισβήτητη. Η ισότητα και ο σεβασμός στο διαφορετικό μπορούν να δημιουργήσουν ένα κόσμο δίκαιο και θεσπισμένο με δημοκρατικές αξίες, μα πάνω από όλα πολιτισμένο!
ΣΤΙΣ 17 ΜΑΙΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΟΒΙΑΣ
"Όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε ίσοι και είμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον οπότε η αποδοχή αυτής της διαφορετικότητας, μας ενώνει" είναι το σύνθημα  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και Τρανσοφοβίας στις 17 Μαίου.
Ήταν στις 17 Μαΐου 1990, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον Διεθνή Κατάλογο Νοσημάτων. Παρά τους αγώνες που έχουν δώσει τα κινήματα για την ίση μεταχείριση των ανθρώπων ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, τα ομόφυλα και διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και να γίνονται θύματα αρνητικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων ακόμα και βίαιων επιθέσεων.
Σήμερα τα συνθήματα ισονομίας, ισοπολιτείας ενήλικων πολιτών που ζητούν το αυτονόητο σε μια δημοκρατία και οργανωμένη κοινωνία, παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ. Οι ομοφοβικές επιθέσεις σε ομοφυλόφιλους, αμφίφιλους ή τρανς ανθρώπους σημειώνουν ανησυχητική αύξηση στην Ελλάδα, οπότε για τον λόγο αυτό η αλληλεγγύη αποτελεί μονόδρομο. 
 όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Θα είμαστε παρών και ελπίζουμε ότι οι θεσμικοί φορείς θα προάγουν την ισότητα των πολιτών μέσα από ενέργειες θωράκισης της προσωπικότητας.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
    Ένας θεσμός που μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην αντιμετώπιση του ρατσισμού είναι η οικογένεια. Πράγματι η οικογένεια, μιας και αποτελεί πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου, πρέπει να μην προωθεί ρατσιστικές πεποιθήσεις. Δηλαδή, να καλλιεργεί την προσωπικότητα του παιδιού με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουν διαμορφώνουν  ρατσιστικές αντιλήψεις και  συμπεριφορές . Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να λειτουργούν ως θετικά πρότυπα, να δείχνουν αγάπη προς τη διαφορετικότητα και να μην κάνουν διακρίσεις.
    Η εκπαίδευση με την σειρά της θα πρέπει να συμβάλει στη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων και να παρουσιάζει τα θετικά της διαφορετικότητας, καλλιεργώντας παράλληλα το σεβασμό προς αυτό, ώστε να εξαλείψει τη ρατσιστική συμπεριφορά των νέων. Ίσως θα ήταν καλό να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον ανθρωπιστικό της προσανατολισμό, αφού στις μέρες μας και με το υφιστάμενο σύστημα, που είναι κατά βάση εξετασιοκεντρικό, ο χαρακτήρας της είναι κατά βάση τεχνοκρατικός.
Επιπλέον μέσα στο σχολείο το ιδανικό θα ήταν να μη γίνονται διακρίσεις εις βάρος παιδιών. Πολλές φορές οι καθηγητές, συνειδητά ή μη, κατηγοριοποιούν τους μαθητές και με τις «ταμπέλες» που τους αποδίδουν προκαλούν ρατσιστικές συμπεριφορές και αντιδράσεις από τους συμμαθητές τους. Θα ήταν καλό να τηρούν μια στάση ίση  και δίκαιη προς όλους, να μην γίνονται αρνητικά πρότυπα προς αποφυγή, αλλά πρότυπα προς μίμηση, δείχνοντας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του, την αξιοπρέπειά του και κανείς, όση εξουσία και δύναμη κι αν έχει, δεν μπορεί να του την αφαιρεί.
     Ακόμη, τα ΜΜΕ παίζουν και αυτά το ρόλο στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Οπότε, τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα από αυτά θα ήταν σωστό να μην προβάλλουν ρατσιστικές αντιλήψεις, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής και θρησκείας. Επίσης είναι αναγκαίο να είναι προσεκτικοί στην έκφραση, δηλαδή στο πώς παρουσιάζουν τις ειδήσεις, ώστε να μην δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Τέλος θα πρέπει το ΕΣΡ  να επεμβαίνει δραστικά σε περιπτώσεις που θίγεται μια κοινωνική ομάδα και να επιβάλει πρόστιμα  στα κανάλια - ραδιοφωνικούς σταθμούς.
    Οι διεθνείς οργανισμοί, τέλος, όπως ο ΟΗΕ, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Πράγματι, μετά τον B΄ παγκόσμιο πόλεμο οι περισσότερες χώρες δημιούργησαν τον οργανισμό αυτό με σκοπό την ισότητα και την ευημερία σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι αναγκαίο να περάσει το μήνυμα ισότητας και να εξαλείψει τις ρατσιστικές συμπεριφορές με νόμους, με δραστικότερες παρεμβάσεις όπου και όποτε χρειάζεται. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο οργανισμός αυτός έχει το δικαίωμα να επέμβει όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο σε όλες τις χώρες μέλη, όταν βλέπει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται και να οδηγεί στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης όποιον θεωρεί ένοχο για τέτοιου είδους εγκλήματα.
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΙΤΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρμογή του στην απόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 927/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους
1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 – 20.000) ευρώ.
2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται όποιος με πρόθεση και με τα μέσα και τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποκινεί, προτρέπει, προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη φθοράς ή βλάβης πραγμάτων, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνταν από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.
3. Αν η πρόκληση, προτροπή, διέγερση ή υποκίνηση των προηγούμενων παραγράφων είχε ως αποτέλεσμα την τέλεση εγκλήματος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή δεκαπέντε έως τριάντα χιλιάδων (15.000-30.000) ευρώ.
Σε περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, επιβάλλεται η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων από ένα έως πέντε έτη.
4. Όποιος συγκροτεί ή συμμετέχει σε οργάνωση ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκει συστηματικά την τέλεση των πράξεων των παραγράφων 1 και 2, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
5. Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 – 25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3, φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000 – 50.000) ευρώ.»

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016


Στα 384 ευρώ «έκλεισε» η Εθνική Σύνταξη, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που υπογραμμίζει ότι καμιά επικουρική σύνταξη συνταξιούχου με μεσαία ή μικρά εισοδήματα δεν πρόκειται να μειωθεί...
Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης της διαπραγμάτευσης υπήρξε συμφωνία ή σημαντική προσέγγιση σε όλα τα ανοικτά θέματα, στη βάση του προσχεδίου νόμου και των κυβερνητικών προτάσεων και σε αρκετές περιπτώσεις σε ακόμη πιο θετική κατεύθυνση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις μεταβατικές του διατάξεις.
Ειδικότερα, διασφαλίσθηκε η απόλυτη προστασία των κύριων συντάξεων.
Εξασφαλίσθηκε, επίσης, Εθνική Σύνταξη 384 Ευρώ και ποσοστά αναπλήρωσης κοντά σε αυτά της αρχικής κυβερνητικής πρότασης που προστατεύουν τους πιο αδύναμους και ταυτόχρονα δίνουν κίνητρα παραμονής στην εργασία για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Καμιά επικουρική σύνταξη συνταξιούχου με μεσαία ή μικρά εισοδήματα δεν πρόκειται να μειωθεί. Δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για περικοπές από το πρώτο ευρώ είναι απολύτως αναληθή.
Εξίσου ανακριβείς είναι και οι πληροφορίες ότι θα κοπεί το ΕΚΑΣ, «για να κλείσει η συμφωνία». Επισημαίνεται ότι η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 αποτελεί πρόβλεψη του ν. 4336/2015 (Μνημονίου) ψηφισμένη και από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Ακριβώς για την προστασία των φτωχών συνταξιούχων η μεταρρύθμιση προέβλεψε την καθιέρωση της Εθνικής Σύνταξης, επισημαίνει το υπουργείο.
Ενόψει όλων των παραπάνω, αποτελεί απολύτως εφικτό στόχο το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης μέχρι το Eurogroup και η ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, που αποτελεί σημαντική θεσμική τομή ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΟΟΣΑ: ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟ 40% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Υψηλό ποσοστό φορολογίας ακόμη και στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, κατέγραψε. ..
η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το 2015, το 39,3% του εισοδήματος ενός μέσου μισθωτού, κατέληξε σε φόρους, ενώ ακόμη μεγαλύτερο ήταν το βάρος, σε ποσοστό, που κλήθηκαν να σηκώσουν οι υψηλότεροι μισθοί. Οι επιβαρύνσεις αφορούν τόσο την μέση φορολογία εισοδήματος, όσο και των ασφαλιστικών εισφορών και δεν περιλαμβάνουν τους έμμεσους φόρους.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν σε 24 από τις 34 χώρες του ΟΟΣΑ πέρυσι, ενώ μειώθηκαν σε οκτώ χώρες με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Εσθονία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες μειώσεις άνω της μια ποσοστιαίας μονάδας. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, η μέση επιβάρυνση του μισθωτού που λάμβανε το 100% του μέσου μισθού ανήλθε σε 39,3% το 2015. Η επιβάρυνση ανήλθε σε 46,8% για όσους αμείβονταν με το 167% του μέσου μισθού της χώρας και 34,7% για όσους αμείβονταν με το 67% του μέσου μισθού.

Το Βέλγιο εμφανίζεται να έχει τα πρωτεία στις επιβαρύνσεις ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ με 55,3% και ακολουθούν η Αυστρία με 49,5%, η Γερμανία με 49,4%, η Ουγγαρία με 49%, η Ιταλία με 49% και η Γαλλία με 48,5%.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


Μειώσεις έως 30% στις νέες κύριες συντάξεις, έως 40% στις καταβαλλόμενες επικουρικές, μειώσεις στο ΕΚΑΣ, στα εφάπαξ και στα μερίσματα, αλλαγές στις συντάξεις χηρείας και επιβολή εισφοράς 20% στους... 
ελεύθερους επαγγελματίες - επιστήμονες - αγρότες περιλαμβάνει το βαρύ πακέτο των εννέα μέτρων για τις συντάξεις και το Ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με Τα Νέα, οι ρυθμίσεις για το Ασφαλιστικό προβλέπουν:

Οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις σχεδιάζεται να περικοπούν 10%-40% για ποσά άνω των 120 ευρώ.

Οι νέες κύριες συντάξεις (όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου στο ΦΕΚ) θα είναι μειωμένες από 10% έως 30%. Οι μέσες συντάξιμες αποδοχές (που θα υπολογίζονται πλέον με βάση ολόκληρο τον εργασιακό βίο και όχι με την καλύτερη πενταετία, διετία κ.ά.) θα κυμαίνονται από 600 ευρώ (το χαμηλότερο ποσό για πλήρη απασχόληση) έως 2.000 ευρώ (το υψηλότερο).

To ύψος της εθνικής σύνταξης καθορίστηκε στα 384 ευρώ ύστερα από 20 έτη ασφάλισης, ενώ θα υπάρχει μείωση του ποσού κατά 2% για κάθε έτος κάτω των 20 και έως την 15ετία, που παραμένει το όριο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επιβάλλεται εισφορά 20% στο εισόδημα των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των αγροτών (από 1.1.2017). Η εισφορά αυτή θα επιβληθεί σταδιακά έως το 2021 για τους αγρότες (με δυνατότητα επιλογής συντελεστή 16% για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, με αντίτιμο όμως χαμηλότερη μελλοντική σύνταξη). Οι επιστήμονες με εισόδημα έως 55.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση έως 50%. Στους νέους επιστήμονες θα επιβληθεί συντελεστής 14% για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους και 17% για τα επόμενα τρία.

Θεσπίζεται ανώτατο όριο συνταξιοδοτικού εισοδήματος στα 3.088 ευρώ μεικτά για όσους λαμβάνουν περισσότερες από μία και στα 2.304 ευρώ για όσους λαμβάνουν μία σύνταξη.

Περικοπές στα εφάπαξ έως 20%.

Μειώσεις άνω του 30% έρχονται και για το μέρισμα των δημοσίων υπαλλήλων

Από 1/1/2016 περίπου 60.000 δικαιούχοι σταματούν να παίρνουν το ΕΚΑΣ λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων και σταδιακά μέχρι 1/1/2020 κόβεται το επίδομα και στους υπόλοιπους, ώστε να καταργηθεί εντελώς.

Για τις συντάξεις χηρείας θα προβλέπεται όριο ηλικίας για τη λήψη της σύνταξης χηρείας το 55ο (από το 57ο που είχαν αρχικώς θέσει οι δανειστές). Οσοι είναι νεότεροι θα λαμβάνουν τη σύνταξη του θανόντος συζύγου μόνο για 3 χρόνια, εκτός αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

SUDDEUTSCHE ZEITUNG: ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ'' ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...

SUDDEUTSCHE ZEITUNG: ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ'' ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...

«Όπως όλα δείχνουν, την Ευρώπη περιμένει άλλο ένα ελληνικό καλοκαίρι», γράφει...
η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung και προσθέτει: «και το χειρότερο είναι ότι η οικονομική κατάσταση στηνΕλλάδα δεν βελτιώνεται. Οι επενδυτές αποφεύγουν τη χώρα. Διότι ποιος από τους επίδοξους επενδυτές ξέρει αν η κυβέρνηση αυξήσει ξαφνικά την επόμενη μέρα τους φόρους επειδή το απαιτούν οι δανειστές; Σε αυτό προστίθενται και τα ασφυκτικά capital controls, το προβληματικό τραπεζικό σύστημα και κατά συνέπεια η απουσία εμπιστοσύνης από τους Έλληνες καταθέτες».

Μια από τις προτεραιότητες του τρίτου ελληνικού προγράμματος είναι η επιστροφή των επενδύσεων στην Ελλάδα, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα. «Ο στόχος αυτός ωστόσο δεν επιτυγχάνεται. Ή όπως λέει εύστοχα αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, "η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη"».

Από την πλευρά του το ΔΝΤ έχει έχει καθοριστικό ρόλο και λόγο στο πως θα μπορούσαν να επιλυθούν τα δραματικά προβλήματα της Ελλάδας, υπογραμμίζει η Süddeutsche Zeitung στο άρθρο της με τίτλο «Η κρίση σε διαρκή επανάληψη».«Οι διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί λόγω διαφωνίας για τις περικοπές 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συνεχιστούν μετά την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ με στόχο μια συμφωνία μέχρι το επόμενο Eurogroup στις 22 Απριλίου. Οι αξιωματούχοι στο Βερολίνο έχουν σημειώσει ήδη τη μέρα αυτή στα ημερολόγιά τους ως "Ημέρα της Μαρμότας". Υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Βερολίνο δηλώνει σχετικά: "Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την 22η Απριλίου για συζήτηση. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία στην Αθήνα» γράφει η γερμανική εφημερίδα και επισημαίνει: «Η  πρόταση αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τόσο στο Βερολίνο όσο και στις Βρυξέλλες...».

ΥΦΕΣΗ 1% ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 25,2% ''ΒΛΕΠΕΙ'' ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΤΟ ΙΟΒΕ...


Συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 1% και αύξηση της ανεργίας«βλέπει» το ΙΟΒΕ...
για το 2016, σύμφωνα με την τριμηνιαία του Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η ιδιωτική κατανάλωση θα υποχωρήσει περίπου 1%-2%, ενώ αναμένεται και περιστολή δημόσιας κατανάλωσης λόγω επανεκκίνησης δημοσιονομικής προσαρμογής περίπου 2%-3%.

«Η εξέλιξη του ΑΕΠ θα εξαρτηθεί αποφασιστικά από τον χρόνο και τα χαρακτηριστικά με τα οποία θα κλείσει η αξιολόγηση», αναφέρει το Ινστιτούτο, προειδοποιώντας ότι «σε περίπτωση ρήξης ή μη ομαλής εφαρμογής του προγράμματος, οι εξελίξεις θα είναι ιδιαίτερα δραματικές και η σχετική άμεση και μακροπρόθεσμη ζημιά μη αναστρέψιμη».

Συγκεκριμένα, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι τα νέα δημοσιονομικά μέτρα θα πλήξουν τις καταναλωτικές δαπάνες και το εισόδημα των νοικοκυριών, δύο παράγοντες που θα συνεχίσουν να ασκούν αποπληθωριστικές πιέσεις. Παρ' όλα αυτά, μετά από μια τριετία έντονης πτώσης στις τιμές καταναλωτή, προβλέπει σχετική σταθερότητα τιμών, με μηδενικό πληθωρισμό ή μικρή πτώση τιμών το τρέχον έτος, χάρη και στην αύξηση των έμμεσων φόρων που δρομολογείται.

Όσον αφορά την ανεργία, υποστηρίζει ότι θα αυξηθεί στο 25,2% φέτος, από το 24,4% το δ' τρίμηνο του 2015.

ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ 23% ΣΕ 24%...


...ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ Η ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ...
Εκτός από όλες τις άλλες επιβαρύνσεις που φέρνει η κυβέρνηση ...
με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει στη Βουλή παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τους δανειστές, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί η αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα ο υψηλός συντελεστήςΦΠΑ.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση, σύμφωνα με την Καθημερινή, φέρεται να έχει συμφωνήσει για αύξηση στο 24% από 23% του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ προσδοκώντας σε έσοδα 500 εκατ. ευρώ.
Κατά το δημοσίευμα η αύξηση θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου με στόχο να κλείσει ένα μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού κενού ύψους 1% για το 2017-2018, να καλυφθεί το κενό από την εξαίρεση των ιδιωτικών σχολείων από το ΦΠΑ και για να μην υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.

Αν το σχέδιο εφαρμοστεί τότε θα υπάρξει αύξηση σε:

- τυποποιημένα είδη διατροφής όπως ρύζι, μακαρόνια, αλεύρι, αλλαντικά κ.α.

- αναψυκτικά και χυμούς

- ταβέρνες και εστιατόρια και catering

- εισιτήρια ΜΜΜ και κόμιστρα ταξί

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog