Κόψτε το με τη… βοήθεια των ταμείων

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να εισηγηθεί στα ασφαλιστικά Ταμεία να αποζημιώνουν τα φάρμακα για τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς θεωρεί ότι τα οφέλη, τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα, θα είναι τεράστια για το σύστημα.
Τα σκευάσματα αναμένεται όμως να αποζημιώνονται μόνο στους χρονίως πάσχοντες (διαβητικούς, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κ.λπ.)
Είναι ενδεικτικό ότι, για μια τρίμηνη θεραπεία με φαρμακευτικά σκευάσματα, το κόστος δεν ξεπερνά τα 180 ευρώ με βάση τις νέες μειωμένες τιμές των φαρμάκων..
Με βάση πρόσφατη έρευνα, το ετήσιο κόστος του καπνίσματος για τη χώρα μας φθάνει τα 3,5 δισ. ευρώ (επιπτώσεις στην υγεία), ενώ μόνο στο ΙΚΑ κοστίζει κάθε χρόνο από 450 έως 640 εκατ. ευρώ.αιρός να ζήσουμε χωρίς τσιγάρο, είναι καλύτερα…

Ψήνονται αυξήσεις στη ΔΕΗ το 2012

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας και συζητήσεις με ενδιαφερόμενους, διαφαίνεται ότι το σημαντικότερο σημείο προβληματισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αφορά την δυνατότητα της ΔΕΗ να πληρώνει για τα 25 χρόνια της σύμβασης στον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος το σχετικό ποσό. Στο ακόλουθο κείμενο απαντώνται τα σχετικά εύλογα ερωτήματα που τίθενται.
«Πως η ΔΕΗ πουλάει το ρεύμα 8 ή 11 λεπτά την κιλοβατώρα και αγοράζει 55 λεπτά από το φωτοβολταϊκό; Δεν μπαίνει μέσα;»
Για να αποσαφηνίσουμε τυχούσες παρερμηνείες πρέπει να τονίσουμε, ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι χρήματα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, σαν διαχειριστής του Ηλεκτρικού δικτύου, παίζει ένα ρόλο μεσάζοντα στην πληρωμή των σχετικών ποσών τα οποία δεν προέρχονται από δικούς της πόρους, αλλά τα λαμβάνει κάθε μήνα από τον ΔΕΣΜΗΕ. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα αρχικά ΔΕΣΜΗΕ σημαίνουν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία που έχει συστήσει το Ελληνικό Δημόσιο........
για να διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΕΣΜΗΕ, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου δεν πρόκειται ποτέ να είναι μικρότερο του 51%. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται από τον ΔΕΣΜΗΕ, κατ ουσία δηλαδή από το Ελληνικό Δημόσιο.
Εδώ βέβαια μπορεί τεθεί το ακόλουθο ερώτημα :
«Άρα στην υπάρχουσα συγκυρία μπορεί το κράτος να σταματήσει να πληρώνει»
Να θυμίσουμε εδώ ότι τα χρήματα αυτά είναι χρήματα αυτά δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό του δημοσίου, αλλά είναι χρήματα όλων μας, καθώς κατά κύριο λόγο προέρχονται από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ το οποίο εισπράττεται από κάθε λογαριασμό ρεύματος. Στην ουσία υπάρχει δηλαδή ένας εθνικός κουμπαράς στον οποίο συνεισφέρουν όλοι και από αυτόν πληρώνονται οι παραγωγοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ένα συναφές ερώτημα είναι το ακόλουθο:
«Τι θα γίνει αν αποφασίσουν να μειώσουν την τιμή που αγοράζουν την ενέργεια από το φωτοβολταικό»
Σε ότι αφορά την πληρωμή της κάθε παραγόμενης κιλοβατώρας από το φωτοβολταϊκό με 55 λεπτά να σημειώσουμε ότι η τιμή αυτή μπαίνει μέσα στη σύμβαση που υπογράφεται. Δεν γίνεται ούτε αναφορά σε ισχύον τιμολόγιο ούτε σε κάποιο νόμο, ώστε να αναθεωρηθεί το τιμολόγιο ή ο νόμος και να μειωθεί η τιμή. Έτσι η τιμή αυτή έχει «κλειδώσει» για 25 χρόνια. Μάλιστα μέσα στην σύμβαση προβλέπεται ότι η τιμή αυτή θα αυξάνει στο 1/4 του ετήσιου πληθωρισμού. Δηλαδή αν υποθέσουνε ένα πληθωρισμό στο 3% για τα 25 χρόνια της σύμβασης, η τιμή που θα ξεκινήσει με 55 λεπτά θα γίνει 66 λεπτά στο 25ο έτος.
Ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί τους ενδιαφερόμενους είναι το ακόλουθο:
«Τι θα γίνει αν πωληθεί η ΔΕΗ; Θα σταματήσει τη σύμβαση;»
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ΔΕΗ είναι ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, άρα στην ουσία είναι ιδιωτικοποιημένη ήδη, απλά το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Από την άλλη όταν πωλείται ή μεταβιβάζεται μια επιχείρηση, οι συμβατικές της υποχρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει αυθαίρετα ο νέος ιδιοκτήτης της σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση 25-ετούς διάρκειας που υπογράφει ο παραγωγός με τη ΔΕΗ προβλέπει ότι σε περίπτωση που ΔΕΗ καταγγείλει τη σύμβαση «οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της σύμβασης». Από την άλλη, στην ίδια σύμβαση αναφέρεται ότι «Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου.»

Σαν τελευταίο ερώτημα τίθεται το ακόλουθο :
«Καλά όλα αυτά, αλλά μπορεί στο τέλος να φορολογήσουν τα έσοδα από το φωτοβολταϊκό που τώρα είναι αφορολόγητα»
Θυμίζουμε εδώ ότι για ιδιώτες τα έσοδα είναι αφορολόγητα. Ο λόγος για τον οποίο δεν φορολογούνται και δεν πρόκειται να φορολογηθούν στο μέλλον είναι απλός και έχει να κάνει με την φιλοσοφία του σχετικού προγράμματος. Στην ουσία θεωρείται ότι η μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια, αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Δηλαδή είναι σαν το σύστημα να εγκαθίσταται για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου. Επειδή όμως με τον τρόπο αυτό ο κύριος του συστήματος συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Ελληνικό Δημόσιο αγοράζει την ενέργεια αυτή στην προνομιακή τιμή των 55 λεπτών την kWh. Ως εκ τούτου είναι εντελώς παράλογο να φορολογηθεί κάτι το οποίο προορίζεται για ιδία κατανάλωση.
ΠΗΓΗ

Έτοιμο να καταρρεύσει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα!!!

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Πανικόβλητοι οι τραπεζίτες !!
Σύρονται οι κυβερνήσεις σε διάσωση της Ελλάδας, υπό την απειλή κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος
Τι κρύβει το άγνωστο δράμα της γαλλο-βελγικής τράπεζας DEXIA και πώς οδηγεί σε νέο διπλό δάνειο δεκάδων δισ. στην Αθήνα

Γιατί ήταν «κούφιες» οι απειλές περί μη καταβολής της 5ης δόσης, χρεοκοπίας και επιστροφής στη δραχμή
«Όπλο» για την κυβέρνηση η… μη συναίνεση…!
Έντρομοι παρακολουθούν οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί το δράμα του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης, που βρίσκεται πλέον σε ελάχιστη απόσταση από μια έκρηξη πολλών μεγατόνων με άγνωστη έκβαση. Υπό το βάρος αυτής αφόρητης πίεσης, ακόμη και οι «σκληρές» κυβερνήσεις του Βορρά είναι πλέον υποχρεωμένες με κάθε τρόπο να διασώσουν με ένα ακόμη δάνειο πολλών δεκάδων δισ. την Ελλάδα, καθώς τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων 24ωρων απέδειξαν ότι ήταν «κούφιες» και στερούμενες οποιουδήποτε νοήματος οι προειδοποιήσεις για δήθεν εμπλοκή στην εκταμίευση της πέμπτης δόσης, χρεοκοπία της χώρας και επιστροφή στη δραχμή!
Η αλήθεια που αποκαλύπτεται σε όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά οδυνηρή για την ΕΚΤ και τις κυβερνήσεις-θεματοφύλακες της ευρωζώνης, που χειρίσθηκαν εντελώς εσφαλμένα τις τύχες της ευρωζώνης από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Μια νέα Lehman «αναδύεται» στην… γαλλογερμανική καρδιά του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, απειλώντας να τινάξει στον αέρα το οικονομικό σύστημα της ευρωζώνης, την ώρα μάλιστα που οι μπουρδολογίες Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτικών περί απειλούμενης κατάρρευσης της Ελλάδας και επιστροφής στη δραχμή κλονίζουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταθετών και απειλούν ευθέως με μια πρωτοφανή κρίση ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αν δεν διαψευσθούν μέσα στα επόμενα 24ωρα οι ανοησίες που οι ίδιοι οι πολιτικοί άφησαν να δημιουργήσουν πανικό στους καταθέτες.
Από τα μέσα αυτής της εβδομάδας το τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης «μύριζε μπαρούτι», τουλάχιστον σε όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις με μεγάλη προσοχή:
Η γαλλο-βελγική τράπεζα Dexia, ήδη προβληματική και υπό διάσωση από τις κυβερνήσεις Γαλλίας και Βελγίου μετά την κρίση του φθινοπώρου 2008, που παρόλα αυτά εξακολουθεί να έχει ενεργητικό σχεδόν τριπλάσιο του βελγικού ΑΕΠ, έγινε ορατό ότι βρίσκεται στο «κόκκινο», χωρίς να είναι εντελώς σαφής η προέλευση των προβλημάτων της. Το μόνο που ήταν γνωστό και κίνησε πολλές υποψίες στις αγορές ήταν ότι η Dexia είναι εκτεθειμένη σε μεγάλο βαθμό και στα ελληνικά ομόλογα, με τοποθετήσεις ονομαστικής αξίας 3,7 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιες αυτών που διατηρεί, για παράδειγμα, η Deutsche Bank.
Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ο κορυφαίος επενδυτικός οίκος BlackRock και η βρετανική Barclay?s έσπευσαν να εξαργυρώσουν πρόωρα ομόλογα της DEXIA αξίας σχεδόν 3 δισ. ευρώ, ανοίγοντας μια τεράστια «τρύπα» στη ρευστότητα της τράπεζας, που σύμφωνα με πληροφορίες καλύφθηκε από την ΕΚΤ.
Όλοι στη διατραπεζική αγορά της Ευρώπης προσπαθούσαν έκτοτε να κατανοήσουν τι ήταν αυτό που γνώριζαν παραπάνω από τους υπόλοιπους οι δύο οίκοι, που έσπευσαν να αποσυρθούν από τη χρηματοδότηση της DEXIA. Οι φόβοι για την Ελλάδα και την DEXIA, πάντως, προκαλούσαν ήδη μια προληπτική, μαζική έξοδο κεφαλαίων από το ευρώ προς την Ελβετία, με το ελβετικό φράγκο να καταρρίπτει ιστορικό ρεκόρ στην ισοτιμία του με το ευρώ.
Χθες, η εικόνα με το δράμα της DEXIA, που από πολλούς αποκαλείται ήδη «εκκολαπτόμενη Lehman» της ευρωζώνης, άρχισε να ξεκαθαρίζει. Η διαπραγμάτευση της μετοχής της τράπεζας ανεστάλη προσωρινά κατόπιν δικού της αιτήματος και ανακοινώθηκε ότι η τράπεζα υπέστη ζημιά ύψους 3,6 δισ. ευρώ από το «τοξικές» τοποθετήσεις σε προϊόντα που συνδέονται με την αμερικανική αγορά ακινήτων και ρευστοποιήσεις ομολόγων πριν τη λήξη τους.
Οι ζημιές αυτές μειώνουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας από το 13,4% στο 11% μέσα σε μια νύχτα! Επιπλέον, όμως, η DEXIA «κάθεται πάνω» σε μια εν δυνάμει «τοξική» βόμβα τοποθετήσεων στην Ελλάδα, που σε οποιοδήποτε «πιστωτικό γεγονός» θα εξανεμίσει τα κεφάλαιά της σε τέτοιο βαθμό, που θα απαιτηθεί να ξεφύγει το πρόβλημα από το πεδίο της ΕΚΤ και να περάσει στις κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Βελγίου.
Αυτές θα κληθούν να «πληρώσουν το μάρμαρο» της νέας διάσωσης της DEXIA, κάτι που θα προκαλέσει πολιτικές θύελλες, καθώς η κοινή γνώμη αντιδρά έντονα σε κάθε νέα επιβάρυνση για διάσωση τραπεζών που ανέλαβαν αλόγιστα κινδύνους.
Το παράλληλο ελληνικό δράμα
Παράλληλα με αυτές τις δραματικές εξελίξεις στην «καρδιά» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το ελληνικό δράμα, που φωτίζεται πλέον από μια νέα οπτική γωνία, μετά την αποκάλυψη του κινδύνου κατάρρευσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. «Η Ελλάδα στέκεται σήμερα ανάμεσα στη διάσωση και την κατάρρευση των ευρωπαϊκών τραπεζών: αν κάτι δεν πάει καλά τις επόμενες ημέρες και αφεθεί να χρεοκοπήσει η χώρα, οι ζημιές που θα προκαλέσει αυτό το γεγονός στην DEXIA θα είναι αρκετές για να δημιουργήσουν ένα ανεξέλεγκτο ντόμινο», εκτιμούν καλά ενημερωμένοι παράγοντες της αγοράς.
Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας, που συνεδρίαζαν για ώρες υπό την προεδρία του Κάρολου Παπούλια, κατέληξαν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα: η κυβέρνηση δεν έχει τη συναίνεση του πολιτικού συστήματος και θα πρέπει να εφαρμόσει μόνη, με τη στήριξη μόνο των δικών της βουλευτών, το νέο μνημόνιο. Το πρόγραμμα νέας σκληρής φορολογικής επιδρομής, συρρίκνωσης του Δημοσίου και μαζικών αποκρατικοποιήσεων δεν είναι δυνατό, όπως άλλωστε αναμενόταν, να εγκριθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση, που παραμένει προσηλωμένη στο αίτημά της για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, ενώ ούτε συζήτηση θα μπορούσε να γίνει για ανοχή από τα κόμματα της Αριστεράς. Έτσι, μόνο τα μικρά κόμματα του Γ. Καρατζαφέρη και της Ντ. Μπακογιάννη εμφανίζονται έτοιμα να προσφέρουν υπό όρους πολιτική στήριξη.
Όλα αυτά θα είχαν σημασία, αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ήταν σε θέση να κρατήσουν μέχρι τέλους τη σκληρή στάση τους προς την Ελλάδα και, ενδεχομένως, να πραγματοποιήσουν την απειλή για αναστολή εκταμίευσης της πέμπτης δόσης του δανείου, κάτι που θα οδηγούσε τη χώρα σε χρεοκοπία μέσα στον Ιούλιο, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου.
Όμως, υπό το πρίσμα των δραματικών εξελίξεων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, τέτοιες απειλές και προειδοποιήσεις δεν έχουν θέση στην πολιτική ακόμη και των πιο σκληρών κυβερνήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στην εβδομάδα, προφανώς αφού είχε πάρει τα… μαντάτα για τη δραματική θέση της DEXIA, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποχρεωθεί η Ελλάδα σε αναδιάρθρωση χρέους οποιασδήποτε μορφής.
Ακόμη πιο διάπλατα άνοιξε το δρόμο για τη συνέχιση χρηματοδότησης της Ελλάδας χθες ο «σκληρός» Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης, Νουτ Βέλινγκ, τονίζοντας ότι η χώρα μας θα πάρει την πέμπτη δόση. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν στο παρασκήνιο με όλες τις δυνάμεις τους την υποψηφιότητα της Κριστίν Λαγκάρντ για τη θέση που άφησε κενή ο Ντομινίκ Στρος Καν στο ΔΝΤ. Η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών είναι σχεδόν εξίσου απόλυτη στη θέση της, ότι δεν πρέπει να επιτραπεί οποιαδήποτε μορφή αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, με τον Γάλλο επικεφαλής της ΕΚΤ, Ζαν Κλωντ Τρισέ (προφανώς και οι δύο γνωρίζουν καλά τι επιπτώσεις θα είχε στο «σάπιο» τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης μια κατάρρευση της Ελλάδας πριν το 2013…).
Σε αυτό το πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση εκτιμάται ότι δεν θα έχει δυσκολία να κλείσει μια συμφωνία για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας, ακόμη και αν οι προτάσεις της για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα («νέο μνημόνιο») και τις ιδιωτικοποιήσεις δεν έχουν πείσει 100% τους «σκληρούς» της τρόικας. Η Ευρώπη δεν έχει πλέον το παραμικρό περιθώριο να πάει κάτι στραβά με την Ελλάδα, καθώς μάλιστα η ανασφάλεια που καλλιεργήθηκε τις τελευταίες ημέρες στους Έλληνες καταθέτες από τις ανεύθυνες, «τρομολαγνικές» δηλώσεις πολιτικών, έχει εκκινήσει και πάλι μια άλλη αντίστροφη μέτρηση, που παρακολουθεί με αγωνία το τραπεζικό «ιερατείο» της Φραγκφούρτης: ο ρυθμός εξόδου καταθετών από το ελληνικό σύστημα έχει επιταχυνθεί επικίνδυνα τις τελευταίες ημέρες και αν δεν διαψευσθούν το συντομότερο τα σενάρια χρεοκοπίας και επιστροφής στη δραχμή η ΕΚΤ θα έχει να διαχειρισθεί, εκτός από το δράμα της DEXIA, μια κρίση ρευστότητας ιρλανδικού τύπου στις ελληνικές τράπεζες.

Στα χέρια του το μαύρο μέλλον της χώρας…

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Ζήτησε συναίνεση και δεν την έλαβε γιατί δεν ήθελε να στενοχωρήσει τους δανειστές μας. Το έφερε από εδώ το έφερε από κει δεν κατάφερε να βρει αυτό που έψαχνε. Συνένοχους στο λάθος. Δεν τους βρήκε παρά μόνο στο πρόσωπο του Γιώργου Καρατζαφέρη και της Ντόρας Μπακογιάννη.
Το πιο σημαντικό ζήτημα που θα έπρεπε να ζητήσει ήταν να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να υπάρχει ανάσα και ανάπτυξη στην αγορά. Ο Σαμαράς θα έδινε συναίνεση στην λογική της επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου και με την μείωση της φορολογίας θα έδινε μια νότα αισιοδοξίας στην κοινωνία. Δεν το δέχτηκε ο πρωθυπουργός καθώς δεν μπορούσε να το δεχτεί η Τρόικα. Το μέλλον αρχίζει να είναι πιο δυσοίωνο από ποτέ. Οι νέοι φόροι και η επιβολή πρόσθετων μέτρων θα συνθλίψει την ήδη αφυδατωμένη αγορά. Η κοινωνία ασφυκτιά και ο κόσμος θα τιμωρήσει τους αυτουργούς της μαθηματικά ερχόμενης διάλυσης. Αρχίζει η μεγάλη αποσύνθεση σε ένα μαύρο μέλλον της χώρας.

Στον αέρα η πέμπτη δόση του δανείου

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Δραματικό τόνο στις εξελίξεις γύρω από την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους δίνει η προειδοποίηση του ΔΝΤ περί ενδεχόμενης μη καταβολής της επόμενης δόσης, στα τέλη του Ιουνίου στη χώρα μας.Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι το ΔΝΤ ενδέχεται να μην εκταμιεύσει την επόμενη δόση...για το πακέτο δανεισμού της Ελλάδος, που πρέπει να χορηγηθεί τον ερχόμενο μήνα.
«Εάν οι Ευρωπαίοι αναγκαστούν να πουν πως η εκταμίευση εκ μέρους του ΔΝΤ της δόσης της 29ης Ιουνίου δεν είναι λειτουργικά εφαρμόσιμη, τότε εκείνο που το Ταμείο αναμένει είναι να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι για λογαριασμό του και να επωμισθούν το μερίδιο του ΔΝΤ για τη χρηματοδότηση», τόνισε ο Γιούνκερ σε συνέντευξη Τύπου στο Λουξεμβούργο.
Όπως όμως εξήγησε ο κ. Γιούνκερ, «αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει διότι ορισμένα εθνικά Κοινοβούλια -στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στην Ολλανδία, αλλά και σε άλλες χώρες -δεν είναι προετοιμασμένα να το κάνουν».
Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια βυθίσθηκαν όταν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε πως το ΔΝΤ αναμένει από την ΕΕ να αναλάβει εξ ολοκλήρου την εκταμίευση της ελληνικής δόσης εάν το Ταμείο δεν μπορέσει να εισφέρει το μερίδιό του.

Στέλεχος του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε πως το Ταμείο δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει περαιτέρω την Ελλάδα εάν δεν διαθέτει εγγυήσεις από τους ευρωπαίους εταίρους της για το πρόγραμμα εξόδου από την κρίση: «ουδέποτε δανείζουμε εάν δεν έχουμε εγγυήσεις πως δεν πρόκειται να υπάρξει κενό στη χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον διατηρούμε την ασφάλεια στα χρήματα των μελών μας», τόνισε η ίδια πηγή

Να τραβήξει τώρα το αυτί της Δαμανάκη ο Πρωθυπουργός, αλλιώς….

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Του Σεραφείμ Π. Κοτρώτσου
Πριν περίπου δύο εβδομάδες το γερμανικό Spiegel περίπου προανήγγειλε την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη και την επιστροφή στη δραχμή. Λάβρος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις του περιοδικού και των κύκλων που βρίσκονται πίσω από παρόμοια δημοσιεύματα. Υπήρξε, μάλιστα, και παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης από τον εισαγγελέα πλημμελιοδικών.
Το ίδιο έπραξε η κυβέρνηση και σε δύο ακόμα περιπτώσεις: όταν ένας αφελής φανοποιός από την Κρήτη "βομβάρδισε" το Διαδίκτυο με το e-mail της καταστροφής (doomsday), κι όταν με τον ίδιο τρόπο ένα στέλεχος της Citigroup από το Λονδίνο ενημέρωνε για μία τέτοια πιθανότητα έλληνες συναδέλφους του στην Αθήνα.
Αυτό που μετά βδελυγμίας για τους υποκινητές διαψεύδει η κυβέρνηση -και προσωπικά ο πρωθυπουργός- επί εβδομάδες, ήρθε να το δηλώσει δημοσίως και με κάθε επισημότητα η Ελληνίδα επίτροπος στην Κομισιόν Μαρία Δαμανάκη. Στα δελτία ειδήσεων ακούστηκαν κάποιες ανοησίες, αρχικώς περί "δυσφορίας του Μαξίμου" (το Μέγαρο Μαξίμου δεν δυσφόρησε ποτέ, οι ένοικοί του ενίοτε, για τον Γιώργο Παπανδρέου δεν έχει καμία αξία διότι το "τετράκις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού").
Μετά κάποιοι άλλοι είπαν ότι "δεν είπε κάτι καινοφανές η Δαμανάκη, αφού και ο πρωθυπουργός είπε στον Κάρολο Παπούλια ότι εάν δεν συναινέσουμε θα βρεθούμε στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων". Πήγαν να το διορθώσουν οι "παπαγάλοι" και το έκαναν χειρότερο.
Διότι εάν και ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα εξόδου από το ευρώ και, απλώς, δεν το λέει τόσο φωναχτά όσο η Δαμανάκη, ζήτω που καήκαμε.
Επειδή, όμως, η Ελληνίδτ επίτροπος είναι, πρώτον, Ελληνίδα και, δεύτερον, επίτροπος -ήτοι τοποθετημένη προσωπικά από τον πρωθυπουργό σ΄ αυτή την κρισιμότατη για τα εθνικά συμφέροντα θέση-, καλό θα ήταν, πρωί- πρωί αύριο, ο κ. Παπανδρέου (προσωπικά) να διαψεύσει και να τραβήξει το αυτί της επιτρόπου του.
Σε αντίθετη περίπτωση τα spreads θα εκτιναχτούν στις 1600 μονάδες βάσης και όλα τα διεθνή μέσα, επό τη Wall Street Journal και το Spiegel μέχρι την Zanzibar Post, θα προεξοφλήσουν ότι, οσονούπω, οι Έλληνες ξαναβγάζουν τις δραχμούλες από τα μπαούλα...

Μπράβο Αντώνη ΟΧΙ στους παγκόσμιους τοκογλύφους

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Ο Σαμαράς σήμερα έκανε το σωστό να επιμείνει στην στάση του να μην συναινέσει για το νέο μνημόνιο και την περεταίρω ξευτίλα των Ελλήνων από τους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους τοκογλύφους.Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων , τα γνωστά «αρπακτικά» με τα εξαπτέρυγα τους στεναχωρήθηκαν με αυτή την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά που έχουν μάθει να γλύφουν μια ζωή μπρός στην καλοπέραση τους και χωρίς να τους νοιάζει πως ζουν οι άλλοι. Ο πρόεδρος της ΝΔ στο Ζάππειο 2 είπε ότι είμαστε «Έλληνες» μην το ξεχνάμε και
θα περάσουμε τις δυσκολίες άλλωστε δεν σκύψαμε ποτέ το κεφάλι μια χούφτα άνθρωποι σε κανέναν διότι πάνω από όλα είμαστε υπερήφανοι και ικανοί κάτι που γνωρίζουν όλα τα κέντρα και παράκεντρα των τοκογλύφων της Γής.
Αν θα χρειαστεί να κάνουμε θυσίες θα τις κάνομε άλλωστε το έχει η μοίρα μας τόσα χρόνια, τώρα ίσως να είναι η δική μας γενιά που θα υψώσει το ανάστημα της στο πολιτισμό του Άουσβιτς, την μπότα της κατοχής και στους παγκόσμιους τοκογλύφους που έχουν ονομαστεί «Αγορές»…
Αν ο Σαμαράς αντέξει και τους πάρει με τις πέτρες θα ακολουθήσουν και άλλοι κάτι που θα τον κάνει Παγκόσμιο Ηγέτη και σε αυτήν την ενέργεια έχει πολλούς ανθρώπους μαζί του, βέβαια ευτυχώς που δεν μας υπολογίζει το MEGA όπως και τότε..
Ψηλά το κεφάλι όχι άλλη σημαία που την «πείρε ο αέρας» όπως είπαν (Πάγκαλος) τότε για τα Ίμια όχι άλλη ξευτίλα στο βωμό της εικονικής.. καλοπέρασης

Τι ακριβώς θα συμβεί, μόλις η Ελλάδα καταρρεύσει;

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Όταν μιλάμε για τη κρίση στην Ελλάδα, όλοι πλέον γνωρίζουν τα ψέματα των Ευρωπαίων πολιτικών, και των τραπεζών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η κατάσταση ελέγχεται.
Στη πραγματικότητα όμως, η Ελλάδα θα καταρρεύσει
. Το αν θα καταρρεύσει αύριο (που θα ήταν και η πιο έξυπνη λύση για όλους), ή σε ένα χρόνο (όταν δηλαδή τελειώσουν τα λεφτά της διάσωσης), είναι άσχετο. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Ιδού μια λίστα του τι πρόκειται να συμβεί, μόλις πτωχεύσει η Ελλάδα:
-Θα χρεοκοπήσουν αμέσως όλες οι ελληνικές τράπεζες.
-Η ελληνική κυβέρνηση θα κρατικοποιήσει όλες τις τράπεζες.
-Για να αποφευχθούν οι διαδηλώσεις των καταθετών στους δρόμους, όπως έγινε το 2002 στην Αργεντινή, με τον πρόεδρο της χώρας να εγκαταλείπει το προεδρικό μέγαρο με ελικόπτερο από τη ταράτσα, η κυβέρνηση θα επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας, και ίσως και στρατιωτικό νόμο.
-Η χώρα θα μετατρέψει όλα τα χρέη της σε «Νέες Δραχμές», ή όπως αλλιώς θα ονομάσει το νέο εθνικό της νόμισμα, αφού έτσι κάνουν όλες οι χώρες που κηρύσσουν πτώχευση.
-Η Νέα Δραχμή θα υποτιμηθεί κατά περίπου 30-70% (πιθανόν 50%), μειώνοντας αυτομάτως κατά το αντίστοιχο ποσοστό και όλα τα χρέη της σε ευρώ.
-Οι Ιρλανδοί θα ακολουθήσουν σε μερικές μέρες, αποποιούμενοι των χρεών του τραπεζικού τους συστήματος.
-Η Πορτογαλία θα περιμένει να δει αν υπάρξει χάος στους δρόμους της Ελλάδας, πριν αποφασίσει κι αυτή με τη σειρά της να κηρύξει πτώχευση.
-Ένας αριθμός από γαλλικές και γερμανικές τράπεζες θα υποστεί σημαντικές απώλειες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας.
-Η ΕΚΤ θα χρεοκοπήσει, αφού είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στο χρέος της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και των ελληνικών και ιρλανδικών τραπεζών.
-Η γαλλική και η γερμανική κυβέρνηση θα συναντηθούν προκειμένου να αποφασίσουν αν θα αναχρηματοδοτήσουν την ΕΚΤ, ή θα της επιτρέψουν να τυπώσει χρήμα για να αντεπεξέλθει. Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ δεν είναι πολύ εκτεθειμένη σε χρέη εκτός ευρώ, οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να ανακάμψει αν τυπώσει χρήμα. Κάτι τέτοιο όμως απαγορεύεται ρητά από το ιδρυτικό καταστατικό της. Βέβαια, και η ευρωπαϊκή συνθήκη απαγορεύει τις διασώσεις κρατών μελών, που όμως έγιναν. Επομένως ίσως να ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο για την ΕΚΤ.
-Η Γαλλία και η Γερμανία θα χρηματοδοτήσουν (ξανά και ξανά) τις τράπεζές τους, αλλά θα συμφωνήσουν επίσης, πως τέλος οι διασώσεις.. -Θα γίνει σφαγή στις αγορές, όσον αφορά στα ισπανικά τραπεζικά ομόλογα, αφού οι επενδυτές που τα έχουν στα χέρια τους θα φοβηθούν για αναγκαστική επιβολή swaps. Και μάλλον θα έχουν δίκιο, αφού οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να διασώσουν τις τράπεζες τους μέσω αυτών ακριβώς των debt-equity swaps. -Οι κάτοχοι ισπανικών τραπεζικών ομολόγων θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (και αλλού) στρεφόμενοι εναντίον των ισπανικών τραπεζών, ισχυριζόμενοι ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους. Οι δίκες θα κάνουν χρόνια για να διεξαχθούν, και όταν τελικά γίνουν, κανένας δεν θα ενδιαφέρεται… Όλοι τότε θα ασχολούνται με τις βρετανικές τράπεζες. Και τότε θα δούμε…
Prison Planet (απόδοση S.A.)

Αλαλούμ με τις αποδείξεις και επιστροφές φόρου

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου της συλλογής των αποδείξεων, λόγω των αυξημένων επιστροφών φόρου . Σε αυτή επισημαίνει ότι η ωφέλεια φόρου που θα προκύψει για τους φορολογούμενους με την προσκόμιση των αποδείξεων είχε υπολογιστεί και βρίσκεται εντός των προβλεπομένων στόχων....
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:
Σχετικά με αναφορές του Τύπου που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου της συλλογής των αποδείξεων, εξαιτίας των αυξημένων επιστροφών φόρου, επισημαίνεται ότι:
- Η εφαρμογή του μέτρου, που θεσπίστηκε με το νόμο 3842/2010, είχε ως στόχο την έκδοση αποδείξεων, προκειμένου οι πολίτες να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που αποτελεί κλοπή από τον απλό φορολογούμενο και υπεξαίρεση των εσόδων ΦΠΑ της χώρας.
O στόχος αυτός επιτυγχάνεται. Είναι γεγονός και με βάση τα στοιχεία ότι υπήρξε βελτιωμένη συμμόρφωση στην έκδοση αποδείξεων και αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Οι πολίτες ζητούν τις αποδείξεις που τους αναλογούν, γιατί αλλιώς είναι ως να συναινούν οι ίδιοι στην φοροδιαφυγή τρίτων και στην τελική δική τους φορολογική επιβάρυνση.
- Τα δημοσιεύματα αποσιωπούν ότι με το νόμο 3842/2010, βασική πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης ήταν η ελάφρυνση από πλευράς φόρου των εισοδημάτων μέχρι 40.000 ευρώ. Άρα, τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των δηλώσεων δεν συνδέονται μόνο με το μέτρο των αποδείξεων, αλλά και με την παραπάνω βασική πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης.
Με την προσκόμιση των αποδείξεων σαφέστατα θα προκύψει ωφέλεια φόρου για τους φορολογούμενους, η οποία είχε υπολογιστεί και βρίσκεται εντός των προβλεπομένων στόχων.
- Τα νούμερα και τα στοιχεία τα οποία επικαλούνται τα δημοσιεύματα είναι αναληθή και δεν επαληθεύονται, καθώς ο μέσος όρος έναντι των δηλουμένων εισοδημάτων, προσεγγίζει ως ποσοστό το 28%.
Τέλος, υπογραμμίζεται για μία ακόμα φορά πως η υποβολή ειλικρινών δηλώσεων με πραγματικά στοιχεία είναι υποχρέωση των φορολογουμένων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε ελέγχους σε στοχευμένο και τυχαίο δείγμα, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το ποσό των αποδείξεων απέχει από το μέσο όρο για το αντίστοιχο εισόδημα, καθώς και σε περιπτώσεις ποσό επιστροφής κάτω των 1500 ευρώ.
Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί καταστρατήγηση του κινήτρου με δήλωση ανακριβών ποσών στις δηλώσεις εισοδήματος, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν οι συνέπειες που ορίζονται από το νόμο.
Αναρτήθηκε από Voliotaki στις 2:06 π.μ.

ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Πακέτο σαρωτικών φορολογικών μέτρων προωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ώς το 2015 και των πρόσθετων μέτρων ύψους 6 δισ. ευρώ για εφέτος. Η κυβέρνηση αναζητεί -τουλάχιστον- 23 δισ. ευρώ ώς το 2015 και άλλα 6 δισ. για εφέτος ώστε να κλείσει τις «τρύπες» του προϋπολογισμού.....
Μεταξύ των νέων φορολογικών μέτρων που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών είναι και η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για περίπου 1 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, μέτρο για το οποίο πιέζει ασφυκτικά η τρόικα.
Εναλλακτικά, εξετάζεται το σενάριο μίας νέας έκτακτης εισφοράς ή η μείωση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους (δηλαδή και για μισθωτούς-συνταξιούχους) κάτω από τα 10.000 ευρώ.
Η κατάργηση του αφορολόγητου των ελευθέρων επαγγελματιών είχε γίνει επί υπουργίας Γ. Αλογοσκούφη το 2008, αλλά αναιρέθηκε λίγους μήνες αργότερα από τον διάδοχό του, Γ. Παπαθανασίου.Εάν τελικά το υπουργείο Οικονομικών υιοθετήσει αυτό το μέτρο, τότε ο συντελεστής του φόρου για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος θα είναι (το πιθανότερο) 10% ή 15% ή 18%.
Την ίδια ώρα, νευρική κρίση έχει προκαλέσει στην τρόικα το «κίνημα των αποδείξεων» και ειδικότερα το γεγονός το υπουργείο Οικονομικών αναγκάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες επιστροφές φόρου, καθώς οι φορολογούμενοι κατέθεσαν περισσότερες αποδείξεις απ' όσες χρειάζονται για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου.
Γι' αυτό άλλωστε έπεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα το ενδεχόμενο της μείωσης του αφορολόγητου ορίου για το σύνολο των φορολογουμένων, όπως ακόμα και της κατάργησης των αποδείξεων, κάτι που τελικά απορρίφθηκε αφού θεωρείται ότι θα υπονομεύσει την προσπάθεια αύξησης των δημοσίων εσόδων και θα διογκώσει τη φοροδιαφυγή.
Ακίνητα
Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει -και μάλλον θα το υλοποιήσει- σχέδιο έκτακτης εισφοράς στην ατομική ακίνητη περιουσία, αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ και μείωση του αφορολόγητου ορίου των 400.000 ευρώ σε 250.000 με 200.000 ευρώ.
Συζητείται ακόμα η θέσπιση κοινού αφορολόγητου ορίου για τους συζύγους, δηλαδή, για παράδειγμα να έχουν και οι δύο μαζί αφορολόγητο 400.000 (από 200.000 έκαστος).
Επίσης, στο τραπέζι είναι η μείωση του αφορολόγητου για αγορά, δωρεά, κληρονομιά ή γονική παροχή κατοικίας, από 200.000 ευρώ για τον άγαμο στις 150.000 (ή τις 100.000) και από τα 250.000 για τον έγγαμο σε 200.000 ή ακόμα και τις 150.000 ευρώ.
Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα αυξηθούν, κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο, ενώ το ποσοστό αύξησης κατά μέσο όρο αναμένεται να ξεπεράσει το 30%.
Σε ό,τι αφορά το θέμα των αυθαιρέτων, το υπουργείο θα προωθήσει ρύθμιση για τη σημαντική μείωση των προστίμων διατήρησης και ανέγερσης, Εκτιµάται ότι τα έσοδα θα είναι υπερδιπλάσια απ' αυτά των ηµιυπαίθριων, που υπολογίζονται σε 1-1,5 δισ. ευρώ.
Επίσης, αναμένεται και ρύθμιση για τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου.
«Μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές
Σε ό,τι αφορά τις φοροαπαλλαγές, αναμένεται να περικοπεί έως και το 40%, ώστε να εξοικονομηθούν 3 δισ. ευρώ, όταν το σύνολο των απαλλαγών κοστίζει 7 δισ. ευρώ περίπου.
Οι απαλλαγές φόρου θα περικοπούν για όσους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται ο πήχυς να πέσει χαμηλότερα και συγκεκριμένα κοντά στα 40.000 ευρώ.
Επιπλέον, θα προχωρήσει η μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (13%) στον υψηλό (23%), η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και των αυξημένων αφορολόγητων ορίων που ισχύουν για τα νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.Ενδεχομένως, θα αυξηθούν και οι συντελεστές υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων
Επίσης, αναμένεται η εξομοίωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης από το ερχόμενο φθινόπωρο, η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μη αλκολούχα ποτά (χυμούς, αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά) και στο φυσικό αέριο, καθώς και η αύξηση των τελών κυκλοφορίας.


Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και γενικότερα για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις.

Νεο χτυπημα απο Fitch - Υποβαθμιση με μηνυμα για νεο δανειο

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Για άλλη μία φορά, για άλλη μία Παρασκευή, όπως άλλωστε συνηθίζει τον τελευταίο καιρό ο πιστοληπτικός οργανισμός της Fitch υποβάθμισε σε ΄B+΄ από ΄BB+ τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα της Ελλάδας, ενώ διατήρησε σε ΄B΄ τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση.
Παράλληλα, η Fitch ανακοίνωσε ότι έχει θέσει και τις τρεις αξιολογήσεις σε καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης με πιθανές αρνητικές συνέπειες, ενώ επιβεβαίωσε την αξιολόγηση ΑΑΑ στο Country Ceilling η οποία όμως ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.
Η νέα υποβάθμιση έρχεται την ώρα που η Ελλάδα δέχεται κλυδωνισμούς στην εφαρμογή του προγράμματος, καθώς πλέον υπάρχει ο φόβος για μη εφαρμογή του προγράμματος, ενώ όπως αναφέρεται εντοπίζεται και πολιτικός κίνδυνος, αφού πλέον η κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει περισσότερα μέτρα.
Παράλληλα, οι καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις και ο κίνδυνος εμπλοκής της χρηματοδότησης από την τρόικα είναι ένας από τους λόγος της υποβάθμισης που επικαλείται η Fitch, ενώ στην έκθεσή της αναφέρει ότι περιμένει από την Ελλάδα περισσότερες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αλλά θεωρεί πως είναι πιστή στις υποχρεώσεις της.
Η νέα αξιολόγηση Β+ δηλώνει την πεποίθηση της Fitch ότι η Ελλάδα θα δεχτείκ εκ νέου βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, αλλά συγχρόνως θεωρούν ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν θα υποβληθούν σε κανενός είδος αναδιάρθρωσης.
Η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών
Η απόφαση υποβάθμισης από τον οίκο Fitch έρχεται σε μια περίοδο που το οικονομικό πρόγραμμα αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και επηρεάζεται από την έντονη φημολογία η οποία κατακλύζει τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Παραβλέπει δε τις επιπρόσθετες δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να επιτύχει τον δημοσιονομικό στόχο για το 2011, αλλά και να επιταχύνει το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Οι συγκεκριμένες πολιτικές για να υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Ελληνικού προγράμματος.

Στην επιθεση η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για τα χρωστουμενα

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Ο κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ ΤΗ ΔΕΗ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ:
1ο ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΤΟ 1,4 ΔΙΣ. € ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

2ο ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΑ 135 ΕΚ.€ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.
Προχωρήσαμε σήμερα στη συμβολική κίνηση αποκλεισμού των εισόδων στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου με αυτό τον τρόπο να θυμίσουμε στον κ. Παπακωνσταντίνου που πρωτοστατεί στο ξεπούλημα της ΔΕΗ (χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η ΔΕΗ δεν είναι «ΞΕΝΙΑ») ότι για να πουλήσει τη ΔΕΗ, την στιγμή μάλιστα που είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και έχει απέναντί της δεκάδες κολοσσούς να ανταγωνιστεί οφείλει πρώτα απ’ όλα να, της αποδώσει το 1,4 δις € που οι αποφάσεις της Ε.Ε. επιβάλλουν στην κυβέρνηση και επιπροσθέτως να ξεχρεώσει τις οφειλές ύψους 107,22 εκατ. € διαφόρων Υπουργείων.
Όμως απ’ ότι φαίνεται όλα αυτά για τον κ. Παπακωνσταντίνου και για μια σειρά άλλους Υπουργούς είναι ψιλά γράμματα.
Είναι ψιλά γράμματα γιατί εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι το μέλλον της ΔΕΗ αλλά το πώς θα διαλύσουν τη ΔΕΗ ώστε οι ιδιώτες ανταγωνιστές της να είναι οι μοναδικοί παίκτες της αγοράς.
Τον κ. Παπακωνσταντίνου εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι και αυτή η εταιρεία να περάσει στα χέρια των ιδιωτών.
Τώρα αν το κράτος θα έχει απολέσει κάθε δυνατότητα παρέμβασης και οι ιδιώτες ανενόχλητοι θα κάνουν ότι θέλουν με την τιμή του ρεύματος αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ο στόχος.
Ναι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος.
Να πάει και αυτή η επιχείρηση στα χέρια των ιδιωτών!
Γιατί από εισπρακτική άποψη δίνοντας το 17% της επιχείρησης δεν πρόκειται παρά να μαζέψουν ψίχουλα.
Με πρόσχημα το Δημόσιο χρέος πάνε να πουλήσουν τη ΔΕΗ για ένα πιάτο φακή προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των ιδιωτών.
Η περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ που κάποιοι θέλουν να συνοδευτεί με εκχώρηση του ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την ιδιωτικοποίησή της.
Η μοναδική εγγύηση να παραμείνει στα χέρια του Δημοσίου είναι το Δημόσιο να κατέχει πάντα τη πλειοψηφία των μετοχών. Γι’ αυτό άλλωστε και όχι τυχαία στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναγράφεται ότι «τουλάχιστον το 51% πρέπει να είναι στον έλεγχο του Δημοσίου».
Επειδή λοιπόν ο κ. Παπακωνσταντίνου κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και συνεχίζει ακάθεκτος με αυτή μας την κίνηση του θυμίζουμε (σ’ αυτόν και στην κυβέρνηση) ότι οφείλει να υλοποιήσει την απόφαση της Ε.Ε. και να ξεχρεώσει ότι χρωστάει γιατί εάν δεν το κάνει θα αναγκαστεί.
Όσο η ΔΕΗ ήταν κρατικό μονοπώλιο δεν υπήρχε κανένα θέμα.
Τώρα όμως που απέναντι της έχει δεκάδες ανταγωνιστές, κύριοι της κυβέρνησης δεν μπορείτε προς όφελος των ιδιωτών να την δένεται χειροπόδαρα και να μην της αποδίδεται αυτά που της χρωστάτε.
Πρώτα ξεχρεώστε και μετά (εάν μπορέσετε) ξεπουλήστε.
Στην ιστορία αυτή θα χρειαστούν πολλοί εισαγγελείς.
Υ.Γ.1 Η απόφαση της Ε.Ε. υποδεικνύει τα χρήματα από τις ανενεργές επενδύσεις να αποδοθούν στη ΔΕΗ μέσω επιβολής φόρου στην κατανάλωση ρεύματος.
Εμείς σας λέμε να επαναδιαπραγματευθείτε από που θα αντληθούν τα χρήματα που πρέπει να αποδοθούν στη ΔΕΗ. Η θέση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι όχι μέσω της αύξησης των τιμολογίων.
Το πρόβλημα είναι δικό σας.
Βρείτε τη λύση.
Τα χρήματα πάντως θέλετε δεν θέλετε θα τα αποδώσετε.
Δεν μπορείτε να το αποφύγετε.
Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι που θα τα αποδώσετε; Σε μια εταιρεία που θα την έχετε χαρίσει στους ιδιώτες ή σε μια ΔΕΗ που θα ανήκει στο Δημόσιο; ή μήπως φαντάζεστε ότι ο ιδιώτης που θα του την δώσετε δεν θα τα διεκδικήσει; Του ετοιμάζετε δωράκι;
Υ.Γ.2 για να συνεννοηθούμε, για να μην συγκρουστούμε (γιατί το μόνο που δεν χρειάζεται ο τόπος είναι οι συγκρούσεις) εδώ και ένα μήνα έχουμε ζητήσει ραντεβού από τον κύριο Υπουργό.
Ακόμα περιμένουμε.
Μήπως πλέον κάποιοι έχουν ξεκοπεί τόσο από την κοινωνία που αρνούνται και να ακούσουν;
Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι ο διάλογος είναι υποχρέωση του κάθε υπεύθυνου ανθρώπου.

Σύγκρουση για τις απολύσεις

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Ο Γ. Ραγκούσης διαβεβαίωνει πως δεν θα γίνουν απολύσεις στο δημόσιο και ο Γ. Παπακωνσταντίνου το αφήνει ανοιχτό... Μιλώντας στην βουλή ο υπουργός εσωτερικών τόνιζε πως «δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα απολύσεων ούτε μονίμων, ούτε επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλλήλων του δημοσίου». Ο Γ. Ραγκούσης σημείωσε πως στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν είχε πάρει από την πρώτη στιγμή άμεσα μέτρα (μείωση συμβασιούχων, κατάργηση stage, Καλλικράτης) τότε «θα βρισκόμασταν μπροστά σ’ ένα εκβιαστικό δίλημμα να απολυθούν 200 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι»
Εκτός αυτών, συμπλήρωσε ο υπουργός, έχουν φύγει και με αποχωρήσεις ήδη 150.000, ενώ και με την ρήτρα μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, έχει μειωθεί δραστικά το μισθολογικό κόστος και δεν τίθεται ζήτημα περαιτέρω απολύσεων.
«Συναίνεση λοιπόν επιτυγχάνεται, συμπλήρωσε ο υπουργός, με πράξεις και όχι απλώς λόγια και στον δρόμο αυτό θα πορευθεί η κυβέρνηση με σκληρή δουλειά και όχι εκλογές».
Την ίδια ώρα όμως ο Υπουργός Οικονομικών άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο των απολύσεων στο δημόσιο λέγοντας: «όταν κλείνει ή συγχωνεύεται ένας οργανισμός, μπορεί να υπάρξουν και απολύσεις».
Αναφερόμενος στη χθεσινή εξαγγελία του πρωθυπουργού περί 150.000 αποχωρήσεων από το δημόσιο τομέα, ο κ. Παπακωνσταντίνου προανήγγειλε «πάγωμα» των προσλήψεων με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Ακόμα πρόσθεσε ότι η λογική των αυτόματων μετατάξεων δεν μπορεί να αποδώσει και επεσήμανε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση, προκειμένου να μείνουν «μόνο αυτοί που χρειάζονται».

Ο Γιουνκέρ μιλάει για ήπια αναδιάρθρωση

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Εδώ κι ένα χρόνο η μόνιμη επωδός της κυβέρνησης και ειδικά του Γ. Παπανδρέου είναι ότι έχει τη στήριξη των Ευρωπαίων, ότι εμπιστεύονται τις κυβερνητικές επιλογές, ότι ανακτήθηκε η αξιοπιστία της χώρας και άλλα πολλά.Οι τελευταίες εξελίξεις στις Βρυξέλλες επιβεβαιώνουν αυτό που φαινόταν εδώ και λίγο καιρό. Ότι πλέον η Κομισιόν και φυσικά και το ΔΝΤ έχουν άρει την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν τους εμπιστεύονται πλέον και αναζητούν λύσεις για να προχωρήσουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα που έχουν βαλτώσει.
Βλέποντας τα οικονομικά στοιχεία, την αδυναμία να μειωθεί το έλλειμμα, την έκρηξη της ανεργίας, τη βαθιά ύφεση και τη διάλυση του κυβερνώντος κόμματος που δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε για τα αυτονόητα χωρίς να τσακωθεί κάποιος υπουργός, οι ξένοι πλέον δείχνουν ότι θέλουν να βάλουν στην άκρη την κυβέρνηση.
Αυτό είναι το νόημα της συναίνεσης που ζητούν από την Ελλάδα. Διότι αν δεν θεωρούσαν ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι για τα… μπάζα, τότε γιατί να ζητήσουν και την ψήφο των άλλων κομμάτων; Θα άφηναν τον κ. Παπανδρέου να ψηφίζει ότι θέλει, όποτε θέλει και με όποιον τρόπο θέλει, όπως έκανε άλλωστε τόσο καιρό.
Η στάση του προέδρου του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δείχνει ότι θεωρούν τον πρωθυπουργό “τελειωμένο”, είτε αυτό γίνει τώρα, είτε λίγο αργότερα.
Οι πιέσεις, οι εκβιασμοί και η αναφορά του για πρώτη φορά στην αναδιάρθρωση χρέους, δείχνουν ότι έχουν διαρραγεί οι σχέσεις του με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Μιλώντας σε ένα σεμινάριο στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, ο Γιούνκερ είπε ότι ίσως είναι απαραίτητο να γίνει μια «ήπια αναδιάρθρωση» του ελληνικού χρέους. Πρόσθεσε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης της Ελλάδας οφείλει να είναι η συγκέντρωση 50 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων και η χρήση αυτών των κεφαλαίων για την αποπληρωμή μέρους του χρέους, που φθάνει σχεδόν το 150% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Σε αντάλλαγμα, είπε ο Γιούνκερ, μπορεί να εξεταστεί κάποιας μορφής αναδιάρθρωση του χρέους. «Εάν η Ελλάδα κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες, τότε πρέπει να δούμε εάν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια ήπια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Αντιτίθεμαι αυστηρά σε μια μείζονα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους», πρόσθεσε.
Την ίδια στιγμή ο Eπίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ Ολι Ρεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των όρων του ελληνικού χρέους, λέγοντας ότι θα μπορούσε να εξεταστεί «αναδιάταξή» (reprofiling) του, ενώ ζήτησε διακομματική συναίνεση για να επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου
Η αλλαγή στη στάση του Eurogroup είναι σημαντική για το ελληνικό πρόβλημα και προοιωνίζεται σημαντικές εξελίξεις.
Η μπάλα πάει πλέον στον Αντώνη Σαμαρά και στο πώς θα διαχειριστεί την αλλαγή πλεύσης των Ευρωπαίων. Η πρώτη κίνησή του, να συναινέσει μόνο σε μέτρα που είναι για το εθνικό καλό, κρίνεται σωστή. Η επόμενη θα είναι σαφώς να αλλάξουν όλες εκείνες οι εξωφρενικές ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Είναι αυτό που έλεγε τόσο καιρό, ότι μόνο η επαναδιαπραγμάτευση είναι η μόνη λύση.
Α.Ψ.
ΥΓ. Και να πούμε και κάτι άλλο: Καταφεύγουν στον Σαμαρά και τη ΝΔ επειδή ξέρουν ότι αν η κυβέρνηση περάσει αυτά τα μέτρα θα πέσει από το … ΠΑΣΟΚ

Ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Σε 6 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα υπουργεία είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμες οφειλές...
ύψους 1,12 δισ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όφειλε 700 εκατ. ευρώ, τα Νοσοκομεία είχαν υποχρεώσεις ύψους 1,68 δισ. ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία όφειλαν 2,27 δισ. ευρώ, ενώ....
215 εκατ. ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις λοιπών Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Από τα υπουργεία το υπουργείο Εσωτερικών όφειλε στα τέλη Μαρτίου 2011 14,41 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εξωτερικών είχε χρέη ύψους 61,11 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όφειλε 261,85 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υγείας όφειλε 0,74 εκατ. ευρώ, το Δικαιοσύνης είχε οφειλές 12,23 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Παιδείας 53,74 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Πολιτισμού όφειλε 21,49 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών είχε χρέη 3,29 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όφειλε 67,08 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε χρέη 20,21 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εργασίας όφειλε 0,23 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όφειλε 34,31 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υποδομών 407,10 εκατ. ευρώ, το Θαλασσίων Υποθέσεων όφειλε 23,28 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε χρέη 56,85 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στο τρίμηνο σε 25,6 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 33 δισ. ευρώ περίπου. Τα έσοδα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαμορφώθηκαν σε 855,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδά τους ανήλθαν σε 888,9 εκατ. ευρώ. Στους ΟΤΑ τα έσοδα ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ και τα έξοδα σε 859,8 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία είχαν έσοδα 14 δισ. ευρώ περίπου, ενώ τα έξοδά τους διαμορφώθηκαν σε 13,76 δισ. ευρώ.

Γιούνκερ: Η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στις αγορές το 2012...

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ προεξοφλεί ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στις αγορές το 2012. «Για μένα είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει στις αγορές το 2012», λέει ο κ. Γιούνκερ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Μονάχου Munchner Merkur.
Ασκώντας πίεση στην Ελλάδα να προχωρήσει στην...
υλοποίηση των δεσμεύσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις, ο κ. Γιούνκερ λέει ότι «η χώρα θα πρέπει να επιταχύνει στην κατεύθυνση των αποκρατικοποιήσεων προκειμένου να εκταμιευτεί η τρίτη δόση του δανείου (των 110 δισ. Ευρώ), καθώς και οι επόμενες».
Επισημαίνοντας την ανάγκη εξυγίανσης των δημοσιονομικών της Ελλάδας, ο κ. Γιούνκερ λέει ότι «το πώς θα προχωρήσουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε σοβαρά μόνο όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας την Έκθεση της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα πρέπει να πετύχει τους στόχους του 2011, από τους οποίους απέχει λίγο αυτή τη στιγμή - παρά τις μεγάλες, αξιοθαύμαστες προσπάθειες που καταβάλλει».
Αναφορικά με τη μυστική συνάντηση στο Λουξεμβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Γιούνκερ εξηγεί ότι αφορούσε την προετοιμασία εν όψει των Συνόδων G-7 και G-20. «Δεν υπήρξε συζήτηση για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ούτε για αναδιάρθρωση του χρέους της. Είχα παρακαλέσει τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών να λάβει μέρος στη συνάντηση προκειμένου να του καταστήσουμε σαφείς τις προσδοκίες μας», εξηγεί ο κ. Γιούνκερ.
Όσο για την επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος από τον ίδιο λέει πως «όταν έγινε γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, έπρεπε να το διαψεύσω. Όχι επειδή κάτι τέτοιο με ευχαριστεί, αλλά επειδή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δεν είχε κλείσει ακόμη. Όταν λίγο αργότερα κυκλοφόρησε η φήμη ότι η Ελλάδα θα εγκατέλειπε την Ευρωζώνη, έπρεπε να υπάρξει άμεση και κατηγορηματική διάψευση».
Ο επικεφαλής του Eurogroup και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αντικρούει με έμφαση τη συζήτηση για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. «Θα είχε ολέθριες συνέπειες για την ίδια τη χώρα, αλλά και για το σύνολο της Ευρωζώνης. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου- επ' αόριστον, δηλαδή-θα λέω ότι μία έξοδος ή αποπομπή της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν αποτελεί λύση», λέει ο κ. Γιούνκερ.
Ταυτόχρονα στιγματίζει και ορισμένες συμπεριφορές στην Ευρωζώνη. «Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους με δασκαλίστικο ύφος. Και θα πρέπει να σταματήσουμε να χαρακτηρίζουμε τα κράτη της νότιας περιφέρειας της Ευρώπης ως αναξιόπιστες χώρες, που μας λένε μονίμως ψέματα. Το να προσβάλλουμε σε μόνιμη βάση τους Έλληνες δεν βοηθάει στην επίλυση του προβλήματος. Οι ίδιοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η τύχη τους βρίσκεται στα χέρια τους», καταλήγει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

"Ναι" Βρυξελλών και Βερολίνου σε "ήπια αναδιάρθρωση"

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Κομισιόν, ΔΝΤ και χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, είναι έτοιμες να δεχτούν μία "ήπια αναδιάρθρωση" του χρέους της Ελλάδας, υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα "Die Welt" χωρίς όμως αναφορά στις πηγές της.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτό σημαίνει επιμήκυνση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, η οποία θα είχε απώλειες για τους ιδιώτες επενδυτές. Κυβερνητικοί κύκλοι στο Βερολίνο σχολίασαν σχετικά ότι "σε μας δεν είναι γνωστή μία τέτοιου είδους απόφαση".
Από πολιτικούς παράγοντες της Γερμανίας διατυπώνεται όλο και εντονότερα το αίτημα για επιβάρυνση και των ιδιωτών επενδυτών αναφορικά με το χρέος της Ελλάδας. "Οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει τώρα να επωμισθούν ένα αξιοσέβαστο ποσό και να παραιτηθούν από ένα μέρος των κερδών τους, έχουν κερδίσει αρκετά μέχρι τώρα", είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του SPD για θέματα προϋπολογισμού Κάρστεν Σνάιντερ στην "Handelsblatt Online".
Και ο οικονομολόγος Λαρς Φελς της επιτροπής "σοφών" που συμβουλεύει την κυβέρνηση υποστήριξε στη χρηματιστηριακή εφημερίδα "Bursenzeitung" ότι ωρίμασαν οι συνθήκες για ένα "κούρεμα" του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα χρειάζεται ελάφρυνση, αλλά όχι με τη μορφή νέων πακέτων βοήθειας, αλλά με μία αναδιάρθρωση που εκτιμά ότι θα έχει ελεγχόμενες συνέπειες. "Δεν αναμένεται από ένα "κούρεμα" να καταρρεύσει κάποια τράπεζα της Γερμανίας ή της Γαλλίας", είπε ο κ. Φελς.

Έλληνες διπλωμάτες προς Παπανδρέου – Δρούτσα: «Είστε νεοωθομανοί»

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Επιστολή-καταπέλτη, με την οποία κατηγορεί τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών ότι «επέλεξε την οδό των ανομολόγητων χειρισμών σε καίρια εθνικά θέματα από παραθεσμικούς μηχανισμούς, προφανώς όχι με το αζημίωτο»,...
απέστειλε, σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, ο πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων, πρέσβης Θ. Δασκαρόλλης. Αποτέλεσμα, «η χώρα να βιώνει άμεσα τις οδυνηρές και καταστροφικές συνέπειες της διπλωματικής και οικονομικής διαπραγματευτικής ανικανότητας των κυβερνώντων».
Η επιστολή απεστάλη στους συναδέλφους του εν όψει της τρίωρης στάσης και της συγκέντρωσης που πραγματοποιούν τη Δευτέρα 16 Μαΐου στο προαύλιο του υπουργείου Εξωτερικών στη 1 μ.μ., την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών Δ. Δρούτσας θα δέχεται στο γραφείο του τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας.
Και η πρόθεση είναι οι στάσεις να επαναλαμβάνονται και οι διπλωμάτες να μπαίνουν στο κάδρο (τηλεοπτικό και όχι μόνο) κάθε φορά που ο υπουργός θα δέχεται στο γραφείο του κάποιον ξένο αξιωματούχο.Στην επιστολή, επί της ουσίας, όπως τουλάχιστον ερμηνεύεται από διπλωματικούς κύκλους, ο πρέσβης στέλνει το μήνυμα ότι η διπλωματική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών διαλύεται «όχι λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά λόγω της συγκεκριμένης εξωτερικής πολιτικής "μη επιβάρυνσης" των σχέσεών μας με την Τουρκία. Χάριν της πολιτικής του κατευνασμού και της εκχώρησης κυριαρχίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».
Νεο - οθωμανισμός
Σαρκαστικά δε, οι ίδιοι κύκλοι συμπληρώνουν: «Αφού τα βρίσκουμε με τους Τούρκους, γιατί να έχουμε πρεσβείες στη Χιλή, στο Περού ή στο Καζακστάν. Θα 'χει η Τουρκία εκεί για μας, αφού προσχωρούμε στη νεο-Οθωμανική Αυτοκρατορία».
Ο κ. Δασκαρόλλης σημειώνει ότι «η κατάργηση ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών θα εξοικονομήσει ελάχιστα σε σύγκριση με όσα θα μπορούσε να εισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό και έχει τεράστιο κόστος, διπλωματικό και πολιτικό. Τη διεθνή απομόνωση της χώρας».
Κι αυτό γιατί «οι ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία αντιμετωπίζονται σαν σχολάζουσες "αντιπαραγωγικές" ΔΕΚΟ. Οι εκάστοτε πολιτικοί μας προϊστάμενοι είναι αυτοί που απαξίωσαν την παραγωγή εξωτερικής πολιτικής από τη διπλωματική υπηρεσία. Εμφανίστηκαν παντογνώστες και με προκατασκευασμένες θέσεις, ενεθάρρυναν την αυτολογοκρισία στα τηλεγραφήματα και τις αναφορές μας».
Κατά πρωθυπουργού
Και καταλήγει βάλλοντας εμμέσως και κατά του πρωθυπουργού, καθώς διά της πλαγίας οδού αναφέρεται σε κατά καιρούς ρήσεις του Γ. Παπανδρέου: «Κατά παραγγελίαν απόντες από τις εξελίξεις, με απαξιωμένη τη θεσμική υποχρέωση λόγου και πρότασης, οι Ελληνες διπλωμάτες δεν αξιοποιούμαστε ούτε ως εναργείς φορείς εθνικού αντιλόγου στη διεθνή διαπόμπευση και δαιμονοποίηση της χώρας, για την οποία μείζονα ευθύνη έχουν τουλάχιστον επιπόλαιες κυβερνητικές διακηρύξεις περί "Τιτανικού", μειωμένης εθνικής κυριαρχίας και περίπου αναγόρευσης της πατρίδας μας σε κοιτίδα της διαφθοράς».
Ερωτηθείς για την επιστολή χθες ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γρ. Δελαβέκουρας, αρνήθηκε να τη σχολιάσει. Περιορίστηκε να επαναλάβει, παραπέμποντας «σε κάθε δήλωση και κάθε συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών», ότι «δεν υπάρχει καμία πολιτική κατευνασμού, καμία απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας».

Ρύθμισή χρεών των δήμων απο το ΥΠΕΣ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Ανάσα σε δήµους και τους οφειλέτες τους δίνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει ρύθμισή των χρεών, µε δεδοµένο πως οι οφειλές τρίτων ξεπερνούν τα 1,87 δισ. ευρώ. Αυστηροί όροι προβλέπονται για την υπαγωγή στη ρύθµιση, ενώ για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιµα.
Τα οφέλη της ρύθµισης θα είναι διπλά καθώς θα εισρεύσουν χρήµατα στα ταµεία των δήµων, ενώ θα περιοριστεί ο κίνδυνος αρκετοί οφειλέτες να µην µπορούν να λάβουν φορολογική ενηµερότητα, µετά την απαγόρευση χορήγησής της εάν υπάρχουν χρέη και προς δήµους.
Στόχος της τροπολογίας, που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, είναι να διευκολυνθούν οι οφειλέτες που κυρίως λόγω της κρίσης δεν µπόρεσαν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. «∆εν επωφελούνται δηλαδή οι εκ συστήµατος κακοπληρωτές που δεν κατέβαλαν ούτε καν ένα εύλογο µέρος των οφειλών τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Για τον λόγο αυτό, βασική προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθµιση είναι οι οφειλέτες να έχουν καταβάλει στον δήµο τουλάχιστον το 30% των υποχρεώσεών τους. Στη συνέχεια δίνονται δύο δυνατότητες για αποπληρωµή των χρεών. Η πρώτη προβλέπει εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και το 15% των προστίµων και των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής, ενώ η δεύτερη εξόφληση σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις της οφειλής και του 30% των προστίµων και προσαυξήσεων.
Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση της τροπολογίας, τα δηµοτικά συµβούλια µε απόφασή τους θα εξειδικεύσουν τους όρους αποπληρωµής των χρεών. Οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός τριών µηνών από την απόφαση και να δηλώσουν τον τρόπο εξόφλησης των χρεών.
Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, θα πρέπει να δώσουν προκαταβολή ύψους 20% της συνολικής οφειλής και να εξοφλήσουν το υπόλοιπο εντός έξι µηνών. Εάν επιλέξουν εξόφληση σε δόσεις, θα κληθούν να καταβάλουν την πρώτη δόση. Η µη καταβολή δύο δόσεων ή της τελευταίας δόσης εντός δύο µηνών από τη λήξη της, θα οδηγήσει σε ακύρωση της ρύθµισης και θα γίνει απαιτητό το σύνολο των χρεών.

Κοντά στο 9,3% η μείωση των αποδοχών το 2010

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Κατά 5% μειώθηκαν οι αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) το 2010 σε σχέση με το 2009, όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, ενώ αν συνυπολογιστεί το ύψος του πληθωρισμού η μείωση αγγίζει το 9,3%, γεγονός που είχε αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά των Ασφαλιστικών Ταμείων.Παράλληλα, το 2011 εκτιμάται ότι το κόστος εργασίας θα μειωθεί κατά 2,7% σε σχέση με το 2010, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας.
Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα, που περιλαμβάνει τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και τις τράπεζες, εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 1,8% το 2010 έναντι αύξησης 3,4% που είχε σημειώσει το 2009. Το 2011 προβλέπεται περαιτέρω μείωση της τάξης του 2,7%.
Οι μέσες ακαθάριστες ονομαστικές αποδοχές το 2010 μειώθηκαν κατά 2,9% στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα (έναντι αύξησης 2,8% το 2009), κατά 1,8% στις τράπεζες (έναντι αύξησης 3,7% το 2009) και κατά 5,5% στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (έναντι αύξησης 7,7% το 2009). Το 2011, προβλέπεται περαιτέρω μείωση 1,7% στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα, 3,3% στις τράπεζες και 6,2% στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο είναι οι κλάδοι που αντικατοπτρίζουν καθαρότερα την ύφεση στην αγορά. Ενώ, μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2010 ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο (χωρίς καύσιμα) παρουσιάζει συνεχή αύξηση, μέχρι το τέλος του 2010, το πραγματικό κόστος εργασίας, εμφανίζει μείωση -17% τον Δεκέμβριο του 2010 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009.
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο, που ενώ το α’ τρίμηνο του 2010 ο σχετικός δείκτης αυξάνεται κατά 5,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2009, το τελευταίο τρίμηνο του 2010 εμφανίζει μείωση 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.
Στα ξενοδοχεία και τους χώρους εστίασης το πραγματικό συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 16,3% σε ετήσια βάση το 2010 σε σχέση με το 2009. Η μείωση αυτή, αντανακλά τη σοβαρή μείωση του κύκλου εργασιών στον κλάδο, καθώς και την ύπαρξη σημαντικού ποσοστού απασχόλησης με άτυπες ή ανεπίσημες μορφές εργασίας, που συνδέεται με την εποχικότητα του κλάδου.
Στη δημόσια διοίκηση και άμυνα το πραγματικό συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 6,1% το 2010 σε σχέση με το 2009.
Η μείωση του κόστους αντανακλά το πάγωμα των βασικών αποδοχών και την περικοπή των επιδομάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εκτιμάται ότι το 2010 η μείωση των μέσων ακαθάριστων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, σε ονομαστικούς όρους, ήταν της τάξης του 9,5%.
Στον κλάδο της υγείας το πραγματικό συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 4,6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και στις κατασκευές κατά 2,2%, εξαιτίας της μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας όλο το 2010. Στον κλάδο της μεταποίησης η μείωση του πραγματικού συνολικού κόστους εργασίας το 2010 έφθασε το 1,3%, σε σχέση με το 2009.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που οδηγούν στη μείωση του κόστους εργασίας. Η υπογραφή τριετούς διάρκειας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) το 2010, σύμφωνα με την οποία οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα παρέμειναν αμετάβλητες στη διάρκεια του 2010, ενώ η μέση ετήσια αύξησή τους θα είναι της τάξεως του 0,9% για το 2011 και του 2,0% το 2012.
Αλλος παράγοντας είναι η μετατροπή ολοένα και περισσότερων υφιστάμενων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ το 2009 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συμβάσεων, το 2010 αντιπροσώπευαν το 66,9% και το πρώτο δίμηνο του 2011 το 57,2%.

Έρχεται η κάρτα αποδείξεων

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Μέχρι και τρεις κάρτες αποδείξεων θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν τον μήνα, ο κάθε φορολογούμενος είτε για δικιά τους χρήση είτε για τις αγορές που θα πραγματοποιούν τα προστατευόμενα μέλη.Η ηλεκτρονική κάρτα που θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τις κλασικές αποδείξεις σχεδιάστηκε σε μια υπεραπλουστευμένη μορφή χωρίς αναγραφή του ονοματεπώνυμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου, Στις κάρτες αποδείξεων που θα κάνουν πρεμιέρα τον ερχόμενο Ιούνιο θα υπάρχει μόνο ένας αριθμός ταυτοποίησης ενώ η χρήση της θα είναι προαιρετική.
H νέα κάρτα αποδείξεων θα έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας, τόσο στο μέγεθος (8,5 Χ 5,4 εκατοστά), όσο και στην όψη.
Θα έχει 19 ψηφία, εκ των οποίων τα 9 πρώτα θα είναι πάντοτε τα ίδια για όλες τις κάρτες (930090766), τα 2 επόμενα θα δείχνουν ποια τράπεζα χορήγησε στον πολίτη την κάρτα, ενώ τα τελευταία 10 θα είναι ο αύξων αριθμός, που θα καθιστά κάθε κάρτα μοναδική. Τα τελευταία 10 ψηφία αυτά θα είναι τυπωμένα με μεγάλα και ευανάγνωστα ψηφία.Στη εμπρός πλευρά της, εκτός από τον τίτλο «Κάρτα αποδείξεων» και τον αριθμό, θα γράφει το σλόγκαν «Δίνω την κάρτα, συλλέγω τα έξοδα». Στην πίσω πλευρά θα υπάρχει μαγνητική ταινία, για να περνά από τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών στα καταστήματα. Για την ενεργοποίησή της, ο κάτοχος θα πρέπει να μπει στο ίντερνετ, στη διεύθυνση http://link.minfin.gr/karta .Εναλλακτικά η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει με αποστολή SMS στο 54053 αναγράφοντας το ΑΦΜ, αφήνοντας κενό και συμπληρώνοντας τον μοναδικό 10ψήφιο.Το σχέδιο που έχουν εκπονήσει υπουργείο Οικονομικών και τραπεζίτες αφορά την ενεργοποίηση των καρτών, και περιγράφεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1104/9.5.2011 φωτογραφίζει με διαδικασία με τρία απλά βήματα:
1. Προμηθευτείτε την κάρτα
Οι πολίτες, χωρίς κόστος, προμηθεύονται από την τράπεζα της επιλογής τους τη φοροκάρτα μέσω της οποίας θα καταγράφονται οι συναλλαγές τους και οι αποδείξεις θα «περνάνε» απευθείας στη ΓΓΠΣ για τη σύνδεση με το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Στη μία όψη της κάρτας περιλαμβάνεται το λογότυπο του υπουργείου Οικονομικών και της τράπεζας και ο μοναδικός αριθμός της κάρτας, ενώ στην πίσω όψη υπάρχει μια μαγνητική ταινία.
2. Πώς θα λειτουργεί η κάρτα
Ο φορολογούμενος, αν είναι χρήστης των υπηρεσιών Τaxisnet, μπαίνει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και με τους προσωπικούς του αριθμούς, σε ειδική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί ταυτίζει την κάρτα με τον ΑΦΜ του. Οι οικογένειες θα μπορούν να ενεργοποιήσουν περισσότερες κάρτες ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τaxisnet, θα μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ. Η φοροκάρτα είναι έτοιμη για χρήση. Με κάθε συναλλαγή, είτε με μετρητά είτε με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι φορολογούμενοι απλώς θα δίνουν στους καταστηματάρχες την κάρτα τους για να την περάσουν από τα μηχανήματα ΡΟS που χρησιμοποιούνται και σήμερα για τις πιστωτικές κάρτες. Με το πέρασμα αυτό, η συναλλαγή θα καταγράφεται από τις τράπεζες.
3. Εκδίδεται ο «λογαριασμός»
Στο τέλος κάθε μήνα οι τράπεζες θα στέλνουν μια αναλυτική κατάσταση συναλλαγών στη ΓΓΠΣ, η οποία αφενός θα περνά τις αποδείξεις στον λογαριασμό αφορολογήτου κάθε φορολογουμένου και, αφετέρου, θα μπορεί να έχει άμεση εικόνα για τον τζίρο των επιτηδευματιών και τον ΦΠΑ που οφείλουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Οι πολίτες, από την πλευρά τους, σε ειδική εφαρμογή που θα δημιουργήσει η ΓΓΠΣ, θα μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα και να βλέπουν -με χρήση των προσωπικών τους κωδικών- πόσες αποδείξεις έχουν μαζέψει.
- Η χρήση της φοροκάρτας τουλάχιστον για το 2011 θα είναι προαιρετική

Τι σηματοδοτεί το Λουξεμβούργο

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

του Νίκου Στεριανού
Και να που βρισκόμαστε πάλι στην αρχή. Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του μνημονίου και την επιβολή της τρόικας ως υπερκυβέρνησης της χώρας όλα μοιάζουν να ξεκινούν από την αρχή. Η επιβεβαίωση αυτής της διαπίστωσης ήρθε να επισφραγιστεί με την μυστική σύνοδο του Λουξεμβούργου το βράδυ της Παρασκευής όπου το κύριο δεν ήταν το δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού SPIEGEL ότι η Ελλάδα με δική της αίτηση βγαίνει από την ευρωζώνη αλλά η σύσκεψη αυτή καθ’ αυτή που είχε εντελώς άλλο περιεχόμενο. «Θεωρούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα επιπλέον πρόγραμμα προσαρμογής. Αυτό θα συζητηθεί λεπτομερώς», δήλωσε στο BLOOMBERG, μετά τη σύσκεψη ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα μας του πουν οι εφημερίδες του Σαββατοκύριακου 7 και 8 του μηνός. Ας τις παρακολουθήσουμε:
Το Λουξεμβούργο στον Τύπο
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ του Σαββάτου 7/5, στο βασικό της θέμα γράφει: «Λύση στο πρόβλημα του χρέους ζήτησε η Ελλάδα στη χθεσινοβραδινή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης που συμμετέχουν στο G20, στην οποία εκτάκτως και με απόλυτη μυστικότητα μετείχε και ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου… Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη συζητήθηκε η επιμήκυνση των ομολόγων που λήγουν φέτος και του χρόνου συνολικής αξίας περίπου 65 δισ. ευρώ, που θα δώσει μια ανάσα στη χώρα, καθώς ο χρόνος εξόδου στις αγορές είναι άγνωστος».
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την ίδιας ημέρας στο βασικό της θέμα ανέφερε: «Η επιμήκυνση του ελληνικού χρέους ταυτόχρονα με την παράταση κατά δύο έως τέσσερα χρόνια της περιόδου για τη μείωση του ελλείμματος, ώστε να ανακάμψει ταχύτερα η ελληνική οικονομία, φέρεται ότι συζητήθηκε χθες σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών των ισχυρότερων κρατών- μελών της Ευρωζώνης και της Ελλάδας. Η συνεδρίαση επιχειρήθηκε να κρατηθεί μυστική, αλλά έγινε γνωστή με δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού Der Spiegel. Η πρόταση που φέρεται να έχει υποβάλει η Γερμανία αφορά την επιμήκυνση των ομολόγων ύψους 27 δισ. ευρώ που λήγουν το 2012 σε εθελοντική βάση. Ωστόσο η επιμήκυνση δεν επιλύει το ταμειακό πρόβλημα που ενδέχεται νααντιμετωπίσει φέτος η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τρόικας το έλλειμμα είναι πιθανό να υπερβεί τον στόχο κατά 5 δισ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ, ή ακόμη και περισσότερο. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ζαν- Κλοντ Γιουνκέρ μετά τη σύσκεψη, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας χρειάζεται προσαρμογή, που θα συζητηθεί στο επόμενο Eurogroupστις 16 Μαΐου».
Το ΚΕΡΔΟΣ (7/5) στο δικό του βασικό θέμα σημειώνει: «Μια βραδινή άτυπη συνάντηση υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης χθες στο Λουξεμβούργο ήταν αρκετή για να δώσει αφορμή σε ένα ακόμη άγριο κερδοσκοπικό παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας… Πληροφορίες ανέφεραν ότι η συνάντηση πράγματι έλαβε χώρα, αλλά με θέμα τα δανειακά προγράμματα της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα κατέβαλε προσπάθειες για τη βελτίωση των όρων του δανείου των 110 δισ. ευρώ».
Στα ΝΕΑ του Σαββατοκύριακου, στο βασικό τους θέμα διαβάζουμε: «Μυστικές διαπραγματεύσεις για ένα πακέτο λύσης στο πρόβλημα χρέους της Ελλάδας διεξαγόταν χθες στο Λουξεμβούργο, σε συνάντηση του Γ. Παπακωνσταντίνου με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Γαλλίας, τον πρόεδρο της ευρωζώνης Ζ. Κ. Γιούνκερ και τον επίτροπο Όλι Ρεν. Στόχος η επιμήκυνση αποπληρωμής του ελληνικού χρέους και η παράταση για μείωση του ελλείμματος. Ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα».
Τέλος η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ του Σαββάτου στο βασικό της θέμα σημείωνε: «Νυχτερινό θρίλερ γύρω από την οικονομία της Ελλάδας εκτυλίχθηκε χθες, με αφορμή την έκτακτη σύσκεψη του Eurogroup, που συγκάλεσε ο πρόεδρός του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, όπως και οι άλλοι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, κλήθηκαν εκτάκτως να συμμετάσχουν σε συνάντηση όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές συζητείται η περαιτέρω επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των 110 δισ. ευρώ, αλλά ακόμα και η χορήγηση νέου δανείου, στα πλαίσια της τρόικας».

«Το πακέτο διάσωσης στην Ελλάδα φαίνεται να αποτυγχάνει»

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Για έναν σκυθρωπό Παπακωνσταντίνου κάνει λόγο νέο δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian»
«Το πακέτο διάσωσης στην Ελλάδα φαίνεται να αποτυγχάνει και θα πρέπει να γίνει εκ νέου διαπραγμάτευση
ακριβώς ένα χρόνο μετά τη συμφωνία για το πακέτο ύψους 110 δισ ευρώ στην Ελλάδα».
Αυτό αναφέρει σε....
νέο δημοσίευμα της η βρετανική εφημερίδα «Guardian» η οποία συμπληρώνει: «Στη συνέχεια των μυστικών συζητήσεων στο Λουξεμβούργο ανάμεσα στην Αθήνα και κάποιους ευρωπαίους παίκτες- κλειδιά, προέκυψε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στους όρους της συμφωνίας του πακέτου διάσωσης και ευελπιστεί να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια από την Ευρωζώνη.
Κι ενώ η Βρετανία ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να προσφέρει επιπλέον στήριξη στην Ελλάδα είτε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού πακέτου, είτε ενός διμερούς δανείου, οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί για την ικανότητα της Αθήνας να διαχειριστεί το χρέος της».
Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται αναφορά και για τη μυστικότητα γύρω από τις συναντήσεις στο Λουξεμβούργο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά : «Το ταξίδι ήταν τόσο μυστικό στην Αθήνα που μόνο ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, γνώριζε για τις συζητήσεις των οποίων ηγήθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και πρωθυπουργός του Βελγίου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Ο υπό φυσιολογικές συνθήκες άνετος Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκυθρωπός έπειτα από τη συνάντηση στη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να πιέσει τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης να αποδεχτούν το αίτημα της να γίνουν ευνοϊκότεροι οι όροι του πακέτου διάσωσης, επιμηκύνοντας τις προθεσμίες αποπληρωμής», καταλήγει το άρθρο.

Χτυπάει και με τρίτο δημοσίευμα το Spiegel

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Με τίτλο "Παγιδευμένη στην ευρωζώνη" (Schuldenstaat Griechenland Gefangen in der Euro-Zone) επανέρχεται σήμερα και πάλι στο ζήτημα του ελληνικού χρέους η ηλεκτρονική έκδοση του Der Spiegel κάνοντας αναφορά και στα προηγούμενα δύο άρθρα αλλά και στις επιπτώσεις της Γερμανίας σε περίπτωση αναδιάρθρωσης αλλά και το πρόβλημα στις εξαγωγές.

Αναλυτικότερα, το σημερινό δημοσίευμα είναι πιο "ήπιο" από τα προηγουμένα και επισημαίνει πως "οι σκέψεις της Ελλάδας για έξοδο από το ευρώ, έφερε πιο κοντά τους Ευρωπαίους, γιατί αν βγεί η χώρα μας από την ΕΕ, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη θα έχουν τεράστιο πρόβλημα". Το άρθρο ενισχύει το σενάριο μη εξόδου και μια επιστροφή στην δραχμή θα έχει τραγικές επιπτώσεις τόσο για την Ελλάδα που θα αναγκαστεί να κάνει αποπληρωμή χρέους με μια υποτιμημένη δραχμή της τάξης 50-80%, που αμέσως κάνει και διπλάσιο το παρόν χρέος σε ευρώ. Επιπλέον, μεγάλο θα είναι το κόστος και για τις γερμανικές τράπεζες που έχουν αγοράσει ελληνικά ομόλογα και σύμφωνα με το δημοσίευμα υπολογίζεται πως η Γερμανία θα ζημειωθεί έως και 90 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το μήνυμα πρός τις παγκόσμιες αγορές, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι πως η Ευρωζώνη είναι ανίσχυρη και γενικότερα οι επιπτώσεις στο χρηματοοικοκονικό σύστημα θα είναι καταστροφικές.

Τέλος, αναφέρει πως η Ελλάδα, δεν θα κέρδιζε ούτε από την προώθηση των εξαγωγών της (που θα γίνονταν πιο ανταγωνιστικές χωρίς το σκληρό νόμισμα) καθώς θα αναγκαζόταν να πληρώνει περισσότερα για τις εισαγωγές της, όπως το πετρέλαιο...

Κούρεμα 55% στα ελληνικά ομόλογα προβλέπουν οι Financial Times

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Απόψεις αναλυτών και διαχειριστών που θεωρούν σχεδόν σίγουρη μια απομείωση («κούρεμα») της αξίας των ελληνικών ομολόγων κατά 55% φιλοξενούν στη σημερινή του έκδοση οι Financial Times.Στο δημοσίευμά της η έγκριτη εφημερίδα χαρακτηρίζει «αναπόφευκτο» το σενάριο αναδιάρθρωσης, τονίζοντας πως οι επενδυτές είναι πεπεισμένοι ότι η Αθήνα πρέπει να.....κηρύξει «στάση πληρωμών» στα χρέη της.
Όπως σημειώνει η άνοδος των ελληνικών επιτοκίων τον Απρίλιο κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες για τα διετή ομόλογα, έχει τροφοδοτήσει τη συζήτηση και το ερώτημα για τις αγορές δεν είναι εάν, αλλά πότε και πώς θα αναδιαρθρώσει η Αθήνα το δημόσιο χρέος.
Η εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής της Pimco Αντριου Μπολς, σύμφωνα με τον οποίο Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία πρέπει να μπουν σε καραντίνα. Ακόμη, υποστηρίζει πως οι αγορές θα δουν διαρκή βελτίωση στην ψυχολογία μόνο όταν οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές αρχίσουν να μιλούν με μια ενιαία φωνή και ανακοινώσουν μια τακτική αναδιάρθρωση με αξιόπιστη στρατηγική εξόδου.

Όπως τονίζει, «οι περισσότεροι αναλυτές περιμένουν ότι το χρεοστάσιο θα γίνει τον επόμενο χρόνο γιατί η Ελλάδα, αναμένεται να μείνει από χρήματα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012». Προσθέτει δε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μεγάλες λήξεις ομολόγων την περίοδο 2012 και 2015, κάτι που ωθεί ορισμένους επενδυτές να πιστεύουν ότι η αναδιάρθρωση θα μπορούσε να συνδυαστεί με περισσότερα δάνεια από την διεθνή κοινότητα, ώστε να γλιτώσουν οι ιδιώτες επενδυτές από μεγάλα κουρέματα.

Σύμφωνα με τους Financial Times οι χρηματοοικονομικές αγορές προεξοφλούν κούρεμα 55% στα ελληνικά ομόλογα, κάτι που βάσει εκτιμήσεων της ING Investment Management θα σήμαινε ότι τα επιτόκια στα διετή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου θα ανέλθουν από το 24,78% σήμερα, στο περίπου 45%.

«Τα νέα δάνεια θα είναι πολύ σημαντικά δεδομένου ότι και με κούρεμα 55%, η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να έχει έναν συντελεστή χρέους επί του ΑΕΠ 80% με βάση της σημερινές προβλέψεις, μέγεθος που θα παραμένει υψηλότερο από το όριο του 60% της Συνθήκης του Μάαστριχτ», υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Τέλος, επικαλείται απόψεις αναλυτών σύμφωνα με τις οποίες μια εθελοντική αναδιάρθρωση (με την συμμετοχή των επενδυτών) που θα περιέχει κάποιου είδους παράταση στις λήξεις ομολόγων, θα μπορούσε να γίνει φέτος και να ακολουθήσει πλήρης στάση πληρωμών το 2012 ή το 2013.
Πάντως, οι Financial Times ξεκαθαρίζουν πως κούρεμα 55% στα ομόλογα 262 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε κυκλοφορία θα δημιουργήσει προβλήματα στις ελληνικές τράπεζες που κατέχουν μεγάλο τμήμα τους χρέους και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης που έχουν ανοίγματα στην Ελλάδα, ενώ και η ΕΚΤ που διαθέτει 20-30 δισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Παρά τη μικρή βελτίωση των εσόδων του προϋπολογισμού στο πρώτο τετράμηνο του έτους, συνεχίζουν να παρουσιάζουν υστέρηση άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα τον Απρίλιο παρουσίασαν αύξηση 3% και διαμορφώθηκαν στα...
3,95 δισ. ευρώ έναντι 3,84 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Ωστόσο, η συνολική εικόνα των δημοσίων εσόδων παραμένει προβληματική και άκρως ανησυχητική, αναγκάζοντας την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να διατηρεί κλειστή τη στρόφιγγα και να μην καταβάλει επιχορηγήσεις σε φορείς του Δημοσίου και να παραμένει ασυνεπής έναντι των προμηθευτών του.
15,08 αντί 16,39 δισ.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, στο τετράμηνο του έτους εισήλθαν στον κρατικό κορβανά 15,08 δισ. ευρώ έναντι στόχου που έχει θέσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για το διάστημα αυτό 16,39 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Στο τετράμηνο του έτους τα έσοδα συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα περυσινά έσοδα είναι μειωμένα κατά 5,3%. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, οι εισπράξεις του πρώτου τετραμήνου του τρέχοντος έτους θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί κατά 8,5%, σε σύγκριση με τις εισπράξεις του πρώτου τετραμήνου του 2010, και να είχαν ανέλθει σε 17,2 δισ. ευρώ.
Οι βασικές αιτίες για τις οποίες τα έσοδα του Δημοσίου υστερούν σημαντικά έναντι των στόχων που έχουν τεθεί με τον προϋπολογισμό είναι:
– Τα μειωμένα έσοδα στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα για το τρέχον έτος από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων ύψους 2,8 δισ. ευρώ. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι από την ανωτέρω πηγή θα καταγραφούν απώλειες που θα προσεγγίσουν το ένα δισ. ευρώ. Και αυτό διότι οι επιχειρήσεις το 2010 κατέγραψαν ζημίες ή χαμηλά κέρδη.
Ανέφικτος στόχος
Οσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα ύψους 10,6 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος είχε υπολογίσει την είσπραξη 9,95 δισ. ευρώ και τελικά εισήλθαν στον κρατικό κορβανά 9,43 δισ. ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν το στόχο των 10,6 δισ. ευρώ ανέφικτο εξαιτίας τη μείωσης των εισοδημάτων σε σχέση με το περυσινό έτος τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Και σε αυτή την κατηγορία οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν απώλειες ύψους ενός δισ. ευρώ.
– Το οικονομικό επιτελείο υπολόγιζε αρχικώς πρόσθετα έσοδα από την εφαρμογή των τεκμηρίων ύψους 700 εκατ. ευρώ. Οι υπηρεσίες ωστόσο, εκτιμούν ότι θα υπάρχουν απώλειες περίπου 300 εκατ. ευρώ από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού.
– Οι άδειες για τα τυχερά και τεχνικά παίγνια οι οποίες όπως φαίνεται θα δοθούν το 2012. Και αυτό διότι άργησε να γίνει ο νόμος και κατ’ επέκταση να αποσταλεί στην Κομισιόν.
– Η καθυστέρηση ανασυγκρότησης του ελεγκτικού μηχανισμού που περιορίζει τις προσπάθειες αύξησης των δημοσίων εσόδων μέσω της περιστολής της φοροδιαφυγής. Για το τρέχον έτος η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει εγγράψει έσοδα ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

O τουρισμός ως ατμομηχανή της ανάπτυξης

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Την πρόταση των Γερμανών βουλευτών για τη διοργάνωση μίας Συνόδου Κορυφής στο Βερολίνο, με θέμα την τουριστική βιομηχανία και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κλάδων από τη Γερμανία και την Ελλάδα, καλωσόρισε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλος Γερουλάνος, σε σημερινή συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Ο κ. Γερουλάνος εκτιμά ότι αυτή η κίνηση αποτελεί μία ευκαιρία να αναδειχθεί τόσο το έργο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και οι δυνατότητες που προσφέρονται από τον ελληνικό τουρισμό στους τομείς των επενδύσεων.

Στην εν λόγω συνάντηση ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία που έχει ο τουρισμός ως ατμομηχανή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της πρωτοκαθεδρίας της τουριστικής βιομηχανίας στην πορεία εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη της γερμανικής επιτροπής γίνεται την περίοδο κατά την οποία τα πρώτα αισιόδοξα σημάδια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, ενώ υπογράμμισε πως αυτό αποτελεί την ένδειξη ότι, όταν η Ελλάδα επενδύσει στα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, μπορεί να δημιουργήσει αναπτυξιακή δυναμική.
Ο κ. Γερουλάνος τόνισε και τα προβλήματα, που δημιουργεί στη δυνατότητα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα η συνθήκη Σένγκεν, εκφράζοντας το αίτημα της χώρας μας να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις, οι οποίες να συνεισφέρουν στην απελευθέρωση της δυναμικής του τουριστικού κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Από την πλευρά της, η γερμανική επιτροπή για τον τουρισμό θα βρίσκεται εφεξής σε στενή συνεργασία με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών και προτάσεων, που αφορούν το γερμανικό τουριστικό κοινό, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και τις ευκαιρίες, που ανακύπτουν από τις ιδιαιτερότητες αυτές.

Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης σε 13 νομούς

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Πλαφόν στην λιανική τιμή της βενζίνης, αλλά για πρώτη φορά και στην χονδρική, επιβάλλει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το όφελος για τον καταναλωτή από την επιβολή του πλαφόν αναμένεται να φτάσει το 0,169 ευρώ το λίτρο.
Οι νομοί και οι ανώτατες τιμές πώλησης που ορίστηκαν στην αμόλυβδη βενζίνη είναι οι εξής:
Κυκλάδες (1,724 ευρώ ανά λίτρο), Κεφαλλονιά (1,769), Κέρκυρα (1,765 ευρώ), Λέσβος (1,722 ευρώ), Γρεβενά (1,736), Έβρος (1,744 ευρώ), Ευρυτανία (1,745 ευρώ), Φωκίδα (1,735 ευρώ), Δωδεκάνησα (1,724 ευρώ), Λασίθι (1,788 ευρώ), Ρέθυμνο (1,774 ευρώ), Σάμος (1,734 ευρώ) και Χίος (1,739 ευρώ).
Σε πέντε από αυτούς τους νομούς επιβλήθηκε και ανώτατη τιμή πώληση χονδρικής:
Δωδεκάνησα (1,654 ευρώ), Λασίθι (1,718 ευρώ), Ρέθυμνο (1,704),Σάμος (1,664) και Χίος (1,669 ευρώ). Σήμερα, Τρίτη, η μέση πανελλαδική τιμή σημείωσε νέο ρεκόρ όλων των εποχών, σκαρφαλώνοντας στο 1,719 ευρώ/λίτρο, ενώ η μέγιστη παρέμεινε σταθερή στο 1,893 ευρώ/λίτρο.
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 1,684 και 1,682 ευρώ, ενώ οι μέγιστες τιμές είναι 1,779 και 1,749 ευρώ αντίστοιχα. Όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη Τύπου, «το πλαφόν θα αρθεί όταν λυθεί οριστικά το πρόβλημα».

«Η ασυδοσία σταματάει εδώ», είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η διαφορά των τιμών σε σχέση με τη μέση τιμή της Αθήνας ήταν ακόμη και 16,9 λεπτά το λίτρο και η τιμή του πλαφόν που επιβάλλεται, σε κάποιες από τις περιοχές που επιβλήθηκε το πλαφόν, είναι χαμηλότερη ακόμη και από την κατώτατη τιμή που πωλούσαν τα πρατήρια.
Το πλαφόν ισχύει από την Τετάρτη και όπως είπε ο υπουργός, δεν θα αρθεί μέχρι να πέσουν οι τιμές και να λυθούν οριστικά τα προβλήματα που προκαλούνται από συγκεκριμένες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
«Δυστυχώς μετά από ένα και πλέον μήνα, τα στοιχεία δείχνουν πως κάποιοι δεν θέλησαν να πάρουν το μήνυμα. Κανένα πρόβλημα για την πολιτεία. Η κυβέρνηση διαθέτει και άλλα εργαλεία για να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αυθαιρετούν και να κερδοσκοπούν σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών και του οικογενειακού τους προϋπολογισμού που δοκιμάζεται καθημερινά», τόνισε ο υπουργός.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι μπορεί η επιβολή πλαφόν να είναι η έσχατη λύση για να ομαλοποιηθεί η αγορά, αλλά σημείωσε ότι δε θα διστάσει να επιβάλει ανώτατες τιμές πώλησης και σε μεμονωμένους πρατηριούχους αλλά κι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κερδοσκοπούν.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ ο Παπακωνσταντίνου

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Η μάχη με την φοροδιαφυγή αποδίδει και παρά τις δυσκολίες, μήνα με το μήνα, αυξάνονται τα έσοδα, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Ο υπουργός τόνισε ότι το σχέδιο για την φοροδιαφυγή είναι πλήρες και πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή έτσι ώστε στη συνέχεια να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.
Επίσης, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι δεν υπάρχει θέμα αύξησης του ΦΠΑ και ούτε πρόκειται να γίνουν μετατάξεις προϊόντων στον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, ενώ για το ζήτημα της αναδιάρθρωσης ανέφερε ότι η συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό κάνει κακό στην οικονομία. Ακόμα, ο υπουργός ανέφερε ότι είναι ήδη έτοιμο το σχέδιο για την αξιοποίηση δώδεκα μεγάλων ακινήτων του Δημοσίου.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 300 ΕΤΩΝ...

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Με νέο δάνειο από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ ή από τον προσωρινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Οικονομικής Σταθερότητας θα λυθεί το ελληνικό χρηματοδοτικό πρόβλημα του 2012 και η (αναπόφευκτη) αναδιάρθρωση του χρέους με «κούρεμα» πιστωτών θα αφεθεί για αργότερα, μέσα στο 2013, εκτιμούν οι αναλυτές της γαλλικής τράπεζας BNP-Paribas, σε μια ανάλυση σαφώς πιο «ψύχραιμη» από τις αντίστοιχες των αγγλοσαξονικών τραπεζών.
Η κορυφαία γαλλική τράπεζα χαράσσει στην ανάλυσή της μια ευρωπαϊκή… «γραμμή Μαζινό» (ελπίζοντας, βέβαια, να μην έχει την τραγική κατάληξη της ιστορικής γραμμής Μαζινό…) στα σενάρια άμεσης αναδιάρθρωσης του χρέους, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την φάση, καθώς οι αγγλοσάξονες αναλυτές και αρκετοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη από το Βερολίνο μοιάζουν να συναγωνίζονται σε μια ιδιότυπη κούρσα, για το ποιος θα προβλέψει την πιο γρήγορη αναδιάρθρωση.
Τα βασικά συμπεράσματα του σημειώματος που μοίρασε στους πελάτες της στις 21 Απριλίου η γαλλική τράπεζα, η οποία, σημειωτέον, έχει αρκετά υψηλή έκθεση σε ελληνικό χρέος, έχουν ως εξής:
- Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Σόιμπλε, σε ρήξη με την επίσημη γραμμή, υπαινίχθηκε το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους πριν από το 2013. Βασικές αρχές ενισχύουν το συμπέρασμα της αγοράς ότι η αναδιάρθρωση είναι δυνατόν να συμβεί σε κάποιο χρονικό σημείο. Αν συμβεί αυτό θεωρούμε ότι είναι απίθανη πριν από το 2013.
- Το κόστος μιας τέτοιας επιλογής, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επίπτωσης σε άλλα περιφερειακά κράτη και στον τραπεζικό τομέα της ευρωζώνης, υπερβαίνει κατά πολύ τα οφέλη της σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η υπόθεση της εθελοντικής αναδιάρθρωση του χρέους είναι πιο ελκυστική, αλλά έχει κάποια μειονεκτήματα.
- Ως εκ τούτου, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η αναδιάρθρωση, τελικά βλέπουμε ακόμα ως πιο πιθανή λύση για τα χρηματοδοτικά ελλείμματα στην Ελλάδα το 2012 μια επιπλέον ενίσχυση από την ΕΕ και το ΔΝΤ και/ή αγορά ομολόγων από το EFSF.
Οι αναλυτές της BNP τονίζουν ότι η χαλαρή δημόσια συζήτηση για το ελληνικό χρέος επιβαρύνει την κατάσταση στις αγορές, την ώρα μάλιστα που την ανασφάλεια ενισχύει η εκλογική επιτυχία του φινλανδικού ευρωσκεπτικιστικού κόμματος «Αληθινοί Φινλανδοί». Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μιλώντας στην Die Welt έσπασε για πρώτη φορά την επίσημη γραμμή, ότι η αναδιάρθρωση του χρέους δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή. Αντίθετα, άφησε να εννοηθεί ότι είναι δυνατή και θα μπορούσε να συμβεί πριν από την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, το 2013, έστω και σε εθελοντική βάση.
Σύμφωνα με τη γαλλικής προέλευσης ανάλυση, η αγορά πιστεύει στην αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους εδώ και πολύ καιρό και αυτή η πεποίθηση ενισχύεται από τα συμπεράσματα των αναλυτών της BNP. «Η δημοσιονομική προσπάθεια που απαιτείται για να φέρει πίσω το χρέος σε βιώσιμη πορεία η Ελλάδα είναι υπερβολική και μη βιώσιμη σε κοινωνικό επίπεδο», τονίζουν.
«Πράγματι», επισημαίνουν, «οι εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος στο 80% του ΑΕΠ μέχρι το 2030, σύμφωνα με σχετικά ήπιες παραδοχές για το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και των επιτοκίων, η Ελλάδα θα χρειαστεί κατά μέσο όρο πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 6% του ΑΕΠ για την επόμενη εικοσαετία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, κάτι που προκύπτει κοιτάζοντας πίσω στην ιστορία. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός οικονομιών (και κυρίως πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες) μπόρεσαν να διατηρήσουν μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού για περισσότερα από τέσσερα χρόνια». Σε σχετικό πίνακα της έκθεσης βλέπουμε ότι από τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο η Νορβηγία πέτυχε τόσο υψηλά πλεονάσματα για μια περίοδο έξι ετών (2004-9), βασιζόμενη όμως στα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας.
Ενόψει της βάσιμης εκτίμησης ότι είναι απίθανο στο μέλλον το ελληνικό χρέος να χρηματοδοτηθεί με μεταβιβάσεις πόρων από τις πλούσιες χώρες της ευρωζώνης, οι αναλυτές της BNP συμπεραίνουν ότι το πιθανότερο σενάριο για την Ελλάδα είναι να χρειασθεί στο μέλλον ένα «κούρεμα» του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο.
Όμως, η αναδιάρθρωση του χρέους δεν είναι πιθανό να γίνει πριν από το 2013, παρότι υπέρ αυτού του σεναρίου διατυπώνονται αρκετά επιχειρήματα: θα τελειώσει γρήγορα το «κεφάλαιο Ελλάδα» για τις αγορές και θα υποχωρήσει η αβεβαιότητα, ενώ θα πάψουν να έχουν ιδιαίτερη σημασία οι σχεδόν βέβαιες αποτυχίες στην εφαρμογή του μνημονίου. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι απίθανο το 2012 να βρει πρόσβαση στην αγορά για να δανεισθεί τα 40 δισ. ευρώ που θα χρειασθεί για να αποφύγει τη χρεοκοπία, δεδομένου ότι από τις συνολικές δανειακές ανάγκες των 66,6 δισ. ευρώ μόνο 24 δισ. ευρώ καλύπτονται από το διεθνές δάνειο των 110 δισ. ευρώ και άλλα 3 δισ. ευρώ προβλέπεται να αντληθούν από ιδιωτικοποιήσεις.

Oι αριθμοί (πλέον) τρομάζουν …

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Η πίεση που ασκείται από τις συνεχείς περικοπές και την ανεργία φαίνεται πως είναι αβάσταχτη για τους Έλληνες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των εκτρώσεων και των αυτοκτονιών κατά 25%.Ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εκτρώσεων παρουσίαζε πτωτική πορεία, το τελευταίο εξάμηνο καταγράφεται μια συνεχής αύξηση στα μεγάλα ιδιωτικά μαιευτήρια.
Ειδικότερα, στα μαιευτήρια «Ιασώ» και «Μητέρα» ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποβληθεί από την αρχή του έτους σε τεχνητή διακοπή της κύησης εμφανίζεται αυξημένος μέχρι και 30% σε σύγκριση με εκείνον της περασμένης χρονιάς.
Σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εκτρώσεις, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», τότε υπολογίζεται πως θα γίνουν περισσότερες από 24.000 περισσότερες εκτρώσεις το 2011. Όπως παρατηρείται μάλιστα, η αύξηση των εκτρώσεων αφορά κυρίως σε έγγαμα ζευγάρια που έχουν ήδη ένα παιδί.Στο μεταξύ, οι επιστήμονες ταυτίζουν και τις διαστάσεις επιδημίας που λαμβάνει το φαινόμενο των αυτοκτονιών στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση που πλήττει χιλιάδες πολίτες.
Η αύξηση που παρατηρείται υπερβαίνει το 25%, με τις μισές περιπτώσεις αυτοκτονιών να σχετίζονται με την ανεργία, τα χρέη και τη φτώχεια. Συγκεκριμένα το 2007 καταγράφηκαν 328 αυτοκτονίες, ένα χρόνο αργότερα ο αριθμός ανήλθε στις 366, το 2009 έφτασαν τις 391 ενώ πέρυσι ο αριθμός εκτοξεύθηκε στους 500 αυτόχειρες.
Τα φετινά στατιστικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου κάνουν λόγο για 150 αυτοκτονίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί δηλαδή σε δύο αυτοκτονίες την ημέρα.
.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog